सोनिया बरोबर पहिल्या वेळी

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अजय आहे आणि मी आज तुमच्या सर्व लोकांच्या समोर माझी एक एकदन खरी घटना घेऊन आलो आहे. हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी आणि माझी मोठी बहिण शहरात एक रूम भाड्याने घेऊन त्या मध्ये राहत होतो आणि कोलेज मध्ये आमचा अभ्यास करत होतो.

मी आता तुम्हाला माझी बहिण सोनिया च्या विषयी सांगतो आहे, तिचे वय २३ वर्षे आहे आणि तिचा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि तिचे फिगर एक नंबर सेक्सी आहे तिचे फिगर चे साईझ ३२-३४-३६ आहे. माझी दीदी चांगल्या चांगल्या लोकांचे लंड एकदम उभे करून टाकते, आणि तिची गांड तर एकदम पाहण्या सारखी आहे. ती जेव्हा चालत असते तेव्हा मागून तिची गांड पहिली कि किती तरी लोकांच्या लंड चे पाणी निघून जाते.

आम्ही दोघे एका रूम मध्ये आणि एका बेड वर झोपत होतो. माझी दीदी इतकी सेक्सी होती कि मी रोज रोज तीला आठवून माझी मुठ मारून माझा लंड शांत करत होतो, मी सकाळी जेव्हा उठत होतो तेव्हा माझा लंड एकदम कडक असायचा आणि त्या मुळे मला त्याला शांत करायला माझी मुठ मारावी लागत होती.

मग मी कधी कधी उलटा झोपत होतो आणि माझा लंड दोन उशी च्या मध्ये ठेवत होतो आणि मग माझा लंड त्या मध्ये घासत होतो आणि मी असा विचार करत होतो कि माझा लंड माझ्या दीदी च्या गांडी मध्ये घुसला आहे आणि मग काही वेळाने माझे पाणी निघून जात होते, आता हे माझे रोज रोज चे काम झाले होते.

एक दिवस माझ्या लंड ने मला सकाळी परत उठवून दिले होते आणि मी पहिले कि माझ्या दीदी चा चेहरा माझ्या कडे होता आणि मग मी तिचा चेहरा पहिला तर माझा लंड एकदम गरम गरम झाला होता आणि तेव्हा माझी दीदी एकदम सेक्सी वाटत होती.

मग मी माझ्झा चेहरा दुसरय बाजूला केला होता आणि मी तिला आठवून माझा लंड पकडून मुठ मारू लागलो होतो आणि मला खूप मजा येत होती. मी खूप गरम झालो होतो आणि माझे डोळे बंद झाले होते आणि मला काही पण समजले नाही कि माझी दीदी केव्हा जागी झाली होती आणि ती माझ्या समोर उभी झाली होती आणि ती माझ्या गांडी वर तिचा हात फिरवत होती. मला काही तरी वाटत होते कि काही तरी गांडी ला लागत आहे पण मी त्या कडे काही लक्ष दिले नाही आणि मी एकदम जोश मध्ये येऊन माझी मुठ मारत होतो आणि मग काही वेळाने माझे पाणी निघून गेले होते आणि मी एकदम शांत झालो होतो.

मग मी काही वेळाने माझे डोळे उघडले होते आणि मी पहिले कि माझ्या समोर माझी दीदी उभी आहे आणि ती अजून पण माझ्या गांडी वर तिचा हात फिरवत होती.

मी तिला पाहून एकदम हैराण झालो होतो आणि मी म्हणले कि अरे दीदी तुम्ही?

मग तिने म्हणले कि मला वाटत आहे कि तुला हे करून खूप मजा आली आहे.

मी म्हणले : हे तुम्ही काय म्हणत आहे?

तिने म्हणले : असे तर हे काय आहे? तुझ्या पायजम्या वर इतके सारे पाणी? तू तुझा पूर्ण पायजमा भिजवून टाकला आहेस. तू खूप घाण आहेस.

मग मी हे ऐकून एकदम बाथ रूम कडे गेलो होतो आणि तेव्हा मला दीदी चा एकदम जोर जोराने हसायचा आवाज बाथ रूम मध्ये पण येऊ लागला होता.

आम्ही जिथे शिकतो त्या कोलेज मध्ये आमचे खूप सारे मित्र आहेत आणि माझ्या पेक्षा माझ्या दीदी चे जास्त मित्र कोलेज मध्ये होते कारण कि ती एक सुंदर मुलगी होती आणि ती एकदम ओपन विचाराची होती आणि ती मुले मुली सर्वां बरोबर बोलत होती आणि त्यांच्या बरोबर मस्ती करत होती, आणि माझी बहिण तर सेक्सी होतीच तर तिच्या मागे मुले लागलेली असायची. माझ्या दीदी ला कोलेज मध्ये तिचे मित्र सेक्स बॉम्ब म्हणून चिडवत होते.

माझे आणि माझ्या दीदी चे काही मित्र आमच्या घरी पण येत जात होते, असे तर तिचे खूप मित्र होते पण तिचा एक खास मित्र होता विजय जो नेहमी तिच्या मगे मागे फिरत होता आणि त्याची नजर माझ्या दीदी च्या गांड आणि पुच्ची वर असायची आणि मला माहिती होते कि त्याला माझ्या दीदी ला ठोकायचे आहे.

असेच काही दिवस निघून गेले आणि एक दिवस विजय ने मला म्हणले कि अरे अजय मला तुझ्या बहिणी बरोबर सेटिंग तर करून दे.

मग मी म्हणले : का? तुम्ही तर माझ्या दीदी चे आधी पासून चांगले मित्र आहात.

त्याने म्हणले : अरे यार तुला समजले नाही, मी दुसर्या सेटिंग चे बोलतो आहे.

मी म्हणले : दुसरी कोणती सेटिंग?

त्याने म्हणले : जवाजवी करायची सेटिंग. मला तुझी बहिण सोनिया ची पुच्ची मारायची आहे आणि त्या साठी तुझी बहिण पण तयार आहे. फक्त मला आणि तिला तुझ्या परवानगी ची गरज आहे.

मग मी म्हणले कि अरे असे आहे तर मला काय प्रोब्लेम असणार आहे? जर मुलगा आणि मुलगी दोघे तयार असतील तर मग कोण मध्ये येणार आहे. आता तू असे करत जा विजय तू माझ्या घरी रोज संध्या काळी येत जा, तेव्हा मी बाहेर असतो आणि तुझे काम एकदम आरामात होऊन जाईल.

मग काही दिवस गेले आणि मला समजले कि विजय ने त्याची सेटिंग करून टाकली आहे, आता माझी बहिण त्याच्या बरोबर दिवस रात्र फोन वर बोलत राहत होती, माझी बहिण त्याच्या बरोबर उशिरा रात्री पर्यंत फोन वर बोलत होती आणि ती जेव्हा त्याच्या बरोबर बोलत राहत होती तेव्हा मी तिची छेड काढत होतो आणि ती मग प्रेमाने मला रागवत होती.

एक दिवस भारत पाकिस्तान चा टी२० मेच होता, तेव्हा मी आणि दीदी मेच सुरु होण्याची वाट पाहत होतो, तेव्हा दीदी ने म्हणले कि तू विजय ला फोन करून बोलव आणि आपण एकत्र आज ची मेच पाहून मजा करू.

मग माझ्या डोक्या मध्ये एक आयडीया आली होती आणि मी विजय ला फोन केला होता आणि त्याला सांगितले कि तू पटकन घरी ये आणि येताना एक विस्की ची बॉटल घेऊन ये आणि आज तुला माझ्या बहिणीची पुची मिळून जाईल, तर त्याने तसे केले होते आणि काही वेळाने तो आमच्या घरी आला होता, आता आम्ही सर्व एकत्र बसलो होतो आणि मेच पण चालू झाली होती, मग दीदी आमच्या दोघांच्या मध्ये बसली होती, मग विजय ने बाटली उघडली होती आणि तीन ग्लास मध्ये विस्की टाकली होती, मग मी आणि विजय ने एक एक पेग मारून टाकला होता.

आता दीदी चा नंबर होता, ती आधी खूप नाही नको म्हणत होती, पण विजय ने तिला खूप फोर्स केला होता आणि मग ती तयार झाली होती आणि तिने एक पेग मारला होता, मग तीला आधी तीचा टेस्ट खूप घाण वाटला होता पण नंतर ती हळू हळू आमच्या बरोबर पिऊ लागली होती, मी जास्त पीत नव्हतो कारण कि मला माहिती होते कि आज विजय माझ्या दीदी ची मारणार आहे आणि त्या साठी मी शुद्धी वर राहणे जरुरी होते.

काही वेळाने विजय आणि दीदी दोघे विस्की पिऊन एकदम टून झाले होते आणि ते तर आता मेच मधली एड पाहून पण एकदम विचित्र पण वर्तन करत होते, दीदी ला तर खूप जास्त चढली होती, मग ती उठली होती आणि विजय च्या मांडी वर जाऊन बसली होती, आता त्याचा लंड एकदम कडक उभा झाला होता जे मला त्याच्या पजामा मधून एकदम सरळ सरळ दिसू लागले होते, मग तो माझ्या दीदी ला त्याच्या लंड वर सेट करू लागला होता आणि माझ्या दीदी ला उचलून त्याच्या लंड वर तिची गांड घासत होता, आणि माझी दीदी पण त्याला एकदम साथ देऊ लागली होती आणि मग तिने विजय चे डोके पकडले होते आणि त्याचे ओठ तिच्या ओठा मध्ये घेऊन त्याला कीस करू लागली होती.

मग असे कीस करत करत विजय दीदी चे बुब्स दाबू लागला होता आणि काही वेळाने त्याने दीदी चे टोप काढून टाकले होते, आता ती फक्त ब्रा आणि जीन्स मध्ये होती, त्याने दीदी ला उठवले होते आणि तिला बेड रूम मध्ये घेऊन गेला होता, मी बाहेरून ते सर्व काही पाहत होतो कारण कि सोफ्य वरून बेड रूम चे सर्व काही दिसत असते. आता तो दीदी ला कीस करत होता आणि तिचे बोल दाबत होता आणि मग त्याने तिची ब्रा पण काढून टाकली होती, आता दीदी चे बुब्स एकदम आजाद झाले होते, हे पाहून विजय त्यांच्या वर तुटून पडला होता जणू त्याने कधी बुब्स पहिले नव्हते. मग तो एकदम वेड्या सारखा तिचे बुब्स चोकू लागला होता आणि तिचे निपल तोंडाने पकडून त्या वर दाताने चावत पण होता.

दीदी च्या तोंडून आता अजाज औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स सऔऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स असे आवाज निघू लागले होते आणि ती म्हणत होती कि विजय आता बस कर आणि ती एकदम मस्ती मध्ये खूप मजा घेत होती, मग त्याने दीदी ची जीन्स आणि पेंटी काढून टाकली होती आणि मग त्याने दीदी ची सेक्सी आणि एकदम गुलाबी पुच्ची पहिली आणि एकदम वेडा झाला होता आणि तिची पुच्ची चाटू लागला होता, दीदी आता औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स करू लागली होती.

आता काही वेळा मध्ये विजय त्याचा लंड पकडून दीदी च्या वर आला होता आणि मग त्याने लंड पुच्ची वर सेट केला होता आणि मग एक झटका मारून एकदम पूर्ण आत मध्ये टाकून दिला होता, दीदी ने खूप जोराने ओरडले होते पण विजय काही थांबला नाही आणि तो सतत तिला ठोके मारत होता.

मी हे सर्व पाहत होतो आणि विस्की पण पीत होतो आणि मला असे वाटत होते कि जणू मी एक लाइव पोर्न मूवी पाहतो आहे.

दीदी एकदम नशे मध्ये होती आणि काय काय बोलत होती तिला पण काही माहिती नव्हते, मग तो तर तीला एकदम जोर जोराने ठोकत होता आणि दीदी अहः औऊ उऊ ऊऔउ ऐई औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स करत होती, ठोक मला माझ्या राजा अजून ठोक, आज या सोनिया ला तुझी रांड बनवून घे आणि तिची पुच्ची फाडून टाक माझ्या राजा अजून ठोक मला आय्य औऊ एस आय्य एयस्य्स्य अय्यय एस्यस्य्य यायाय इऔ ओओं असे ती करत होती.

तिकडे विजय पण म्हणत होता कि हो साले, आज तुझ्या पुची ला मी एकदम ठोकून मारणार आहे, घे कुत्रे माझा लंड घे आणि तुझी खाज मिटवून घे साले, मग त्यांचे हे ऐकून मी पण एकदम गरम होऊ लागलो होतो आणि माझा लंड पण उभा होऊ लागला होता, आता विजय ने दीदी ला घोडी बनवले होते आणि तिला एकदम जोर जोराने ठोकु लागला होता, त्याची स्पीड खूप जास्त होती, त्याने दीदी ची वाट लावली होती आणि ती आता अजून जोर जोराने ओरडत होती.

१० मिनिट नंतर विजय औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स करू लागला होता आणि त्याने लंड बाहेर काढला आणि दीदी च्या कमरेवर आणि गांडी वर सर्व पाणी काढून टाकले होते. मग तो उठला होता आणि दीदी तसेच झोपून राहिली होती.

मग त्याने कपडे घातले होते आणि तो निघून गेला होता आणि जाताना त्याने मला थेंक यु म्हणले होते.

मग मी माझी विस्की संपवली होती आणि मी दीदी कडे गेलो होतो तर तिचे मादक शरीर पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला आणि मी तिच्या वर चढलो होतो आणि मला एकदम करंट लागला होता.

मग माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि मी तिच्या माने वर कीस करू लागलो होतो.

मग ती पण हलचल करत होती आणि मी माजे काम करत होतो, मी तिची मान एकदम चाटून चाटून लाल केली होती, मग दीदी ने थोडा डोळा उघडला होता आणि मला तिरक्या नजेरेने पाहत होती आणि मला एकदम हळूच सेक्सी स्माईल दिली होती आणि म्हणली कि अरे अजय तू आहेस.. यार तुझा मित्र तर एकदम कमाल आहे.

मी म्हणले कि काय दीदी आज त्याने तुम्हला ठोकले का?

हो ठोकून दिले तुला माहिती नाही कि तुझ्या समोर सर्व चालू होते.

मग मी म्हणले कि कसे वाटले मजा आली कि नाही?

ती म्हणली कि मजा तर आली पण मी अजून तहानलेली आहे, आता तू माझी तहान भागवून दे.

मग ती सरळ झोपली होती आणि तिचे पाय उघडले होते आणि मला म्हणली कि ये राजा आज मी तुला स्वर्ग दाखवून देते.

मग तिने माझे डोके पकडले आणि तिच्या पुची ववर लावले होते आणि मला म्हणले कि चाल आता चोक माझी पुच्ची आणि मला मजा दे.

मी हे ऐकून तीचि पुच्ची चाटू आणि चोकू लागलो होतो आणि मग ती परत आवाज काढू लागली होती आणि औऊ औऊ उय्य्य आयई एस हाह्ह याय्य्य आईई ओह अहह ओह अहह औऊ उएय्स करू लागली होती.

मग मला पण खुप मजा येत होती आणि मग मी माझा हात वर नेला होता आणि तिचा एक बोल पकडला होता आणि मी त्यांना जोर जोराने दाबू लागलो होतो आणि ती एकदम तापली होती, मग तिचे शरीर एकदम कडक होऊ लागले होते आणि ती माझे डोके तिच्या पाया मध्ये पकडून दाबू लागली होती, तिने मला एकदम जोराने पकडले होते आणि तिचे पाणी माझ्या तोंडा मध्ये काढून दिले होते.

मग मी तिचे सर्व पाणी पिऊन गेलो होतो आणि तिची पुच्ची चाटून स्वच्छ केली होती, मग आम्ही असेच पडून होतो.

मग तिने मला वर केले होते आणि माझा लंड पकडला आणि महाली कि तुझा तर खूप मोठा आहे, मला माहिती असते तर मी बाहेर कोणा कडून ठोकून घेतले नसते.

मग मी म्हणले कि आता मी आलो आहे ना दीदी, तुम्ही काळजी करू नका.

मग ती म्हणली कि मला दीदी म्हणू नको, फक्त सोनिया म्हण, मी तुझी रखेल आहे.

हे ऐकून माझा एकदम कडक झाला होता आणि तापला होता.

मग मी तिला उलटे केले होते आणि तिच्या गांडी मध्ये माझे थुक टाकले होते आणि माझ्या लंड वर पण पुच्ची चे पाणी टाकले होते आणि माझा लंड गांडी वर सेट केला होता आणि झटका मारला तर अर्धा आत मध्ये गेला होता, तिची गांड अजिबात टाईट नव्हती, मी विचारले कि बाहेर गांड ठोकून घेतेस का?

तिने म्हणले कि नाही हे सर्व कमाल आपल्या घर च्या मेद्बत्ती चे आहे, ज्याने माझी गांड एकदम उघडून टाकली आहे.

मग मी म्हणले कि मग मी तुमची पुच्ची मारून घेतो.

मग ती म्हणली कि नाही तू माझी गांड मार. मी तुझ्या साठी पुचींची लाईन लावून देते बघ. माझ्या कित्ती तरी मैत्रिणी आहेत, त्यांची पुची मी तुला मिळवून देते तू काळजी करू नकोस. आता तू माझी फक्त गांड मारून घे.

हे ऐकून मला माझ्या समोर एकदम पुच्ची दिसू लागल्या होत्या आणि मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो आणि मी एकदम जोर जोराने तिची गांड मारू लागलो होतो.

मग दीदी पण एकदम मस्त होऊन तिची गांड हलवत होती आणि ठोकून घेत होती आणि आह औऊ औऊ औऊ उऊ प्लीज मला ठोक अहः उऊ एस आय्ये अजून ठोक मला राजा फक मी आ हः उऊ औऊ औ फक मी बेबी असे म्हणत होती आणि मला जास्त गरम करत होती.

आता दीदी ने मला विचारले कि अजय आज पर्यंत किती जणींची गांड मारली आहे?

मग मी म्हणले कि नाही दीदी पहिल्या वेळी तुमची मारतो आहे आणि मला खूप मजा येत आहे.

मग तिने म्हणले कि मग पुच्ची मारली असेल ना आधी?

मी म्हणले कि हो दीदी आता तुमची मारणार आहे.

मग ती म्हणली कि चल साल्या तुझा लंड काढ आणि माझ्या पुच्ची ला मारून घे.

मग मी पण एकदम लंड काढला होता आणि पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तिला ठोकू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या गांडी खाली उशी ठेवली होती कि जेणे करून तिची पुच्ची वर येईल आणि मी तिला एकदम आत पर्यंत ठोके मारू लागलो होतो आणि मला खूप मजा येत होती.

मग मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि माझे पाणी आता निघू लागले होते आणि मग सोनिया ने तिची गांड वर केली होती आणि उशी काढून घेतली होती आणि तिच्या पाया मध्ये मला पकडले होते आणि गांड उचलून ठोकू लागली होती.

मग आम्ही काही ५ मिनिट ठोकत होतो आणि मग आम्ही एकत्र आमचे पाणी काढून टाकले होते, तो क्षण खूप खास होता, त्या वेळी एका पुच्ची मध्ये माझे आणि तिचे पाणी एकत्र निघाले होते आणि माझा लंड एकदम भिजुन गेला होता, पुच्ची मधून पण पाणी बाहेर येऊ लागले होते आणि ते चादर वर पडू लागले होते आणि ती पण एकदम भिजली होती.

मग आम्ही एकमेका वर झोपून होतो, आम्ही एकदम नशे मध्ये होतो आणि आम्हाला केव्हा झोप लागली काही पण समजले नाही.