टाईट पुच्चीला फाडले

हेलो मित्रंनो माझे नाव संजीव आहे आणि माझा लंड ८ इंच लांब आहे. माझा रंग एकदम गोरा आहे आणि माझी उंची ५ फुट ८ इंच आहे, माझे वय २१ आहे, मी एक सेंटर वर कम्प्युटर चा कोर्स जॉईन केला आहे, माझी बेच संध्या काळी ६ पासुन ८ पर्यंत असते, आमच्या बेच मध्ये १० लोक होते. ज्या मध्ये ४ मुली होत्या, त्या मधून एक मुलगी तर एकदम सेक्सी माल होती.

जेव्हा मी तिला पहिले तेव्हा पाहतच राहून गेलो होतो, तिचे फिगर ३३-२८-३४ होते आणि ती जेव्हा चालत होती तेव्हा तिची गांड एकदम सेक्सी हलत होती, सर्व मुले तिच्या बरोबर बोलायला धडपड करत होते, पण ती जास्त करून माझ्या बरोबर एकदम फ्री होऊन बोलत होती, मग एक दिवस मी तिला संध्या काळी कोफी साठी यायला सांगितले तर तिने हो म्हणले होते, तिने तेव्हा टाईट टी शर्ट घातली होती आणि तिचे निपल सरळ सरळ दिसत होते, आता मी तिला पाहत राहिलो होतो, तिने पण मला पाहताना पहिले होते, पण तिने मला काही पण म्हणले नाही.

मग तिने मला म्हणले कि तू माझ्या घरी का येत नाहीस, मग मी म्हणले कि ठीक आहे, मी सकाळी १० वाजता येतो, मग दुसरा दिवस मी तीच्या घरी गेलो तेव्हा तिने दरवाजा उघडला होता आणि मला आत मध्ये बोलावले होते आणि मी आत जाऊन बसलो होतो.

मग तिने दरवाजा बंद केला होता आणि माझ्या गोद मध्ये येऊन बसली होती, आता मी एकदम घाबरलो होतो, मी म्हणले कि कोणी तरी पाहून घेईल, तर तिने म्हणले कि घरी कोणी पण नाही आहे, सर्व बाहेर गेले आहेत. मग मी पण खुश झालो होतो आणि ती माझ्या गोद मध्ये हलु लागली होती आणि तिच्या गांडी ने माझा लंड घासू लागली होती, आता माझा लंड पण एकदम कडक झाला होता आणि मी पण तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो, मी असे खूप वेळ पर्यंत केले होते.

मग मी तिला उठवले होते आणि तिला एक जोराने फ्रेंच कीस केले होते, आणि माझी जीभ तिच्या तोंड मध्ये टाकून दिली होती, आणि फिरवू लागलो होतो, तेव्हा तिने पण तिची जीभ माझ्या तोंड मध्ये टाकली आणि फिरवली. आता मी तिचे बुब्स एकदम जोर जोराने दाबत होतो आणि मध्ये मध्ये तिचे निपल घासत होतो, आता तिचे आह्ह आय्य औऊ उऔउ इई उऊ असे आवाज निघत होते.

मग मी तिची टी शर्ट काढून टाकली होती आणि तिचे बुब्स आता बाहेर येऊ लागले होते, मी तिची ब्रा पण काढून टाकली होती. मग मी तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिचे बोल चोकू लागलो होतो, कधी कधी तिचे निपल चावत होतो तर ती एकदम ओरडत होती, तिला पण मजा येत होती. आता मी तिचे बोल एकदम जोर जोराने चोकत होतो आणि ती अहः उऊ उऊ ईई ओअओ ओहो अहह उऊ ऐओ करत होती आणि मग मी माझा एक हात तिच्या स्कर्ट मध्ये टाकून दिला होता आणि तिची पेंटी काढून टाकली होती आणि तिचे बोल मी घासू लाग्लो होतो.

आता तिला त्या मुळे खूप मजा येत होती आणि मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि आत बाहेर करू लागलो होतो, तिला त्या मध्ये त्रास झाला कारण कि तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी तीला विचारले कि आधी सेक्स केले आहे का? तर तिने म्हणले कि नाही बस कीस केले होते.

मग मी तिची स्कर्ट काढून तिच्या पुच्ची वर एक जोराने कीस केले होते आणि तिला खूप मजा आली होती, मग मी 69 मध्ये आलो होतो आणि तिने माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये टाकला होता आणि जोर जोराने चोकू लागली होती आणि मला तर खूप मजा येत होती.

मग मी तिच्या पुच्चीला दोन बोटाने उघडले होते आणि त्या मध्ये माझी जीभ टाकून हलवू लागलो होतो आणि तिला पण खूप मजा येत होती आणि ती अहह याय ऐऊ उई इअऊ ऐई औऊ उ करत होती आणि म्हणत होती कि अझ खूप मजा येत आहे अहह एईई अजून जोराने कर मग मी तिला अजून जोराने चोकत होतो आणि काही वेळाने तिच्या पुच्चीने पाणी सोडले होते आणि तिने तिचे पायाने माझे डोके जोराने दाबले होते आणि तिच्या पुच्ची चे पाणी सोडून टाकले होते.

मग मी तिची पुच्ची १५ मिनिट चाटली होती आणि मग मी उभा झालो होतो आणि तिच्या गांडी च्या खाली उशी लावली होती, तर तिची पुच्ची माझ्या तोंड कडे आली होती, तेव्हा तिने म्हणले कि संजीव प्लीज पुच्ची मध्ये लंड टाकू नकोस, मी आधी कधी सेक्स केले नाही आहे, मला खूप त्रास होईल. तेव्हा मी म्हणले कि घाबरू नकोस, मी तुला एकदम हळू हळू करेन कि जेणे करून तुला मजा पण येईल आणि त्रास एकदम थोडा होईल.

मग मी तिचे पाय उचलून माझ्या खांद्या वर ठेवले होते आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला ओत आणि मग मी एक झटका लावला होता आणि माझा लंड २ इंच आत मध्ये गेला होता तर ती थोडी ओरडली होती, मग मी हळूच एक झटका मारला होता तर माझा बाकीचा लंड आत मध्ये जात नव्हता, आता तिची सील मध्ये येत होती, मग मी तिला म्हणले कि बघ तुला फक्त एक वेळा त्रास होईल, मग मी तीला जोराने झटका लावला होता आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता आणि तिची सील तुटली होती आणि ती एकदम जोराने ओरडली होती.

मग तिने म्हणले कि प्लीज तुझा लंड बाहेर काढून घे, मग मी म्हणले कि काही वेळ थांब, तुझा त्रास कमी होऊन जाईल, मग ती म्हणली कि ठीक आहे, मग मी तिच्या पुची मध्ये लंड टाकून असेच ५ मिनिट राहिलो होतो, तिची पहिल्या वेळी सील तुटली होती त्या मुळे रक्त निघत होते, पण मी तिला ते पाहायला दिले नाही.

मग काही वेळाने तिचा त्रास कमी झाला तर मी हळू हळू हलू लागलो होतो, आता तिला मजा येत होती, आणि ती पण तिची गांड वर खाली करत होती, आता मला समजले होते कि आता ती ठोकायला तयार झाली आहे.

मग मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि जोर जोराने तिला ठोकु लागलो होतो, आता तिला अजून पण मजा येत होती आणि ती जोर जोराने आहा उऊ उऊ ईई ऐई करत होती, आणि म्हणत होती कि अजून जोर जोराने ठोके मारा अझ हः उऔउ औऊ ईई मला खूप मजा येत आहे.

मग मी जोश मध्ये आलो होतो आणि तिला जोर जोराने ठोकत होतो, मग  मी तिला उचलले होते आणि तिला डॉगी स्टाईल मध्ये बसवले होते आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि जोर जोराने ठोके मारत होतो, आता त्या पोज मध्ये तिला अजून पण मजा येत होती, जेव्हा मी लंड पुढे करत होतो तेव्हा ती तिची गांड मागे करत होती.

असे करत मी तिला खूप वेळ ठोकले होते आणि तिने अनेक वेळा पाणी काढले होते, आता मी पण काढणार होतो तर मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझे पाणी काढले होते आणि त्या मध्ये तिला खूप मजा आली होती, मग आम्ही बेड वर झोपलो होतो. मग काही वेळ नंतर तिला परत जोश आला होता आणि ती माझा लंड चोकत होती, मग माझा लंड परत उभा झाला होता आणि मी माझे काम चालू केले होते आणि खूप मजा केली होती.