पुणेकर बर्वे आणि दुबे काकूंशी माझं अनपेक्षित संभोग – ३

मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे बर्वे काकूंना बघत हस्तमैथुन करत असताना मला माझ्या घरमालकीण दुबे काकूंनी पकडलं. मग त्यानंतर दुपारी दुबे काकूंच्या सांगण्यावरून बर्वे काकूंना बोलविण्यास त्यांच्या घरी गेलो असता त्या मला गाढ झोपेत दिसल्या. त्यांचं सौंदर्य बघून मी भान हरपलं आणि त्यांच्या ब्लाऊजचे बटणे उघडून मोबाईलने फोटो घ्यायला लागलो. तेव्हा बर्वे काकूंनी मला रंगेहात पकडलं. मग बर्वे आणि दुबे काकूंनी मिळून माझी चांगली मजेतच खरडपट्टी काढली.

त्यानंतर बर्वे काकूंनी दुबे काकूंना विचारून मला काही कामानिमित्य त्यांच्या घरी घेऊन गेल्या. तिथे त्यांनी मला संभोगासाठी प्रेरित केले. आम्ही नुकतीच संभोगाला सुरुवात केलीच होती कि बाहेरून दुबे काकूंनी हाक मारली. म्हणून आम्हाला आमचं संभोग अर्धवट सोडाव लागलं. हे मागील भाग वाचा: पुणेकर बर्वे आणि दुबे काकूंशी माझं अनपेक्षित संभोग – १

पुणेकर बर्वे आणि दुबे काकूंशी माझं अनपेक्षित संभोग – २

त्यानंतर आता समोर काय घडलं ते बघा.

दुबे काकूंची हाक ऐकू येताच मी बर्वे काकूंच्या अंगावरून उठलो. काकूंनी मला त्यांची चड्डी मला दिली व पटकन साडी-ब्लाऊज नीट करून दरवाजा उघडायला गेल्या. मी माझा पँट वर करून काकूंची चड्डी खिशात लपवली.

बर्वे काकूंनी दरवाजा उघडताच दुबे काकू आत आल्या. त्या म्हणाल्या, “काय ग राधिका अशी घाबरलेली का दिसत आहेस? आणि घाम बघ कित्ती आला तुला!”

दुबे काकूंना बर्वे काकुंवर संशय तर आलाच होता. शेवटी एक स्त्रीच एका स्त्रीला चांगल्या प्रकारे ओळखू शकते.

दुबे काकू माझ्याजवळ येऊन बसल्या. अचानक त्यांचं लक्ष माझ्या खिशातून डोकावत असलेल्या बर्वे काकूंच्या चड्डीकडे गेलं. त्यांनी ती चड्डी खेचून घेतली आणि चकित होत बर्वे काकूंना म्हणाल्या, “अगं राधिका ही तर तुझी चड्डी ना ग आपण त्या दिवशी मॉलमध्ये घेतलेली? हि ह्याच्या खिशात कशी काय आली?”

बर्वे काकू बावचळल्या. दुबे काऊ मला दरडावत म्हणाल्या, “काय रे बदमाश आता बायकांच्या चड्ड्याही चोरायला लागलास कि काय घरी जाऊन चड्डीत लंड हलवायला?”

मी त्यांना म्हणालो, “नाही काकू मी नाही चोरली ती चड्डी आईशपथ!”

दुबे काकूंनी प्रश्नार्थक नजरेने बर्वे काकूंकडे पाहिलं. त्यांनी दुबे काकूंना एक खट्याळ हास्य दिल. दुबे काकू काय समजायच्या त्या समजल्या.

“राधिका … अगं काय हे? तू पण ना खरंच कमाल आहेस! माझ्यापासून पण लपवायला लागलीस का आता गोष्टी? तू अंकितला काम आहे हे सांगून झवायला घेऊन गेली होतीस घरी? अगं मग मला पण सांगायची ना! आपण दोघी मिळून झवून घेतलं असत अंकितकडून!”

बर्वे काकू म्हणाल्या, “ताई अगं मला भीती वाटली होती ग कि तू काय विचार करशील म्हणून! बरं आता कळलं ना मला तुला काही वाटणार नाही त्याच म्हणून. आता ये ना सोबत झवू.”

बर्वे आणि दुबे काकूंचा बोलणं ऐकून मी पुरता भांभावलो. विचार केला कि कसल्या घरंदाज पुणेकर बायका आहेत ह्या! दोघी मिळून झवायची गोष्टी करत आहेत! पण मला काय? माझ्यासाठी तर ती अनमोल संधी होती.

त्या दोघी माझ्यासमोर सोफ्यावर बसल्या. त्यांनी मला त्यांच्यासमोर उभं केलं. बर्वे काकूंनी माझी पँट चड्डीसकट परत पायांबाहेर काढली. दोघींच्या बोलण्याने माझा लवडा आधीच उठला होता. दुबे काकू डोळे फाडून माझ्या लवड्याकडे पाहत म्हणाल्या, “अगो बाई! राधिका कित्ती मोठा लवडा आहे ग याचा! एवढा तर आमच्या ह्यांचा पण नाही!”

“हो ना ताई अगदी बरोबर बोललात!”

यावर दुबे काकू दुसरा विचार करत म्हणाल्या, “तुला ग कसं माहिती माझ्या नवऱ्याच्या लवड्याच्या आकाराबद्दल? झवली बिवली तर नाहीस ना त्यांना?”

“नाही हो ताई काय पण विचार करता का? मी तर माझ्या पतींबद्दल बोलत होती.” यावर त्या दोघीही हसायला लागल्या.

पण मला मात्र स्वतः वर गर्व वाटू लागला होता. बर्वे आणि दुबे काकूंना त्यांच्या नवऱ्यांपेक्षा माझा लंड त्यांना भावला होता.

दुबे काकूंनी माझा लंड तोंडात घेतला आणि त्या त्याला चोखू लागल्या. बर्वे काकू माझे आंड दाबत होत्या. मी माझी टी शर्ट काढून फेकली आणि दुबे काकूंचं चुसन अनुभवायला लागलो. दुबे काकूंनी मग माझा लंड बर्वे काकूंच्या तोंडात दिला. आता बर्वे काकू माझा लंड चुसायला लागल्या.

तोपर्यंत दुबे काकू आपली साडी आणि ब्लाऊज काढायला लागल्या. परकर काढताच त्या आता ब्रा आणि चड्डीतच राहिल्या होत्या.

दुबे काकूंनी सोफ्यावर पसरून आपल्या मांड्या फाकवल्या आणि म्हणाल्या, “अंकित बघ माझी पुच्ची.” असं म्हणून त्यांनी आपली चड्डी बाजूला सारली. तशी त्यांची पुदी उघडी पडली. त्यांच्या पुच्चीवर छोटे छोटे केस होते.

मी खाली बसलो आणि त्यांची पुच्ची चाटायला लागलो. त्यांच्या गोऱ्या पुच्चीवरचे ते काळे केस फारच सुंदर दिसत होते.

मी दुबे काकूंची चड्डी काढून घेतली. इकडे बर्वे काकू पूर्ण नागड्या झाल्या होत्या. दुबे काकू आपली ब्रा काढून आपले माऊ दाबत होत्या. मी जशी माझी जीभ त्यांच्या पुदीवरून फिरवत होतो तसं त्या कण्हत होत्या, “अह्ह्हह्ह ….!! ”

बर्वे काकू दुबे काकूंचं चुम्बन घेत म्हणाल्या, “फार मस्त चाटतो ग हा पुच्ची.”

मी जोरात त्यांची पुच्ची चाटत होतो. त्या आपलं शरीर वर उचलत माझ्या पुच्ची चाटण्याचा आनंद लुटत होत्या.

“आआईईईईई …  गगगगग  ….” त्यांनी एक सुस्कारा सोडली आणि त्यांनी मला त्यांच्याकडे खेचून घेतलं. त्या माझ्या ओठात आपले ओठ घालून किस करायला लागल्या. मी त्यांचे मोठाले बुब्स दाबत त्यांना चुंबनात साथ देत होतो.

“झव ना मला अंकित फाड ना माझी पुच्ची.” दुबे काकू ओरडल्या . तश्या बर्वे काकूंनी माझा लंड दुबे काकूंच्या पुच्चीत घालून दिला.

मी एक धक्का दिला आणि माझा लंड त्यांच्या पुदीत सामावला. मी त्यांच्या दोन्ही मांड्यावर माझे हात ठेवून दाबले आणि त्यांना भकाभक झवायला लागलो.

दुबे काकू माझ्या चोद्ण्याने कण्हत होत्या, “झव आणखी आअह्ह्ह्ह…  फारच मस्त…  ह्ह्हह्ह… आई गँग …!!”

खालून बर्वे काकूंनी माझा लंड चोखून परत त्यांच्या पुदीत घालून दिला. मग मी परत त्यांना चोदायला लागलो.

काही धक्के दिल्यानंतर त्यांना एक ऑरगॅसम आला. त्या मोठ्याने ओरडत झडल्या.

आता पाळी बर्वे काकूंची होती. बर्वे काकू माझा हात पकडून म्हणाल्या, “चला आता माझ्या बेडरूममध्ये जाऊ. ”

बर्वे काकू आपली गोरी गांड हलवत समोर चालत होत्या आणि मी आणि दुबे काकू त्यांच्या मागोमाग. बर्वे काकूंची हलणारी गांड बघून दुबे काकूंनी एक चापटी त्यांच्या गांडीवर मारली. तश्या त्या दोघ्या उघड्या भावाण्या एकमेकांच्या मागे धावत मस्ती करायला लागल्या. माझ्यासमोर दोन भरलेल्या गांडीच्या  घरंदाज पुणेकर बायका झिम्मा खेळत होत्या. त्यांच्या गोऱ्या गांडा ठोकल्याशिवाय मी आज स्वस्थ बसणारच नव्हतो.

मी जाऊन बागळणाऱ्या बर्वे काकूंना मागून पकडलं आणि घट्ट आलिंगन देत त्यांच्या उघड्या पाठीवर चुम्बन केले. माझा लंड त्यांच्या भल्या मोठ्या गांडीच्या फटीत बसला होता.

मी म्हणालो, “काकू मला तुमची गांड मारायची आहे.”

बर्वे काकू म्हणाल्या, “मार कि मग. मी कुठं नाही म्हणतेय?”

बर्वे काकू बेडवर डॉगीस्टाईल झाल्या. मी त्यांच्या गांडीवर पटापट पापे घेतले. त्यांची फुगलेली पुदी बाहेर उठून दिसत होती. मघाशी दुबे काकूंच्या अचानक आगमनाने बर्वे काकूंची पुच्ची नीट झवायची राहिली होती. म्हणून मी आधी त्यांची पुच्ची झवायचं ठरवलं.

दुबे काकूंनी माझा लंड चोखून बर्वे काकूंच्या पुदीत घालून दिला. मी त्यांची गांड धरली आणि त्यांना झवायला लागलो. माझ्या धक्क्यांनी त्यांचं शरीर पुढं माग होत होतं. दहा मिनिटे त्यांची पुदी झवल्यावर मी  लंड बाहेर काढला. त्यांच्या रसाने तो चांगला चिकना झाला होता.

मी म्हणालो, “दुबे काकू, जरा बर्वे काकूंची गांड फाकवून धरा ना. गांड मारतो आता मी ह्यांची.”

तश्या त्यांनी त्यांची गांड फाकवली. सोबतच आपली थुंकी लावून त्यांच्या गांडीचं छिद्र ओलं केलं. त्यांनी माझा लंड त्यांच्या गांडीवर ठेवला आणि मी जोराचा धक्का देऊन आतमध्ये घुसवला. बर्वे काकू ओरडल्या, “आईईईईईईई ……. गगगगगगग …… मेले …… ताई माझी गांड …!!!!!”

दुबे काकू म्हणाल्या, “अगं कळ काढ थोडी मग बघ कित्ती मज्जा येते तर!”

मी मात्र त्यांच्या ओरडण्याची मजा घेत त्यांची गांड ठोकायला लागलो. माझा लवडा पूर्ण त्यांच्या गांडीत घुसून बाहेर येत होता.

आता दुबे काकूही बर्वे काकुंसोबतच डॉगीस्टाईल झाल्या. त्यांनाही त्यांची गांड मारवून घ्यायची होती. मी माझा मोर्चा दुबे काकूंकडे वळवला. त्यांची गांड फाकवून मी त्यांच्या छिद्रावर थुंकलो. माझा लंड त्यावर घासला नि एक धक्का दिला. माझा लंड सरळ आत घुसला. दुबे काकू कण्हल्या, ” मेले ….. आअह्ह्ह्हह्ह … घाल घलाल  ….. आणखी आत.. ” दुबे काकूंना गांड मारवून घेण्याची सवय असलेली मला जाणवली.

मी त्यांची गांड भकाभक ठोकायला लागलो. दुबे काकूंच्या गांडीसाठी माझा लवडा मोठाच होता. त्याही किंकाळ्याला लागल्या ,”आह्ह्हह्हह्ह ….. कित्ती मोठा रे लंड तुझा …. म्म्म्मह्ह … !”

काही ठोके दिल्यावर मी परत बर्वे काकूंकडे वळलो आणि त्यांची गांड मारायला लागलो. असं करत मी त्या दोघ्याही पुणेकर काकूंच्या गांडा मारत होतो.

मग मी खाली लेटलो आणि त्या दोघी माझ्या लवड्यावर चढून आपली पुच्ची परत झवून घ्यायला लागल्या. आधी बर्वे काकू चढल्या. त्यांनी आपली गांड काही वेळ माझ्या कम्बरेवर आपटली आणि त्या ओरडत झडल्या, “झडले …….. मिईईईई आआःह्हह्ह अंकित  …….!” त्या माझ्या अंगावर पडल्या. मी त्यांचे माऊ पकडून चोखले.

आता दुबे काकू माझ्या अंगावर चढल्या. त्यांनी माझा लंड पुच्चीत घेतला आणि त्यावर उड्या मारायला लागल्या. काही वेळातच त्याही झडायला लागल्या. हि त्यांची दुसरी वेळ होती झडण्याची.

मीही आता अत्युच्च क्षणावर पोचलो होतो. त्या दोघीही माझा लवडा चुसत होत्या. आणि तेवढ्यात मी झडलो. माझं पूर्ण वीर्य त्या दोघीहींच्याही तोंडावर उडालं. त्या माझं वीर्य चाटून घ्यायला लागल्या.

बर्वे काकू म्हणाल्या, “आता तुला मला बघून हस्तमैथुन करायची गरज नाही बरं का अंकित. माझी गांड आणि पुच्ची तुझीच आहे.”

दुबे काकूही म्हणाल्या, “आणि माझ्यापासून लपून झवायची काही गरज नाही बरं का राधिका. आपण दोघी मिळून झवत जाऊ.”

मग त्या दोघीही माझ्या एकेक बाजूला येऊन लेटल्या. त्या दोन पुणेकर नागड्या बायकांच्या मधात मी स्वतःला नशीबवान समजत होतो.

बर्वे आणि दुबे काकूंना मी माझ्या पुण्यातील दिवसांत भरपूर वेळा झवलो. पुण्यातील ते दिवस माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्कृष्ट दिवस होते.

कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]