तीन मुलांच्या आईला ठोकले

हेलो मित्रानो माझे नाव सेंडी आहे आणि माझे वय २२ वर्षे आहे आणि मी चंदीगढ मध्ये राहतो आहे, माझी उंची ५ फुट आणि ९ इंच आहे. माझा रंग गोरा अने आणि बोडी सामान्य आहे, मी या साईट वर येऊन रोज गोष्टी वाचतो आहे आणि मागच्या एक वर्षा पासून या साईट वर खूप गोष्टी वाचत आलो आहे आणि आज मी तुम्हाला माझी एक खरी गोष्ट सांगायला जाणार आहे.

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी दुसऱ्या वर्ष मध्ये शिकत होतो आणि तेव्हा आमच्या बाजूला एक नवीन कुटुंब राहायला आले होते. त्या फेमिली मध्ये ५ लोक होते अंकल, आंटी, आणि त्यांची तीन मुले होती. आंटी चे वय ३० वर्षे होते आणि अंकल चे ४० वर्षे होते आणि त्यांच्या मुलांची वये ७ वर्षे, ५ वर्षे आणि ३ वर्षे होती.

जेव्हा ते शिफ्ट झाले तेव्हा मी तर तिला पाहतच राहिलो. मी तर रोज सकाळ संध्या काळ तिला पाहायला एकदम तयार असायचो. अंकल जास्त करून त्यांच्या बिजनेस साठी बाहेर जात असत. मग मी असाच एक दिवस गच्ची वर उभा राहून माझ्या आंटी ला पाहत होतो आणि तिने मला पाहताना पाहिले आणि ती मला पाहून हसू लागली.

मग हळू हळू इशारे होऊ लागले आणि काही दिवस असेच निघून गेले. मग मी एक दिवस तिला इशारा करून तिचा फोन नंबर मागितला आणि  तिने एका कागदा वर लिहून बाहेर टाकून दिला आणि मग आम्ही त्या नन्तर फोन वर ती बोलू लागलो.

मग तो दिवस आला आणि तिने मला सांगितले कि तिचे पती टूरवर चालले आहेत आणि मग मी तिला विचारले कि मी येऊ का तर ती म्हणली ये ना. आणि मी तर हे ऐकून खूप खुश झालो होतो. मग मी दुसऱ्या दिवशी कंडोम घेऊन रात्र होण्याची वाट पाहू लागलो आणि मग मी रात्री ११ वाजता तिच्या घरी गेलो आणि तिने मला आत घेउन पटकन दरवाजा बंद करून टाकला. मग एका रूम मध्ये तिची मुले झोपली होती आणि आम्ही दुसऱ्या रूम मध्ये गेलो.

मग मी आत जाऊन तिला कीस केली आणि मग आम्ही काही वेळ बोललो. मग तिने नाईटी घातली होती आणि तिने आत काही पण घातले नव्हते. ती बहुतेक आधी पासून ठोकून घेण्या साठी एकदम तयार बसली होती आणि मग तिने मला बोलताना सांगितले कि तिचा नवरा तिला संतुष्ट करू शकत नाही आहे आणि म्हणून खूप विचार करून तिने मला इथे बोलवले आहे.

आणि मग काय होते मी पण तिला पकडून किस करायला सुरुवात केली आणि मग तिला म्हणाली कि आज पासून मी आहे ना. आणि मग आम्ही कीस करत करत एक मेका ची जीभ पण चाटत होतो आणि मी तिच्या नाईटी च्या वरून कधी इकडे तर कधी तिकडे बुब्स दाबू लागलो होतो.

मग मी तिचा हात पकडून माझ्या लंडावर ठेवला. तिने तिचे डोळे बंद केले आणि लंड जोरात पकडला. हळूहळू ती लंडाला कुरवाळू लागली. काय सांगू भावांनो? काय अनुभव होता जेव्हा ती तिच्या नाजूक हाताने माझ्या लंडाबरोबर खेळत होती. खूप मजा येत होती. तिने माझा लंड दोन्ही हातांनी पकडला आणि ती हलवत होती.

आम्ही दोघे एकमेकांना कीस करू लागलो आणि कीस करत ती माझा लंड हलवत हाती आणि मी तिच्या आत मध्ये हात टाकून तिचे मम्मे दाबत होतो. आम्ही दोघे निवांत बसून एकमेकाच्या शरीराबरोबर खेळत होतो. मग मी तिच्या नाईटी च्या आत हात टाकला आणि एक बोट घालून तिची पुच्ची घासू लागलो. आणि म्हणालो, मला पुच्ची चाटायची आहे. ती लाजली. मी तिचे पाय पसरले आणि पुच्ची चाटू लागलो, ती तडपु लागली. मग मी मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉल ला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरे समोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मी तिची खूप वेळ पर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

मग मी उठलो आणि आम्ही दोघे नागडे झालो होतो आणि माझा लंड एकदम ताठला होता. तो पाहून ती म्हणाली कि साल्या हरामखोर तुझा किती मोठा आहे रे? मी म्हणालो कि हा तुमच्या साठीच आहे आंटी तर ती म्हणाली थांब तू तुला मी दाखवते आणि ती माझा लंड पकडून झोर झोराने घासू लागली आणि मी ओह्ह उफ्फ्फ स्स्स करू लागलो. तर ती म्हणाली काय झाले हरामी दुखत आहे का तुला?

मग ती हसू लागली आणि आरामात माझ्या लंडाने खेळू लागली. मी एका हाताने तिचा बॉल दाबू लागलो आणि एक बॉल तोंडाने चोकू लागलो. मी थोड्या वेळाने थांबलो आणि तिला सांगितले मी एक मिनिटात येतो. मी पटकन शेजारच्या खोलीत गेलो आणि दोन उशी घेऊन आलो. ती फरशी वर झोपली होती आणि मी एक उशी तिच्या गांडी खाली ठेवली. तिची पुच्ची खूप मस्त आणि मोठी होती.

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मित्रांनो ती आता वेड्या सारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्ची ला माझ्या जीभे कडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्ची वर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघा सारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्ची च्या भोकावर ठेवला. मी आता हळू हळू लंड तिच्या पुच्ची वर घासू लागलो, आता मी उठून  तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्ची वर टाकले आणि माझ्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्ची वर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली.

माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोर जोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

काही वेळाने तिला मजा येऊ लागली आणि पूर्ण होल मध्ये उछ्ह ओह्ह्ह येस्स असे आवाज येत होते आणि ती म्हणत होती आणि जोराने कर मजा येत आहे आणि मी तिला ठोकत होतो. आम्ही २० मिनिटे ठोका ठोकी केली आणि मग एकत्र पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर काही वेळ पडून राहिलो आणि माझा लंड अजून तिच्या  पुच्ची मध्ये होता आणि हळू हळू लहान होऊ लागला होता. मग मी उठलो तर ती हसून मला म्हणाली काय झाले दमलास का? मग मी तीचे पाय फाकवून जवले आणि काही वेळाने ती माझ्या वर चढली आणि उड्या मारून जवू लागली.

मग मी तीला डॉगी स्टाईल मध्ये यायला सांगितले आणि तिची मोठी गांड पाहून मला वेड लागले आणि मग मी तिच्या गांडी च्या भोकात बोट टाकू लागलो आणि ती आवाज करू लागली. मग मी तिच्या गांडी च्या भोकावर माझा लवडा ठेवला आणि एका ठोक्यात तिच्या भोकात टाकला आणि ती खूप जोराने ओरडली आणि मला थप्पड मारू लागली आणि म्हणाली कि सोड साल्या तुला मी सोडणार नाही माझी मारू नकोस. पण मी थांबलो नाही आणि तिला ठोके मारत राहिलो आणि मग ती हळू हळू शांत झाली आणि जवण्याचा आनंद घेऊ लागली आणि मग मी तिला माझ्या मांडी वर घेतले आणि तिला जवू लागलो.

मग मी तिला जवत जवत तिच्या पुच्ची मध्ये माझे वीर्य सोडून टाकले आणि तिला शांत केले आता तिच्या चेहऱ्यावर तृप्त झाल्याचे भाव होते आणि ती मला कीस करू लागली होती. मग मी तिला परत एक वेळा जवले आणि मग त्या नन्तर आम्हाला जेव्हा पण संधी मिळते तेव्हा आम्ही सेक्स करतो. आणि असे काही दिवस चालले आणि मग ती अचानक ते लोक तिथून निघून गेले. आणि मग काही दिवस तिचा मला फोन आला आणि मग तो पण बंद झाला.