दुभत्या बाळंतिणीची कामवासना

स्मिताला बाळ होऊन दीड महिना होत आला होता. तिला आता सासरला जायचं होत. तिचे पती तिला न्यायला येणार होते. पण अचानकच तिच्या नवऱ्याला धंद्याच्या खरेदीसाठी दिल्लीला जावं लागलं. तिचे सासू सासरे तिला घ्यायला येऊ शकणार नव्हते. तसेच तिचे आई वडील सुद्धा प्रवास करण्यास सक्षम नव्हते. त्यामुळे त्या दुभत्या बाळंतिणीला आता एकटीलाच सासरी यावं लागणार होत.

आगगाडीच रिसर्वेशन काही मिळालं नाही. सीजन चालू असल्याने बसचंही तिकिटं मिळणे दुरापास्त होतं. तेव्हा तिच्या बाबांच्या मित्राने कसतरी एका लक्झरी कोचमधली सीट बुक करून दिली. प्रवास १६ तासांचा होता जो तिला एकटीला आपल्या तान्हुल्यासोबत करणं भाग होतं.

सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास स्मिता आपल्या बाळासोबत लक्झरी कोचमध्ये बसली. तिचे वडील तिला सोडायला बस स्टॉपवर आले होते. बस सुरु होताच त्यांनी तिला निरोप दिला. लक्झरी कोचमध्ये सीटच्या बाजूला पडदे लावले होते. ते बघून तिची बाळास दूध पाजण्याची चिंता दूर झाली.

नुकतीच बाळंत झाल्याने स्मिताच्या गोऱ्या चेहऱ्यावर तेज आलं होत. ती २७ तली एक नवविवाहिता होती. हे तिचं पहिलंच बाळंतपण होतं. तिचे स्तन दूध भरल्याने चांगलेच भरीव आणि वजनी झाले होते. ब्लाऊजवरूनही तिच्या पुष्ट वक्ष्यांचा आकार दिसू लागला होता. तिच्या पोटावर आता वळी पडली होती. तिचं गंडस्थळही उठावदार बनलं होत. एकंदरीत स्मिता चांगलीच प्रलोभक दिसू लागली होती. त्यामुळेच मर्दांची नजर आता तिच्यावर खिळू लागली होती.

स्मिताच्या प्रवासाला पाऊणेक तास होतं आला होता. बस एका थांब्यावर थांबली आणि तिला एका अवघड स्थितीला सामना द्यावा लागला. एक तिशीतला तरुण बसमध्ये चढला. त्याच्याकडे जे आरक्षित केलेलं तिकीट होतं ते स्मिताच्याच सीटचं होतं. स्मिताच्या वडिलांच्या मित्राने स्मिताची सीट आरक्षित करताना काहीतरी गडबड केली होती. त्यामुळॆ दोन प्रवाश्यांसाठी एकच सीट आरक्षित झाली होती. बस पूर्णपणे भरली होती. त्यामुळे वाहकाने त्या दोघांनाही ती पडदाबंद वाटून घेण्यास सांगितले. त्या दोघांचाही नाईलाज झाल्याने ते सीट वाटून घ्यायला तयार झाले. सीट बरीच मोठी असल्याने ते दोघे आरामात बसू शकणार होते. थोड्या नाखुषीतच स्मिताने त्याला जागा दिली.

स्मिताच्या तेजस्वी रूपाने त्या तरुणाला भाळून टाकलं होतं. तो तिचं रूप अगदी फूटभर अंतरावरून आपल्या चक्षुंत भरून घेत होता. तिच्याजवळ असलेलं तान्हुलं बघून त्याला ख़ुशी झाली कारण त्याला खात्री होती कि बाळाला स्तनपान करताना थोडंसं तरी त्याला तिच्या उन्नत स्तनांचा साक्षात्कार होणार होता म्हणून.

थोडा वेळ गेला आणि तो तिच्याशी बोलायला लागला. तसेच त्याने तिच्या तान्हुल्याला प्रेमानं खेळवलं.

बोलण्यावरून स्मिताला तो तरुण सुस्वभावी वाटला. परिणामी तिच्या मनात असलेली त्याच्याबद्दलची नाखुषी आता दूर पळाली होती. आता तीही त्याच्या गप्पांमध्ये हसतमुखाने साथ द्यायला लागली.

सीट बरीच मोठी असल्याने भरपूर जागा होती. म्हणून त्या तरुणाने तिला पाय सरळ करून निवांत बसायला सांगितलं. तिच्याही पायांना एवढा वेळ बैठक मारून बसल्याने मुंग्या आल्या होत्या. तिने लगेच पाय सरळ केले. आता दोघांचेही पाय एकमेकांच्या मांड्याना स्पर्श करत होते. त्यामुळे त्याला स्पर्शसुखाचा आनंद लाभत होता. त्यामुळे तो चांगलाच सुखावला. तो आपले डोळे अर्धवट मिटून तो स्पर्श अनुभवत होता.

इतक्यात बाळाने थोडी वळवळ केली. तिने तान्हुल्याला स्तनपान करण्यासाठी आपला ब्लाऊज खालून वर सरकवला. तेव्हा त्याला तिच्या उजव्या दुग्धकुंभाचे दर्शन घडले. तिने साडीचा पदर बाळाच्या डोक्यावरून घेतला. पण तो पदर तिच्या स्तनाला अर्धवटच झाकत होता. ते बाळ तिचं स्तनपान करत होतं आणि हा तरुण आपल्या डोळ्यांनी तिचे निप्पल्स टिपत होता. गोऱ्या मांसावर असलेलं काळेभोर, कडक असं स्तनाग्र आणि त्याभोवती पसरलेले काळ्या रंगाचं कृष्णविवर अतिशय मनमोहक आणि कामभावना चाळवणारच होतं. त्या दुभत्या बाळंतिणीकडे तो तरुण लैंगिकदृष्ट्या आकर्षित झाला होता.

काही वेळाने बस धाब्यावर थांबली. एव्हाना बाळाचं स्तनपान करून झालं होतं. तिने वर घेतलेला ब्लाऊज खाली सरकवला. तिच्या ताज्या दुधाने तिचा ब्लाऊज ओला झाला होता. सर्व प्रवाश्यांसहित ते दोघेही खाली उतरले. जेवण आणि इतर विधी आटोपल्यावर बसचा समोरचा प्रवास सुरु झाला.

आता साडे नऊ वाजत आले होते. स्मिता आता निद्रिस्त होऊ पाहत होती. काही वेळातच ती गाढ झोपली. बसच्या हेलकाव्यांनी त्यांचे पाय एकदुसऱ्यांच्या मांड्यांना घासत होते. तिच्या पायांच्या हालचालींनी तिची साडी वरवर सरकत तिच्या टोंगळ्यापर्यंत गेली होती. त्याने आपला डावा पाय मागे घेतला आणि मुद्धाम तिच्या दोन पायांच्या मध्ये साडीच्या पोकळीत घुसवला. तिच्या दुधाळ, नितळ मांड्यांचा स्पर्श त्याच्या पायाला झाला. तो कोमल स्पर्श तो कामुक उसासे टाकून अनुभवायला लागला. बसच्या हेलकाव्यांसोबत तो त्याचा तळपाय तिच्या आतील मांड्यांना घासत आणखी खोलखोल घुसवत चालला होता.

त्याचा पाय आता तिच्या साडीत इतका खोल घुसला होता कि एका हेलकाव्यात त्याला त्याच्या पायाच्या तळव्याला तिच्या चड्डीत असलेल्या पुच्चीचा स्पर्श झाला. त्याबरोबर ती शहारली. तो तरुणही थोडा घाबरला. पण ती गाढंच झोपली होती. ते पाहून तो त्याच्या अंगठ्याने तिच्या पुच्चीला दाबू लागला. तो स्पर्श त्याच्या लिंगाला उठवून गेला. तो हळूहळू तिच्या योनीला दाबत असताना आपल्या लिंगालाही हाताने दाबू लागला.

एवढ्यात स्मिताचं बाळ रडलं. त्याच्या आवाजाने स्मिता उठली. ती एकदमच उठल्याने त्याला त्याचा पाय तिच्या साडीतून बाहेर घेता आला नाही. म्हणून त्याने झोपेत असल्याचं नाटक केलं.

स्मिता चटकन तान्हुल्याला कुशीत घेत ब्लाऊज वर सरकवून दूध पाजायला लागली. बाळ दूध पीत असताना तिला जाणीव झाली कि त्याचा एक पाय तिच्या दोन पायांच्या मध्ये साडीत घुसला आहे. तिला कळलं कि तो पाय चुकीने इतक्या आत घुसणे शक्यच नाही. त्याने तो मुद्धामच घुसवला असल्याच तिने ताडलं. परंतु बाळ कुशीत असल्याने तिला त्याचा पाय बाहेर काढता आला नाही. ती बाळाचं दूध पिऊन व्हायची वाट बघायला लागली. पण वाट बघता बघता तिला परत कधी झोप लागली समजलंच नाही.

बाळ दूध पिऊन झोपी गेलं होतं. तिने बाळाच्या अंगावरून घेतलेला पदर खाली घसरला होता. त्यामुळे तिचा उजवा स्तन उघडा पडला होता.

बराच वेळ होऊन तिने काही हालचाल केली नाही हे बघून त्याने हळूच आपले डोळे उघडले. त्यानंतर त्याला जे दृश्य दिसलं ते बघून तो स्तब्ध झाला.

स्मिताच्या साडीचा पदर तिच्या उरोजांवून पूर्णपणे खाली घसरला होता. तिचा उजवा स्तन पूर्ण उघडा पडला होता. तिच्या गोऱ्या वक्षावरच काळं स्तनाग्र पूर्ण सुस्पष्ट दिसत होता. तिच्या उघड्या गोऱ्या छातीवरचं लटकणारं तिचं मंगळसूत्र फारच विलोभनीय दिसत होतं. तिचे ओठ रसदार होते. त्या दुभत्या बाळंतिणीच मादक रूप तो बेभान होऊन डोळ्यांनी प्यायला लागला.

मग तो आपसूकच तिच्याकडे वळला. तसा त्याचा पाय पूर्णपणे तिच्या चड्डीला चिकटला. तिच्या पुदीवर त्याचा पायाचा दबाव पडत होता. ती आताही गाढ झोपेतच होती. तो तिच्या जवळ गेला आणि त्याने तिचे रसदार ओठ, बंद नयन, गोबरे गाळ, रेखीव नाक, तिचा गोरा गळा, दोन मावांमधली दरी आणि त्यात पहुडलेलं मंगळसूत्र असं सर्व काही निरखलं.

त्याने खाली वाकून तिचं स्तनाग्र आपल्या ओठांत घेतलं. स्मिता गाढ झोपली होती तरीही तिच्या नाजूक भागावर झालेल्या मर्दांच्या स्पर्शाला तिच्या शरीराने प्रतिसद् दिला. तिच्या तोंडून हलकीच सुस्कारी निघाली. तो हळूहळू तिचं स्तनाग्र चुसायला लागला. तिच्या शरीरात कामोत्तेजना निर्माण व्हायला लागली. तिचे ओठ थोडेसे उघडले आणि ती सुस्कारे सोडू लागली. तिचा श्वासोच्छ्वास जड होतं चालला होता.

त्याने थोड्या जोरातच तिचं स्तनाग्र चुसल आणि त्यातून दूध पाझरायला लागलं. तो तिचं दूध खेचून प्यायला लागला तशी तिला जाग आली. तिचे स्तन एक परका मर्द चुसत आहे हे बघून तिने त्याला दूर सारलं. पण काम-बेधुंद झालेल्या त्या तरुणाने तिचा चेहरा धरला आणि तिचे लालचुटुक ओठ चुसू लागला. स्मिताला त्याला विरोध करायचा होता पण त्याचे ओठ तिच्या ओठांशी जुळताच तिच्यामधल्या स्त्रीने त्या चुंबनाला नकळत आपलेसे  केलं.

चुंबन करता करता त्याने तिच्या ब्लाऊजचे बटणे खोलले आणि दुसरं स्तनही उघडं केलं. तिच्या तोंडातील रस पिऊन घेतल्यावर तो तिचे दोन्ही माऊ एका पाठी एक चुसायला लागला. त्याने तिचे वक्ष हातांनी दाबून धरले होते. मर्दांच्या तिच्या वक्षावरच्या झालेल्या स्पर्शाने तिच्यातली कामवासना भडकली होती. मागच्या काही महिन्यापासून तिचं शरीर पुरुषी स्पर्शला मुकलं होतं. त्यामुळे आपसूकच ती त्याच्या स्वाधीन झाली. बसच्या त्या पडदाबंद केबिनमध्ये ती आता कामसुख भोगण्यास आतुर झाली होती.

मघा त्या तान्हुल्याने पूर्णपणे तिचं स्तनपान केलं नव्हतं. त्यामुळे तिचे दुग्धकुंभ भरलेलेच होते. तो तिचे दोन्ही माऊ चुसून ते रिकामे करायला लागला. तिचं गोड दूध प्राशन केल्यावर आता त्याला तिचं कामरस  चाखायचं होतं जे त्याला त्या दुभत्या बाळंतिणीच्या योनीतून मिळणार होतं.

त्याने तिची साडी तिच्या कम्बरेपर्यंत वर नेली. ती आपले टोंगळे वाकवून आपल्या नितंबावर बसली होती. तान्हुल्याला त्याने आपल्या जागेवर झोपवलं. मग त्याने तिची चड्डी खेचून तिच्या पायांबाहेर काढली. त्याबरोबर तिची पुदी उघडी झाली. घरी गेल्यावर तिला आपल्या पतीशी संभोग करायचा होता म्हणून तिने पुदीवरचे केस काढून चिकणी करून ठेवली होती. पण त्या चिकण्या पुदीचा आस्वाद आता एक परपुरुष घेणार होता.

तो त्या दुभत्या बाळंतिणीची कामसुखाला आतुरलेली पुदी चाटू लागला. तसं तिच्या पुदीतून कामरस पाझरू लागलं. ते त्यानं चाटून घेतलं.

मग तो विवस्त्र झाला आणि त्याने आपला लवडा तिच्या पुदीवर घासला. गर्भार झाल्यापासून एवढ्या महिन्यानंतर पहिल्यांदाच त्या दुभत्या बाळंतिणीच्या पुदीवर एका लंडाचा स्पर्श होत होता व तोही एका परक्या मर्दाचा! त्या स्पर्शाने ती फार कामोत्तेजीत झाली. तिची गांड आपसूकच समोर आली आणि त्याचा लवडा तिच्या पुदीत सामावला.

लंड पुदीत घुसताच ती अत्यानंदाने विव्हळली. स्मिताने त्याला आपल्या जवळ ओढले. ती त्याच्या भरदार पाठीवरून हात फेरायला लागली. तिचे नग्न दुधाने भरलेले माऊ त्याच्या छातीला दबले. तिचे दोन्ही पाय तिच्या डोक्याकडे फाकले होते. तो तिच्या पुदीवर हळूहळू धक्के मारायला लागला. तसं तिच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघायला लागले. तिला झवताना तो तिच्या ओठांवर, गळ्यावर, खांद्यावर चुंबन करत होता.

तो अतिशय आवेगात तिला झवत होता. त्या आवेगातच त्याने तिच्या गांडीखाली हात नेऊन तिला उचलून आपल्या मांड्यांवर बसवलं. त्याचा लंड अजूनही तिच्या पुदीतच होता.

तो आपले पाय फाकवुन बसला होता आणि स्मिता त्याच्या लन्डावर बसली होती. तिचे दोन्ही पाय त्याच्या कम्बरेच्या एकेक बाजूला होते. तिने त्याच्या गळ्यात हात घातला होता. तो तिच्या गांडीला धरून दाबत होता आणि ती आपली गांड खाली वर घेऊन झवत होती.

त्याचं लिंग पूर्णपणे तिच्या पुदीत अगदी खोलवर घुसत होतं. तिच्या धक्क्यापुढे त्याचा टिकाव लागला नाही आणि त्याने तिला घट्ट पकडून तिची गांड खाली दाबून धरत त्यानं भळभळ आपलं वीर्य तिच्या पुदीत रिकामं केलं. अगदी त्याच वेळी त्या दुभत्या बाळंतिणीनेही आपलं कामरस सोडलं.

दोघांनाही चांगलाच घाम फुटला होता. ते बराच वेळ एकमेकांना बिलगूनच होते. पण नंतर त्यांची धुंदी उतरली आणि ती बाजूला झाली. तिने तिचा ब्लाऊज लावला, साडी नीट केली. ती आता चांगलीच थकली होती. त्या थकव्याने ती परत समाधानाने निद्रिस्त झाली.

सकाळी जेव्हा तिला जाग आली तेव्हा तिचं गाव आलं होतं. रात्री जे काही घडलं त्यावर त्या सुस्वभावी दुभत्या बाळंतिणीला विश्वासच बसत नव्हता. पण त्याचा तिच्या चेहऱ्यवर यत्किंचितहि पश्चाताप दिसत नव्हता.

कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]