कॉलेजमधल्या मवाल्याच्या पडले मी प्रेमात

सर्व वाचकांना माझा नमस्कार. माझं नाव सोनिया आहे. मी पाहायला सुंदर असून माझी फिगर ३२-२८-३६ ची आहे. ही गोष्ट ३ वर्ष्या आधीची आहे. मी कॉलेजमध्ये शिकत होते. माझ्यावर खूप मुलं मरायचे पण मी कुणालाही भाव द्यायची नाही. मवाली प्रवृत्तीच्या मुलांपासून तर मी दूरच असायची.

माझ्याच वर्गात एक मुलगा होता जो पहायला तर हिरोसारखा होता पण होता मात्र मवाली प्रवृत्तीचा. तो कॉलेजला रोजच यायचा पण वर्गात मात्र बसायचा नाही. टपरीवर आपल्या मवाली टोळक्यासह तो दारू, सिगारेट पित बसायचा. मी रोज कॉलेजला येताजाता त्याला पहायची. मीही त्याला इतर मुलींप्रमाणे लोफर, मवाली समजायची. मी त्याच्यापासून घाबरूनच असायचे.

काही दिवसांतच आमच्या कॉलेजमध्ये स्नेहसंमेलन होणार होतं. त्याची तयारी चांगल्या उत्साहात सुरू झाली होती. मी नृत्यामध्ये भाग घेतला होता. त्यामुळे प्रॅक्टीससाठी मला लवकरच कॉलेजमध्ये जावं लागायचं. मी सकाळी साडे आठलाच कॉलेजला पोचली. पण तेव्हापर्यंत कुणीच आलं नव्हतं. लगेच मला तो मवाली विकी दिसला आणि मी घाबरले. त्यावेळी कॉलेजमध्ये माझ्या आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कुणीच नव्हते.

काही वेळपर्यंत मी तशीच उभी राहून त्याला बघत होती. तोही मला अधूनमधून बघत होता. तो अगदीच निर्विकार दिसत होता. त्याच्याविषयीची माझी भीती थोडी कमी झाली होती. मी थोडी हिम्मत करून त्याच्याजवळ गेले आणि त्याला ‘हाय विकी’ म्हटले. माझा आवाज त्याचा कानापर्यंत पोचलास नसावा. कारण त्याने काहीच उत्तर दिलं नाही. मी परत विचारलं, “हाय विकी, तू कोणत्या कार्यक्रमात भाग घेतला आहेस का?”

तो म्हणाला- तू सोनिया आहेस ना?

मी- हो. पण तुला माझं नाव कसं माहिती?

विकी- मी वर्गात बसत नाही याचा अर्थ असा नाही की मला सोबत शिकणाऱ्या मुलीचं नाव पण माहिती नसेल. मी कोणत्याच कार्यक्रमात सहभागी झालो नाही आहे. पण एवढ्या लवकर कॉलेजमध्ये येण्याचं कारण तू आहेस.

त्याचं बोलणं ऐकून मी क्षणभर विचारात पडले. मी म्हणाली, “तुझ्या म्हणण्याचा अर्थ काय?”

तेव्हा विकी म्हणाला: जेव्हा तू पहिल्यांदा कॉलेजमध्ये आली होतीस तेव्हापासूनच मी तुझ्यावर प्रेम करायला लागलो होतो. मी फक्त तुझ्यावरच प्रेम केलं आहे. पण तुला माझ्या मनातली भावना बोलून दाखवण्याची कधी हिंमत करू शकलो नाही. पण आज मोठ्या मुश्किलीने मी हिम्मत करून आलो आहे. आणि तसंही कॉलेजमध्ये माझी छबी एका मवाल्यासारखी आहे. त्यामुळे मी कोण्या मुलीला तुझ्याशी बोलणं करून द्यायला सांगू शकलो नाही. पण आज मी स्वतः हिम्मत करून तुला माझ्या मनातली भावना सांगितली आहे. आय लव यू सोनिया!

विकीचे बोलणे ऐकून मी काही क्षण विचारात पडली. मी विचार करत होती की तसा तर हा मुलगा कॉलेजमध्ये मवाली बनून फिरतो पण माझ्याशी बोलायला किती घाबरत आहे! हा कसाही असो पण कोणत्याही मुलीसोबत ह्याच्या संबंधाबद्दल मी कधी ऐकलं नव्हतं.

तेवढ्यात त्याच्या आवाजाने माझं लक्ष त्याच्याकडे गेलं. तो म्हणाला, “काय विचार करत आहेस तू? जशी तू मला समजतेस तसा मी नाही. मी एका चांगल्या घरचा मुलगा आहे. फक्त कॉलेजमध्ये थोडी बदमाशकी करतो. पण मी कोणता मवाली नाही. आता माझ्या आयुष्याचा निर्णय तुझ्या हातात आहे की तुला काय पाहिजे?”

तो समोर म्हणाला, “मी तुझ्यावर कसल्याही प्रकारचा दबाव टाकणार नाही. सर्व काही तुझ्यावरच अवलंबून आहे.” एवढं म्हणून तो मला एकटक पहायला लागला. तो माझ्या उत्तराची वाट बघत होता. त्याच्या अशा पाहण्याने मी थोडीशी बिचकले. त्यामुळे काही न सांगताच मी तिथून निघून गेली. पण तिथून निघाल्यानंतर दिवसभर आणि रात्री मी त्याच्याबद्दलच विचार करत राहिली. मी त्याच्यावरून माझं लक्ष वळवू शकत नव्हते.

असेच तीन-चार दिवस सरले. तो रोज मला कॉलेजमध्ये येता-जाता बघायचा. पण तो मला काहीच विचारायचा नाही. मीही त्याला पाहून खूष होत होती पण त्याला उत्तरादाखल काहीच सांगत नव्हते. मला तर हेही वाटायला लागलं की कदाचित मलाही विकिशी प्रेम झालं आहे. मी ठरवलं की मी त्याला माझ्या प्रेमाची कबुली देणार!

कॉलेजच्या कार्यक्रमानंतर मी त्याला माझ्या त्याच्यावर जडलेल्या प्रेमाबद्दल सांगितलं. माझ्या तोंडून ही गोष्ट ऐकून विकी खुशीने उड्या मारायला लागला. त्याने मला पकडून माझ्या ओठांवर किस केलं. जसे त्याचे ओठ माझ्या ओठांना मिळाले मला तर जसा ४४० वोल्टचा करंट लागला! माझ्या शरीरात कामभावनेची लाट आली आणि माझे श्वास जोराने आत बाहेर व्हायला लागले. छाती सुद्धा जोराने धडधडायला लागली.

माझ्या पुच्चीतून पाणी यायला लागलं. कारण हे माझ्या आयुष्यातलं पहिलंच चुंबन होतं. अशी चांगली भावना मला आयुष्यात कधीच झाली नव्हती. माझ्या शरीरात कामवासनेची ज्वाला भडकून उठली. पण मी कसंतरी स्वतःला सांभाळलं आणि त्याच्या शरीरापासून वेगळी झाली.

त्यानंतर आम्ही एकमेकांना भेटायला लागलो. सोबत फिरायला लागलो. कधी सिनेमा पाहायला जायचो आणि बरीच मौजमजा करायला लागलो. विकी माझ्याशी कोणतीही चुकीची कृती करत नव्हता. त्याच्या मनात कोणतीही वाईट भावना नव्हती. तो फक्त मला चुम्बनच करायचा पण त्याच्या समोर जायचा त्याने कधी प्रयत्न केला नाही. तो माझ्यावर पूर्ण खरं प्रेम करत होता.

आता आमच्या प्रेमाला दीड वर्ष झाला होता पण अजूनपर्यंत आम्ही संभोग केला नव्हता की कधी त्यानं मला संभोगाबद्दल विचारलं नव्हतं. आणि मी स्वतःही त्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता.

एक दिवस आम्ही दोघे एक पिक्चर बघायला गेलो. तिथे एक हॉट दृश्य आलं. ते बघून विकीला काय झालं माहिती नाही त्याने मला सिनेमा हॉलमध्येच आपल्या बाहूपाशात घेतलं आणि मला किस करायला लागला. सोबतच माझे बुब्सही दाबायला लागला.

काही वेळानंतर तो म्हणाला- सोनिया, आज मला तुझ्यावर फार प्रेम करायची इच्छा होत आहे.

इच्छा तर माझीही होतीच. त्याच्या या क्रुतीने मग काय होतं? त्याला तर माझ्या तोंडून तेच ऐकायचं होतं.

मी विकीला म्हणाली: माझंही मन करत आहे तसं. जेव्हा तू मला पहिल्यांदा किस केला होतास तेव्हापासूनच माझी इच्छा होती. पण मी तुला काही बोलू शकले नव्हते. मी विचार करत होती की जर तू नाराज झालास तर आणि माझ्याबद्दल काही वेगळा विचार करशील तर? म्हणून मी तुला कधीच म्हटले नाही. पण आता माझी इच्छा आहे की तू माझ्यावर एवढे प्रेम कर की मी सारं जग विसरुन जावं.

माझ्या एवढ्या बोलण्यावरच विकी मला पागलासारखा किस करायला लागला. काही वेळानंतर आम्ही तिथून उठलो आणि एका हॉटेलमधली रूम बुक केली.

रूममध्ये पोचताच आम्ही स्वतःला एकमेकांच्या स्वाधीन केलं. आम्ही आमचं भान हरवलं आणि प्रेमाच्या समुद्रात डुबक्या मारायला लागलो. आमचे कपडे आमच्यापासून केव्हा अलग झाले आम्हाला कळलंच नाही. आता आम्ही दोघेही पूर्णपणे नागडे होतो. विकी मला किस करत माझे बुब्स दाबत होता. मग त्यांना आपल्या तोंडात घेऊन चुसायला लागला.

मीही माझ्या एका हाताने माझं वक्ष त्याच्या तोंडात पकडून होते तर दुसर्‍या हाताने मी त्याच डोकं माझ्या बुब्सवर दाबत होती. मी त्याला सुस्कारत सांगत होती, “आहहहह …. आणखी जोरात विकी…. मममहहह …. पिऊन घे माझं दूध… मी खूप दिवसांपासून तुला माझा दूध पाजण्यासाठी तळपत होते.”

माझं हे बोलणे ऐकून त्याला आणखी उत्साह चढला आणि तो जोरजोराने माझे बुब्स चुसायला लागला. सोबतच तो माझ्या पुच्चीवर बोटं फिरवत होता. त्याच्या ह्या कृतीने मी भान हरवत चालले होते.

काही वेळानंतर आम्ही सिक्स्टी नाईन पोजिशनमध्ये आलो. विकी माझी पुच्ची चाटायला लागला तर मी त्याचा लंड हलवून मूठ मारत होती.

मग मी त्याला माझ्या तोंडात टाकला आणि चुसायला लागली. आम्हा दोघांचेही हे पहिलंच संभोग होतं. पण तरीही आम्ही मुरलेल्या खेळाडू सारखे सेक्स करत होतो. विकीने माझ्या पुच्चीला एवढं चाटलं की मी झडायला लागले. विकीचा लंड मी असा चुसला की त्याचंही वीर्य निघायला लागले.

मग आम्ही दोघेही सोबतच एकमेकांच्या तोंडात झडलो. मी पहिल्यांदाच विर्याची चव चाखली होती. त्यानेही माझ्या पुच्चीचं पाणी चाटून पूर्ण साफ केलं. आम्ही दोघे एकमेकांच्या अंगावर काही वेळ तसेच पडून राहिलो.

थोड्या वेळानंतर मी परत विकीचा लवडा माझ्या तोंडात घेतला आणि चुसायला लागली. लगेच तो परत उभा झाला. मग विकीने मला बेडवर लेटवलं. माझ्या गांडीखाली त्याने उशी ठेवली आणि मग माझ्या पुच्चीवर लंड ठेवून एक मोठा झटका मारून पाहिला. पण त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीच्या चिकणाईमुळे घसरला.

मग मी माझ्या हाताने त्याचा लवडा पकडून माझ्या पुच्चीवर बरोबर टेकवला आणि विकीला धक्का मारायला लावले. त्याने हळूहळू धक्का मारला तसा त्याच्या लवड्याचा टोपा माझी पुच्ची चिरत आतमध्ये घुसला. मी चित्कारले, “आईईईईईईई ….. गगगगगग…….. विकिईईईई……!”

माझं तोंड विकीने आपल्या तोंडाने बंद केलं. माझ्या वेदना थोड्या कमी झाल्या तेव्हा त्याने आपला लवडा हळूहळू माझ्या पुच्चित घुसवला आणि मी परत एकदा किंचाळली. माझी पुच्ची रक्ताने माखलेली होती! माझ्या पुच्चीतून रक्त निघून ऊशीवर जमा होत होतं.

विकी माझ्या ओठांना किस करत माझे बुब्स दाबत होता. काही वेळानंतर जेव्हा माझ्या वेदना कमी झाल्या तेव्हा मी विकीला जोरात झवायला सांगितलं. मग तर तो फारच उत्साहाने मला चोदायला लागला. आता माझ्या वेदना मौजेत बदलल्या आणि मीही माझी गांड वर उचलून त्याच्या प्रत्येक धक्क्यांना उत्तर द्यायला लागली.

माझ्या तोंडून कामुक स्वरांसोबत शब्दही निघत होते, “आणखी चोद आआहहह…  विकी आणखी चोद… मला!” हॉटेलची पूर्ण खोली आमच्या झवण्याच्या आवाजाने भरली होती.

विकीने मग मला घोडी बनवलं आणि चोदलं. त्यात मला फारच मजा आली. मग त्याने मला त्याच्या अंगावर यायला लावलं. मी त्याच्या अंगावर चढले आणि विकी खालून आपली कंबर उचलून मला चोदायला लागला.

आतापर्यंत मी दोन वेळा झडली होती. त्यानेही मग त्याचे वीर्य माझ्या पुच्चित सोडलं. नंतर आम्ही उठलो आणि कपडे घालून हॉटेलच्या बाहेर पडलो. विकीने मला माझ्या घराजवळ सोडून दिलं. माझं शरीर एवढ्या वेदना देत होत्या की एकदा बेडवर पडल्यावर माझ्याकडून उठून होत नव्हतं.

तो दिवस मी कधीच विसरू शकत नाही. कारण त्यादिवशी माझी पहिली चुदाई झाली होती. आता आम्ही दोघांनी लग्न केलं आहे. विकी आणि मी पती-पत्नी आहोत आणि आम्ही फार खुश आहोत.

मित्रांनो, कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]