स्वातीने तिच्या आईला ठोकवले

हेलो मित्रांनो मी खुप दिवस पासून सेक्स गोष्टी वाचत आलो आहे अणि आज पहिल्या वेळी माजी गोष्ट सांगायला आलो आहे. मी खुप वेला विचार केला होता की मी पण माज्या बरोबर घडलेली घटना तुम्हाला सांगावी, पण मी कधी सांगू शकलो नाहीं आहे. मित्रांनो तुम्ही एकदम चकित होऊन जाल की खर्या जीवन मधे पण असे सर्व होत असते.

स्वाती माझी १२ वी मध्ये असलेली गर्ल फ्रेंड आहे, खरे तर तीला माझी गर्लफ्रेंड म्हणणे बरोबर असणार नाही आहे कारण कि माझ्या शिवाय ती खूप मुलांबरोबर ठोकत आली आहे, त्यामुळे मी असे म्हणेन कि मी तिला १२ वी मध्ये असताना पासून ठोकत आलो आहे. तिचे वय २१ वर्षाची होते, रंग एकदम गोरा पान होता आणि एकदम सेक्सी चेहरा होता आणि तिची गांड पण खूप सेक्सी होती आणि तिचे बोल पण एकदम मोठे मोठे होते. मी माग च्या अनुभव वरून तुम्हाला सांगू शकतो आहे कि ती खरेच एकदम लंड ची हौस असलेली मुलगी आहे, तिला कसे पण करून तुमचा लंड दाखवून द्या, ती तुम्हाला लंड चोकून दिल्या शिवाय जाऊ देणार नाही.

ती तिच्या आई बरोबर राहत आहे आणि तिच्या आई चे नाव गीता आहे, तिचे वय ४७ वर्षे आहे पण ती अजून पण एकदम जवान दिसत असते आणि ती खूप जाड आणि एकदम मोठ्या गांडी ची मालकीण आहे. बरे ते सर्व जाऊ दे आता मी आज च्या पूर्ण गोष्टी कडे येतो आहे, असे तर मी स्वाती ला रोज ठोकत आलो आहे, पण मला तिची आई गीता ला ठोकायची खूप इच्छा होत होती.

एक वेळा जेव्हा मी स्वाती ला ठोकत होतो तेव्हा मी मस्ती मध्ये तिला सांगितले होते कि मी तुझ्या आई गीता ला ठोकायची इच्छा करतो आहे, तर ती एकदम रागावली होती आणि मला एकदम जोर जोराने शिव्या देऊ लागली होती कि साल्या भडव्या, साल्या हरामी, माझ्या कडून तुझे पोट भरत नाही आहे का, कि तू आता माझ्या आई च्या मागे लागला आहेस, तर मी एकदम घाबरलो होतो आणि मग मी तिच्या समोर असे बोलणे बंद केले होते आणि मी चांगला चान्स मिळतो का ते पाहत होतो आणि मला तो चान्स मिळाला होता.

आज पासून बहुतेक ६ महिन्या पूर्वी हे घडले होते कि स्वातीला अचानक १०००० रुपये ची गरज पडली होती, मग मला रात्री ११ वाजता तिचा कोल आला होता कि यार मला उद्या सकाळी कसे पण करून १०००० रुपये पाहिजे आहेत.

मग मी म्हणले होते कि माझ्या कडे तर नाही आहेतं पण तू तुझ्या आई कडून का मागून घेत नाही आहे? तर ती म्हणाली कि ती कुत्री नाही म्हणत आहे आणि मला कोठून पण पैसे आणून दे, ती खूप घाबरली होती आणि तिच्या आई वर खूप नाराज पण दिसत होती.

आता मला समजले कि चांगला चान्स आला आहे आणि मग मी तिला म्हणले कि यार आता रात्री तर खूप प्रोब्लेम होणार आहे, माझ्या कडे नाही आहे आणि मला कोणा कडे तरी मागावे लागतील, मग ती म्हणली कि प्लीज मी तुझ्या पाया पडते आहे, कसे पण करून तू पैश्याची व्यवस्था करून दे मी तुझे आयुष्य भर आभार मानेन.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे मी प्रयत्न करतो आहे पण माझी एक अट आहे. तर ती म्हणली कि काय? तर मी म्हणले कि मला गीता बरोबर झोपायचे आहे, तर स्वाती म्हणली कि हरामी, अजून पण त्या कुत्री चे भूत तुझ्या वरून उतरले नाही आहे का?

मग मी म्हणले कि तुला काय समजायचे आहे ते समज, पण मला आधी तिची पुच्ची मिळवून दे आणि मग पैसे घे आणि असे म्हणून मी माझा मोबाईल कट करून दिला होता. मग त्या नंतर एक तास पर्यंत तिचा कोल आला नाही आणि मी घाबरु लागलो होतो कि माझा डाव मोकळा जाणार आहे, पण नंतर एक तासाने तिचा मला कोल आला होता आणि तेव्हा ती एकदम नशे मध्ये होती बहुतेक माझ्या बरोबर बोलून नंतर ती दारू पीत बसली होती.

मग स्वाती म्हणली कि पैसे चे काय झाले? तर मी म्हणले कि आधी सांग कि तुझ्या आई ला ठोकून घ्यायला तयार आहे का? तर ती म्हणली कि ती असे तयार होणार नाही आहे. तिचे काही तर करावे लागणार आहे ठीक आहे सकाळी ४ वाजता तू माझ्या घरी ये आणि तुझा विडीयो केमेरा पण घेऊन ये, गीता ला जाळ्यात फसवावे लागणार आहे, असे कि मग ती काही पण करू शकणार नाही, मग मी तिला ओके म्हणले आणि फोन कट करून दिला होता आणि मग मी जोराने ४ वाजतात त्याची वाट पाहू लागलो होतो.

मग मी बरोबर ४ वाजता तिच्या घरी गेलो होतो आणि आता ती माझी वाट पाहत बसली होती, मग तिने हळूच दरवाजा उघडला होता आणि मला आत मध्ये घुसवले होते आणि म्हणली कि आवाज करू नकोस, नाही तर ती रंडी जागी होईल. मग मी विचारले कि केव्हा जवायचे आहे?

मग स्वाती म्हणली कि मी एक प्लान बनवला आहे. पण चल आधी माझी पुच्ची चाटून घे आणि मला गरम करून टाक जेणे करून मी माझ्या समोर माझ्या आई ला ठोकताना पाहू शकेन. आता ती एकदम नशे मध्ये होती आणि मग ती सोफ्य वर बसली होती आणि मी माझ्या गुडघ्या वर जमिनी वर बसलो होतो आणि तिची मेक्सी काढून तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो, आता तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती आणि ती हळू हळू मस्त होऊ लागली होती, मग अर्धा तास पर्यंत तिने तिची पुच्ची चाटून घेतली होती आणि आता ती एकदम नशे मध्ये आली होती आणि एकदम वेडी झली होती.

मग तिने म्हणले होते कि चल हळूच बाथरूम मध्ये जाऊन आत मधून दरवाजा बंद करून घे, गीता च्या उठायची वेळ झाली आहे, ती उठून पाणी प्यायला जाते आणि मग फ्रेश व्हायला जात असते, आणि ती जेव्हा बाथरूम चा दरवाजा उघडायला बघेल तेव्हा तू ते उघडू नको, मग बघ मी पुढे काय करते ते.

मग मी हळूच एकदम बाथ रूम मध्ये घुसलो होतो आणि मी आत मधून दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि वाट पाहू लागलो होतो. आता माझा ७ इंच मोठा लंड एकदम मस्ती मध्ये आला होता आणि एकदम टाईट झाला होता आणि आता माझे स्वप्न खरे होऊ लागले होते आणि तिकडे स्वाती जाऊन तिच्या रूम मध्ये झोपली होतीं मग काही वेळाने गीता उठली होती आणि ती आधी किचन मध्ये गेली होती आणि पाणी पिऊ लागली होती, आता ती ब्लाउज आणि पेटीकोट मध्ये होती आणि मग तिचे प्रेशर आले होते आणि ती बाथ रूम चा दरवाजा उघडू लागली होती, पण मी आत मधून दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि तो उघडला नाही.

मग तिने ४-५ वेळा जोर जोराने दरवाजा उघडायचा प्रयत्न केला होता आणि मग तिने  स्वाती ला आवाज दिला होता, तर स्वाती म्हणली कि हो मम्मी, तर गीता म्हणली कि बघ बाथरूम चा दरवाजा उघडत नाही आहे, तर स्वाती ने येऊन १-२ वेळा उघडायचा प्रयत्न केला होता आणि मग म्हणली कि असे वाटत आहे कि आत मधून तो लॉक झाला आहे, मिस्त्री ला बोलवावे लागणार आहे, मग गीता म्हणली कि इतक्या सकाळी मिस्त्री कोठून मिळणार आहे? तर स्वती म्हणली कि हो १० वाजे नंतर मिळू शकेल.

मग गीता म्हणाली कि मला जोराने प्रेशर आले आहे तर स्वाती म्हणली कि शेजार चे अंकल च्या इथे जा. तर ती म्हणली कि इतक्या सकाळी सकाळी कशी काय जाऊ? तर स्वाती म्हणली कि एक काम कर बेडरूम मध्ये जा आणि तिथे करून घे आणि असे पण आता आपल्या शिवाय कोणी नाही आहे आणि मग जेव्हा बाथ रूम चा दरवाजा उघडेल तेव्हा तू त्या मध्ये फ्लश करून दे.

मग गीता म्हणली होती कि हेच ठीक आहे, पण मी कशा मध्ये करू? तर स्वाती म्हणली कि एक कापड घेऊन जा, तर गीता पटकन किचन मध्ये गेली होती आणि एक कापड घेऊन आली होती आणि ती बेड रूम मध्ये गेली होती.

मग स्वाती ने मला बाहेर काढले होते आणि म्हणली कि चल आता ती रंडी तुझी वाट पाहत आहे, पण मी म्हणले कि ती तर शी करायला गेली आहे, तर स्वाती म्हणली कि तिचे तर शी करतानाच काही तरी केले जाऊ शकते आहे, मी विडीयो मध्ये रेकोर्ड करून घेते आणि असे घाण विडीयो बघून ती एकदम घाबरून काही पण करू शकणार नाही, चल आता.

मग आम्ही हळू हळू पावलाने वर बेड रूम कडे जाऊ लागलो होतो आणि आता स्वाती एकदम नशे मध्ये धडपडत होती, मग बेड रूम च्या बाहेर पोचून स्वाती ने केमेरा चालू करून टाकला होता आणि मग केमेरा मला देत ती म्हनली कि मी आत मध्ये जात आहे आणि तू दरवाजा च्या बाहेरून रेकोर्ड करून घे आणि मग मी जेव्हा सांगते तेव्हा तू आत मध्ये ये.

मग त्या नंतर तिने हळूच दरवाजा उघडला होता आणि ती आत मध्ये घुसली होती, आता मी दरवाजा मध्ये उभा राहून रेकोर्ड करत होतो, आता आत मधले सीन एकदम वेड लावून टाकेल असे होते. आता गीता दुसरी कडे तोंड करून तिचा पेटीकोट कमर पर्यंत वर करून खाली बसून शी करत होती, आता मला तिची भरलेली गांड सरळ सरळ दिसत होती, आणि तिची काही लघवी कापडातून बाहेर पडली होती.

मग गीता म्हणली कि इथे का आलीस? बाहेर जा, मी येते आहे. तर तो पर्यंत स्वाती तिच्या जवळ जाऊन बसली होती आणि ती तिला म्हणली कि मी हे पाहायला आले आहे कि तू शी करताना कशी दिसतेस? तर गीता म्हणली कि तू दारू पिली आहेस का?

आज मी तुला खूप मारणार आहे तुला माहिती नाही कि तू नशे मध्ये काय बोलते आहेस? तर स्वाती म्हणली कि मला माहिती आहे कि मी काय बोलत आहे रांडे आणि असे म्हणत तिने गीता च्या पुची वर तिचा हात ठेवला होता आणि तिच्या पुच्ची वर खूप सारे केस होते आणि लघवी पण लागली होती, मग स्वाती म्हणली कि साली तुझी पुच्ची किती मोठी आहे मादरचोद? असे वाटत आहे कि आज पर्यंत तू १००० माणसांकडून ठोकून घेतले आहेस. तर गीता स्वती ला एकदम धक्का देत आणि एकदम ओरडत म्हनली कि पटकन रूम च्या बाहेर निघून जा, नाही तर मी तुला मारून टाकेन.

मग स्वाती म्हणली कि आज च्या नंतर तू माझे काही करू शकणार नाही आहेस मादरचोद, गपचूप शी करून घे आणि मग तिने मला आत मध्ये यायचा इशारा केला होता आणि मग मी जेव्हा आत मध्ये गेलो होतो आणि गीता च्या समोर उभा राहिलो होतो तेव्हा स्वाती उठली होती आणि गीता च्या मागे बसून तिला एकदम जोराने पकडून घेतले होते, गीता एकदम चकित झाली होती कि हे काय झाले आणि मग काही वेळाने एकदम कापत म्हणली कि हे कोण आहे? तर स्वाती म्हणली कि माझा यार आहे आणि तुला ठोकायला आला आहे.

मग गीता म्हणली कि स्वाती तू पटकन याला घेऊन जा नाही तर मी आत्महत्या करून घेईन, मग स्वाती म्हणली कि जे करायचे ते करून घें, पण आधी याच्या कडून मारून घे आणि मग मला म्हणली कि हरामी केमेरा या रंडी च्या गांडी वर कर तर मी केमेरा तिच्या गांडी वर केला होता आणि स्वाती म्हणली कि चल शी करू घे कुत्रे.

आता गीता चा चेहरा एकदम पांढरा पडला होता आणि तिला पण आता समजले होते कि ती एकदम फसली आहे आणि तिचे डोके खाली करून म्हणली कि हे देवा मी मरून का जात नाही आहे? तर स्वाती गीता ची गांड कुरवाळत म्हणली कि अग रांडे तुला देवाने इतकी मस्त गांड मरायला नाही मारून घ्यायला दिली आहे आणि मग त्या नंतर तिने गीता चे ब्लाउज जबरदस्ती ने काढून टाकले होते आणि मागून तिचे बोल पकडून कुरवाळू लागली होती आणि म्हणली कि चल तुझी पेंट काढ आणि तुझा लंड माझ्या आई ला दाखवून दे.

मग मी पटकन माझी पेंट आणि चड्डी काढली होती आणि माझा लंड तर एकदम ताठून गेला होता. मग स्वाती म्हणली कि चल आता कोठून चालू करणार आहे? आसे कर कि आधी तुझा लंड हिच्या तोंडा मध्ये दे, तर मी गीता च्या समोर तिच्या तोंडा जवळ उभा झालो होतो आणि माझा लंड तीच्या तोंडात टाकायला पाहू लागलो होतो, पण ती तिचे तोंड एकदम बंद करून बसली होती आणि तिने दुसरी कडे तोंड करून घेतले होते.

मग स्वाती म्हणली कि गपचूप तोंडा मध्ये घे नाही तर तुझी खूप वाईट हालत होणार आहे, पन गीता ऐकायला तयार नव्हती, मग स्वाती म्हणली कि साली नखरे तर असे करत आहे कि जसे पहिल्या वेळी लंड पहिला असेल, पक्की रांड आहेस तू साली. मग स्वाती ने गीता च्या पाठी वर एक मारली आणि जोराने तिचे केस ओढले होते, तर गीता चे तोंड एकदम उघडले होते आणि माझा लंड पटकन तिच्या तोंडात गेला होता.

मग स्वाती म्हणली कि गुड आता याला एकदम प्रेमाने चोकून घे, पण आता गीता माझा लंड तिच्य तोंडात घेऊन तिचे तोंड हलवत होती पण ती चोकत नव्हती.

मग हे पाहून स्वाती म्हणली कि बघ रांडे मी शेवटचे सांगते आहे, गपचूप चोकून घे नाही तर मी असे काही तरी करून टाकेन कि तू एकदम वेडी होऊन जाशील. मग त्या नंतर गीता तिचे तोंड गीता च्या काना जवळ घेऊन गेली होती आणि तिला म्हणली  होती कि गीता डार्लिंग, तुझ्या कडे आता दोन रस्ते आहेत, एक तर तू सरळ सरळ ठोकून घे नाही तर मी या कापड मध्ये तुझा जो माल पडला आहे तो मी तुझ्या तोंडात टाकून देईन, बोल टाकू का तुझ्या तोंडा मध्ये, तर ती एकदम घाबरली होती आणि तिने पटकन लंड चोकने चालू करून टाकले होते. मग मी तिचे डोके पकडून हलवू लागलो होतो आणि मागून स्वाती तिचे बोल दाबू लागली होती, आता मी ५ मिनिट मध्ये एकदम आकाशात उडू लागलो होतो.

मग मी स्वाती ला म्हनु लागलो होतो कि आता खूप जाले हे चोकने आता मला हिची काही पण करून पुच्ची पाहिजे आहे, नाही तर मी माझे वीर्य बाहेर काढून टाकेन. मग या वर स्वाती ने म्हणले होते कि चल गीता माझी जान उठ आणि तू जवळ असले ल्या पलंग वर गपचूप काही पण न बोलता जाऊन झोपून जा, तर गीता तिचे ऐकून एकदम उभी झली होती, मग तिने तिचा पेटीकोट कमरे पर्यंत वर तिच्या हाता ने पकडून ठेवला होता, मग गीता म्हणली कि मला माझी गांड तर आधी धुवायला दे.

मग स्वाती म्हणली कि हा माझा यार आहे कशा साठी माझ्या राणे? तू घोडी बनून पलंग वर झोपून जा मग हे ऐकून गीता पलंग वर आली होती आणि तिचे दोन हात आणि तिचे दोन गुडघे ठेवून ती घोडी बनली होती आणि तो एकदम मस्त असा सीन होता, आता माझी स्वप्न ची राणी माझी रंडी गीता तिच्या मुली समोर आणि माझ्या समोर एकदम मस्त मध्ये घोडी बनली होती आणि आता तिची गांड मला एकदम मटक्या सारखी वाटू लागली होती, आणि तिचे बोल पण एकदम लटकत होते.

मग गीता ला असे घोडी बनलेली पाहून तिची मुलगी गीता पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती आणि तिने पटकन एकदम तिची मेक्सी काढून टाकली होती आणि ती एकदम नागडी झाली होती आणि म्हणली कि चल आज पर्यंत खूप जणांना ठोकले आहे आज मी माझ्या आई ला पण ठोकते आणि असे म्हनून ती पलंग वर आली होती आणि बसली होती आणि मला म्हणू लागली होती कि चल माझ्या आई ची गांड चाटून एकदम साफ तर करून दे आणि मग तिने तिच्या दोन्ही पण हाताने गीता ची गांड पसरून घेतली होती, मग मी जाऊन गीता च्या गांडी मध्ये माझी जीभ टाकून तिला चाटू लागलो होतो आणि मग २ मिनिट मध्ये मी तिची गांड माझ्या जिभेने चाटून चाटून एकदम साफ करून टाकली होती.

मग त्या नंतर स्वाती पलंग वर झोपली होती आणि ती आता गीता बरोबर 69 पोजिशन मध्ये आली होती, आता स्वाती खाली होती आणि गीता स्वाती ची पुची च्या कडे तिचे तोंड करून तिच्या वर झोपली होती. मग स्वाती ने गीता च्या पुची मध्ये तिचे तोंड घुसवून टाकले होते आणि गीता पण स्वाती ची पुच्ची एकदम चाटू लागली होती.

मग मी माझे थोडेसे थुक गीता च्या गांडी वर लावले होते आणि मग मी माझा लंड गीता च्या गांडी मध्ये घुसवून टाकला होता. आता माझा लंड एका वेळे मध्ये तिच्या आत पर्यंत घुसला होता आणि तेव्हा गीता एकदम आह औऊ हः हो अहह अह्ह्ह उऔउ अहह ओअऊ अहह औउओअ हाह्ह उऊ ओं मम करू लागली होती. तेव्हा मला खूप आनंद होत होता आणि असे वाटत होते कि आज तर मी आनंदाने मरून जाईन. कारण कि आज माझे स्वप्न माझ्या समोर खरे होउ लागले होते. माझा आनंद गगनात मावत नव्हता.

मग मी माझ्या दोन्ही हाताने गीता ची गांड एकदम जोराने पकडून ठेवली होती आणि मग मी एकदम जोर जोराने तिची गांड मारू लागलो होतो, आता स्वाती ने खालून तिचे एक बोट माझ्या गांडी मध्ये टाकली होती आणि घाण घाण बोलू लागली होती कि मार साल्या मार, माझ्या या सेक्सी आणि रंडी आई ची गांड तू आज मार, साली हि एक नंबर ची रंडी तिच्या गांडी वर खूप जास्त गर्व करत होती, आज तिची तू तुझ्या मस्त आणि मर्द लंड ने गांड फाडून टाक, बघ कसे मजेने मारून घेते आहे तुझ्या लंड ने तिची गांड हि रांड, आता इकडे गीता एकदम आह औऊ ह अहः हः ओह अहह अंम ओह अहह औऊ हो आह हा महो अहह औऊ करत तिची गांड मारून घेत होती आणि मजा घेत होती आणि इकडे स्वाती तिच्या पुची च्या दाण्याला तिच्या ओठा मध्ये एकदम पकडून जोर जोराने चोकू लागली होती, मी पण तिची गांड मारत होतो आणि माझ्या गांडी मध्ये स्वाती ने तिचे बोट घालून ठेवले होते आणि ती माझ्या गांडी मध्ये तिचे बोट आत बाहेर करून मला ठोकत होती आणि मला तर डबल मजा येत होती आणि मी स्वर्ग मध्ये उडू लागलो होतो. मग असे करून आम्ही १० मिनिट पर्यंत ठोकून घेतले होते.

आता मी खूप उत्तेजित झालो होतो आणि आता मी काही वेळाने माझे पाणी काढून टाकणार आहे असे मला वाटू लागले होते आणि मग मी स्वाती ला म्हणलो कि माझे निघणार आहे. तर ती म्हणली कि थांब, लंड बाहेर काढून घे आणि तुझे सर्व पाणी या रंडी च्या तोंडा मध्ये टाकून दे, मग मी तिचे ऐकून माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तेव्हा गीता आणि स्वाती पण एकमेका कडून वेगळी झाली होती.

मग स्वाती ने गीता चे केस पकडले होते आणि तिचे तोंड माझ्या लंड जवळ आणले होते आणि तिचे तोंड पण माझ्या लंड जवळ घेऊन आली होती, मग मी माझ्या लंड ला हलवू लागलो होतो आणि मग मी असे माझा लंड ४-५ वेळा हलवला होता आणि आता माझ्या लंड मधून एकदम वीर्य निघू लागले होते, ज्या मधून काही गीता च्या तोंडात जाऊन पडले होते तर थोडे फार बाहेर पडले होते आणि मग मी सर्व पाणी काढले होते आणि मी एकदम दमलो होतो आणि जोराने श्वास घेऊ लागलो होतो. मग स्वाती गीता चे तोंड एकदम चाटू लागली होती आणि मग तिने गीता च्या तोंडा मध्ये तिची जीभ टाकली होती आणि तिला ती एकदम फ्रेंच कीस करू लागली होती. आणि हे पाहून माझा लंड अजून पण जास्त ताठू लागला होता आणि मला मजा येऊ लागली होती.

मग स्वाती ने मला म्हणले कि आता तू माझ्या या रंडी आई च्या तोंडा मध्ये तुझ्या लंड मधून लघवी सोडून दे आणि मग ती गीता च्या तोंडा वर बसली होती आणि तिच्या तोंडात तिची लघवी सोडू लागली होती आणि तिने एकदम जबरदस्ती ने गीता ला तिची सर्व लघवी प्यायला सांगितले होते, तर गीता सर्व लघवी पिऊन गेली होती, मग त्या नंतर मी पटकन मी माझी पेंट घातली होती आणि मग मी स्वाती ला पैसे दिले होते आणि मग मी थोडे फ्रेश होऊन तिच्या घरा मधून बाहेर पडलो होतो. मित्रानो मी आता असे करून खूप घाबरलो होतो आणि मग मी माझा मोबाईल किती तरी दिवस बंद करून ठेवला होता कि काही गडबड तर होणार नाही ना, पण असे काही जाले नाही.

एक दिवस अचानक मला गीता बाजारा मध्ये भेटली होती आणि मी तिच्या कडून लपायचा खूप प्रयत्न केला होता, पण तिने माझा हात पकडला होता आणि मला सरळ सरळ विचारून टाकले कि त्या दिवशी मी स्वाती ला किती पैसे दिले होते, तर मी सांगितले आणि ती एकदम हसू लागली होती आणि ती मला म्हणली कि अरे वेड्या तू मला त्या पेक्षा अर्धे पैसे जरी दिले असते मी त्या पेक्षा जास्त मजा तुला दिली असती, चाल आता परत तू मला सरळ माझ्या मोबाईल वर फोन कर.