सूनबाईची संतुष्टी – २

नमस्कार मित्रांनो आज मी भानू तुम्हाला माझ्या कथेचा पुढील भाग सांगणार आहे. या भागात वाचा कशा रीतीने मला माझ्या बायकोने सुनेला झवायला सांगितलं.

त्यानंतर मग मी सुनेला कसं झवून पूर्णतः संतुष्ट केलं. सूनबाईला मी माझ्याकडून एक मूल पण दिलंय. ती आता चार महिन्यांची गर्भवती आहे.

माझ्या कथेच्या मागच्या भागात तुम्ही वाचलं की, मी आणि अनिताने सुनबाई सोबत माझ्या मुला बद्दल चर्चा केली होती. तेव्हा आम्हाला समजलं की, आमचा मुलगा सूनबाईला संतुष्ट करायला सक्षम नाहीये.

म्हणून मग सुनबाई माझ्याकडून संतुष्ट होण्याची अपेक्षा करत होती. माझी बायको पण ह्या साठी राजी झाली. अनिताने म्हणजेच माझ्या बायकोने स्वतः मला सूनबाईला झवायला सांगितलं.

म्हणतात ना शेवटी एक स्त्रीच दुसऱ्या स्त्रीचं दुःख समजून घेऊ शकते. आता पुढे –

त्या दिवशी रात्री मी माझ्या बायकोशी न बोलताच झोपी गेलो. दुसऱ्या दिवशी मी उठल्यावर अनिताने माझ्यासाठी चहा आणला.

आणि मग माझ्याजवळ बसून मला म्हणाली, “तुम्ही जर सूनबाईला संतुष्ट केलं नाही तर आपल्या मुलाबद्दल पूर्ण जगाला समजेल.”

मला ह्यावर काय बोलावे काहीच सुचत नव्हते, म्हणून मी आपला शांतच बसून राहिलो. मला माझी स्वतःची बायकोच दुसऱ्या स्त्री सोबत झोपायला सांगत होती, अजून एका पुरुषाला ह्यापेक्षा दुसरं काय हवंय?

पण माझं मन ह्या गोष्टीसाठी मानत नव्हतं. मग माझा मुलगा आपल्या कामावर गेला.

नंतर माझी पत्नी माझ्याजवळ येऊन म्हणाली, “आपला मुलगा कामाला गेलाय, आता मी पण बाजारच्या निमित्ताने बाहेर जातेय. तुम्ही एक-दोन तासांत आरामात सुनेला संतुष्ट करा.”

एवढं बोलून अनिता पण घरातून निघून गेली. जाताना तिने दरवाजा बाहेरून बंद करून घेतला. जेणेकरून घरात येऊन कुणीपन आमच्या कामात बाधा घालू नये. मी अजून अंघोळ पण केली नव्हती.

अनिता गेल्यावर मी माझे कपडे घेऊन अंघोळीसाठी निघालो होतो. तेवढ्यात रुपाली तिच्या खोलीतून बाहेर आली. रुपालीने आज खूपच मादक कपडे घातले होते.

रुपालीने एक काळ्या रंगाचा पारदर्शी गाऊन घातला होता. त्या गाऊन मधून तिचे अंतर्वस्त्र सुद्धा दिसत होती. तिने तिची अंतर्वस्त्रे ठळक दिसावे म्हणून आतून लाल रंगाची ब्रा आणि पॅन्टीज घातली होती.

आज मी पहिल्यांदा माझ्या सुनेला एका पुरुषाच्या नजरेने पाहत होतो. आता तसंही माझ्याजवळ हिला झवून संतुष्ट केल्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय उरलेला नव्हता. मी रुपालीला पाहून जागीच थांबलो.

ती हळूच चालत माझ्याजवळ आली आणि माझ्या हातातून तिने टॉवेल घेऊन बाजूला सोफ्यावर ठेवलं. रुपाली रंगाने गोरीपान होती, आणि तिचा चेहरा कुण्या अभिनेत्रींपेक्षा कमी नव्हता.

रुपालीची उंची माझ्या कानाबरोबर होती, तिचा फिगर पण तिने मस्त बनवून ठेवला होता. तिला अशा रुपात पाहिल्यावर मीच काय कुणी म्हातारा पण हिला जबरदस्ती करून झवेल, अशी दिसत होती रुपाली.

रुपालीने टॉवेल सोफ्यावर ठेवून माझा हात पकडला आणि मला घेऊन ती आपल्या खोलीकडे चालू लागली. मी मात्र तिच्या मागे राहून चालताना हलणारे तिचे नितंब पाहत होतो.

तिची गांड काही मोठी नव्हती, पण स्तन मात्र भारी भरकम आकारात वाढलेले होते. रुपालीच्या मानेवरील तीळ तिच्या सौंदर्यात अजून भर घालत होता.

रुपालीच्या खोलीत जाताच तिने मला भिंतीजवळ नेऊन उभं केलं, आणि माझे कपडे काढू लागली. माझे कपडे होतेच किती, फक्त बनियान आणि लुंगी. दोन क्षणांत तिने माझी चड्डी सोडून बाकी सर्व कपडे काढून टाकले.

आता रुपाली सारख्या एखाद्या युवतीला एवढं जवळून अशा रुपात पाहून शांत राहणं हे एक चॅलेंज होतं. मी सुद्धा आता लाज शरम सोडून पूर्ण मजा घ्यायचं ठरवून टाकलं.

रुपालीने माझे कपडे काढून माझ्या नागड्या अंगावरून आपले हात फिरवत चुंबन द्यायला सुरू केलं होतं. तिच्या नाजूक ओठांचा स्पर्श माझ्या पूर्ण शरीरात एक रोमांच उत्पन्न करीत होता.

आता माझे हात सुद्धा आपोआप रुपालीच्या नाजूक अंगावरून फिरू लागले. रुपालीने मला भिंतीला चिटकवून टाकले आणि ती माझ्यासमोर बसली.

माझ्यासमोर बसून तिने आपले हात माझ्या चड्डीवरूनच बुल्ल्यावर फिरवायला सुरुवात केली. माझा बुल्ला तिच्या स्पर्शाने अजून ताठायला लागला. मी तिच्या केसांमधून माझे हात फिरवू लागलो.

तेवढ्यात तिने एका झटक्यात माझी चड्डी पकडून खाली खेचली. चड्डी खाली निघताच माझा बुल्ला सटकन तिच्या तोंडावर आदळला. तिने लगेच माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडून चोळायला सुरुवात केली.

माझ्या बुल्ल्याला चोळत रुपाली मला म्हणाली, “मामाजी तुमचा बुल्ला खरंच खूप मोठा आहे. नाहीतर ह्यांचा तर तुमच्या अर्धाच आहे.”

हे ऐकून मी तिच्या तोंडाला पकडून माझ्या बुल्ल्यावर ढकलू लागलो. तिने माझा इशारा समजून घेतला आणि मला म्हणाली, “अहो थोडा धीर धरा, आता मी माझं सर्वस्व तुम्हालाच सोपवत आहे.”

एवढं बोलून ती माझ्या बुल्ल्याला नीट निरखून पाहू लागली. थोड्या वेळाने तिने माझ्या बुल्ल्याच्या टोकावर एक पप्पी दिली, आणि मग जीभ बाहेर काढून त्याला चाटु लागली.

अगोदर आपल्या जिभेने चाटून तिने माझा पूर्ण बुल्ला ओला केला आणि मग पुन्हा हाताने चोळू लागली. मी तिच्याकडेच पाहत होतो.

ती मला म्हणाली, “आज तुम्ही ह्याला माझ्या फक्त एकच भोकामध्ये टाकून मला मजा द्या. उद्यापासून तुम्ही जे म्हणाल, ते मी करेल.”

तिची तडप मला सरळ दिसून येत होती, म्हणून मी तिला बुल्ला चोखण्यास जास्त जोर नाही दिला. माझा बुल्ला चाटून पूर्ण ओला केल्यावर ती उठली आणि माझ्या समोर उभी टाकली.

मी लगेच तिचा हात पकडून तिला आता भिंतीच्या आधारे उभं केलं. मग मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवत चुंबन घेऊ लागलो. चुंबन घेत असतानाच रुपालीने आपली जीभ माझ्या तोंडात घुसवली.

मग मी तिच्या जिभेला माझ्या ओठांमध्ये पकडून चोखू लागलो. खाली हात घेऊन मी हळूच तिचा तो पारदर्शी गाऊन वर उचलून काढून टाकला. लाल ब्रा आणि पॅन्टीज मध्ये रुपाली सनी लियोनी पेक्षा मादक दिसत होती.

तिच्या ब्रा वरूनच मी स्तनांवर हात ठेवून दाबू लागलो. स्तनांना दाबताच रुपालीच्या मुखातून हम्मम ओह्हह्ह असे कामुक आवाज निघू लागले.

मी तिच्या मानेवर चुंबन घेत हात तिच्या पाठीवर नेऊन ब्राचे हुक काढण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण ते हुक मला वेगळंच भासले, आणि मी ते काढू शकत नव्हतो.

शेवटी हार मानून मी तिलाच ते हुक काढण्यास सांगितलं. तर रुपाली हसायला लागली, मग मी तिला उलटं करून उभं केलं. आता तिच्या ब्राचे हुक माझ्या डोळ्यासमोर होतं.

तेव्हा मला समजलं की, ही स्पोर्ट्स ब्रा आहे, आणि हुक फक्त डिझाइन म्हणून आहे. मग मी तिच्या पाठीवर चुंबन घेत एक चापट तिच्या गांडीवर मारली. चापट मारताच तिच्या तोंडून एक किंकाळी निघाली.

पुढच्याच क्षणी मी तिची ब्रा वर सरकवून काढली, आणि तिच्या स्तनांना मोकळं केलं. ब्रा काढल्यावर मी तिला माझ्याकडे तोंड करून पलटवलं. तिचे स्तन एकदम ताठ मानेने उभे होते, मी हळूच त्यांना स्पर्श करून पाहिला.

तिचे स्तन एवढे मोठे असून सुद्धा मुलायम होते. तिचे एक-एक स्तन माझ्या एका हाताच्या पंजामध्ये बसून थोडे उरत होते. मी त्यांना तसेच पकडून गच्च आवळायला सुरुवात केली.

मी रुपालीचे स्तन दाबत असतानाच तिने आपला हात खाली घेऊन माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला. रुपालीने माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडून चोळायला सुरुवात केली.

हे पाहून मी पण तिच्या एक स्तनाला माझ्या तोंडात भरून लहान बाळासारखं चोखू लागलो. रुपालीच्या स्तनांच्या मधोमध एक छोटंसं गुलाबी रंगाची कडा असून त्यात निप्पल आहे.

ते पाहूनच तोंडाला पाणी सुटावं असं तिचं ते देखणं रूप आहे. रुपालीच्या स्तनांना चोखत असतानाच मी माझा एक हात खाली घेऊन तिच्या पॅन्टीजवर हात ठेवला.

तिची पॅन्टीज पुच्चीच्या भागात पूर्ण ओली झालेली होती. म्हणजेच आतापर्यंत रुपाली एकदा स्खलित झाली होती. मग मी अजून वेळ न लावता लगेच तिच्या पॅन्टीजमध्ये माझा हात घुसवून तिची पॅन्टीज काढून टाकली.

आता आम्ही दोघेही पूर्ण रूपाने नागडे होऊन एकमेकांसमोर उभे होतो. आता रुपालीने आपल्या हातांचा हार माझ्या गळ्यात अडकवला आणि मी लगेच तिला ओढून पलंगावर नेलं.

पलंगावर जाताच ती सरळ झोपली आणि आपले पाय फाकवुन मला बोलावू लागली. एवढ्या दिवसांची अतृप्त राहिलेली रुपाली आज तृप्त होणार होती.

आज संतुष्टी मिळेल याचं सुख तिच्या चेहऱ्यावर साफ दिसत होतं. मी मग तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आलो आणि रुपालीच्या अंगावर चढलो. रुपालीच्या अंगावर चढून मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून चुंबन देत होतो.

आणि रुपालीने आपला एक हात खाली घेऊन माझा बुल्ला पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवून आपली कंबर हलवू लागली. रुपालीची तडप समजून घेत मी माझ्या बुल्ल्याला पकडून तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो.

तेवढ्यात रुपाली मला म्हणाली, “लवकर बुल्ला आत टाका, आता सहन नाही होत माझ्याने.”

हे ऐकल्यावर मी जोश मध्ये एक झटका देत बुल्ला आतमध्ये घुसवला. माझ्या बुल्ल्याचा फक्त समोरचा टोपा आतमध्ये गेला होता, आणि इकडे रुपाली रडायला लागली.

मला माझ्या बुल्ल्याला पण खूप तणाव भासू लागला. मग मी तिला विचारलं, “तुझं शिलभंग तरी झालंय का नाही अजून?”

तिने रडतच आपली मान नकारार्थी हलवली. मग मी तिच्या चेहऱ्यावर चुंबन घेत, तिचे स्तन दाबू लागलो.

थोड्या वेळाने रुपालीचा त्रास थोडा कमी होताच मी तिला म्हटलं, “हे बघ सुनबाई, आता तुला थोडा त्रास होईल. पण हा त्रास सहन केल्याशिवाय काही पर्याय नाही.”

तिने माझ्या डोळ्यात पाहून आपले दोन्ही हात माझ्या पाठीवर ठेवले. मी लगेच माझी कंबर थोडी मागे घेऊन एक जोरदार झटका दिला. ह्या झटक्याने माझा बुल्ला रुपालीच्या पुच्चीचे शिलभंग करून आतमध्ये घुसला.

रुपाली जोरात किंकाळली. बरं झालं घरातील सर्व खिडकी दरवाजे बंद होते, नाहीतर शेजारी घरात पळत आले असते. मला माझ्या बुल्ल्याजवळ काहीतरी ओलं असल्याचं जाणवलं, मी हात लावून पाहिलं तर रक्त होतं.

थोडा वेळ तिचा त्रास कमी होईपर्यंत मी तसाच पडून राहिलो.आणि मग पकापक धक्के मारत मी तिला झवलं. कसं झवलं, आणि काय केलं हे तर सर्वच जण लिहितात.

तेच तेच काय लिहावं म्हणून मी ते जास्त लिहीत नाहीये.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली हे आम्हाला कळवायला विसरू नका.

धन्यवाद.