पावसात मामीच्या पुच्चीची चुदाई

माझं नाव प्रतीक असून मी 22 वर्षांचा आहे. आज मी आपल्या सर्वांना माझ्या पहिल्या झवाझवीच्या अनुभवाबद्दल सांगत आहे. मी एक साधारण मुलगा आहे. महाराष्ट्रातल्या एका शहरात मी राहतो. मी वाणिज्य शाखेचा विद्यार्थी असून अभ्यासात मी बर्यापैकी आहे. आधी मी एक चांगलाच अभ्यासू विद्यार्थी होतो. पण कॉलेजला येताच माझी मैत्री काही वाईट सवयीच्या मुलांसोबत झाली. ते प्रत्येक मुलीला वाईट नजरेने पाहायचे. त्यांच्यासोबत राहून राहून माझीही ही दृष्टी बिघडत गेली. मग मीही प्रत्येक मुलीला वाईट नजरेने पाहायला लागलो. माझं लक्ष नेहमी मुलींच्या छातीवर जायचं. पाहिलेल्या प्रत्येक पोरीचे कपडे उतरवून त्यांना चोदण्याचे स्वप्न मी पाहायचो आणि मुठ मारायचो.

आजपासून एक वर्ष आधीची गोष्ट आहे. कॉलेजच्या सुट्ट्यांमध्ये मी माझ्या मामाच्या गावाला गेलो होतो. सर्वांना भेटून मी फार खुश झालो. मला दोन मामा आहेत. लहान मामा आणि मामी वेगळ्या घरात राहतात. आजी-आजोबांसोबत माझे मोठे मामा-मामी राहतात. छोट्या मामीचं नाव प्रगती आहे. पाहायला ती फारच सुंदर आहे. मी त्यांना कधीही वाईट नजरेने पाहिलं नव्हतं.

पण एके दिवशी मी कोणत्यातरी कामानिमित्त छोट्या मामांच्या घरी गेलो होतो. मी पाहिलं की मामी कपडे धुवत होती. ती पुर्ण ओली झाली होती. जेव्हा ती उठली तेव्हा तिच्या शरीराला चिपकलेले कपडे पाहून माझी छाती धडधडायला लागली. पहिल्यांदा मी मामीच्या शरीराला लक्षपूर्वक पाहिले आणि मग पहातच राहिलो. काय काया होती मामीची काय सांगू!

“काय झालं प्रतीक? काही काम होतं का?”

मामीचा आवाज ऐकून मी भानावर आलो.

मी अडखळत म्हणालो: मी…मी हा डब्बा द्यायला आलो होतो. आईने पाठवला आहे.

असं म्हणून मी डबा मामीला दिला. डब्बा देण्याच्या बहाण्याने पहिल्यांदाच मी तिच्या कोमल हातांना स्पर्श केला. स्पर्श करताच माझ्या अंगात वीज चमकली. मामीचे हात लोण्यासारखे कोमल होते.

मग मी घरी आलो. पण आता माझं मन मामीला चोदण्यासाठी तडपत होतं. आता मी रोज मामाच्या घरी जायला लागलो आणि तिच्याशी गप्पा मारायला लागलो. मी तिच्यासोबत चांगलाच मिसळून गेलो. मामीही माझ्या सोबत मजा करायला लागली.

एक दिवस मी मामीच्या घरी होतो. आम्ही दोघेही बोलत होतो तेवढ्यात पाऊस सुरू झाला.

“हाय राम! या पावसालाही आत्ताच यायचं होतं!” असं म्हणून मामी उभी होऊन बाहेर जायला लागली.

“अरे प्रतिक चल ना सोबत. गच्चीवर कपडे वाळवायला घातले आहेत ते काढून घेऊ नाहीतर ओले होऊन जाईल.”

मी मामीला मदत करायला तिच्यासोबत गच्चीवर गेलो. “चांगला आहे की जोरात पाऊस येत नाही आहे. लवकर कपडे घेऊन खाली जाऊ.” मामी एवढीच बोलली आणि जोराने पाऊस सुरू झाला. आम्ही दोघेही पूर्णच ओले झालो.

मी मामीकडे पाहिलं तर तिच्या ओल्या कपड्यांच्या आत तिची ब्रा स्पष्ट दिसत होती. मी तर तिच्या वक्षांना पहातच राहिलो. तिचे कपडे तिच्या शरीराला चिपकले होते. मी तर फक्त तिला मादी ह्याच नजरेने पाहत होतो.

तेवढ्यात मामी म्हणाली: काय बघत आहेस प्रतीक?

मी दचकलो: काहीच तर नाही मामी.

“मग जे पहायचं होतं ते दिसलं का?” मामी म्हणाली.

“काय म्हणत आहात तुम्ही?”

“मला सर्व माहिती आहे. मागच्या काही दिवसांपासून तुझं लक्ष कुठे आहे तर. सांग काय आहे तुझ्या मनात?” मामी म्हणाली.

“आता खोटं बोलायची काही गरज नाही. माझ्या छातीला माझ्या वक्षांना पहात राहतोस सध्या प्रत्येक वेळी. मला सर्व माहित आहे.”

“मामी माफ करा… प्लिज!”

मामी म्हणाली: चोरी पकडल्या गेली तर माफी मागायला लागलास?

मी काही बोलण्याच्या स्थितीतच नव्हतो.

“तुला एवढे आवडतात का माझे बुब्स?”

मामीचे बोलणे ऐकून माझ्यात थोडी हिम्मत आली आणि मी म्हणालो: मामी मला तर तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण फार आवडता!

“का? तुझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही का?”

“नाही ना.”

“मग तू एखाद्या मुलीला नागडे पाहिला आहे का?”

“नाही मामी. मी फक्त व्हिडिओ मध्येच मुलींना नागडं पाहिलं आहे.”

“मला नागडं पहायच आहे का तुला?”

“हो मामी.”

असं म्हणत मी मामीला खुशीने आलिंगन दिले.

“अरे आरामात.. आरामात.” मामी हसत म्हणाली.

मी सांगू शकत नाही की मला किती छान वाटत होतं! वाटलं की मी जमिनीवर नाहीतर स्वर्गात आहे! माझ्या तर हेही लक्षात नाही राहिलं की मी आणि मामी अजूनही गच्चीवरच होतो म्हणून!

मी त्यांच्या ओठांना चुसत राहिलो. माझे दोन्ही हात मामीच्या दोन्ही वक्षांवर होते. किती मुलायम बुब्स होते मामीचे! मी त्यांना कपड्यांवरूनच दाबायला लागलो. मामी माझ्या चुंबनांना उत्तर देत होती. मी जोरात तिचे वक्ष मसालायला लागलो. मामीला काम वेदना होत होत्या आणि ती माझ्यापासून सुटायचा प्रयत्नही करत होती. पण त्यात ती यशस्वी होत नव्हती.

मी मामीला खाली लेटवलं आणि तिचे कपडे काढायला लागलो. थोड्याच वेळात मामी माझ्यासमोर पुर्ण नंगी लेटली होती. तिचे उघडे वक्ष पाहून माझ्याच्याने रहावले नाही आणि मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिचं एक स्तनाग्र मी तोंडात घेतलं आणि चुसायला लागलो. मध्ये मध्ये मी तिचे बॉबे दाबतही होतो. मामी वेदनेने कधीकधी ओरडायची. पण मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवून तिचा आवाज दाबून ठेवायचो.

सात-आठ मिनिटापर्यंत मी तिला असं चुंबन केलं. मग तिने मला ढकलून खाली लेटवलं आणि ती माझ्या अंगावर आली. आता माझ्या कपड्यांची वेळ आली होती. मामीला जास्त वेळच लागली नाही मला नागडं करायला.

आता मीही मामी समोर पुर्ण नंगा होऊन लेटलो होतो. आम्ही दोघेही लेटलो होतो. जर कोणी उभा होता तर तो माझा लवडा होता जो मामीच्या पुच्चीत घुसायला उतावीळ झाला होता!

मामी माझा लवडा पकडून हलवायला लागली. मग त्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोकोबार सारखं चुसायला लागली. माझी स्थिती बिघडत चालली होती. थोड्याच वेळात माझ्या लवड्यातून वीर्य निघण्याची जाणीव मला झाली आणि मी तिच्या तोंडातून लंड काढून तिच्या बुब्सवर ठेवला. माझ्या लवड्यातून वीर्याची पिचकारी तिच्या बुब्सवर पडली.

मी शांत होऊन तिच्या अंगावरच पसरलो. थोड्या वेळानंतर भानावर आलो तेव्हा पाहिलं कि आम्ही अजूनही गच्चीवरच होतो. मी उठून तिच्या ओठांवर परत माझे ओठ ठेवले आणि चुसणे सुरू केलं. थोड्या वेळाच्या चुंबनांनंतर आम्ही दोघेही वेगळे झालो.

पाऊस अजूनही येतच होता पण थोडा कमी झाला होता. आम्ही दोघे उभे होऊन कपडे घेऊन खाली आलो. खोलीत येताच मी मामीला पकडले आणि तिला बेडवर लेटवलं आणि मी तिच्या अंगावर आलो. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि जोरात धक्का दिला. मामाची पुच्ची कसलेली होती. त्यामुळे तिच्या तोंडून मोठी किंकाळी निघाली. वेदनेने मामीच्या डोळ्यातून अश्रू सुद्धा आले.

मला त्यांच्या या स्थितीतून जाणीव झाली की तिची फार दिवसांपासून चुदाई झालेली नाही. मी धक्के लावत गेलो आणि मामी वेदना सहन करत राहिली. थोड्या वेळानंतर मामीच्या वेदना कमी झाल्या आणि तिही मला साथ द्यायला लागली. ती आपले चुतडे उचलून-उचलून चुदाईची मजा घ्यायला लागली.

काहीवेळ चोदल्यानंतर माझं पाणी निघायला लागला तसा मी माझा लंड बाहेर काढला आणि मामीच्या तोंडावर ठेवला. मामी त्याला चुसायला लागली. मी माझं पूर्ण वीर्य मामीच्या तोंडात सोडलं. तिने ते पूर्ण चाटून पुसून घेतलं.

मग तिने मला आलिंगन दिले आणि भावनिक होत म्हणाली, “आज खूप वर्षानंतर माझ्या पूच्चीची तहान विझली आहे. तुझे मामा असे झवायला सक्षम नाहीत.

“एक गोष्ट विचारु?”

मामी विचार ना”

“लग्नाआधी तुम्ही कधी झवला आहात का?”

“हो माझ्या कॉलेजच्या बॉयफ्रेंड न कितीतरी वेळा मला चोदलं होतं. तसंच त्याच्या काही मित्रांकडूनही मी चुदले होते.

“कधी कुणी तुमची गांड मारली आहे का?”हो माझ्या बॉयफ्रेंड एकदा माझी मारली होती.

“माझ्याकडून मारवून घेणार का? आता तुला जे करायचं आहे ते कर आता तरी मी तुझीच आहे.”

त्यानंतर मी मामीची गांड पण मारली. मामीने मला तिच्या कॉलेजच्या दिवसात झालेल्या चुदाईच्या कहाण्या सांगितल्या.

“मामी तुझ्या कहाण्या ऐकून माझा लवडा परत उभा झाला आहे. तर मग खुशाल त्याला आत घ्या आणि परत एकदा आमच्याच उद्याचा कार्यक्रम सुरू झाला की मग मी माझ्या मैत्रिणींच्या घरी गेलो. जाताना मी मामी ला किस केलं.

रस्त्यात माझा एक मित्र मिळाला: अरे प्रतीक, मी एक नवीन पॉर्न व्हिडिओ डाउनलोड केला आहे. मी मनातल्या मनात हसलो आणि म्हणालो: नाही पाहिजे. आता माझ्याजवळ त्यापेक्षा चांगली गोष्ट आहे.

माझ्या मित्राला काहीच कळले नाही आणि मला त्याला काही समजवायचं पण नव्हतं. त्यानंतर मला जेव्हा ही वेळ मिळायचा मामाच्या घरी जाऊन मी तिची चुदाई करायचो. मग सुट्ट्या संपल्यावर मी माझ्या कुटुंबासोबत गावाला गेलो. पण माझं मन तर अजूनही त्या गावातच प्रगती मामीत अडखळलेला आहे.

कशी वाटली कहाणी कळवा: [email protected]