दारूच्या बरोबर पुच्चिची मजा घेतली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव विशू आहे आणि माझे वय २१ वर्षे आहे. माझा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि मी दिसायला पण एकदम स्मार्ट आहे. माझा एक मित्र आहे अन तो विवाहित आहे आणि आम्ही जास्त करून एकदम बरोबर बसून दारू पीत असतो. एक दिवस आम्ही असेच संध्या काळी दारू प्यायचा प्रोग्राम बनवला होता, पण पाऊस चालू होता आणि त्याने मला तेव्हा म्हणले कि आज माझ्या घर मध्ये दारू पिऊन घेऊ. मग मी पण म्हणलो कि ठीक आहे चल, पण तुझी बायको आपल्या वर काही राग तर करनर नाही ना.

मग तो म्हनला कि नाही, तर आम्ही तिच्या घरी निघालो होतो, आता अजून पर्यंत आम्ही ३-४ पेग मारले होते आणि मग माझी नजर समोर गेली तर मी पहिले कि त्याची बायको माझ्या कडे पाठ करून बसली होती. मग माझी नजर सरळ तिच्या बुब्स वर गेली होती तर मी तिला पाहून एकदम वेडा झालो होतो आणि माझा लंड पण एकदम उभा झाला होता आणि मग मी कसे तरी करून माझ्या वर कंट्रोल केला होता.

मग मी एकदम लक्ष देऊन तिचे फिगर बघितले होते आणि तिच्या फिगर चे साईझ ३२-३०-३६ होते. त्या दिवशी मी ठरवून घेतले होते कि हिला तर मी ठोकून राहणार आहे. मग माझे तिच्या घरी रोज येणे जाने सुरु झाले होते, मग ती हळू हळू माझ्या बरोबर एकदम मिसळून गेली होती, मग एक दिवस मी लक्ष देऊन तिच्या डोळ्या मध्ये पहिले होते तर मी पण समजलो होतो कि तिला पण काही तरी पहिजे आहे, पण माझी तिला बोलायची हीमत झाली नाही.

एक दिवस मी तिच्या घरी गेलो होतो आणि मी तेव्हा खूप पिऊन घेतली होती आणि मी ठरवून घेतले होते कि आज तिला मी पकडून सांगून टाकेन कि मी तुझ्या साठी एकदम वेडा झालो आहे, पण मी घाबरलो होतो आणि मग माझ्या घरी आलो होतो. मग एक दिवस मी तिच्या घरी होतो तेव्हा मी पहिले कि तिच्या घर चा दरवाजा उघडा होता आणि मी आत मध्ये घुसलो होतो आणि मी पहिले कि ती कपडे धूत बसली होती आणि मग मी तिला मागे जाऊन पकडले होते आणि मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये पहिले तर तिने तिचे डोळे बंद केले होते आणि मग आता आम्हि दोघे पण एकदम वेगळ्या विश्व मध्ये होतो.

मग मी त्या नंतर तिचा सूट हळू हळू वर केला होता आणि मग मी तिच्या काना मध्ये माझी जीभ टाकून दिली होती आणि तेव्हा ती एकदम तिच्या तोंडा मधून म्हणली कि आह अय्यय अय्यय याय ओह अहह हौउय अहः हाह्ह आणि मग मी तिच्या ब्रा चे हुक उघडून टाकले होते आणि मग ती म्हणली कि ठीक नाही आहे कोणी ती इथे येईल, हे चुकीचे आहे, मग मी म्हणले कि प्रेम मध्ये काही पण चुकी चे नसते आणि सर्व चांगले वाटत असते, मग मी पहिले कि तिच्या बुब्स वर ब्राऊन कलर चे निपल होते.

मग मी तिच्या निपल वर हळू हळू माझी जीभ फिरवू लागलो होतो आणि मग ती एकदम मस्त होऊ लागली होती आणि मग ती माझे डोके पकडून तिच्या बुब्स वर दाबू लागली होती आणि मग तिच्या तोंडातून आवाज येत होता आह उऊ अहह उऊ अं अहह उस याय एय्स्स अहह हाह्ह अजून चोक माझ्या राजा तू तर एक वर लागला आहेस आणि हे ऐकून मी एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मी तिला विचारले कि तू काय याच दिवसाची वाट पाहत होतीस? मग तिने म्हणले कि हो, पण काय करणार? घाबरत होते, मग मी तिला झोपवले होते आणि मग मी तिचे बुब्स चोकू लागलो होतो आणि मग मी माजी जीभ तिच्या बेंबी मध्ये टाकली होती, तर ती एकदम शहारली होती जणू कि तिला करंट लागला असेल.

मग मी हळू हळू तिच्या अंगावर चे कपड्या वरून माझी जीभ फिरवू लागलो होतो आणि तिच्या पाया जवळ पोचलो होतो आणि मग मी तिच्या पायाचा अंगठा चोकू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या बोटाच्या मध्ये माझी जीभ फिरवत होतो आणि मग तिच्या तोंडून आवाज येत होता अहह आय्य आय्य याय इओ हः आय्य ह हः ई उ ह्घ अहः मी वेडी होईन प्लीज तू हे कोठून शिकला आहेस, आता मला सहन करता येत नाही प्लीज माझ्या वर ये.

आता मी उठलो होतो कि अचानक माझा मोबाईल वाजला होता आणि मग तो कोल माझ्या ऑफिस मधून आला होता आणि मला सांगितले कि लंच टाईम संपला आहे तू कोठे आहेस? तुला बॉस बोलवत आहे, मग काय होते? आता माझा सर्व मूड एकदम ऑफ झाला होता. आणि मग मी तिला म्हणले कि मला जावे लागेल, मग ती म्हणली कि मला असा अवस्थे मध्ये सोडून जाऊ नकोस थोडा वेळ थांब, पण मी गेलो होतो आणि तिला म्हणलो कि घाई गडबडी मध्ये काही मजा येणार नाही आहे आणि जर मी नाही गेलो तर माझी नोकरी संकट मध्ये येऊ शकते, कारण कि आधीच खूप प्रोब्लेम चालू आहे.

मग मी संध्या काळी जेव्हा माझ्या मित्रा बरोबर घरी आलो होतो तेव्हा ती माझ्या वर एकदम रागावली होती आणि ती माझ्या कडे पाहत पण नव्हती, मग आम्ही रोज च्या सारखे पेग मारू लागलो होतो आणि बोलत होतो, तेव्हा माझी नजर तिच्या वर होती पण ती अजून पण रागा मध्ये होती आणि माझ्या कडे पाहत पण नव्हती. मग इतक्यात माझा मित्र म्हनला कि मी बाथ रूम मध्ये जातो आहे तर मग मला आता चान्स मिळाला होता आणि मग मी तिला पटकन पकडले होते आणि विचारून घेतले कि काय झाले आहे तुला? तर ती काही म्हणली नाही.

मग मी म्हणलो कि ठीक आहे मी उद्या सुट्टी घेतो आहे आणि हा गेला कि परत येतो. मग ती गप्प होती. मग माझा मित्र आला होता आणि मग मी त्याला म्हणले कि ठीक आहे आता मी माझ्या घरी जातो आहे, मग दुसर्या दिवशी माझा मित्र निघून गेला कि मी माझ्या घरी गेलो होतो, तर तिने दरवाजा उघडला होता आणि ती अजून पण नाराज होती, मग मी तिला हात लावला होता तर तिने माझा हात दूर करून टाकला होता.

मग मी म्हणलो कि अजून पण तू नाराज आहे माझ्या वर, मग ती बेड च्या खाली तिचे पाय करून बसली होती आणि मी तिच्या पायच्या जवळ जाऊन बसलो होतो आणि तिचे पाय मी माझ्या हाता मध्ये घेतले होते आणि त्यावर मी कीस केले होते, ती अजून पण रागा मध्ये होती. मग मी तीला सॉरी म्हणलो होतो आणि म्हणले कि परत असे कधी होणार नाही आणि मग तिची सलवार थोडी वर केली होती आणि मग तिच्या पाया पासून वर पर्यंत चाटू लागलो होतो.

आता ती एकदम मस्त होऊ लागली होती आणि तिचे डोळे पण आता एकदम बंद झाले होते, मग मी उठलो होतो आणि मग मी तिला बेड वर सरळ झोपवले होते आणि मग तिच्या ओठ वर माझे ओठ झोडले होते आणि तिचे ओठ मी चोकू लागलो होतो आणि मग मी हळू हळू तिची कमीज काढून टाकली होती, मग ती माझ्या समोर फक्त सलवार मध्ये होती आणि तिने ब्रा घातली नव्हती आणि तिचे ३८ चे बुब्स पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मग मी तिचे बुब्स एकदम जोर जोराने चोकू लागलो होतो.

मग तिने मला एकदम जोराने तिच्या बाहो मध्ये घेतले होते आणि मग मला म्हणली कि आज जाऊ नकोस. मग मी म्हणले कि जान मी तुझ्या साठी तर सुट्टी घेतली आहे आणि मग मी तिच्या सलवारी चा नाडा काढला होता आणि मग मी तिची सलवार काढून टाकली होती.

मग मी तिला ठोकू लागलो होतो आणि मग तिने तिचे दोन्ही पाय वर करून घेतले होते आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता. मग तिचे बुब्स माझ्या समोर उड्या मारू लागले होते आणि ती मला खालून एकदम साथ देत होती, मग काही वेळाने मी खाली आलो होतो आणि मग तिला माझ्या वर माझ्या लंड वर बसवून घेतले होते.

मग ती वर खाली होऊ लागली होती आणि मग तिने तिचे केस पण उघडून टाकले होते आणि मी जोर जोरणे ठोके मारू लागलो होतो आणि ती म्हनु लागली होती कि आह हाय्य आय्य या ह्ह्ह ओःह हाहुं उहो अहह हाय यी जाझ ओह अह्ह्ह ह मजा येत आहे आणि मग काही वेळ असे केले होते आणि मग ती म्हणली कि मी दमले आहे, मग मी म्हणलो कि ठीक आहे आता तू डॉगी स्टाईल मध्ये होऊन जा, तर ती जाली होती आणि मग मी तिला ठोकू लागलो होतो, मग ती म्हणली कि तू खूप स्टाईल वापरतोस माझा पती दारू पिऊन झोपून जातो आणि कधी करायचे म्हणले तर २ मिनिट मध्ये करून झोपून जातो आणि मी एकदम तहानलेली राहून जाते.

मग मी तिला म्हणले कि जान आज मी तुझी तहान भागवून देणार आहे ओके. मग ती म्हणली कि मला जरा एकदम जोंर जोराने मार कारण कि आता माझे पाणी येणार आहे, मग मी तिला म्हणले कि ठीक आहे आता तू सरळ झोपून जा, तर ती झोपली होती आणि मग मी तिच्या वर गेलो होतो आणि मग तिचे दोन्ही पाय मी वर उचलुन घेतले होते, मग मी माझा ओला लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तिला आता मी एकदम जोर जोराने ठोके मारून ठोकू लागलो होतो आणि ती पण आता एकदम मस्ती मध्ये आली होती आणि मला साथ देत होती आणि तिची गांड उचलून माझा लंड आत मध्ये घेत होती.

मग काही वेळाने तिचे पाणी निघून गेले होते आणि मग ती म्हणली कि आज तर मी एकदम संतुष्ट झाले आहे आणि असे बोलत असताना माझ्या लंड मधून पिचकारी निघाली होती आणि तीच्या पोट आणि बुब्स वर पडली होती आणि मग मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि तिचे ओठ चोकू लागलो होतो, मग ती मला थेंक यु म्हणली आणि म्हणली कि आता तू मला रोज असे प्रेम करत जा, मग मी उठलो होतो आणि तिच्या पुच्ची वर मी एक कीस केले होते आणि मग मी म्हणलो कि ठीक आहे माझी जान, आज पासून तू माझी जान आहे आणि मी तुला जान म्हणत जाईन.