अंकल आंटी दोघांची जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो आज जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगायला जात आहे ती आज पासून बहुतेक ६ महिने पूर्वीची आहे. मी गुजरात चा आहे आणि माझे वय २६ वर्षे आहे, माझी छाती ३८ इंच आहे कमर ३० इंच आहे आणि माझा लंड ६ इंच चा आहे. आज मी जी गोष्ट तुम्हाला सांगायला जात आहे ती एक अंकल आंटी आणि माझी आहे.

हि एकदम खरी गोष्ट आहे ज्या मध्ये मी अंकल आणि आंटी ला ठोकले होते आणि खूप मजा केली होती. असे मी सेक्सी गोष्टी मागचे काही वर्षे झाली वाचत आलो आहे आणि त्याची खूप मजा पण घेतो आहे आणि अशीच एक घटना माझ्या बरोबर घडली होती आणि त्याला पण मी घेऊन आलो आहे, मी अपेक्षा करतो आहे कि हि गोष्ट पण तुम्हाला जरूर पसंत येईल आणि ती वाचून तुम्हाला खूप आनंद होईल.

मित्रांनो मी आज पासून बहुतेक ६ महिन्या पूर्वी अहमदाबाद मध्ये माझे एक काम करायला गेलो होतो आणि तिथे मी माझ्या एक मित्राच्या फ्लेट मध्ये थांबलो होतो, तिथे खूप गर्मी होती त्यामुळे मी रात्री चे जेवण करून मी माझ्या मित्राच्या बायकोला सांगितले कि आज तुम्हीं माझी गादी आज गच्ची वर लावून टाका, मला इथे खूप उकडते आहे.

मग भाभी ने माझी गादी वर लावली होती आणि मग मी पहिले होते कि तिथे आधी पासून एक अंकल होते ज्यांचे वय 45 वर्षे वाटत होते आणि एक आंटी होती जिचे वय ४० वर्षे वाटत होते, ते दोघे झोपले होते आणि त्यांचा बिछाना माझ्या जवळ होता.

अंकल मध्ये झोपले होते, त्याच्या एका बाजूला मी आणि दुसर्या बाजूला अंकल झोपले होते.

रात्री अंदाजे एक वाजता माझी झोप उडाली होती आणि मी पहिले कि अंकल माझ्या पायावर त्याचा पाय घासत होते, मग तेव्हा मी बरमुडा घातला होता आणि वर काही पण घातले नव्हते, अंकल ने तेव्हा लुंगी घातली होती, आता ते त्यांचा पाय माझ्या पाया वर गुडघ्या च्या खाली कुरवाळत होते, त्यांना असे वाटत होते कि मी अजून पण झोपलो आहे, पण माझी झोप त्यांनी असे केल्याने कधी पासून उडाली होती, आता मला कोठे झोप लागणार होती. मी मनातल्या मनात खूप चकित झालो होतो आणि अंकल त्यांचा पाय हळू हळू वर घेऊन जात होते आणि आता पर्यंत ते माझ्या मांडी पर्यंत पोचले होते.

आता माझा लंड एकदम ताठला होता आणि मग त्यांनी त्यांच्या हाताने माझ्या मांडी वर हात फिरवणे चालू करून टाकले होते, ज्या मुळे मला खूप मजा येत होती आणि आता ते त्यांच्या एका हाताने त्यांचा लंड पकडून मुठ मारत होते आणि एका हाताने माझी मांडी कुरवाळत होते. मग काही वेळाने त्यांनी माझ्या छाती वर हात ठेवला होता आणि माझ्या बोल वर हात फिरवू लागले होते.

मग त्यांनी माझ्या निपल वर बोट फिरवणे चालु करून टाकले होते. आणि मग काही वेळाने त्याने माझ्या बर्मुडा च्या खाली त्यांचा एक हात टाकला होता आणि माझ्या बरमुडा वरून हात फिरवू लागले होते. मग त्यांनी माझा ६ इंच चा लंड बाहेर काढला होता आणि त्याला कुरवाळू लागले होते आणि ते दुसर्या हाताने त्यांचा लंड पकडून मुठ मारत होते, मग काही वेळाने ते खाली आले होते आणि माझा लंड तोंडात टाकून चोकू लागले होते.

मग त्यांनी पटकन माझा पूर्ण लंड त्यांच्या तोंडात टाकला होता आणि आता मला सहन करता येत नव्हते. मग मी त्याच्या तोंडात माझ्या लंड ने ठोके मारू लागलो होतो, आता ते दुसर्या वाजूला झोपले होते आणि त्यांनी त्यांची पूर्ण लुंगी वर करून टाकली होती आणि त्यांची गांड माझ्या कडे केली होती, पण मला त्या मध्ये काही रस नव्हता त्यांची मोठी गांड एकदम गोरी होती आणि त्यावर एक पण केस नव्हता, पूर्ण एकदम साफ होते.

मग मी त्यांना नाही सांगून टाकले होते कि मला त्या मध्ये काही पण रस नाही आहे, मला फक्त बायकां मध्ये रस आहे तर ते म्हणले कि मी तुला खूप मजा करून देणार आहे, पण मी त्यांचे एक पण काही ऐकले नाही, तेव्हा माझ्या डोक्या मध्ये एक गोष्ट आली होती, मित्रांनो तिच्या शेजारी जी आंटी झोपली होती ती एकदम सुंदर आणि गोरी पान होती, तिचे बुब्स एकदम मोठ्या आकाराचे होते आणि एकदम गोल गोल होते, तिच्या विषयी विचार करून मी तिला म्हणले होते कि जर आंटी ने मला ठोकायला दिले तर मी तुमचे सर्व काही काम करून देईन. मग तुम्ही मला जे म्हणता ते मी करायला एकदम तयार आहे.

मग ते म्हणले कि ठीक आहे पण तुला सर्वात आधी माझी गांड मारावी लागणार आहे तर मी म्हणलो कि मला तुमचे सर्व काही मंजूर आहे, मग दुसर्या दिवशी दुपार चे जेवण करून मी त्याच्या घरी गेलो होतो, मला तर अजून पण आंटी ला ठोकायचे विचार माझ्या मनात येत होते आणि मी दरवाजा ची घंटी वाजवली होती तर आंटी ने दरवाजा उघडला होता आणि ती माझ्या कडे पाहून हसली होती.

मग मी पण समजलो होतो कि अंकल ने आता पर्यंत हिला सर्व काही सांगून टाकले असेल, त्या घरा मध्ये अंकल आणि आंटी दोघेच राहत होते, त्यांची दोन मुले अमेरिका मध्ये होती आणि तिथे राहून ते नोकरी करत होते, ते वर्षातून दोन वेळा काही काळा साठी इकडे येऊन राहत होते.

मग मी पहिले कि आंटी ने दोन गादी जमिनी वर लावली होती आणि मग काही वेळाने अंकल अंघोळ करून बाथ रूम च्या बाहेर आले होते आणि त्यानी तेव्हा अंगा वर एक टोवेल गुंडाळला होता. मी पहिले कि त्यांच्या पूर्ण अंगा वर एक पन केस नवता आणि त्यांचे बुब्स पण मुलीं सारखे थोडे भरलेले होते.

मग मी त्यागादी वर खाली झोपलो होतो आणि तेव्हा आंटी पण पटकन माझ्या कडे येऊन झोपली होती आणि ती हळू हळू एकदम माझ्या जवळ आली होती आणि ती मला एकदम अजीब नजरेने पाहू लागली होती, तेव्हा ती मला म्हणली कि तू खूप जवान आणि सुंदर आहेस आणि तुझे हे शरीर पण खूप चांगले आहे.

मग आंटी ने मला म्हणले कि तुझ्या अंकल ला तर माझ्या मध्ये अजिबात रस नाही आहे, त्यांना तर आधी पासून मुले पसंत आहेत, ते मागचे किती महिने झाले माझ्या बरोबर झोपले पण नाही आहेत. त्यामुळे मला ठोकून घ्यायची खूप इच्छा होत असते पण मी काय करू? त्यामुळे आज तर तू माझ्या बरोबर एकदम मला खुश करे पर्यंत ठोकून दे माझ्या राजा आणि मग त्यांनी असे सांगताना मला जोराने कीस करून टाकली होती, मग मी पण तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि इतक्यात तिथे अंकल आले होते आणि त्यांनी त्यांचा टोवेल काढून टाकला होता.

मग मी पहिले कि त्यांचा लंड एकदम लहान आकाराचा होता आणि बहुतेक तो चार इंच होता आणि आता अंकल मला कीस करू लागले होते आणि आता एका बाजूला माझी आंटी होती आणि दुसर्या बाजूला अंकल होते, दोघे एकत्र माझ्या अंगा बरोबर खेळत होते, आता आंटी ने माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि ती पण एद्क्म नागडी झाली होती, मी पहिले कि तिचे पूर्ण अंग एकदम गोरे चिकणे आणि एकदम मस्त होते आणि तिची कमर थोडी जाड होती.

मग ते माझा लंड चड्डी तून बाहेर काढून चोकत होते, तेव्हा आंटी ने माझ्या कडे पाहत आणि हसत म्हणले कि तुझा लंड तर खूप मोठा आहे, वाह आज तर मला खूप मजा येणार आहे, मग अंकल ने माझ्या लंड वर तेल लावले होते आणि ते मुठ मारू लागले होते आणि मग काही वेळा मध्ये त्यांनी माझा लंड पण एकदम चिकट करून टाकला होता.

मग त्यांनी आपल्या गांडी वर आणि लंड वर पण खूप सारे तेल लावले होते आणि मग ते माझ्या समोर एक कुत्र्या सारखे गुडघे करून बसले होते आणि मग त्यांनी मला इशारा करून सांगितले कि आता पटकन तुझा पूर्ण लंड याच्या आत मध्ये टाकून दे.मग मी त्यांच्या गांडी वर माझा लंड लावून खूप जोर लावून एकदम धक्का दिला होता पण माझा लंड आत मध्ये जात नव्हता.

मी अनुभव केले होते कि त्याची गांड खूप टाईट होती आणि मग मी त्यांच्या दोन्ही कुल्हांना माझ्या हाताने पसरून घेतले होते आणि मग मी परत माझा लंड जोराने धक्का मारला होता, आधी माझा थोडा भाग आत मध्ये गेला होता आणि मग मी अजून जोर लावला होता आणि मग माझा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता आणि मग मी सतत ठोके मारू लागलो होतो आणि आंटी अंकल चा लंड पकडून त्यांना मुठ मारू लगली होती. मग अंकल ने काही वेळात तिच्या हाता मध्ये पांढर्या रंगाचा पदार्थ काढून टाकला होता.

मग ते काही वेळाने त्यांच्या लंड बरोबर हळू हळू शांत होऊ लागले होते आणि मी त्यांच्या गांडी मधून माझा लंड बाहेर काढला होता, मग अंकल उठले आणि दुसर्या रूम मध्ये निघून गेले होते आणि मग ते गेले कि आंटी मग जणू माझ्या वर एकदम भुकेल्या मांजरा सारखी तुटून पडली होती, कारण कि ती खूप महिने जाले तहानलेली होती. मग तिने माझ्या सर्व अंगावर कीस केली होती आणि माझा लंड तिने एकदम तोंडात टाकला होता आणि चोकू लागली होती आणि एकदम खुश झाली होती आणि मी पण एकदम आकाशात उडत होतो.

मग ती तिचे बोल माझ्या अंगावर घासू लागली होती आणि मला म्हणली कि तुझ्या अंगावर किती तरी केस आहेत आणि तू एकदम मर्द आहेस, माझे पती काही कामाचे नाही आहेत, मग मी म्हणलो कि अजून तर माझी खरी मर्दानगी बाकी आहे आणि मग तिने तिचा बोल माझ्या तोंडावर ठेवला होता, मग मी तिचे निपल चोकू लागलो होतो आणि तिचे बोल माझ्या दाताने चावू लागलो होतो, तिचे बोल एकदम ढिले होते.

मग मी तिचे बोल माझ्या दोन्ही हाता मध्ये पकडून हळू हळू दाबू लागलो होतो आणि मी अनुभव केले कि तिचे बोल माझ्या हाता मध्ये पण येत नव्हते, त्यांचा आकार खूप मोठा होता.

मग ती उलटी झोपली होती आणि तिने मला गांड मारायला सांगितले होते आणि मग मी तिच्या गांडी वर माझा लंड ठेवला आणि एक धक्का दिला आणि माझा लंड एकदम आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मी तिची पण गांड मारून टाकली होती. मग १५ मिनिट पर्यंत असेच तिला ठोकत होतो आणि तिची गांड मारली होती, तिची गांड खूप मोठी होती त्यामुळे तिला त्रास होत नव्हता, तिने आता पर्यंत खूप लंड तिच्या गांडी मध्ये घेतले होते असे मला वाटत होते.

मग ती काही वेळा नंतर माझ्या वर चढली होती आणि आता ती माझ्या लंड ला तिच्या हाता मध्ये घेउन तिच्या पुच्ची वर घासू लागली होती आणि मी पहिले कि तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती आणि एकदम चिकट झाली होती आणि घसरत होती. मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि ती पण माझे डोके तिच्या पुच्ची वर दाबू लागली होती आणि ती आवाज पण काढत होती आह हों हः होःह ऐउइ ह हः हो अहह अंम ओह्हः अहः ओह अहह अंम औऔ एस अहह हो आह ह्हो आह ह, मग मी तिची पूर्ण पुच्ची माझ्या तोंडात घेतली होती आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो.

मग तेव्हा अचानक तिच्या तोंडून एकदम आवज निघाला होता आऔउ ऐऐइ ऐऐइ आई ग्ग्ग किती मजा आली आहे अजून चाट मला माझी पूर्ण पुच्ची चाटून तू आज खाऊन जा आणि फाडून टाक, आह हों हः होःह ऐउइ ह हः हो अहह अंम ओह्हः अहः ओह अहह अंम औऔ एस अहह हो आह ह्हो आह ह  तू खूप चांगली पुच्ची चाटतोस मझ्या राजा. तू माझ्या पती ला पण थोडे आता शिकवून दे, त्याला असे काही पण येत नाही आहे, तू तर एकदम जादुगार निघाला आहेस आणि आता तू मला तुझे खरे जादू दाखव ज्या साठी मी तुला इथे बोलवले आहे.

मग मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकली होती आणि मग मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करू लागलो होतो. मग मी काही वेळाने उभा झालो होतो आणि मी आंटी ला टेबल वर झोपवले होते आणि तिचे पाय एकदम मोकळे केले होते आणि मग मी उभे राहून तिच्या पुच्ची मध्ये माझा मस्त लंड टाकून दिला होता, माझा पूर्ण लंड एकदम पटकन तीच्या पुच्ची मध्ये गेला होता कारण कि तिच्या पुच्ची चा आकार एकदम मोठा होता आणि ती आता एकदम ओली झाली होती.

मग मी माझा लंड हळू हळू आत बाहेर करू लागलो होतो आणि मी माझ्या दोन्ही पण हाताने तिचे बोल दाबत होतो आणि असे करताना मला खूप मजा येत होती, मग ती पण मला धक्के देऊ लागली होती आणि मग अर्धा तास पर्यंत ठोकून आम्ही एकदम दमलो होतो आणि आम्ही एकत्र पाणी काढून टाकले होते.

मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये एकदम टाकून दिले होते आणि माझा लंड पण एकदम धक्का देऊन तिच्या पुच्ची मध्ये आत पर्यंत टाकला होता आणि तिची पुच्ची एकदम ओली असल्याने माझा लंड आत बाहेर जात आहे ते अजिबात समजले नाही, पण खरे सांगू तर खूप मजा आली होती आणि मग मी पहिले कि मी ठोकून दिले त्यामुळे ती एकदम संतुष्ट झाली होती आणि ते तिच्या चेहर्या वर एकदम दिसत होते. ती माझ्या ठोकल्याने एकदम खुश दिसत होती मग मी काही वेळाने बाथ रूम मध्ये गेलो होतो आणि माझा लंड एकदम साफ करून टाकला होता, मग मी माझे कपडे ठीक केले होते आणि मग मी माझ्या मित्राच्या घरी परत गेलो होतो, पण जो पर्यंत मी माझ्या मित्राच्या घरी राहत होतो तो पर्यंत मी खूप मजा केली होती आणि त्या दोघाना माझ्या लंड ने एकदम खुश करून टाकले होते आणि ते मला कधी पण विसरू शकणार नाही.