सलमा आणि तिची मुलगी रेश्मा

हेल्लो फ्रेंड्स आज मी परत एक वेळा एक मसालेदार सेक्स कहाणी घेऊन आलो आहे, हि घटना एकदम खरी आहे आणि माझ्या बरोबर मागच्या महिन्या मध्ये घडली होती.

मी मागच्या महिन्या मध्ये माझा मित्र दिनेश कडे बिजनोर ला गेलो होतो, त्याचे लग्न काही काळा पूर्वी झाले होते, मी जेव्हा त्याच्या घरी पोचलो होतो तेव्हा मी त्याच्या पत्नी ला भेटलो होतो. मी तर तीला पाहून एकदम हैराण झलो होतो, तिचे वय असेच काही १८-१९ वर्षे होते आणि दिनेश चे वय तेव्हा २८ वर्षे होते.

मग मी नमस्कार केला होता आणि मी दिनेश कडे पाहत होतो, मग त्याची पत्नी किचन मध्ये चहा बनवायला गेली होती तर मी त्याला विचारले कि काय भानगड आहे? तर तो म्हनला कि मी तुला संध्या काळी सर्व काही सांगतो तुला काय विचारायचे ते विचारून घे, पण आता शांत बस. तो म्हनला कि माझे लव मेरेज आहे एवढे समजून घे.

मग पुढची गोष्ट मला दिनेश ने सांगतली होती.

माझी सरकारी नोकरी होती आणि माझी बसली मोरादाबाद मध्ये जाली होती, माझी आई मोठ्या भावा बरोबर राहायला गेली होती आणि मी मोरादाबादला राहायला गेलो होतो.

हि जागा मोरादाबाद जवळ एक गाव आहे ज्याचे नाव आहे रफिकपूर, तिथली जास्त करून लोकसंख्या मुस्लीम आहे, मग मी तिथे जाऊन एक दोन रूम चे घर भाड्याने घेतले होते आणि मी तिथे राहू लागलो होतो, पण मला प्रोब्लेम जेवणाचा होता, मग मला माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या एका मित्राने सलमा चे नाव सांगितले होते कि ती घर चे काम करून देते.

मग मी सलमा ला बोलवले होते आणि ती माझ्या घर च्या जवळ राहत होती, मग ती संध्या काळी माझ्या घरी आली होती, तिच्या विषयी थोडे सांगतो आहे तिचे वय ४० च्या आजू बाजूला होते आणि तिचा रंग एकदम गोरा  होता आणि शरीर एकदम मस्त होते आणि तिने एक कोटन चा घासलेला सूट घातला होता.

मग ती आली आणि मला म्हनली कि सलाम साहेब सांगा काय सेवा करू शकते तुमची? मग मी म्हणलो कि मला घर चे काम करायला आणि जेवण बनवायला एक लेडी ची गरज होती, ती म्हणली कि ठीक आहे साहेब, मी करून देते, ती म्हणाली कि साहेब मी सकाळी येते आणि नाश्ता करून  देते आणि मग साफ सफाई करून माझ्या घरी निघून जाईन आणि मग संध्या काळी ६-७ वाजता परत येईन आणि तुमचे जेवण बनवून देईन आणि चहा द्यायला माझी मुलगी येत जाईल.

मग मी म्हणलो कि ठीक आहे कोणी पण या मला काही प्रोब्लेम नाही आहे पण काम चांगले झाले पाहिजे आणि काही नको मला.

मग मी म्हणलो कि किती पैसे घेणार? ती म्हणली कि साहेब जे तुम्हाला सरळ वाटेल ते द्या, मी म्हणलो तरी पण सांग, मग ती गावाच्या हिशोबाने म्हणाली कि चार हजार. मी म्हनलो बस चार हजार?

मी म्हणलो नाही मी तुला ८ हजार देणार, ती एकदम आनंदाने उडाली होती.

मग दुसर्या दिवशी सकाळी ती आली आणि चहा वगेरे बनवून दिले होते आणि मग टिफिन पेक केले होते आणि मग तिचे हे रोज चे काम झाले होते, आता मला कमी होती एक पुच्ची ची, ती मिळाली कि माझे काम पूर्ण झाले असते. मी रोज मुठ मारून विचार करत होतो आणि तेव्हा मला सलमा चा विचार आला होता यार या कामासाठी ती पण ठीक आहे पण मला भीती वाटत होती कि काही गडबड तर होणार नाही ना?

मग असे आमचे रुटीन चालू होते आणि एक दिवस मी अंघोळ करून टोवेल गुंडाळून माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि मग टोवेल काढून आरशा समोर उभा झालो होतो आणि माझा लंड हाता मध्ये पकडला होता, तेव्हा सलमा बाहेर होती आणि किचन मध्ये नष्ता बनवत होती, माझ्या मना मध्ये तिला ठोकायचा विचार येऊ लागला होता आणि माझा लंड एकदम मोठा झाला होता आणि मग मी मुठ मारणे चालू करून टाकले होते.

मग तेव्हा अचानक सलमा चहा आणि नाशता घेऊन आत मध्ये आली होती आणि जोराने म्हणली कि अरे देवा आणि ती बाहेर पळून गेली होती, मग मी थांबलो होतो आणि मी आता उत्तेजीत झालो होतो आणि मग मी जोर जोराने मुठ मारली होती आणि सलमा ला आठवून माझे पाणी काढून टाकले होते.

तेव्हा सलमा म्हणली कि झाले असेल तर आता आत मध्ये येऊ का? मग मी पटकन माझी चड्डी घातली होती आणि तिला म्हणलो कि आता आत ये, मग ती आत मध्ये आली आणि हळूच हसून तिने ट्रे बेड वर ठेवला होता आणि बाहेर गेली होती, मग ती कापड घेऊन आली आणि मी मुठ मारून काढलेले तिने साफ करून टाकले होते, मग ती मला हसत म्हणली कि साहेब आता तुम्ही लग्न करून घ्या.

मग मी तिला म्हणलो कि अग सलमा लग्न होईल तेव्हा होईल त्या च्या आधी चे काही तरी सांग, हे ऐकून ती हसू लागली होती आणि म्हणाली कि साहेब तुम्ही एकदम सरळ साधे दिसत पण आहे नाही.

मग मी हिम्मत करून तिला म्हणलो कि सलमा तू माझी थोडी मदत करून दे, ती लाजत म्हणाली मी फक्त हाताने करून देईन, मग आम्ही एक मेका समोर पहिले होते आणि हसू लागलो होतो, मग ती म्हणली कि चला साहेब मी संध्या काळी येते परत आणि जेवण बनवून देते, मग ती असे सांगून निघून गेली होती आणि मग मी तिच्या बरोबर मस्ती करायची स्वप्ने पाहू लागलो होतो.

ती संध्या काळी आली होती आणि किचन मध्ये जेवण बनवू लागली होती आणि मी म्हणलो कि राहु दे जेवण बनवायचे मी हॉटेल वरून जेवण घेऊन आलो आहे, तुझ्या साठी पण घेऊन आलो आहे, घरी जाताना जेवण घेऊन जा, आता तू माझे ऐक, मग मी तिचा हात पकडला होता आणि आत मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि मी म्हणलो कि सकाळ चे आठवणीत आहे ना?

ती म्हणाली कि पण जर काही चुकी चे केले तर मी उद्या पासून येणार नाही. मग मी म्हणलो कि काही करणार नाही आणि मग मी पटकन माझ्या पेंट ची जीप उघडली होती आणि लंड बाहेर काढला होता, मग तिने माझा लंड हात मध्ये घेतला होता आणि आता ती कामवाली मला खूप सुंदर दिसू लागली होती.

सलमा माझा लंड पकडून हलवू लागली होती आणि माझा लंड उभा झाला होता आणि तिने मुठ मारणे चालू करून टाकले होते आणि खूप मजा येत होती, तेव्हा तिने लंड वर थुकले होते आणि मी तिच्या कडे पाहू लागलो होतो तर म्हणली कि एकदम कोरडे पडले होते.

मग माझ्या पूर्ण बोडी मध्ये करंट धावू लागला होता आणि मी आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म करू लागलो होतो मग मी माझे डोळे बंद करून टाकले होते आणि आवाज करत होतो आणि आता माझा लंड पहिल्या वेळी एका ४० वर्षे वयाच्या बाई च्या हाता मध्ये होता.

मग मी तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि तिने पण मला अडवले नाही, तिने आत मध्ये ब्रा घातली नव्हती आणि एकदम मजा येत होती तीचे बोल दाबताना, मग माझे निघणार होते तर मी तिला मिठी मारली आणि तिची मान वर कीस करू लागलो होतो ती म्हणली कि बस करा साहेब इतके बास झाले आणि मग मला तिने बाजूला केले होते.

मग मी थोडा थांबलो होतो आणि म्हणलो कि सलमा आज तर खूप मजा आली आहे मग मी लंड आत मध्ये घेतला आणि तिला मी 2000 रुपये दिले होते, ती नाही म्हणत होती आणि मी तिला जोर लावून दिले होते आणि तिने घेतले आणि एकदम खुश झाली होती.

आता आमचे नेहमी सकाळ संध्या काळ असे होत होते. ती मागचे १५ दिवस झाले माझी मुठ मारत होती आणि एक दिवस मी तिला म्हणले कि सलमा आता मला मुठ मारून घ्यायची नाही आहे तर ती म्हणली कि का, मी चांगले करत नाही का? तर मी म्हणलो कि असे नाही आहे मला तुला जवायचे आहे, ती नाटक करत म्हणली कि अरे नाही.

मग मी तिला मिठी मारली होती आणि आधी ती नाही म्हणत होती आणि मग तिने तिची बोडी एकदम ढिली सोडली होती, मग मी वरून हळू हळू हात तिच्या सूट मध्ये टाकला होता आणि कमर वर फिरवू लागलो होतो आणि मग बोल वर घेऊन गेलो होतो.

ती पण मग हलु लागली होती आणि मग मी तिच्या सलवारी च्या नाड्या वर हात ठेवला होता आणि त्याला उघडू लागलो होतो आणि मग मी तिचे ओठ पण चोकू लागलो होतो आणि तिचा नाडा उघडला होता आणि मग माझे हात तिच्या गांडी वर होते आणि मी तिची एकदम नागडी गांड दाबत होतो आणि तिचे ओठ पण चोकत होतो आणि ती पण मला पूर्ण साथ देत होती आणि माझ्या तोंडात तिची जीभ टाकत होती.

मग मी माझा एक हात गांडी वरून पुच्ची वर घेऊन आलो होतो आणि तिच्या केसाने भरलेल्या पुच्ची ला कुरवाळू लागलो होतो आणि आता तर ती पण एकदम जोश मध्ये आली होती आणि आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म करू लागली होती मग मी तिचा सूट काढून टाकला होता आणि मग ती एकदम नागडी माझ्या समोर होती आणि उभी होती.

मग मी तिला बेड वर झोपवले आणि तुटून पडलो होतो, मी एक बोल चोकत होतो आणि दुसरा दाबत होतो, मग ती म्हनली कि तुझे सर्व कपडे काढून टाक आणि मी नागडा झालो होतो.

मग मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि आता मला कंट्रोल करता येत नव्हते आणि पुच्ची वर लंड सेट करू लागलो होतो, मग तिने तिच्या हाताने पकडून भोकावर लावला होता.

मग मी एक धक्का मारला होता आणि माझा अर्धा आत मध्ये गेला होता आणि ती आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म करत होती, मग मी अजून एक धक्का मारला आणि ती पण आह हो आह करत होती.

मग मी तिला ठोकताना तिचे बोल चोकत होतो आणि तिचे निपल पण चाटत होतो, मग मी तिला १० मिनिट ठोकत होतो आणि आता ती परत पाणी काढणार होती आणि ती आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म मेले मी अजून ठोक मला, मग मी पण पाणी काढू लागलो होतो आणि तिच्या वर पडलो होतो.

मग ती माझा लंड कुरवाळू लागली होती आणि माझ्या पायाच्या मध्ये आली आणि माझा लंड चोकू लागली होती.

मग ती माझा लंड चोकत राहिली होती आणि मला मजा येत होती.

मग मी तिला घोडी बनायला सांगितले होते आणि ती आत मध्ये जाऊन तेल घेऊन आली होती आणि माझ्या लंड वर लावला होता आणि तेल माझ्या कडे ठेवले, मग ती घोडी बनली होती, मग मी तेल तिच्या गांडी च्या भोकाला लावले होते आणि मग मी माझा लंड सेट केला आणि दाबला तर थोडा आत मध्ये गेला आणि ती एकदम ओरडली होती.

आ हः ओःह औऊ  अहह अंम आअऊ अहह अम्म्म आह्ह औऊ अह्ह्ह ओह हः हम्म ओह अहह अमाम्म काढ याला बाहेर, मग मी अजून एक धक्का मारला होता आणि लंड एकदम आत पर्यंत गेला होता, मग मी हळू मागे पुढे करू लागलो होतो आणि मग १०-१५ मिनिटे करून मग तिची गांड एकदम ढिली झाली होती आणि मग मी तिला घोडी बनवून ठोकत राहिलो होतो आणि मग काही वेळाने तिच्या गांडी मध्ये वीर्य काढून तिच्या जवळ झोपलो होतो.

मग ती म्हणली कि आता रात्री चे ११ वाजले आहेत मी आता जाते, मी तिला म्हणलो कि नाही तू इथे थांब, तिने मुली ला फोन करून सांगितले कि साहेबांची तब्येत बरी नाही आहे तर मी सकाळी घरी येते.

मग मी तिला पूर्ण रात्र ठोकले होते आणि मग मी सकाळी ५ वाजता एकदम नागडा झोपलो होतो, मग मी उठलो तेव्हा दुपार चे २ वाजले होते.

मग मी चड्डी घालून बाहेर आलो तर किचन मधून काही आवज आला होता, तर मी गेलो आणि पहिले तर तिथे एक १८ वर्षे वयाची मुलगी भांडी घासत होती, मग मी विचारले तर ती सलमा ची मुलगी रेश्मा होती, तिने सांगितले कि तिच्या आईला पोटा मध्ये दुखत आहे त्यामुळे आली नाही, मग मी समजलो कि माझ्या सेक्स चे कारण आहे.

सलमा ची मुलगी रेशमा तर तिच्या पेक्षा पण जास्त कडक माल होती आणि मला तर असे वाटत होते कि तिला आता ठोकून देऊ, मग संध्या काळी सलमा आली होती आणि मी तिला आज ठोकले नाही, मग मी तिच्या मुली च्या विषयी विचारले आणि म्हणलो कि हिचे लग्न करून टाक, मग बिनधास्त होऊन ठोकून घे, तर ती म्हणली कि तिच्या कडे इतके पैसे नाही आहेत कि ती लग्न करू शकेल.

मग आम्ही काही वेळ असेच बसून राहिलो होतो आणि मग मी तिला म्हणलो कि मी तुझ्या मुली बरोबर लग्न करून घेतो आणि तुम्हाला दोघींना मी घेऊन जातो, फ्री मध्ये लग्न होईल आणि आपण पण मजे करू, तेव्हा ती ऐकली नाही पण काही दिवस नंतर ती तयार झाली होती.

मग मी रेश्मा बरोबर लग्न करून टाकले आणि तिचे नाव रेखा ठेवले आणि सलमा चे सरिता ठेवले, आणि मग मी बिजनोर मध्ये येऊन राहू लागलो होतो, आता मी सलमा आणि रेश्मा दोघींना ठोकत असतो.