तू माझ्या नवऱ्याला झव, मी तुझ्या नवऱ्याला झवते भाग 3

मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे आता माझे ध्येय तर पूर्ण झालं होतं पण आता मला माझ्या नवऱ्याची इच्छा पूर्ण करायची होती. म्हणून मी एकदा शिवानीचे पती संगम जी परगावी गेले असताना तिला घरी बोलवून माझ्या पतीच्या हवाली केले. शिवानीलाही या दिवसाची उत्सुकता होतीच कारण मी तिला सांगितलं होतं की वृषभ बायकांची पुच्ची चाटण्यात तरबेज आहे. पण ती फारच संकोची स्वभावाची असल्याने ती एकटीच वृषभ सोबत राहायला थोडी घाबरत होती. म्हणून मी तिला ती जेव्हा त्याच्यासोबत झवत असेल तेव्हा मी त्यांच्यासोबतच राहण्याचं कबूल केलं. तुम्ही आज पर्यंत अशा पत्नी बद्दल ऐकलं नसेल की जी स्वतः एका परक्या स्त्रीला स्वतःच्या नवऱ्यासोबत झवायला देऊन त्यांचं संभोग बघत असेल. पण हे काम मी केलं.

त्यादिवशी त्या बेडरूममध्ये आम्ही तिघे होतो. मी त्या दोघांचेही कपडे काढले आणि मग मी स्वतःही नागडी झाले. जसं की मी आधीच वृषभला सांगितले होते की शिवानीला तिची पुच्ची चाटवून घेण्याची फार हौस आहे कारण संगम जी तिला फक्त ठोकायचे पण अजून पर्यंत त्यांनी तिच्या पुच्चीला आपली जीभ लावली नव्हती. त्यामुळे वृषभने शिवानीला बेडवर लेटवले आणि तिचे पाय फाकवून तो तिच्या पुच्चीचे चुंबन घेऊन म्हणाला- शिवानी वहिनी, एवढी चांगली सुंदर पुच्ची आणि संगम हिला चाटत नाही? तुम्ही फारच कमनशिबी आहात याबाबतीत तरी. असं म्हणून वृषभ तिची पुच्ची चाटायला लागला. तशी शिवानी मोठ्याने ओरडली, “आआआहहहहह….” तिला प्रथमच असला आनंद मिळत होता. ती सुस्कारे सोडत म्हणाली- वृषभ जी किती मस्त वाटत आहे हो! आज पहिल्यांदाच मी असा अनुभव घेत आहे. काय करू माझे पती माझे चाटतच नाहीत ना.

मी तिला म्हणाले- अहो.. मला पण बघू द्या शिवानीची पुच्ची कशी आहे तर! असं म्हणून मी तीच्या जवळ येउन बघितले. खरंच खूपच सुंदर पुच्ची होती पण संगम जी च्या मोठ्या लांडग्यासारख्या लवड्याने ठोकून ठोकून तिच्या पुच्चीचा गड्डा मोठा झाला होता. मी तो गड्डा वृषभ दाखवत म्हणाले- अहो बघाना.. शिवानी च्या पुच्चीचा गड्डा किती मोठा आहे! यावरून तर तुम्हाला कल्पना आलीच असेल ना की त्यांचा लवडा किती मोठा आणि कडक असेल.

यावर वृषभ म्हणाला- हो त्याची जाणीव तर मला झालीच आहे. आता तर मीही त्याचा लंड बघण्यास उत्सुक आहे. यावर शिवानी म्हणाली- ऋषभ जी, तुम्ही आपण असा काहीतरी प्लान बनवू जेणेकरून संगम जी सुद्धा आपल्यात सामील होतील आणि मग तुम्हाला त्यांचं लंड आणि त्यांचं चोदणे बघता येईल.

तिला आम्ही होकार दिला आणि मग परत वृषभ तिची पुच्ची चाटायला लागला. त्याने त्याची जीभ तिच्या पुच्चीत घातली आणि त्याच्यावर खाली वर करायला लागला. तिची पुच्ची पाणी सोडायला लागली. वृषभने तिचा दाणा ओठांत घेतला आणि तिला चूसायला लागला.

त्याच्या चाटण्याने शिवानी मदहोश व्हायला लागली. तिने त्याचे डोकं पकडलं आणि आपल्या पुच्चीवर दाबत तिने तिचे पाय आणखी पसरवले. तिने आपली पुच्ची अगदी पूर्णपणे वृषभच्या हवाली केली होती. वृषभ तिच्या ठुकाई केरून सुजलेल्या पुच्चीला चाटायला लागला. ती आपली गांड वर करून करून त्याला चाटण्यात प्रोत्साहन देत होती. याने त्याचा जोश आणखी वाढायला लागला. तो तिच्या पुच्चीच्या पानांना आपल्या ओठात घेऊन चॉकलेट प्रमाणे चूसायला लागला. मी त्या दोघांची कामलीला बघत होते. ते बघून माझी बोटं माझ्या पुच्चीत आत बाहेर होत होते. आज पहिल्यांदाच मी माझ्या नवऱ्याला एका परस्त्रीबरोबर संभोग करताना बघत होते. हा एक नवीनच प्रयोग आम्ही आमच्या सेक्स लाईफ मध्ये करत होतो. मला ते फारच आवडलं होतं की माझा नवरा एका दुसऱ्या माणसाच्या पत्नीची चुदाई करत करणार आहे आणि तिची पुच्ची चाटत आहे. पण त्यांना हे मात्र माहिती नव्हते कि मी संगमजी कडून आधीच चुदाई करून घेतली आहे म्हणून. खरंतर त्याने मला आधीच संगम जी कडून ठोकून घेण्याची परवानगी दिली होती.

मी त्याला म्हटले- अहो त्या दिवशी तुम्ही दौऱ्यावर गेले होते ना तेव्हा मी संगम जी कडून ठोकून घेतले होते. यावर ते दोघेही माझ्याकडे आश्चर्याने बघत बसले. तो म्हणाला- काय सांगतेस बघू तुझी पुच्ची, त्याने चांगलीच चापली असेल ना तिला असं म्हणून त्याने माझी पुच्ची बघितली आणि तो मोठ्याने हसला. संगमच्या मोठ्या लवड्याने ठोकून घेतल्याने माझ्या पुच्चीचा भोसडा झाला होता. माझ्या पुच्चीचा होल मोठा झाला होता. ते बघून शिवानी म्हणाली- अगं बाई! काय हाल केलं माझ्या नवऱ्याने तुझ्या पुच्चीचा! असं म्हणून ती मोठ्याने हसायला लागली.

मी वृषभजीना म्हणाले- अहो शिवानी च्या पतीने तुमच्या बायकोची एवढी जोरदार ठुकाई केली आहे, आता तुमची वेळ आहे की त्याच्या बायकोला तुम्ही चांगलं ठोकून काढावं. तो म्हणाला- हो ग. बघच मी कसा चोदतो तर हिला असं म्हणून त्याने तिची पुच्ची आणखी जोराने चाटली. तशी ती आनंदाने आपल्या शरीर वळवळ करत ओरडायला लागली, “आआहहह… उऊऊ… ”

एका स्त्रीच्या नात्याने मला त्याची बैचैनी समजत होती. मी तिच्याजवळ बसून तिचे बुब्स सहलवत होते. तिचे निप्पल्स कडक झाले होते. मी ते माझ्या तोंडात धरले आणि त्यांना चूसायला लागले. ती आनंदाने म्हणाली- हाय संजना.. तू किती छान आहेस गं! तुझ्यासारखी मैत्रीण मला आधी का नाही मिळाली? तू स्वतः चा पती माझ्या हवाली केलीस. मला पुच्ची चाटण्याचा आनंद दिलीस. मी म्हणाले- होय ग. आज माझा पती तुझाच आहे. मन भरून पुच्ची चाटून घे आणि मग चुदून पण घे.

वृषभने तिच्या दोन्ही टांगा तिच्या छातीकडे नेल्या. शिवानीची गांड वर उठल्या गेली. तिची पुच्ची सुद्धा एखाद्या स्पीड ब्रेकर प्रमाणे वर उठली होती. वृषभ ने तिच्या पुच्चीवर चापट्या मारल्या तशी ती कळवळली, “मममहहह..” मग मीही तिच्या गांडीवर आणि पुच्चीवर चपट्या मारल्या. मग मी त्याचा लंड हलवून चुसला आणि मग त्याला शिवानीच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवले. मी स्वतःच्या हाताने माझ्या नवऱ्याचा लंड एका परक्या स्त्रीच्या पुच्चीत घालून देत होते.

शिवानी ची पुच्ची चाटल्याने ती आधीच पाणीदार झाली होती. त्यामुळे त्याचा लंड सटकन आत मध्ये घुसला. एकदम पचकन आवाज आला आणि मग वृषभ तिच्या वर उठलेल्या पुच्चीवर मोठे मोठे धक्के द्यायला लागला. शिवानी मोठ्याने कन्हायला लागली. चोदण्यात वृषभ ही काही कमी नव्हता. तो मोठ-मोठ्याने आपली गांड तिच्या गांडीवर आदळत होता. चोदण्याचा पच पच पच असा आवाज पूर्ण खोलीत घुमत होता. मी शिवानीचे दोन्ही पाय तिच्या डोक्यावर धरून ठेवले आणि ऋषभ अगदीच जोराने तिच्या पुच्चीला चोदत होता. ती त्याच्या चोदण्याने आणखी मदमस्त झाली.

नंतर ऋषभ ने तिला डॉगिस्टाइल केलं आणि मागून तिला ठोकायला लागला. मध्ये मध्ये मी त्याचा लंड चुसून परत तिच्या पुच्चीत घालून देत होते. तो तिची कंबर पकडून तिला झवत होता. त्या दोघांनाही आता ऑर्गसम यायला लागले होते. एका क्षणी ते दोघेही एकाच वेळेस झडले. शिवानी च्या पुच्चीतून वृषभचं विर्य वहायला लागलं.

मग आम्ही तिघेही लेटलो आणि आजच्या झवण्यायाबद्दल चर्चा करायला लागलो. शिवानी म्हणाली- खरंच वृषभ जी खूपच मजा दिली तुम्ही आज मला. त्यानंतर आम्ही नेहमीच जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा एकमेकांसोबत खेळायला लागलो. फक्त शिवानीच्या पतींना याची माहिती नव्हती की त्याची बायको सुद्धा वृषभ जी कडून झवून घेत आहे म्हणून. आम्ही त्याला ही गोष्ट सांगून त्यालाही आमच्यात सामील करायचं ठरवलं होतं. नंतर मग शिवानी मोठ्या समाधानाने घरी गेली. संगम जी ला आपल्या बायकोच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच झळाळी दिसत होती.