मसाज चे काम लै लै छान

मित्रानो माझे नाव संतोष आहे. मी आज एकतीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीने माझ्या आयष्यात एक वेळीच  मजा आली.

मी शिक्षणात तसा फार काही हुशार नव्हतो. त्यामुळे मी काय करायचे करियरचे पुढे असा विचार करत असतानाच माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली कि माझा एक मित्र होता जो मसाज करून देत असे. त्याचे नाव अमोल होते. सगळ्यात सोपे काम म्हणून मी विचार केला कि आपण त्याला या बद्दल थोडी माहिती विचारू. त्यानुसार मी त्याला फोन केला आणि त्याची वेळ घेतली. कारण मुळात तो दुसऱ्या राज्यात राहत असे.

ठरलेल्या दिवशी मी त्याच्या गावी गेलो. त्याचे गाव समुद्र किनारी असल्याने तिथे पर्यटकांची नेहमीच रेलचेल असायची. त्यातच विदेश पर्यटकांचा भरणा तर अगदी नजरेत भरण्याजोगा होता. मी त्याचा घरीच गेलो सरळ. मला बघताच तो खुश झाला. त्याने मला बसायला सांगितले.

“संतोष. बोल आज माझी आठवण कशी काय काढलीस?”

“अरे काही नाही यार. तुला तर माहित च आहे कि माझ्या करियर चे काही खरे दिसत नाहीये. म्हणून म्हंटलं कि तुला विचारू. बघू तू काही मदत करतोस का ते बघू म्हणून आलो होतो” मी म्हणालो.

“असे आहे होय. हे बघ तुला तर माहित आहे माझे काम कसले आहे ते. मी लोकांना मसाज करतो. मग ती स्त्री असो व पुरुष. तुला चालते का असे काम बघ. तुझी तयारी असेल तर मला एक मुलगा कामासाठी हवाच आहे. मी तुलाच घेईन” त्याच्या या उत्तरावर मी एका पायावर तयार झालो.

“चालेल काय पळेल” मी म्हणालो.

दुसऱ्याच दिवशी मी त्याच्या मसाज सेंटर ला गेलो. त्याने माझे प्रशिक्षण चालू देखील केले. त्याने मला मुख्य मुख्य जागा दाखवल्या कि जिकडे सर्वाना मसाज करायचा असतोच. बाकी मग ज्या त्या गिर्हाईक अवलंबून असते असे तो म्हणाला.

त्या नुसार मी सुरवातीस एक आठवडा येणाऱ्या प्रत्येक पुरुषाचा मसाज करू लागलो. सुरवातीस मला थोडे अवघडल्यासारखे होत होते. पण मग मी या कामासाठी सरावलो. दिवस जात होते आणि मी कामात तरबेज होत होतो.

एके दिवशी मी दुपारी बसलो असताना अचानक एक विदेशी महिला सेंटर ला आली. साधारण तिशीत ती तिच्या. म्हणजे तशी वयाने फार काही मोठी नव्हती ती. गोरीपान, निळे डोळे, सोनेरी केस, तुकतुकीत अंग, चेहऱ्यावर कमालीचे तेज, एखाद्या चित्रपटातील नटीला लाजवेल अशी कातिल फिगर, उंच, छाती चे उभार जणू काही ठरवून गोल काढले असल्यासारखे आणि गांडीचा घेर म्हणजे जणू तबलाच. ती बया आत येताच अमोल ने तिची माहित घेतली आणि मला सांगितले “संतोष हीचा मसाज तू कर”

ते ऐकून मी अचंबित झालो. कारण आजवर मी कुठल्या महिलेचा मसाज केला नव्हता. त्यातच इतकी देखणी आणि तरुण स्त्री ला मसाज करायचा म्हंटल्यावर माझी छाती धडधडू लागली. मी होकार दिला आणि तिला घेऊन मसाज रूम मध्ये गेलो.

मसाज रूम म्हणे एक छोटे खानी रूम असायची जिथे अंधुक प्रकाश असायचा. शांत वातावरणात अतिशय सौम्य आवाजात म्युजिक लावलेले असायचे जेणेकरून मसाज घेणाऱ्याने डोळे मिटून शांतपणे झोपून राहावे. मसाज करताना एक छोटी निकर दिली जात असे. अतिशय पारदर्शक अशी ती निकर म्हणजे निव्वळ आपले गुप्तांग झाकण्यासाठीचे कव्हर च होते. मी तिला ते दिले आणि तिला कपडे काढून येण्यास सांगितले.

मी बाहेर थांबले. तिचे कपडे काढून झाल्यावर तिने मला हाक मारली. मी आत जाऊन बघतो तर काय ती माझ्या समोर ती अतिशय तोकडी निकर घालून उभी होती. आधीच गोरी असलेली ती या उघड्या पडणाऱ्या निकर ने अधिकच गोरी दिसत होती. त्या मंद प्रकाशात देखील तिची कांती उठून दिसत होती. मी तिला झोपायला सांगितले.

तिच्याशी मी इंग्लिश मध्ये संभाषण चालू केले आणि विचारले “मॅडम तुम्हाला काही त्रास आहे का? म्हणजे मला तश्या पद्धतीने तुम्हाला मसाज देता येईल.  लावायचा ते ठरवता येईल”

“हो मला पाठ दुखीचा थोडा त्रास आहे. त्यामुळेच तर मी मसाज घेण्यासाठी आले आहे” ती म्हणाली.

“ठीक आहे. आज बघा तुमचे दुखणे कसे गायब करतो ते” मी असे म्हणताच ती हसली.

मी तिला झोपायला सांगितले. ती पोटावर झोपली. पांढऱ्या रंगाच्या त्या निकर मधून तिची अवयव स्पष्ट दिसत होते. त्याच रंगाची ब्रा तिची मादकता अधिकच खुलवत होती. मी तिच्या पाठीवर तेलाची धार धरली आणि अलगद हाताने तिच्या पाठीला मसाज देऊ लागलो. मी पुरुषांना जसा मसाज करत होतो त्यापेक्षा खूपच कमी ताकदीने हिला मसाज करत होतो.

एकसारखे माझे हात तिच्या पाठीवरून गोलाकार आणि वरखाली फिरत होते. माझ्या रागडण्याने मी ओतलेले तेल सगळे तेल तिच्या शरीराने ओढून घेतले होते. एव्हाना ती थोडी आरामदायी झाली होती. तिने हळूच तिच्या ब्रा चे हुक काढले जेणेकरून माझा हात अगदी व्यवस्थितरीत्या तिच्या पाठीवरून फिरू लागेल. तिची गोरीपान पाठ बघून माझा सोटा कधीच वळवळ करू लागला होता.

माझा हात खाली तिच्या कमरेकडे सरकू लागला. माझ्या हाताची सफाई इतकी चांगली होती कि ती मला म्हणाली “मला खूप बरे वाटत आहे”

ते ऐकून मला जोश आला. मी तिच्या कमरेवर तेल ओतले आणि कमरेला मसाज देऊ लागलो. ते करत करत माझा हात तिच्या नितंबावर जाऊ लागला. माझ्या तेलाच्या हाताने तिची निकर ओली झाली होती. त्यामुळे मला नीटसे मसाज देता येत नव्हता. मी तिला हळूच विचारले “मॅडम तुम्हाला तुमच्या नितंबाला देखील मसाज घ्यायचा आहे का?”

“हो चालेल” असे म्हणून तिने चक्कपैकी तिची निकर उतरवली देखील आणि ती माझ्या समोर नग्न अवस्थेत झोपली. आता मात्र मला काही कळायचे बंद झाले होते. मी तिच्या गांडीवर तेल ओतले आणि तिच्या गोलाकार कापांना हाताने मसाज देऊ लागलो. अतिशय मऊ मऊ असलेले तिचे ते काप तेलामुळे अतिशय चमकत होते. तिच्या गांडीला स्पर्श केला खरा पण इकडे माझा सोटा कमालीचा उड्या मारू लागला होता.

मी मनसोक्तपणे तिच्या गांडीला मसाज दिला आणि तसाच खाली सरकलो. तिच्या पायाच्या अंगठ्यापासून ते तिच्या गांडीपर्यंत मी मसाज करू लागलो. मी तिचे पाय अलगद फाकवले आणि तोच मला तिच्या योनीचे दर्शन झाले देखील. तिची गुलाबी रंगाची योनी बघून माझा जीव कासावीस झाला होता. मला घाम फुटला होता.

तिला योनीचा मसाज पाहिजे कि नको हे विचारणे चुकीचे होते. पण मला आता काहीही करून तिच्या योनीला चाखायचे होते. मी मग हळू हळू करत माझा हात तिच्या मांडीवरून जांघेत नेला आणि तिथे मसाज करू लागलो. शेवटी ती पण एक स्त्री होती. तिला पण एका पर पुरुषाचा स्पर्श हवा हवासा होताच. त्यामुळे ती जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होती.

तिच्या जांघेत हात घालून मसाज करताना मी मुद्दाम चुकून हात लागल्यासारखे करत तिच्या योनीला स्पर्श करू लागलो. ती काही बोलत नाही हे माझ्या लक्षत येण्यास फार वेळ लागला नाही. मी मग एक आयडिया केली. तसेही मी तिच्या गांडीचा मसाज केला होताच. मी तिच्या गांडीचे काप बाजूला केले आणि तिच्या गांडीच्या भोकावर तेलाची मोठी धार धरली.

जोरात धार धरताच ती धार सरळ ओघळत तिचं योनीत शिरली. ते बघून ते तेल गोळा करायच्या बहाण्याने मी माझे एक बोट तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत सरळ तिच्या योनीवर नेले आणि पुन्हा उलट दिशेने तसेच केले. माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या योनीला होताच ती पण शहारली.

“खूप छान वाटत आहे मला” ती म्हणली.

ते ऐकताच मी चेकाळलो. मी सरळ तिच्या योनीला मसाज करु लागलो. माझ्या बोटाने मी तिच्या योनीचे दार हळूच उघडे केले आणि माझे एक बोट आत घालून ते आत बाहेर करू लागलो. अवघ्या काही क्षणातच मी माझे दुसरे आणि मग तिसरे बोट देखील आत घातले आणि मागे पुढे करून तिला त्याची मजा देऊ लागलो.

आता मात्र तिला देखील स्वतःला सावरणे कठीण होते. ती सरळ पाठीवर झाली आणि तिने मला तिच्या तोंडाजवळ बोलावले. मी जवळ जाताच तिने माझी पॅण्ट काढली आणि माझे भले मोठे हत्यार तिने तिच्या हातात घेतले. मी तिच्या छातीवर झुकलो आणि तिच्या गोऱ्यापान उरोजाना चोखायला सुरवात केली. माझे हत्यार मी लागलीच तिच्या तोंडात दिले. झोपूनच ती तशीच माझा सोटा चोखायला लागली.

खूप वेळ हा गरम डाव झाल्यावर मी बाजूला झालो आणि तिचे पाय फाकवले. तिची योनी केव्हाची ओलसर झाली होती. मी वेळ न घालवता माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि लगेचच जोरजोरात तिला हिसडे देऊ लागलो. माझ्यासाठी एका विदेशी महिलेला ठोकायचा हा पहिलाच प्रसंग होता. त्यामुळे मी पूर्ण ताकदीने तिच्यावर तुटून पडलो होतो.

खूप वेळ जोराचे हिसडे देऊन झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि पुन्हा मी तिच्या तोंडा जवळ अजून उभा राहिलो. तिने माझा सोटा तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात करताच माझ्या सोट्याने वीर्याचा फवारा तिच्या तोंडात सोडला. आम्ही दोघे पण शांत झालो. पुढे आम्ही दोघांनी मिळूनच तिथे गरम पाण्याने अंघोळ केली.

अश्या प्रकारे एखाद्या महिलेला मसाज करायचा माझा पहिलाच अनुभव अतिशय सुखद असा ठरला होता. तेव्हा पासून ती महिला आमच्या सेंटर ला रोज मसाज साठी येऊ लागली होती आणि ती फक्त आणि फक्त माझ्या कडूनच मसाज करून घेऊ लागली होती.