काकांची साळी झवली

गोष्ट त्या दिवसांची आहे जेव्हा मी बारावीच्या परीक्षा द्यायला औरंगाबादला गेलो होतो. तिथे माझे काका, काकू आणि काकूची बहिण म्हणजेच काकांची साळी रागिनी राहत. रागिनी पाहायला तर फार सुंदर होती पण ती मला भाऊ म्हणून माझ्या उठलेल्या लंडावर थंड पाणी टाकायची.

काही दिवसांतच माझा पहिला पेपर होता. मला भीतीही फार वाटत होती कारण माझी तयारी पूर्णपणे झाली नव्हती. मग मी दुपारच्या वेळेला पेपरची तयारी करत होतो. माझा पहिला पेपर गणिताचा होता आणि काही प्रश्न मला येत नव्हते.

संध्याकाळी जेव्हा काका आले तेव्हा त्यांनी मला गणित समजवायला मदत केली. माझे काका गणिताचे शिक्षक होते. त्यांची साळी म्हणजेच काकूची बहीण रागिनी तिनेही सोबत बसून मला अनेक प्रश्नात मदत केली. मी तिला विचारलं, “तुमची डिग्री कशात झाली आहे?” तर उत्तर ऐकून मी दंग राहिलो कि ती गणितात एम एस सी होती! आता तर मला वाटलं की मी मागितलेली इच्छा पूर्ण होईल. मी विचार केला तिच्या वक्ष्यांचे दर्शन घेत रात्रभर गणिताची तयारी तिच्यासोबत करू शकेन.

जेवण झाल्यानंतर काकांनी मला आवाज दिला, “बेटा विकास, ऐक. तू हॉलमध्ये बसून अभ्यास कर. मदत लागली तर रागिनी आहेच.” माझ्या मनात खुशीचा लाडू फुटला. सर्व जण जेवण करून झोपायला गेले तेव्हा काकीचा छोटा मुलगा रोहित माझ्या सोबत बसून मला अभ्यास करताना पाहायला लागला. मी आता एकटाच अभ्यास करत होतो. काही वेळानंतर रोहित तेथेच सोफ्यावर झोपला. तसा मी त्याला उचलून काकाच्या रूममध्ये न्यायला लागलो.

अचानक मागून आवाज आला. तो आवाज रागिनीचा होता.

“थांब विकास. आतमध्ये नको जाऊ.”

मी दचकून विचारलं: काऊन काय झालं?

“आतमध्ये तुझे काका गाढ झोपले आहेत. तू आतमध्ये जाशिल तर त्यांना डिस्टर्ब होईल.”

मी थांबलो. मग रागिनी रोहितला घेऊन आपल्या रूममध्ये गेली आणि मी हॉलमध्ये अभ्यास करायला लागलो.

काही वेळानंतर मला रागिणीच्या खोलीतून काही आवाज ऐकायला आले. मी उठलो आणि तिच्या रूमकडे जायला लागलो. तेव्हा मी आतमधील दृश्य पाहिलं तर एकदम दंगर झालो! रागिनी झोपली होती आणि काका तिचे वक्ष दाबत होते!

पूर्ण गोष्ट माझ्या लक्षात आली की काका लपून रागिनीच्या रूममध्ये जात असतात आणि तिच्यासोबत अशा कृती करत असतात. अचानक रागिनी उठली आणि म्हणाली, “अरे जिजू तुम्ही तर झोपले होते ना? म्हणून मी रोहितला माझ्यासोबत झोपवलं होतं. थांबा मी रोहितला ताईकडे सोडते.”

मग अचानक काकाने तिला दोन्ही हातानी पकडलं आणि म्हणाले-

“रागिनी प्लीज फक्त एकदा तुझ्याशी मला शय्यासोबत करायची आहे. प्लीज नकार नको देऊस.”

“अरे जिजू हे तुम्ही काय बोलत आहात? सोडा मला. मी ताईला आत्ताच सांगते की यासाठीच तुम्ही मला इथे आणण्यासाठी हट्ट धरत होतात. ताईची तब्येत खराब नव्हती. मलाच अक्कल नव्हती की मी तुम्हाला पित्यासारखं समजून येथे आले.”

काका एकदम घाबरले. तसे ते हसून म्हणाले, “अरे पागल मी तर मजाक करत होतो.” त्यांनी रोहितला उचललं आणि आपल्या खोलीत घेऊन गेले.

पण ह्या गोष्टीचा वेगळाच प्रभाव माझ्या डोक्यावर झाला होता. जो लंड रागिणीला पाहून सलामी ठोकायचा तो आता हलतही नव्हता.

काही वेळानंतर शांतचित्ताने मी अभ्यास करायला लागलो. रात्रीचे एक दीड वाजले असावेत. अचानक नायटी घालून रागिनी माझ्याजवळ येऊन बसली आणि म्हणाली, “तुझी काही मदत करू का?” आतून मी म्हणालो, “झवायला देशील का?” पण माझ्या तोंडून शब्द निघाले, “हो खूप वेळ पासून तुझ्या उठण्याची मी वाट बघत होतो. बघ ना हा एक प्रश्न माझ्याकडून सुटतच नाही आहे. तुम्ही मला सांगणार का?”

ती म्हणाली: हो नक्कीच! का नाही? दाखव प्रश्न.

मग तिने मला ते गणित समजावून सांगणं सुरू केलं. परंतु माझं पूर्ण लक्ष तर तिच्या गोल गोल वक्षांवर अडकलं होतं. तिचे निपल्स तिच्या श्वासागणिक फुगायचे आणि आकुंचन पावायचे. ते बघून मला फारच मजा वाटत होती.

अचानक तिचं लक्ष माझ्या नजरे कडे गेलं आणि म्हणाली, “काय हिरो? मी तुझ्या गणिताचा प्रश्न माझ्या वक्षांवर समजवत आहे का की जे तू त्यांना बघतच आहेस!” मी दचकलो आणि स्वतःला सांभाळत म्हणालो, “नाही नाही असं काही नाही.” मग ती म्हणाली, “चल ये तुला मी एक गोष्ट दाखवते.”

ती मला सरळ काकाच्या रूमकडे घेऊन गेली आणि आत मध्ये बघायला सांगितलं. आतमधल् दृश्य पाहून मी दंग राहिलो! काका काकूला फार मजेत झवत होते!

हे सर्व पाहिल्यानंतर आम्ही परत आलो. ती म्हणाली, “तुझे काका रात्रभरातून माझ्या ताईला कमीत कमी चार वेळा तरी झवतात. हे सर्व पाहून मीही तुझ्यासारख्या तरुणाची वाट बघत होती. तुझे काका तर मला चोदण्याच्या उद्देशाने रोज रात्री माझ्या खोलीत येतात. आज मला माहित होतं की तू आम्हाला पाहत आहेस म्हणून मी त्यांना रागवण्याचा नाटक केलं होतं. तुला मला झवायचं आहे का?”

मी म्हणालो: हो तर! त्यात नाही म्हणण्यासारखं काय आहे? तर मग सुरु करायचं?

रागिणी म्हणाली: याच्या आधी तू कधी एखाद्या मुलीला झवला आहेस का?

मी खोटंच सांगितलं: नाही. आजपर्यंत नाही.

ती म्हणाली: चल मी शिकवते तुला.

असं म्हणून ती मला आपल्या खोलीत घेऊन गेली. तिने आपली कुर्ती आणि लेगिन्स उतरवली. तिने ब्रा आणि पॅंटी घातली होती. ब्रा मधले तिचे पुष्ट वक्ष बघून माझी हालत तर चांगलीच अनियंत्रित होत चालली होती.

मग हळूहळू मी माझे हात तिच्या छातीवर ठेवले. माझ्या शरीरातून तर पूर्ण वीज चमकून गेली. तिच्या परवानगीशिवाय मी तिचे वक्ष दाबायला लागलो.

तिने मला दटावलं: काय रे कधी कुणाचे माऊ दाबला नाहीस का? थोडा आरामात दाब. मग हळूच तिने आपल्या ब्रा ला आपल्या शरीरापासून वेगळे केलं. त्यानंतर मला जे दृश्य दिसलं काय सांगू मित्रांनो! गोल गोल, गोरे गोरे, एकदम कडक बुब्स! आयुष्यात मी पहिल्यांदाच असे पुष्ट वक्ष बघत होतो. आता तर माझा लवडा पूर्णपणे उभा झाला होता.

मी म्हणालो: रागिनी ताई आता झवायचं का?

रागिनी म्हणाली: तुला काय मला मम्मी बनवायचं आहे का? आधी कंडोम लाव.

मी म्हणालो: ताई पण पॉर्न फिल्म मध्ये हिरो हिरॉईन एकमेकांचे काय चुसतात आणि चाटतात ना?

ती म्हणाली: ते सर्व सोड. लवकर आपली चड्डी काढ आणि चोद मला.

तिच्या म्हणण्यानुसार मी माझी चड्डी काढली आणि तिला चोदण्यासाठी तयार झालो. मोठ्या मुश्कीलीने मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालू शकलो होतो. मग तर मी धक्क्यांवर धक्के देत तिला झवायला लागलो. तिची पुदी कमालीची टाईट होती. वाटलंच नव्हतं मला की ही एवढी टाईट असेल म्हणून.

पण हे काय तिच्या पुच्चीत तर वेदना सुरू झाल्या होत्या! मला कळलंच नाही कि हे काय होत आहे!

मी माझा लंड बाहेर काढला तर पाहिलं की माझा लंड रक्ताने माखला होता.

मी रागिनीला विचारलं: हे असं कसं झालं?

ती म्हणाली: मी खरं सांगू? आज पर्यंत मला कोणी झवलं नाही आहे. मी आतापर्यंत कुंवारी होती. तुझ्या काका काकूची रोज रात्रीची कामक्रिडा पाहून मला झवण्याची फार इच्छा होत होती. पण मी त्याच्याकडूनच झवायला बघत होती ज्याने आजपर्यंत कोणाला झवले नसावे. तू मला एकदम खरा वाटलास. म्हणून मला तुझ्याकडून पहिलं सेक्स करायचं होतं. आज मजाही फार आली. आता जेव्हापर्यंत इथे राहशील तेव्हापर्यंत रोज मला चोद.

मग तिथे राहताना रोज रात्री मी तिला भरपूर झवलो. नंतर माहिती झालं की पुढच्याच महिन्यात तिचे लग्न होणार आहे. तेव्हा मला सर्व काही समजून आलं. तिला लग्नाच्या आधीच पहिल्या सेक्सचा आनंद घ्यायचा होता!

कहाणीबद्दल अभिप्राय कळवा: [email protected]