वोडका पाजून शेजारी भाभीला ठोकले

हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे. तुम्हाला आवडली कि नाही ते जरूर कळवा.

माझे नाव राज श्रीवास आहे आणि मी कोल्हापूर चा राहणारा आहे, मला सेक्स करणे खूप पसंत आहे मला सेक्स करताना मेरीड लेडीज आणि आंटी खूप पसंत आहे.

आज मी जी गोष्ट तुम्हाला सांगायला आलो आहे ती माझ्या एक सेक्सी पडोसन भाभी चची आहे जिला मी सीड्युस केले होतें आणि मग खूप ठोकले होते.

तेव्हा मी १९ वर्षे चा होतो आणि आमच्या शेजारी एक नवीन जोडे राहायला आले होते, भैया सुरज आणि भाभी सुमती चे लग्न होऊन एक वर्ष झाले होते.

भैया कामासाठी जास्त करुन्न बाहेर राहत होते आणि भाभी एक हाउसवाईफ होती आणि घरी राहत होती.

भाभी पण एकदम सेक्सी माल होती तिला पाहून माझी नजर आधीच खराब झाली होती, ती एकदम गोड होती आणि काही दिवस मध्ये आमचे आणि तिचे खूप चांगले संबंध झाले होते, ती दुपारी माझ्या आईला भेटायला येत असे आणि त्या बरोबर माझे आणि तिचे पण चांगले जुळू लागले होते.

जेव्हा पण मम्मी मार्केट कि कोठे बाहेर जात होती तेव्हा भाभी माझे खायचे प्यायचे लक्ष ठेवत होती. मला नवीन दिश बनवणे आवडत होते आणि भाभीला नवीन डिश शिकणे खूप आवडत होते.

हि गोष्ट डिसेम्बर ची आहे, जेव्हा सुरज भैया ३ आठवडे साठी आउट ऑफ इंडिया गेले होते आणि माझे मम्मी पप्पा पण बाहेर गेले होते, तेव्हा संध्या काळ झाली होती आणि थंडी पण वाजू लागली होती.

भाभी माझ्या घरी टाईम पास करायला आली होती.

भाभी – यार आज तर खूप जास्त थंडी आहे ना राहुल?

मी – हो भाभी.

भाभी – चल आज मोल मध्ये एखादी मूवी पाहून येऊ.

मी – भाभी मोल मध्ये जाऊन काय करणार? माझ्या कडे सर्व मूवी आहेत. आपण घरी बसून पाहू शकतो.

ती – ठीक आहे, कोणकोणती आहे मूवी.

मग मी तिला माझा लेपटोप देऊन टाकला होता आणि ती मूवी सिलेक्ट करू लागली होती.

मी – भाभी काही बनवायचे भूक लागली आहे.

भाभी- हो आज मला पिज्जा बनवायला शिकव.

मी – चल किचन मध्ये जाऊया.

मग मी फ्रीज उघडला होता आणि त्या मध्ये मी बियर पहिली होती.

भाभी – राहुल बेटा हे काय पप्पा मम्मी गेले नाहीत आणि तू चालू केले आहेस?

मी – नाही भाभी हि तर नेहमी फ्रीज मध्ये असते. घरी सर्वाना माहिती आहे कि मी वियर पितो.

मी – भाभी तुम्ही पिणार का?
ती – नाही नाही यार.. थंडी मध्ये मला चालणार नाही.

मी – ओह म्हणजे तुम्ही पण पिता.

ती – श श कोणाला काही पण सांगू नकोस.. सुरज ला पण माहिती नाही आहे, ते जेव्हा घरी नसतात तेव्हा मी कधी कधी त्यांच्या बाटली मधून मारून घेते.

मी – चला आज प्लान करू.

ती – नको यार.. मला खूप लवकर चढते.

मग मी म्हणले कि मी आहे ना तुमच्या जवळ..

भाभी ठीक आहे, तू तर सर्व तयारी करून ठेवली आहेस. चल वोडका मारुया. पण प्रोमीस कर कि तू मला जास्त फोर्स करणार नाहीस.

मी – ठीक आहे भाभी.

मग आम्ही दोघे वोडका प्यायला बसलो होतो आणि मी पेग बनवू लागलो होतो.

मी – भाभी आज खूप दिवस नंतर एक मित्र बरोबर प्यायला बसलो आहे, नाही तर मला लपून प्यावी लागत असते.

आता पर्यत बोलत बोलत मी भाभी ला तिसरा पेग देऊन टाकला होता आणि आम्ही दोघे दारू पिऊन एकदम मस्त झालो होतो.. आम्हाल दोघांना थोडी थोडी चढू लागली होती.

भाभी – यार बस.. आता बस करा.. काही वेळ नंतर पिऊ. आधी मी जेवण बनवून घेते.

मी – चला मी पण मदत करतो.

मग आम्ही एक एक पेग घेऊन किचन मध्ये आलो होतो.

मग ती पीठ बांधू लागली होती आणि मी तिच्या मागे चीकटलो होतो आणि पीठ दाबू लागलो होतो.

भाभी नशे मध्ये होती आणि म्हणली कि राहुल हे काय करतो आहेस यार?
मी – भाभी तुमची मदत करतो आहे, तुम्हाला शिकवतो आहे.

मी तिच्या गांडी वर माझा लंड घासू लागलो होतो.

ती माझ्या कडे पाहत होती.

मग मी तिचे दोन्ही हात मागे पकडले होते आणि माझा लंड एकदम जोराने तिच्या गांडी मध्ये घासु लागलो होतो.

मग मी भाभी च्या खंद्या वर कीस केले होते आणि तिच्या कानाला चाटू लागलो होतो.

मग ती एकदम गरम झाली होती आणि म्हणली कि नाही राहुल मला हे पसंत नाही आहे.

मग मला तर माहिती होते कि ती तापली आहे, मग मी म्हणले कि मग मोन का करते आहेस माजी जान?
आता मी तिचे बोल पकडले होते आणि दाबू लागलो होतो, बरोबर भाभीला सरळ करून तिचे ओठ माझ्या ओठ मध्ये घेतले होते नी कीस करू लागलो होतो.

आधी तर ती थोडे नाही नको म्हणत होती पण नंतर ती मला साथ देत होती.

मग मी तीचा टोप काढून टाकला होता आणि तिचे ब्रा चे वारून तिचे बोल दाबू लागलो होतो, मग मी तिला किचन मध्ये झोपवले होते आणि तिला कीस करू लागलो होतो.

तिची ब्रा मी फाडून टाकली होती.

ती म्हणत होती कि साल्या काय करतो आहेस? फाडतो कशाला आहेस भोसडी च्या काढून दे न प्रेमाने..

मी – साली रंडी.. आज पासून जेव्हा पण आपण एकटे असणार तेव्हा तू ब्रा घालायची नाही.

ती हसू लागली होती आणि मला कीस करू लागली.

भाभी – साल्या तुझ्या मध्ये खूप आग आहे काय जवायची. आज मी तुझी सर्व आग शांत करून देते.

मग मी तिला कीस केले होते आणि मग आम्ही एकमेकाचे ओठ चोकू लागलो होतो. मग काही वेळाने मी भाभी च्या पेंटी मध्ये हात टाकला होता.

मग मी भाभी जीन्स काढली होती आणि पेंटी फाडून टाकली होती.

भाभी – साल्या माझी पेंटी तर सोडायची होतीस..

मग मी पण माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते, मग मी तिच्या पुच्ची वर माझे बोट घासू लागलो होतो आणि मग मी तिला उठवले होते आणि माझ्या रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो.

मी – भाभी तुम्हाला कसले सेक्स पसंत आहे?

ती – यार आधी तू मला भाभी बोयायचे बंद करून दे, आणि मला वाइल्ड सेक्स खूप पसंत आहे.

मी – कधी बोन्डेज केले आहे?

ती – हो एक वेळा केले होते.

मी – ओह्ह गुड.. मग तर लग्न नंतर तुमची खूप ठोकाठोकी होत असेल?

ती – नाही यार.. सुरज ला तर सेक्स करणे खूप कमी पसंत आहे.. साला फक्त एक वेळा फोर्मेलीटी साठी सेक्स करत असतो.

मी – ओह्ह.. बोन्डेज कोणा बरोबर केले होते जान?

भाभी – कोलेज मध्ये माझ्या बोय फ्रेंन्ड बरोबर. मग त्याच्या दोन मित्रांबरोबर पण केले होते.

मी – म्हणजे तू तर एकदम रंडी आहेस साली.

मग भाभी ने तिचे दुध चोकायला देत म्हणले कि पी भोसडीच्या.. रंडी मी तर आहे.. तू मादरचोद आहेस.. आता पर्यंत मी ६ लंड घेतले आहेत.. तू सातवा आहेस..

मग मी माझ्या बेल्ट ने तिचे दोन्ही हात बांधून टाकले होते आणि मग तिचे पाय उघडून तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो, भाभी एकदम तडफड करू लागली होती आणि तिची गांड वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या तोंड मध्ये देत होती.

ती – अहह उऊ उऔउ यस्स य्य्य्स आय्य इऐइ अजून जोराने कर साल्या खूप मजा येत आहे, खूप दिवस झाले तहान मिटली नाही आहे आह्ह हः खाऊन जा.. मी मेले.. आज हः अजून जोराने कर हरामी.. खूप मजा येत आहे.

मग मी पण भाभी च्या डोळ्या वर पट्टी बांधली होती आणि तिला फोल्ड केले होते, मग तिचे बोल मी चोकु लागलो होतो आणि तिचे निपल चावू लागलो होतो.

भाभी पण एकदम जोश मध्ये मला साथ देत होती आणि मग मी थांबलो होतो.

ती – काय झाले साल्या.. कोठे गेलास हरामी.

मग मी किचन मधून आईसक्रीम घेऊन आणि आईस क्यूब घेऊन आलो होतो आणि चोकलेट सिरप पण घेतले होते.

ती – काय झाले यार.. कोठे आहेस तू.. कोठे गेलास मला गरम करून भोसडीच्या.. एक तर माझे डोळे बंद आहेत.

मग मी तिचे पुच्ची चे ओठ उघडले होते आणि त्या मध्ये माझी जीभ टाकली होती आणि चाटू लागलो होतो, ती पण मजा घेत होती, आता ते सर्व चालू होते कि मी तिच्या पुच्ची मध्ये दोन आईसक्यूब टाकले होते आणि तिची पुच्ची पण बंद करून टाकली होती.

मग ती एकदम तडपली होती आणि अहः उऊ याय करू लागली होती, साल्या काय करतो आहेस.. मी आधीच तहानलेली आहे, मला आता जास्त तदपवू नकोस साल्या लवड्या हरामखोर.. अहः उऊ ऐऊ ऐई ओह्ह्ह्ह.

मग मी तिचे नीपल चावत होतो आणि तिला लाल करून टाकले होते, मग मी तिचे बोलवर पण खूप आईस क्रीम टाकले होते आणि तिला घासू लागलो होतो.

ती – आईई आज्ज ऐई काय करतोस साल्या .. बस कर आता.. आता मला सहन होत नाही आहे, प्लीज मी तुझ्या समोर हात जोडते आहे.. मला सोड.

मग तिची चुदासी पाहून मी पण एकदम गरम झालो होतो आणि मी तिचे पुच्ची चे ओठ वर माझा लंड ठेवला होता आणि घासू लागलो होतो.

मी – बघ रंडी.. आता माझ्या कडे कंडोम नाही आहे, माझा माल तुझ्या आत मध्ये घेणार कि बाहेर?

ती – काही हरकत नाही साल्या.. तू ठोक तर मला. चिंता करू नकोस.. तू काय पहिला लंड नाही आहेस.. बस आज तू मला एकदम जोर जोराने ठोकून माझी आग शांत करून दे. मला तू तुझ्या लंड ची रंडी बनवून दे.

मी – साली तुला माझे गुलाम बनायचे आहे, आज पासून माझे सर्व काही ऐकावे लागेल.

ती – ठीक आहे.. जे तू म्हणशील ते मी करते.. जसे ठेवशील तसे मी राहेन.. बस आज मला जोराने ठोकून दे.. मी खूप तहानलेली आहे.

मग मी तिचे दोन्ही बोल पकडले होते आणि जोराने झटका मारला होता.

मग ती पण एकदम ओरडली होती अहः औऊ अय्यय फाडली रे माझी.. अहह औऊ काय मारला आहेस भोसडीच्या.. लंड आहे कि काय आहे.. अह्झ्ह अजऐई मेले मी,, माझी पुच्ची फाटली रे.

मी – साली रंडी मालक बोल मला समजले का कुत्री.. अजून घे.

मग मी असे म्हणत अजून एक ठोका मारला होता आणि माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता.

आता ती एकदम वेडी होऊन ओरडू लागली होती.

मी – काय झाले साली कुत्री.. तुझी पुच्ची तर खूप लहान आहे, साली सहा लंड घेतले आहेत, सर्व लहान लहन होते काय? सरळ त्यांनी तुला ठोकले नाही काय?

ती – अहः उऊ मालक.. हळू हळू करा प्लीज.. खूप त्रास होतो आहे.

मग मी अजून एक झटका मारला होता आणि ती त्रासाने बेड वर उड्या मारू लागली होती.

मी – कोठे पळते आहेस रंडी.. जाणार कोठे आहे माझ्या पासून.. तुला तर ठोकून राहणार आहे.

मग मी असेच थांबलो होतो आणि तिचे दोन्ही बोल चोक्त होतो आणि मला जेव्हा वाटले कि ती आता नॉर्मल झाली आहे तेव्हा मी तिला झटके मारू लागलो होतो आणि तिला हळू हळू ठोकत होतो, काही वेळ नंतर ती पण गांड वर करून करून मला साथ देत होती.

मग काही वेळाने तिने पाणी काढले होते आणि मी तिला एकदम जोराने झटके मारत होतो, आता मी पण पाणी काढणार होतो आणि म्हणले कि जानेमन मी आता काढणार आहे.

मग मी माझी स्पीड अजून वाढवली होती आणि मग १०-१५ झटके मारून मी माझा लंड बाहेर काढून घेतला होता.

ती – बाहेर का काढला रे.. आत मध्ये टाकून दे तुझा रस.

मी मग एक झटका देऊन माझा पूर्ण लंड तिच्या पुची मध्ये टाकून दिला होता.

मग काही वेळाने मी पुची मध्ये काढले होते.

मग मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि आमचे श्वास एकदम जोर जोराने चालत होते.

ती हसू लागली होती आणि म्हणली कि भोसडी च्या.. आता तर माझे हात सोडून दे.

मग मी तिची डोळ्याची पट्टी काढली होती आणि तिचे हात पण उघडले होते.

मग १०-१५ मिनिट पर्यत आम्ही एकमेकाच्या बाहो मध्ये राहिलो होतो.

मग ती बाथरूम मध्ये जाऊ लागली होती आणि ती सरळ चालु पण शकत नव्हती.

मी – काय झाले रंडी साली.. तुझी चाल का बिघडली आहे?

ती – साल्या कुत्री सारखी तू माझी फाडून टाकली आहेस.. आणि आता विचारतो आहेस कि चालू का शकत नाही आहे?

मी हसत हसत उठलो होतो आणि भाभी ला बाथरूम मध्ये घेऊन गेलो होतो. तिच्या पुच्ची मधून आमचा दोघांचा रस टपकत होता.

मग मी बाथटब मध्ये गरम पाणी भरले होते आणि मग आम्ही अंघोळ करू लागलो होतो, त्या रात्री आम्ही ४ वेळा सेक्स केले होते आणि मग त्या नंतर पूर्ण आठवडा ती माझ्या घरी रंडी बनून राहिली होती, आम्ही दोघांनी घर मध्ये सगळी कडे सेक्स केले होते.. बाथरूम, स्टोर, बाल्कनी, किचन, ड्राविंग रूम.. सर्व ठिकाणी खूप सेक्स केले होते.