स्विमिंग शिकवून शेजारणीला जवले

हेलो मित्रानो मी एक २८ वर्षे वयाचा सुंदर मुलगा आहे. हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी गावा मध्ये राहत होतो. माझ्या शेजारी एक सुंदर माल सारखी मुलगी राहत होती. तिचे नाव वैशाली होते. ती माझ्या पेक्षा एक वर्ष लहान होती.

तिचे आणि आमच्या घर चे संबंध चांगले होते त्यामुळे आमचे येणे जाणे होत असे.

आम्ही सर्व लोक उन्हाळ्या मध्ये केनाल वर जाऊन खूप मस्ती करत होतो आणि अंघोळ करत होतो.

एक वेळा वैशाली माझ्या कडे आली आणि मला म्हणाली : राजू मला पण पोहायला शिकायचे आहे.

मी म्हणालो : हो मी शिकवतो तुला आपण एक दिवस जाऊ शिकायला.

ती हो म्हणून खुश झली आणि निघून गेली होती.

मग एक दिवस गावा मध्ये मोठ्या माणसाच्या मुली चे लग्न होते, आणि सर्व मुले जेवण करायच्या लालसेने लग्ना मध्ये गेले होते आणि मला तेव्हा चान्स मिळाला होता. माझ्या मानता तर वैशाली ची पुच्ची एक मिठाई होती.

मी तिच्या घरी गेलो आणि तिला म्हणालो : चल आज तुला मी पोहायला शिकवून टाकतो.

ती पटकन तयार झाली आणि माझ्या बरोबर चालू लागली होती.

मग मी तिला घेऊन शेता वर गेलो. तेव्हा दुपार ची वेळ होती त्यामुळे सगळी कडे एकदम सुनसान होते.. आणि मोठ्या माणसाचे लग्न असल्याने सर्व लोक तिथे गेले होते.

मग मी केनाल जवळ जाऊन तिला म्हणालो कि चल कपडे काढून टाक

तर ती म्हणाली कि तुझ्या समोर कपडे काढायला मला लाज वाटते आहे.

मी म्हणालो मग पोहायला कसे शिकणार तू?

मग मी माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि फक्त चड्डी घातली होती आणि माझा लंड उभा झाला.

मी तिला म्हणलो : बघ तुला पण चड्डी मध्ये व्हावे लागेल.

ती म्हणाली कि तू मुलगा आहेस.

मी विचारले तर तू काय करणार आहेस?

ती म्हणाली कि मी फक्त पेटीकोट मध्ये राहेन.

मी म्हणालो ठीक आहे.

मग ती एका झाडा मागे गेली आणि तिचे कपडे काढून पेटीकोट मध्ये आली.

मग तिला पाहून माझा ताठला होता. तिने पण तो पाहून घेतला होता.

मग मी तिच्या कडे पाहू लागलो तर ती लाजून तिच्या हाताने तिचे शरीर लपवू लागली होती.

मग मी पण होश मध्ये आलो आणि तीला म्हणलो कि चल मी आता आत मध्ये जातो आहे जास्त खोल नाही आहे. तू माझा हात पकडून ये.

मग मी उतरलो आणि ती माझा हात पकडून उतरू लागली होती. मग ती उतरताना तिचा पाय घसरला आणि ती सरळ ओरडून माझ्या छातीला लागून बसली.

माझे तर स्वप्न पूर्ण झाले होते आणि मी तिला पकडले आणि तिला सांभाळून घेतले.

तिचे मोठे मोठे बोल माझ्या छातीला घासून गेले होते आणि माझे तर मन आता तिला सोडायला तयार नव्हते आणि ती ओरडत होती आणि मग मी तिला हात देऊन तिला किनार्या वर बसवून टाकले होते.

मग मी तिच्या कडे पहिले आणि ती भिजल्याने तिचे बोल आता स्पष्ट दिसू लागले होते. तिचे गोरे गोरे पाय मला वेड लावत होते.

मग मी बाहेर यायचा विचार केला पण आता माझा लवडा एकदम ताठला होता आणि एकदम चड्डी मध्ये दिसत होता आणि मला थोडी लाज वाटत होती.

मी तिला म्हणालो कि घाबरू नको मी आहे ना. तू घाबरत राहिलीस तर कशी शिकणार पोहायला.

मग ती माझ्या छाती ला पाहत तिचा पेटीकोट सरळ करू लागली होती.

मग ती म्हणाली कि तू वय ये आणि मग मी पण तुझ्या बरोबर खाली येते.

मग मी वर आलो आणि माझा लंड आता भुजंगासन मध्ये उभा होता. तिने माझा लंड पहिला आणि ती एकदम लाजून गेली.

मग मी तिच्या जवळ बसलो आणि तिला समजावू लागलो कि पोहायचे कसे असते.

मग मी तिला खूप समजावले आणि मग ती तयार झली होती.

मग मी तिचा हात पकडला आणि ती एकदम गरम झाली होती.

ती म्हणाली कि मला खूप भीती वाटते आहे तू मला सरळ धर मग मी उतरते.

मग मी तिला हात दिला आणि ती माझ्या बाहो मध्ये आली होती.

मग मी तिला जोराने धरले आणि मग तिच्या बोल ला माझ्या छाती वर घासून घेतले.

मग मी तिला म्हांनलो कि मी तुझी कमर पकडतो आणि तू तुझे हात पाय चालव. ठीक आहे

मग मी तिला माझ्य हाताने असे पकडले कि तिचा बोल चा हिस्सा आणि तिच्या पुच्ची चा भाग माझ्या हाता मध्ये आला होता आणि मग ती पोटावर राहून पोहायला शिकू लागली होती.

मग मी तिच्या बोल ला दाबून खूप मजे घेऊ लागलो होतो आणि ती पण आता गरम झाली होती.

मग काही वेळाने ती मला म्हणाली कि मी आता दमले आहे मला आता बाजूला बसवून दे.

मग मी तिला उचलले आणि तिला गांडी मध्ये एक बोट घालून तिला बाहेर बसवले आणि मी पण तिच्या जवळ जाऊन बसलो होतो. मग ती दमून मला लागून बसली होती आणि मग मी तिच्या पाठी वर माझा हात टाकून तिला माझ्या बाहो मध्ये घेऊ लागलो आणि मग हहळू हळू तिचे बोल कुरवाळू लागलो होतो.

ती एकदम माझ्या अंगाला चिटकून गेली होती.

मग मी तिला तिथे झोपवून टाकले आणि मग मी तिचे बोल माझ्या तोंडात घेतले.

तिने मला काही म्हणले नाही.

त्यामुळे माझी हीमत वाढू लागली आणि मी तिचा पेटीकोट काढून टाकला होता आणि तिचे बोल आता हवेत उडू लागले होते.

मग मी माझे तोंड तिच्या निपल मध्ये लावले आणि मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये बी करू लागलो.

ती एकदम शहारली आणि आह अह्ह्ह हाह्ह करू लागली. मग मी तिचा हात पकडून माझ्या लंड वर ठेऊन दिला आणि ती माझ्या लंड ने खेळू लागली होती.

मग मी तिच्या ओठाला कीस केली तर ती म्हणाली कि राजू मला खूप भीती वाटते आहे आणि काही होणार तर नाही ना?

मग मी म्हणालो कि काही होनर नाही.. मी तुला एक जादू करून दाखवतो आहे आणि मग तू मला पुन्हा पुन्हा करायला सांगशील.

ती माझ्या कडे पाहू लागली आणि मग मी माझी चड्डी काढून टाकली आणि मग मी माझा नागडा लंड तिच्या समोर करून टाकला होता.

ती माझा लंड घुरून घुरून पाहू लागली होती आणि मी तिला आधी जवने ठीक समजले आणि तिचा एक पाय उचलला आणि तिची मस्त पुच्ची आता माझ्या समोर होती.

मग मी वाकलो आणि तिची पुच्ची माझ्या तोंडला लावली आणि तिला चोकू लागलो होतो. ती एकदम भडकली आणि माझे डोके तिच्या पुची वर दाबू लागली होती.

तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती आणि मग मी पण जास्त उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या भोकावर ठेवला. ती काही समजेल त्याआधी मी तिला ठोका मारून दिला होता. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला होता.

ती आता ओरडणार होती आणि मला माहिती होते आणि मी तिचे तोंड माझ्या एका हाताने बंद करुन टाकले होते.

आता ती ओरडते त्याकडे काही लक्ष न देता मी तिला एक जोराने धक्का मारला आणि पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

ती एकदम बिथरली होती आणि मी थांबलो आणि तिच्या बोल चे पाणी पिऊ लागलो होतो.

काही वेळाने तिचा त्रास काही कमी झाला आणि माझा लंड कामाला लागला होता.

आणि मग तिने पण आता तिची गंड हलवणे चालू केले आणि मी पण माझी स्पीड वाढवून टाकली होती.

काही वेळाने तिचे अंग कडक झाले आणि तिने पाणी सोडून टाकले अन तिच्या मस्ती ने मी पण पाणी काढून टाकले.

मग आम्ही खूप दमलो होतो आणि मग आम्ही पाण्या मध्ये आंघोळ केली आणि मग कपडे घालून आम्ही बाहेर आलो आणि घरी गेलो.

आता मी तिला जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा जवून टाकतो आहे.