बसमध्ये चाटली मादक सोनमची योनी

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी चाळीस वर्षाचा आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे  माझी गावातल्या गावातच संभोगाची सोय झाली.

मी कॉलेज मध्ये असल्यापासूनच अभ्यासात हुशार होतो. दिसायला पण मी चांगला होतो. खेळात  पण पुढे होतो. नियमितपणे जिम ला जाणे हा माझा छंद होता. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी देखील खूपच चांगली होती. त्यामुळे सगळेच गुण माझ्यात असल्याने माझ्याकडे खूप मुली आकर्षित होत असत. तसे मी पण खूप मुलींना उपभोगले होते. आज पण माझ्या नाही म्हंटले तरी पाच तरी गर्लफ्रेंड्स असतील ज्यांना मी उपभोगतो.

कॉलेज संपले आणि मी एका मोठ्या शहरात जॉब ला लागलो. माझ्या गावापासून खूपच लांब होते ते शहर. त्यामुळे मला रात्रीची बस घेऊनच जावे लागत असे तिथे. एकूणच माझे तसे बरे चालू होते. मी एकदा सुटी असल्याने गावी परत आलो होतो. सणाचा सीजन असल्याने सगळीकडे आनंदी आनंद होता. मी पण त्याचा आनंद घेत होतो. काहीच दिवसात मी परत जाणार होतो.

ज्या दिवशी मी परत जाणार होतो त्या दिवशी सकाळी आमच्या शेजारीच राहणारे एक काका आले. ते मला म्हणाले “राजू अरे ऐक ना. तुझ्याकडे एक काम आहे.” असे म्हणताच मी त्यांना म्हणालो “हा सांगा ना काका. काय आहे काम?”

त्यावर ते मला म्हणाले “अरे सोनम ला इथे काही जॉब मिळत नाही आहे. ती असे म्हणत आहे कि तू ज्या शहरात आहेस जॉब ला तिथे अश्या खूप कंपन्या आहेत. तेव्हा ती तिथे जाऊन जॉब सर्च करतो म्हणत आहे”

“चांगले आहे ना मग. पण मग मी काय मदत मदत करू काका तुम्हाला सांगा” मी असे म्हणताच ते मला म्हणाले “अरे एक तर तिच्यासाठी जॉब मिळतो का बघ आणि दुसरे म्हणजे तिचा एक कंपनीत इंटरव्हियू आहे. परवा. पण उद्याचे गाड्यांचे सगळे बुकिंग फुल आहे. तू पण उद्याच जाणार आहेस ना. तेव्हा तू तुझ्या बरोबर  तिला घेऊन गेला तर बरे पडेल”

“हो पण काका. मी स्लीपर चे बुकिंग केले आहे. मी दोन्ही सीट बुक केल्यात खरे कारण माझ्याकडे सामान आहे पण तरीही तिला खूप अडचण होईल असे मला वाटते.” मी असे म्हणताच ते मला म्हणाले “अरे काही अडचण नाही होणार आणि एकाच रात्रीचा तर प्रश्न आहे. उगीच कोणा बरोबर पण पाठवायचे नाही मला तसेही तिला. तुझ्यावर माझा विश्वास आहे”

असे म्हणताच माझा नाईलाज झाला आणि मी त्यांना होकार दिला. तसेही मनातल्या मानत खूषच झालो होतो. कारण सोनम म्हणजे एक फुल ऑन आयटमी होती. दिसायला ती खूपच देखणी आणि देखण्या पेक्षा ती खूपच मादक होती. तिची छाती, तिची गांड आणि तिची ती ३६-२४-३६ अशी होती. ती सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे खूप चालू होती.  त्यामुळे तर मला खूप ख़ुशी झाली होती.

त्या दिवशी ते काका तिला सोडायला स्टॅन्ड वर आले होते. बस फुल्ल होती. पाऊस पण चालू झाला होता. कसे बसे आम्ही दोघे बस मध्ये शिरलो. काका लगेच गेले. तिला घेऊन  माझ्या सीट वर गेलो. तिला  बसण्यास सांगितले. रात्रीचा प्रवास असल्याने तिने टीशर्ट आणि रात्री झोपताना घातलात तशी ती एक पॅन्ट असते ना ती घातली होती.

तिचा टीशर्ट खूपच घट्ट होता आणि त्यातून तिच्या छातीचे गोलाकार भाग कमालीचे उठून दिसत होते. ब्रा असून देखील तिच्या छातीचे निप्पल्स तिच्या टीशर्ट मधून बाहेर आलेले दिसत होते. ते  बघून इकडे माझी हालत बेकार होत होती. तिच्या त्या पॅन्ट मधून ती जेव्हा सीट वर बसत होती तेव्हा तिच्या निकर च्या कडा मला स्पष्टपणे दिसत होत्या. ते बघून तर माझा सोटा कमालीचा वळवळ करू लागला होता.

तिला इतक्या जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. आम्ही कसेबसे बसलो आत. माझे सामान आणि तिचे सामान खूप होते आणि त्यामुळे आम्हाला जागा खूपच कमी मिळत होती. तरीही कसे बसे आम्ही अंग आखडून बसलो होतो. पण त्या स्लीपर च्या सीट्स खूप छोट्या असतात त्यामुळे जरी आम्ही अंग आखडून बसलो असलो तरी आमचे शरीर एकमेकांना लागत होतेच.

तिचा हात माझ्या हाताला लागत होताच. गाडी जेवणासाठी थांबणार नव्हती. तिला मी माझ्याकडे थोडे खाण्याचे होते ते तिला दिले. आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या. बस मधील लाईट्स बंद झाल्या आणि आम्ही झोपायचे ठरवले. पण मला काही झोप लागत नव्हती. मी माझा मोबाईल काढला आणि त्यात पिक्चर बघत बसलो. ते बघून ती मला म्हणाली “मला पण पिक्चर दाखव ना. मला पण झोप येत नाही आहे”

मी तिच्या कानात एक हेडफोन घातला आणि दुसऱ्या माझ्या कानात ठेवला व आम्ही पिक्चर बघू लागलो. हे करत असताना माझा हात कधी तिच्या छातीवर गेला होता ते माझे मला समजले नाही. माझ्या हाताचे कोपर तिच्या छातीवर होते आणि मी हळू हळू करत माझा तो हात तिच्या छातीवर दाबू लागलो जेव्हा मला ते समजले कि माझा हात कुठे आहे ते. तिला ते समजून पण ती काही मला बोलली नाही.

ते बघून मग माझे धाडस वाढले. बाहेर पावसाचा जोर वाढला होता आणि थंडी पण खूप होती. माझ्याकडे असेलली एक शाल मी काढली. तिने काही आणले नव्हते. ते बघून तिला मी म्हणालो “आता एकच शाल आपल्याला अड्जस्ट करावी लागेल”. तिने होकार दिला आणि तिने ती शाल तिच्या अंगावर ओढून घेतली. आम्ही दोघे एकाच शाल मध्ये आलो होतो.

माझा हात एकाच हातात खूप वेळ मोबाईल पडकून अवघडला होता. ते बघून तिने मोबाईल तिच्या हातात घेतला आणि ती एका अंगावर झाली. तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि ती दुसऱ्या बाजूला तोंड करून बघू लागली. मी पण लगेच एका अंगावर झालो आणि तिच्या कडे तोंड करून झोपलो. आता माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन थांबला होता.

माझ्या सोट्याला तिच्या गांडीचा स्पर्श होताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मी गरम होऊ लागलो आणि माझा सोटा मोठा होऊ लागला. बस च्या धक्क्यात माझा सोटा तिच्या गांडीवर घासला जात होता, रगडला जात होता आणि त्यामुळे तिच्या गांडीला माझ्या सोट्याचा स्पर्श खूपच चांगल्या पद्धतीतीने मिळत होता.

हळू हळू करत मी माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला आणि तिथून पुढे तिच्या छातीकडे नेऊ लागलो. ती काही बोलली नाही ते बघून मी सरळ तिच्या छातीवर माझा हात ठेवला आणि तिची छाती दाबू लागलो. तिचं टीशर्ट मधून मी तिच्या ब्रा ला कसे तरी बाजूला केले आणि तिची ती मोठी गोलाकार छाती माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. ती आता मात्र पूर्ण गरम झाली. पण ती अजूनही तिकडेच तोंड करून होती.

तिने मग तिचा हात हळूच मागे घेतला आणि माझ्या सोट्यावर ठेवला. हळू हळू करत ती माझा सोटा हलवू लागली. तिचा हात माझ्या सोट्याला लागताच तो कामलीचा मोठा झाला. तिने माझी पॅन्ट च्या चेन मध्ये तिचा हात घातला आणि ती त्याला हलवू लागली. आता मग मी तो मोबाईल बंद केला आणि तिला माझ्याकडे तोंड करून झोपण्यास सांगितले.

ती माझा सोटा एकसारखे हलवत होती. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड घातले आणि तिचे स्मूचिंग करू लागलो. ती भयानक गरम झाली होती. मी माझा हात तिच्या पॅन्ट घातला आणि तिच्या निकर मधून आत हात घालून तिची योनी मी चोळू लागलो. तिची योनी खूपच नाजूक असल्याचे माझ्या हाताला जाणवले. तिच्या योनीत मी माझी दोन बोटे घातली आणि हळू हळू करत मागे पुढे करू लागलो.

ती माझा सोटा हलवत होती आणि मी तिची योनी चोळत होतो. हे करत असताना आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेत होतो. खूप वेळ असे केले आणि मग ती बाजूला झाली. तिने मला खाली झोपवले आणि ती माझ्या सोट्यावर येऊन बसली. हळू हळू करत तिने माझा सोटा तिच्या योनीत घालून घेतला आणि ती लगेच वर खाली करत त्यावर बसू लागली.

तिचा वेग खूपच वाढला. बघता बघता माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे आत गेला. मी माझी कंबर खालून जोरजोरात उचलून जमेल तसे तिची योनी मी मारू लागलो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी तिला त्या बस मध्ये ठोकून काढले आणि तेव्हा  पासून नियमितपणे तिला ठोकू लागलो.

तिला मी माझ्याच ऑफिस मध्येच जॉब मिळवून दिला आणि तिला माझ्याच फ्लॅट वर ठेवून घेतले. त्यामुळे तिला मी पाहिजे तेव्हा ठोकू शकत होतो. आज पण आमचे हे  सगळे अगदी व्यवस्थित चालू आहे .