सुहागरातच्या १५ दिवस नंतर

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव परिक्षीत कुमार आहे आणि माझे वय २७ वर्षे आहे. लग्न होऊन मला दिढ वर्ष झाले आहे.

माझी बायको श्रुती आहे तिचे वय २६ वर्षे आहे आणि जसा माझा रंग आहे तसा तिचा पण रंग आहे.

मी लग्न झल्या आधी मी कधी संभोग केला नव्हता आणि मी फक्त मुठ मारून काम चालवून घेतले होते.

हि गोष्ट त्या वेलक हि आहे जेव्हा लग्न च्या दोन आठवडे नंतर श्रुती पहिल्या वेळी तिच्या माहेरी गेली होती.

आम्ही सुहागरात्र नंतर एकदम उघडलो होतो आणि त्यामुळे आम्ही रोज फोन वर बोलत होतो आणि सेक्स चेट पण करत होतो.

पण मी केव्हा पर्यंत केले असते, तिची पुच्ची माझ्या लंड ला जास्त आठवत होती, फोन वर पण मी तिला खूप वेळा सांगितले होते आणि तिला पण माझ्या लंड ची खूप आठवण येत होती.

पण काय करणार आणि काही वाट तर आम्हाला पाहावी लागणार होती.

तेव्हा माझ्या लहान पाणी च्या मित्र अजून ची आहे समस्या मला समजली होती आणि मित्र चिंटू आणि अजून च्या बरोब्बर मी त्याच्या घरी बसलो होतो.

तेव्हा अनुज आणि चिंटू बाहेर निघून गेले होते फोन वर बोलण्या साठी, तेव्हा अचानक दोघी भाभींनी मजाक मध्ये मला सांगितले होते कि सुहागरात्र मध्ये कशी काय राहिली होती? आणि मग मी आपण लाजत म्हणले कि खूप चांगली राहिली होती.

मग भाभी ने मला पुन्हा चिडवत म्हणले कि तुला तिची आठवण तर खूप येत असेल न आता?

मी लाजत लाजत म्हणालो : हो मला तर तिची खूप आठवण येत आहे.

भाभी : तिची कि अजून काही ची पण आठवण येत आहे?

मग मी लाजून बहर निघून गेलो होतो आणि मग दोघी भाभी हसू लागल्या होत्या.

तेव्हा चिंटू ने पण सांगितले होते कि तिची एक काका च्या साल्याची बायको रीना आणि एक अजून एक ओळखीची बाई प्रिया उद्या त्याच्या तिथे येणार आहे काही दिवस साठी.

मी : तर?

चिंटू : तर काय? अजून तर खूप चांगली संधी आहे, दोघांच्या बरोबर आपण मजे करून घेऊ.

मी : नाही यार.. अजून १५ दिवस झाले आहेत माझे लग्न होऊन आणि मला हे सर्व काही करायचे नाही आहे.

चिंटू : अरे करून घे यार.. खूप मादक आहेत दोघी पण.. तुला खूप मजा येईल आणि मग मी तुझ्या विषयी त्या दोघींना सांगितले आहे त्या पण तयार आहेत.

मी : नाही यार या वेळी नको काही.

चिंटू : तर मग कसे आहे? बघ तुला आठवण तर येत असेलच. आणि तुझ्या मुळेच मला हि पुच्ची पण मिळाली आहे, तुला तर त्याचा स्वाद जरुर चाखला पाहिजे.

मी : अनुज ला सांगून टाक तो करून टाकेल.

अनुज : मी नाही करणार आहे.

चिंटू : बघ आता माझे घर चे लोक काही दिवस बाहेत गेले आहेत आणि तुला पण भाभी ची आठवण येत असेल कि? पुढे तुझी मर्जी.. विचार करून घे, नंतर खूप वाईट वाटेल जात तुझी हि संधी हातातून गेली तर आणि तू पण सांगितले होते कि मला पण ठोकायचे आहे, आणि आता तर तुला एका वेळी दोन भेटत आहे.

मी : ठीक आहे.

मी तुम्हला चिंटू च्या विषयी सांगून टाकतो, तो एक विवाहित मित्र आहे आणि त्याच्च्या लंड चा आकार जेवढा आहे तेवढा माझा लंड लंड आहे. आणि त्याने लग्न नंतर फक्त या दोघींना ठोकले आहे.

मग मी दुसर्या दिवशी त्याच्या घरी पोचलो होतो, आणि तिथे पहिले तर तिथे रीना भाभी पेपर वाचत होती.

मग मी चिंटू ला आवाज दिला होता आणि तो फक्त चड्डी घालून बाहेर आला होता आणि भाभी त्याला पाहून हसू लागली होती आणि मग माझ्या कडे पण पाहून हसत होती.

आता मी तुम्हाला सांगून टाकतो कि चिंटू ने फक्त ५-६ वेळा सेक्स केले होते आणि दर वेळी मीच त्याची मदत पण केली होती.

तो आला आणि मला बसायला सांगितले होते आणि मग ती आत किचन मधुन्न पाणी घेऊन आला होता आणि मग तो भाभी बरोबर बोलू लागला होता.

मी भाभी बरोबर एकदम मोकळे पणाने बोलत होतो, पण तरी मला मनात थोडी भीती वाटत होती कारण कि मी एकदम पहिल्या वेळी एकदम विचित्र पणे एका बाई समोर संबंध ठेवणार होतो.

आणि मी तिला कधी पण त्या नजरे ने पहिले पण नव्हते, हो कधी कधी २-३ वेळा नागडी जरूर पहिली होती तिला सेक्स करताना, तिच्या घरा मध्ये.

थोड्या वेळाने प्रिया पण बाथ तुम मधून ब्रा नी पेंटी घालून बाहेर निघाली होती आणि तिला पाहून मी एकदम दंग झालो होतो.

मी तिला पण २-३ वेळा चिंटू च्या घरा मध्ये सेक्स करताना पहिले होते तेव्हा पासून त्ती माझ्या समोर एकदम बेशरम झाली होती.

मग सर्व लोक बसून इकड तिकड चे बोलू लागलो होतो आणि मग चिंटू सरळ प्रिया च्या समोर गेला होता आणि मग तिने तिचा लंड काढला आणि त्यला चोकने चालू करून टकले होते.

रीना पण थोडी धडपडत चालू लागली होती.

मग मला पण माहिती नाही कि मला काय सुचले अनि मी तिच्या समोर जाऊन उभा राहिलो होतो.

एवढ्यात तिघे पण हसू लागले आणि मला पण हसू आले होते.

मग चिंटू ने माझी लोवर काढून टाकली होती आणि आता मला पण थोडी लाज वाटू लागली होती.

आता मला लाज ला एका बाजू ला सोडून एकदम रंग मध्ये आलो होतो आणि टी शर्ट आणि बनियन सर्व काढून टकले होते आणि नागडा झालो होतो.

आता त्या दोघी आमच्या दोघांचे लंड चोकत होत्या.

आधी रीना ने माझा लंड चोकला आणि ती माझा लंड चोकत असताना माझे अंडाशय पण एकदम तिच्या तोंडा मध्ये घेऊ लागली होती आणि माझा लंड पण चोकत होती आणि कुरवाळत होती.

मी तुम्हाला ते अजिबात सांगू शकत नाही कि मला तेव्हा किती आनंद होत होता.

थोड्या वेळाने भाभी उठली होती आणि मला कीस करू लागली होती.

मला तिच्या ओठा चा एकदम मस्त टेस्ट येऊ लागला होता आणि मला खूप आनंद होत होता.

आता माझ्या लंड ची जागा प्रिया ने घेतली होती आणि आता ती माझा लंड चोकू लागली होती.

मी अजून पण रीना भाभी ला कीस करत होतो आणि चिंटू प्रिया ची पुच्ची चाटत होती.

मग मी अजून एक वेळा रीना भाभी ला माझा लंड चोकायला सांगितले होते, तेव्हा चिंटू आणि प्रिया भाभी ला हसू आले आणि मग भाभी आणि प्रिया माझा लंड चोकू लागली होती.

प्रिया भाभी च्या तोंडा मध्ये माझा लंड होता तर रीना भाभी माझ्या अंडाशय ला तोंडा मध्ये घेऊन चोकत होती आणि मला किती आनंद होत होता ते मी तुम्हाला सांगू शकत नाही आहे.

थोड्या वेळाने मी आणि प्रिया ने रीना भाभी चे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मी तिला एकदम नागडी करून टाकली होती, भाभी एकदम नॉर्मल वाटत होती. आता प्रिया चा नंबर होता आणि मग तिची ब्रा आणि पेंटी चिंटू ने काढून टाकली होती.

मी पण मग भाभी ची पुच्ची चाटू लागलो होतो.

आता काही वेळाने आमचे दोघांचे लंड एकदम ताठ्लेले होते आणि मग मी भाभी च्या पुच्ची मध्ये लंड टाकायला सांगितले होते आणि मग मी तिला घोडी बनवून टाकले होते.

आता जेव्हा पहिले तर तिची गांड एकदम सुजलेली होती आणि मी पिंटू च्या कडे पाहू लागलो होतो आणि तो म्हणाला कि यांच्या पती देव तिचे खूप जास्त लक्ष ठेवतात, आणि जास्त करून त्यांच्या गांडी चे लक्ष ठेवतात.

आणि मग तो हसू लागला होता आणि मग प्रिया च्य पुची मध्ये लंड टाकून धक्के मारू लागला होता.

प्रिया पण अहः पोह्ह हाह्ह्ह ओह हाह्ह ओह हाह्ह आवाज करत मजा घेऊ लागली होती.

मग मी पण रीना भाभी ला गांड मारायचे म्हणले कारण कि मला गांड मारायची खूप इच्छा होत होती, माझी पत्नी ने तर सुहागरात्र मध्ये नाही म्हणून टाकले होते.

भाभी च्या गांडी मध्ये त्रास होता तरी तिने हो म्हणले आणि मग मी खूप खुश होऊन तिच्या गांडी ववर एक थप्पड मारून टाकले होते आणि तेव्हा भाभी च्या तोड्डून आह्ह चा आवाज निघाला होता.

मग मी पण माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकून धक्के मारू लागलो होतो, आणि काय सांगू मित्रांनो मला किती मजा येत होती ते.

भाभी पण अहह फ हाह्ह फ्प हाह्ह फ हाह्ह्ह फह करत होती आणि मी मध्ये मध्ये तिच्या गांडी वर थप्पड मारत होतो आणि मग आवाज अजून पण वाढत जात होता.

आता चिंटू प्रिया च्या पुच्ची मधून लंड काढून रीना भाभी च्या तोंडा मध्ये टाकला होता आणि तिचे तोंड ठोकत होता आणि तिच्या तोंडून अहः फ अह्ह्ह ओह्ह हाह्ह ममं इम्म्म आवाज येउ लागला होता.

आता त्याने मला इशारा केला होता आणि मग तो माझ्या जागे वर आला होता आणि मग मी प्रिया ची पुच्ची ठोकू लागलो होतो आणि मग मी मध्ये मध्ये तिची गांड पण माझ्या बोटाने हलवत होतो.

मग काही वेळाने चिंटू ने रीना भाभी ला सोडले आणि प्रिया वर हल्ला केला होता.

मग मी सरळ होऊन माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तो मागून प्रिया ची गांड मध्ये लंड टाकून मारत होता.

प्रिया हे सर्व कारायला नाही म्हणत होती, पण चिंटू ने तिला समजावले आणि म्हणाले कि ब्लू फिल्म मध्ये असेच ठोकतात आणि मग त्याने धक्के देणे चालू करून टाकले होते.

ती आता त्रासाने तडफडू लागली होती आणि सोड म्हणत होती.

इकडे रीना तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर ठेवून बसली होती.

मग मला काही वेळ कसे तरी वाटले पण नंतर सर्व जमून गेले होते. एका बाजूला प्रिया च्या पुच्ची मध्ये मी ठोके मारत होतो आणि एका बाजूला भाभी च्या मस्त पुच्ची ला चाटू लागलो होतो.

इकडे पचिंटू पण प्रियाची गांड मारत होता आणि भाभी प्रिया च्या गालावर थप्पड मारत होती आणि चिंटू तिच्या गांडी वर थप्पड मारत होता, मला काही समजत नव्हते पण चट चट पट पत आवाज येऊ लागला होता.

मग काही वेळाने प्रिया च्या पुच्ची ने पाणी सोडून टाकले होते आणि मग मी पण भाभी ला वेगळे करून टाकले होते आणि मग मी पण माझी पोजिशन चेंज करून टाकली होती आणि आता माझा लंड प्रिया च्या गांडी मध्ये आणि चिंटू चा लंड पुच्ची मध्ये होता आणि लंड ओला असल्याने आत मध्ये जायला काही प्रोब्लेम नव्हते.

मी आणि चिंटू दोघे प्रिया ची गांड आणि पुच्ची मारत होतो आणि मग मी अचानक माझ्या सर्व शक्ती ने प्रिया ची गांड ठोकणे चालू करून टाकले होते आणि ती पण आता जोर जोराने ओरडू लागली होती प्लीज सोड मला प्लिज मला सोड.. मला खूप दुखत आहे.

मग तिचे आवाज ऐकून चिंटू एकदम जोश मध्ये आला होता आणि त्याने पण धक्के मारायची स्पीड वाढवली होती, आणि प्रिया चे तोंड पण एकदम पाहण्या सारखे जाले होते.

रीना भाभी मध्ये मध्ये टतिला थप्पड मारत होती आणि कीस पण करत होती आणि बरोबर मला पण कीस करत होती.

प्रिया भाभी चे शरीर कडक झाले होते आणि चिंटू ने मला हाताने थांबायचा इशार केला होता आणि मग आम्ही एकदम बाजूला गेलो होतो.

प्रिया च्या चेहर्या वर पण एक शांती दिसत होती.

आता रीना चा नंबर होता आणि मग मी आधी तिच्या बोल ला चोकले होते.

हे पाहून चिंटू ने पण तिचा दुसरा बोल त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि एका हात तिच्या पुच्ची वर ठेवला आणि हलवू लागला होता.

भाभी आमचे दोघांचे डोके पकडून कुरवाळत होती.

थोड्या वेळाने प्रिया ने आमच्या दोघांचे लंड तोंडात घेऊन चोकने चालू करून टाकले होते.

आता चिंटू पण रीना भाभी ची पुच्ची मध्ये लंड टाकून बेड वर झोपला होता आणि मग मी पण भाभी च्या गांडी मध्ये लंड टाकून तिला एक झोराने धक्का मारला होता आणि ती एकदम ओरडली होती आणि मी ठोके मारणे चालू करून टाकले होते.

इकडे प्रिया पण मला कीस करू लागली होती आणि धक्के मुळे मी तिला सरळ कीस आपण करू शकत नव्हतो आणि मग मी माझे बेलेंस बनवले होते आणि मग माझ्या कमरे च्या खालचा हिस्सा तेव्हा हलत होता, आता मी एकदम आरामात प्रिया भाभी ला कीस करू शकत होतो.

तेव्हा रीना भाभी म्हणाली कि मी तर काढून टाकले आहे.

चिंटू ने मग ठोके देणे बंद करून टाकले होते आणि माझे धक्के तर अजून चालू होते, चिंटू चा लंड भाभी च्या पुची मध्ये अडकला होता आणि मग थोड्या वेळाने चिंटू ने पुन्हा ठोके मारणे चालू करून टाकले होते.

मग दोन मिनिटांनी आमचे निघायला आले होते आणि मग आम्ही स्पीड वाढवली होती आणि मग लंड बाहेर काढून सर्व माल प्रिया च्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता, आणि ती अहः हो हाह्ह ओह हाह्ह उम्म्म हाह्ह ओह हाह्ह्य उम्म्म करून हसू लागली होती आणि आम्ही पण हसू लागलो होतो.

मग भाभी ने सर्व माल एका रुमालाने साफ करून टकला होता आणि बाथ रूम मध्ये फ्रेश होऊन आली होती, मग मी तिचे बोल चोकू लागलो होतो.

तेव्हा चिंटू पण म्हणाला : थोडा वेळ वाट पहा, मी कोठे जात नाही आहे.

पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि भाभी चे बोल चोकत राहिलो होतो.

खूप वेळ बोल चोकून मग मी प्रिया च्या बोल ला चोकू लागलो होतो आणि दोघांचे मम्मे चोकताना एकदम वेगळा स्वाद आणि मजा येत होता.

त्या दोघींनी मला काही पण विरोध केला नव्हता.

थोड्या वेळाने अचानक प्रिया च्या तोंडा मध्ये लंड टाकून मी ठोकू लागलो होतो आणि मग हे पाहून चिंटू पण रंग मध्ये आला होता.

आणि अशा रीतीने आम्ही दोघे भाभी च्या मस्त बदन ची मजा घेत राहिलो होतो.