मोनाने उपभोगली तिची सेक्सी कामवाली

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव मोना आहे. मी चाळीस वर्षाची स्त्री आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला घरच्या घरी एका खूप मादक स्त्री ला उपभोगता आले आणि  आज पण मी तिला मनसोक्तपणे उपभोगते.

मी दिसायला खूप चांगली आहे. आज पण मी भल्या भल्या मुलांना घायाळ करते. यावरून माझ्या अजून थोड्या तारुण्यातील फिगर चा अंदाज तुम्ही बांधू शकता. मला नियमितपणे जिम ला जायची आवड होती. खूप वेळ जिम मध्ये मी व्यतीत करत असे आणि जास्तीत जास्त माझे शरीर कसे सुडौल होईल हे बघत असे. कारण मला माझ्या शरीरावर खूपच प्रेम होते.

त्याचमुळे माझ्या साडे पाच फूट उंचीला माझी कमालीची मादक फिगर खूपच उठून दिसत असे. ३६-२४-३६ अशी फगीर मी जिम मध्ये घाम गाळून गाळून मिळवली होती. माझ्या छातीचे मी विशेष व्यायाम करून त्यांचा आकार असा काही गोल केला होता कि ते बघून सगळे वेडे होत असत. मला पण माझ्या छातीचा गर्वच होता. माझी गांड पण खूपच गोलाकार आणि गरगरीत होती.

माझा स्वभाव खूपच झवाडा आहे. त्यामुळे माझे खूप मुलांसोबत लफडी होती. मी एकाच वेळी चार ते पाच मुलांसोबत अफेयर करत होते आणि त्यांच्याकडून मला पाहिजे तेव्हा उपभोगून घेत असे. त्यामुळे माझे संभोग लाईफ पण तसे खूपच चांगले होते.

हे सगळे जरी असेल तरी मला घरी मात्र काम करायची अजिबात आवड नव्हती. मला निवांत राहणे आवडत असे. पण मला पाहिजे तशी घर कामासाठी कोणी कामवाली बाई  किंवा मुलगी शहरात मिळत नव्हती. त्यामुळे मी माझ्या  गावी एक जण ओळखीचे होते त्यांना या बद्दल सांगितले असता ते मला म्हणाले “माझ्या माहितीत एक मुलगी आहे”

“कोण आहे?” मी असे विचारताच ते म्हणाले “तिचे नाव सुजाता आहे.गरीब घरातील आहे ती. पण पडेल ते आणि सांगेल ते काम करेल ती. कारण तिला कामाची खूपच गरज आहे”

“तिला द्या पाठवून. चालेल मला. मला अश्याच मुलीची गरज आहे” मी असे म्हणताच त्यांनी दोन दिवसातच तिला पाठवतो म्हणून सांगितले. दोन दिवसांनी ती मुलगी माझ्याकडे आली. तिला बघून पहिल्यांदा तर मला विश्वासच बसला नाही कि ती गरीब घरातील आहे ते.

सुजाता दिसायला खूपच छान होती. तिचे कपडे जरी साधे असले तरी त्यातून तिच्या कमालीच्या मादक देहाचे पुरेपूर दर्शन होत होते. तिची छाती, तिची कंबर, तिच्या गच्च मांड्या आणि तिची गोलाकार गांड सगळेच कसे मस्त मस्त होते. तीला बघून मी काही क्षण स्तब्ध झाले. ती खूपच मादक वाटली मला. हि माझ्याकडे काम करणार म्हंटल्यावर मला मनातल्या मनात आनंद पण झाला होता.

तिला मी तिची रूम दिली आणि तिला सगळे काम समजावून सांगितले. बघता बघता तिचे काम चालू झाले आणि ती सगळेच काम कसे झटपट शिकली. तिला एक काम दोन वेळा सांगायची गरज नव्हती. मी तिला काम सांगायचे आणि तिने ते करायचे इतक्या फास्ट तिने सगळे काम शिकले होते. त्यामुळे मला खूप आनंद झाला होताच पण तिच्यावर मी आता विसंबून देखील राहू लागले होते.

ती माझ्या आता खाजगी गोष्टींची पण काळजी घेऊ लागली होती. मला कोणत्या वेळी कोणत्या गोळ्या द्यायच्या, बाहेर जाताना कधी व कोणते कपडे मी घालते हे सगळे करत असताना ती आता माझ्या दिवसानुसार ठरलेले आतील कपडे देखील मला अगदी न मागता बरोबर आणून देऊ लागली. त्यामुळे मला जो निवांतपणा अपेक्षित होता तो तिच्याकडून मला मिळाला होता.

त्या दिवशी मी सोफ्यावर बसून टीव्ही बघत होते. ती खाली फारशी पुसत होती. तिने साडी घातली होती. तिचा पदर फारशी पुसत असताना सतत खाली पडत होता. तिचा पदर खाली पडला कि तिच्या बहारदार छातीचे मला लगेच दर्शन होत होते. तिच्या त्या गोलाकार छातीची फट बघून इकडे माझी योनी मोठी हो असल्याचे मला जाणवले.

मी या आधी कधीच कोणा मुली सोबत संभोग केला नव्हता. पण सतत मुलांसोबत झोपल्याने मला पण एक प्रकारचा कंटाळा आला होता. त्यामुळे काही तरी बदल म्हणून मला हे असे मुली कडे बघणे आवडू लागले होते आणि त्याचमुळे मला तिच्या बद्दल च्या भावना देखील तीव्र होत असल्याचे माझ्या लक्षात येत होते. मी तिला रोखून बघू लागले.

तिची छाती जशी जशी मी बघू लागले तशी तशी माझी तिला उपोभोगायची इच्छा अधिकच तीव्र होत असल्याचे मला जाणवत होते. तिचे माझ्याकडे लक्ष होते. मी तिची छाती रोखून बघत आहे ते तिला समजले होते. तरीही ती तिचा पदर वर घेत नसल्याचे मी बघत होते. तिला पण कदाचित ते दाखवणे आवडत असेल असे मला वाटत होते.

मी मग माझे पाय बाजूला केले. माझा गाऊन मी वर करून बसले आणि माझ्या गाऊन ला मी इतके वर केले कि त्यातून माझी निकर तिला स्पष्ट्पणे दिसू शकेल. ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली आता. माझ्या कडे बघत बघत ती आता माझ्या निकर कडे देखील बघू लागली. ती फारशी पुसतच होती आणि ते करत करत ती माझ्या निकर कडे बघत होती.

तिला बघत बघत मग मी पण माझी निकर हळूच काढली आणि माझी योनी मी उघडी केली. माझी ती कमालीची गोरी योनी बघून ती पण चकित झाली. तिने फारशी पुसायची काही क्षण थांबवली आणि ती माझ्या योनीकडे रोखून बघू लागली. मी माझ्या योनीवर माझा हात ठेवला आणि तिला मी गोल गोल करत मसाज करू लागले, तिला कुरवाळू लागले.

माझे ते सगळे बघून ती वेडी झाली. तीला पण ते हवे होते हे मी तिच्या नजरेत बघू शकत होते. पण शेवटी किती पण केले तरी माझ्याकडे कामाला होती आणि त्यामुळे तिच्याकडून पुढाकार घेण्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे होते. त्यामुळे मीच पुढाकार घेण्याचे ठरवले आणि तिला म्हणाले “सुजाता तुझी फारशी झाली का ग पुसून?”

“हो झाली ना मॅडम” ती मला म्हणाली. त्यावर मी तिला म्हणाले “झाली असेल तर हि अजून एक मऊ मऊ फारशी आहे बघ ती पण जरा साफ करून देते का प्लिज तू मला?” असे म्हणून मी माझ्या योनींकडे तिचे लक्ष वेधले. मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “हो का नाही? तुमच्यासाठी मी काही पण करेन मॅडम.थांबा आलेच” असे म्हणून ती तिचा हात धुवून आली आणि खाली बसली.

तिने माझे पाय तिच्या हाताने वर केले आणि थोडे अजून जास्त फाकवले. माझे पाय फाकवतच माझी योनी खूपच चांगली ओपन झाली. तिने लगेचच तिची जीभ माझ्या योनीतवर तिची जीभ ठेवली आणि ती तिला चाटू लागली. तिंची ती कडक जीभ ती सर सर करत  माझ्या योनिवरून फिरवत होती आणि माझ्या योनीचे पदर बाजूला करत होती.

माझ्या योनीचे पदर तिने तिच्या हाताने हळू हळू करत बजावला केले आणि तिच्या आतील गुलाबी मांसल भाग दिसताच तिने तिची जीभ माझ्या योनीत कोंबली. तिची जीभ पूर्ण आत जाताच ती तिचे तोंड सर सर करत मागे पुढे करून ती माझे माऊथ फक करू लागली. तिचे तोंड इतक्या फास्ट ती मागे पुढे करत होती आणि तीची जीभ इतकी कडक होती कि मला असे वाटेल कि तो सोटा आहे कि काय.

खूप वेळ तिने माझी योनी चाटून काढली आणि मग ती बाजूला झाली. तिने मला तसेच सोफ्यावर थोडेसे मागे रेलून झोपवले. ती सोफ्यावर चढली आणि तिने तिची साडी झटझट करत पूर्ण फेडून टाकली व ती पूर्ण नग्न झाली. तिची योनी सावळी होती पण ती कमालीची फुगीर होती. तिची योनी बघून माझी योनी ओली होत असल्याचे मला जाणवू लागले होते.

तिने तिचा एक पाय माझ्या तोंडावरून दुसऱ्या बाजूला टाकला आणि तिची योनी माझ्या तोंडावाजवळ आणली. तिची योनी तिने मग माझ्या तोंडात दिली. तिचे पाय थोडेसे वाकवले आणि ती तिची योनी माझ्या तोंडावरून फिरवू लागली. तिच्या योनीचा स्पर्श माझ्या तोंडाला होताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आणि मी लगेचच तिचे पाय माझ्या हातात पकडले.

तिची योनी मी जोरजोरात माझी जीभ फिरवून चाटून काढली. आह आह करत ती त्याचा आनंद घेत होती. खूप वेळ तिने तिची योनी माझ्याकडून चाटून घेलती आणि मग ती बाजूला झाली. तशीच ती खाली बसली आणि तिने तिची योनी माझ्या योनीवर आणली. ती तिची योनी मग माझ्या योनीवर अशी काही वर खाली करत घासू लागली कि काही विचारू नका.

एकसारखे ती तिच्या योनीला माझ्या योनीवर रगडत होती. आह आह आह आह करत आम्ही दोघी पण त्याचा आनन्द घेत होतो. खूप वेळ रगडून झाले आणि आमच्या दोघींचे पण वीर्य आमच्या योनीतुन बाहेर आले आणि आम्ही दोघी पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी सुजाताला त्या दिवशी उपभोगले आणि तेव्हापासून रोजच मी तिला उपभोगू लागले होते.