आईच्या मैत्रिणीची रसाळ पुच्ची

हेल्लो मित्रांनो माझी हाईट ५ फुट ९ इंच आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा पान आहे, माझी बोडी पण खूप चांगली आहे. मी एकदम सर्वान बरोबर मिसळून राहणारा आणि एकदम मस्ती आणि मजा करणारा मुलगा आहे आणि मी सर्व लोकांना माझ्या बोलण्याने एकदम खुश करून देत असतो. आता मी सरळ आज च्या घटने वर येतो आहे आणि मला पूर्ण पणे खात्री आहे कि हि घटना तुम्हा सर्व लोकांना खूप आनंद देईल अन तुम्हाला ती वाचायला खूप आवडेल.

मित्रांनो आमच्या कॉलनी मध्ये एक महिला होती आणि तिचे वय ४७ वर्षे होते आणि ती दिसायला एकदम मस्त होती, ती खूप गोरी पण होती आणि तिचे शरीर पण एकदम भरलेले होते आणि ते पाहून मी तर एकदम वेडा झालो होतो, ती दिसायला खूप जास्त सेक्सी होती आणि ती नेहमी सगळी कडे साडी घालून फिरत असे. मी तुम्हाला एकदम खरे सांगतो कि ती साडी मध्ये एकदम मस्त दिसते.

ती साडी मध्ये अशी दिसते कि तिच्या पेक्षा जास्त सुंदर साडी मध्ये कोणी पण वाटत नाही. तिच्या साडी मध्ये तिची गोरी कमर आणि तिची खोल नाभी दिसत असते आणि ते सर्व पाहून माझे श्वास एकदम थांबून जात असतात आणि मी तर तिला पाहून खरेच एकदम वेडा होऊन जातो. तिचा चेहरा एकदम सरळ सध्या गृहिणी सारखा होता आणि ती मला खूप पसंत होती. तिचे सेक्सी शरीर किती हॉट होते ते मी तुम्हाला आधी सांगितले आहे.

तिचे घर पण आमच्या घर च्या जवळ होते आणि त्या मुळे तीचे माझ्या आई बरोबर बोलणे होत असे आणि ती माझ्या आई ची खूप चांगली मैत्रीण होती, त्या मुळे माझी आणि तिची पण अनेक वेळा भेट होत होती, ती मला अनेक वेळा काही न काही कामा साठी बाजारात पाठवत होती अन कधी मला तिच्या घर चे काही समान आणायला मला सांगत होती आणि मी पण एकदम खुश होउन तिचे सव काम करून देत होतो. मित्रांनो मला तिची मदत करायला काही हरकत नव्हती पण मी नेहमी खुश होतो होतो कि मी कसे तरी तिला उपयोगी तर पडत आहे.

मित्रांनो मी माझ्या मनातल्या मना मध्ये तिच्या बरोबर जोपायची स्वप्ने पाहत होतो पण मी मना पासून तिचा आदर पण करत होतो, कारण कि ती माझ्या आई च्या वयाची होती आणि मी तिची खरेच इज्जत करत होतो.

असेच एक दिवस मी तिने सांगितलेले सामान घेऊन तिच्या घरी पोचलो होतो आणि मग मी तो सामान तिच्या घर च्या दरवाजा जवळ देऊन मी परत जाऊ लागलो होतो पण तेव्हा तिने मला अडवले होते आणि तेव्हा तिने मला म्हणले कि तू आत मद्धे येणार नाहीस का? तर मी तिला म्हणले कि नाही आंटी आता मी जातो आहे, पण तेव्हा आंटी ने जोर लावला आणि मला तिच्या घरी थांबवले होते आणि मग ती मला तिच्या घरा मध्ये घेऊन अली होती. मग आंटी ने मला सोफ्या वर बसवले होते आणि मला पाणी प्यायला आणून दिले होते, आंटी ने तेव्हा एकदम हिरवा रंग ची साडी घातली होती. ती मला म्हणू लागली होती कि तू जरा माझे एक काम करून देशील का? मला माझ्या किचन मध्ये थोडे काम आहे, मला तिथे काही समान बाजू ला करायचा आहे आणि तिथे जागा करायची आहे. मग मी तिला पटकन म्हणलो कि मला काही प्रोब्लेम नाही आहे आंटी मी तुमचे ते काम करून देतो, चला तुम्ही मला सांगा. मग आम्ही दोघे किचन मध्ये जाऊ लागलो होतो आणि तेव्हा माझी नजर तिच्या साडी मध्ये लपवलेल्या गांडी वर पडली होती ज्यांना पाहुन्न माझा लंड एकदम ताठला होता आणि मग मी स्वतः ला कसे बसे सांभाळले होते आणि तिच्या मागे किचन मध्ये गेलो होतो.

मग ती मला म्हणू लागली होती कि ते प्लास्टिक चे ते मोठे मोठे डब्बे तिथून बाजू ला करायचे आहेत, मग मी म्हणले कि जरूर मी सार्व बाजूला करतो आणि मग मी किचन च्या पट्टी वर चढलो होतो.

मग तेव्हा तिने मला म्हणले कि तू हे काय करत आहेस? तू थांब मी खुर्ची घेऊन येते. मग मी तिला म्हनलो कि काही प्रोबेल्म नाही आहे आंटी मी करून घेतो. तेव्हा ती म्हणली कि जर तू खाली पडलास तर तुला लागेल आणि मग काय करणार? चल आता खाली उतर, पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि मी ते प्लास्टिक चे डब्बे बाजूला करत गेलो होतो आणि मग मी ६ ते ८ मिनिट मध्ये ते काम करून टाकले होते.

मग मी खाली उतरलो होतो आणि तेव्हा ती मला म्हणली कि तू माझे ऐकणार नाहीस ना? मी नाही म्हणले तरी तू थांबला नाहीस. मग मी म्हणले कि आता आंटी ते जाऊ पण द्या ना, तुमचे काम झाले ना? मग ती हसत म्हणली कि तू फार हट्टी आहेस. मग मी हसलो होतो आणि ती पण हसली होती आणि मग ती मला विचारू लागली होती कि तू चहा घेणार का? तर मी म्हणलो कि हो, का नाही? तुम्ही जर मला इतके प्रेमाने म्हणत असाल तर मी नाही कसे म्हणू शकतो?

मग ती चहा बनवायला निघुन गेली होती आणि मी तिच्या एकदम जवळ होतो, पण मी तिच्या पासून थोडा मागे उभा होतो, तेव्हा माझा लंड पण माझ्या सारखा उभा होता. आंटी च्या इतक्या जवळ होतो आणि घरां मध्ये अजून कोणी नव्हते तर लंड तर उभा होनरच होता, मग ती माझ्या बरोबर हसून हसून बोलत होती आणि माझे सर्व लक्ष तिच्या साडी मध्ये असलेल्या गरम गरम अंगावर होते. मित्रांनो ते म्हणतात ना कि एक स्त्री तिच्या परीने समजून घेते कि कोण तिला कोणत्या नजरेने पाहत आहे आणि कोण नाही.

मग मी तिला असे पाहत होती आणि तिला कसे समजले नसते. तिने मला बघताना पकडले होते पण ती मला काही म्हणली नाही, मी माझ्या परीने खूप प्रयत्न करत होतो कि मी काही पाहू नही पण माझे सर्व लक्ष तिच्या साडी मध्ये असलेल्या तिच्या पोटा वर तिच्या सेक्सी कमरे वर आणि तिच्या मादक गांडी वर जात होते आणि ते सर्व पाहून मी एकदम वेडा होऊ लागलो होतो.

मग काही बाकी होते ते आंटी ने पूर्ण करून टाकले होते आणि मग तिने एकदम अचानक मला म्हणले कि आज मी या साडी मध्ये कशी काय वाटत आहे? आणि तेव्हा तर माझी एकदम वाट लागली होती, मला तिचा हा प्रश्न ऐकून एकदम घाम फुटू लागला होता.

मग मी मनात म्हणले कि आता तर आपण गेलो एकदम कामातून आता मी या प्रोब्लेम मधून बाहेर कसे निघू? मग आंटी ने मला परत एक वेळा विचारले कि काय झाले तू काय विचार करू लागला आहेस? तू माझ्या प्रश्नांचे उत्तर दिले नाहीस आणि तू मला सांगितले नाहीस कि आज मी या साडी मध्ये कशी दिसत आहे, मग मी थोडी हिम्मत केली होती आणि कसे तरी तिला सांगितले होते कि आंटी आज तुम्ही या साडी मध्ये खूप सुंदर वाटत आहे. तर ती म्हणली कि फक्त सुंदर आणि तुझ्या नजरे मध्ये अजून काही नाही आहे, कि जे तू मला सांगू शकतोस?

मग मी एकदम घाबरलो होतो आणि म्हणलो कि काय? तुम्हाला काय म्हणायचे आहे मला काही समजले नाही आहे, मित्रांनो आता थोडे काही बाकी होते ते तिने पूर्ण करून टाकले होते, मग ती मला म्हणू लागली कि बच्चू तू सर्व काही चांगले समजत आहेस आणि मला चांगले माहिती आहे कि तू मला वेडी समजत आहेस, तू मला केव्हा पासून एकदम घुरून घुरून पाहत होतास ना? मग मी म्हणलो कि नाही आंटी तुम्ही काही चुकीचे समजून घेतले आहे. असे काही पण नाही आहे जसे तुम्ही विचार करत आहे. मग ती मला म्हणली कि आज मी तुला खरे सांगते कि तू आज पर्यंत काय करत आला आहेस.

तू मला त्या दिवसा पासून पाहत आला आहेस जेव्हा मी तुझ्या आई ची मैत्रीण बसली होते, माझ्या राजा या वया मध्ये हे सर्व होत असते आणि मला पण खूप चांगले माहिती आहे तू जर स्वतः ला सांभाळले नाही तर तू बिगडून जाशील. मग मी आंटी ला म्हणले कि आंटी मी तुम्हाला कधी वाईट नजरेने पहिले नाही आहे, मी तर आपोआप तुमच्या कडे ओढला जात असतो, मी खरोखर तुमचा मना पासून खूप आदर करतो आहे.

मग ती म्हणली कि मला माहिती आहे माझ्या राजा पण तुला आताच सांभाळून घेतले पाहिजे जसे मी स्वतः ला सांभाळत आहे, मग मी तेव्हा तिचे हे ऐकून एकदम चकित होऊन म्हणले कि काय? तुम्ही स्वतः ला सांभाळत आहे?

मग ती म्हणली कि काय तुला काय वाटते कि फक्त तू जवान आहेस आणि मुला मुलीना हि गोष्ट मना मध्ये येत असते, माझ्या वयाच्या स्त्रियाना पण हि सर्व कमी असते आणि मी पण कधी कधी तुझ्या कडे आकर्षित होत असते, मला पण तुझ्या बरोबर सेक्स करयचे आहे, पण तू खरेच माझ्या मुलाचा मित्र आहेस आणि मी असे कसे तुझ्या बरोबर ते केले असते? आणि वरून मी तुझ्या आई च्या वयाची आहे त्या मुळे मी आज पर्यंत गप्प राहिले आहे, मित्रांनो तेव्हा तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून मला असे वाटले कि मी एकदम बेशुद्ध होऊन जाईन, मग काही वेळ आम्ही सर्व एकदम गप्प राहिलो होतो आणि मग मी एकदम हळू हळू आंटी च्या जवळ गेलो होतो आणि मग मी तिचा चेहरा माझ्या हाता मध्ये घेतला होता आणि वाकून तिचे ओठ माझ्या ओठाला भेटवून दिले होते, मग आंटी ने पण मला काही अडवले नाही कि मला धक्का दिला नाही आणि ती तसेच उभी राहिली होती.

मग मी तिच्या ओठाला कीस करू लागलो होतो मला इतके मस्त वाटत होते कि मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू पण शकत नाही आहे आणि मग मी एकदम प्रेमाने तिचे ओठ चाटत होतो आणि तिला कीस करत होतो आणि मग काही वेळाने आंटी ने तिचे पूर्ण तोंड उघडले होते आणि आता ती तिची जीभ माझ्या तोंडात टाकू लागली होती. आता मी तिला एकदम प्रेमाने आणि हळूवार कीस करत होतो.

मित्रांनो तिच्या ओठाचा रस एकदम कमाल होता आणि ती पण मला एकदम जोर जोराने कीस करत होती, असे वाटत होते कि जसे शर्यत लागली आहे कि कोण कोणाचे ओठ चांगले चोकू शकतो. आणि आम्ही एकमेकाचे ओठ एकदम प्रेमाने चोकत होतो.

मग काही वेळ पर्यंत तिचे नरम आणि एकदम कोमल ओठ चोकले कि मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये पाहू लागलो होतो, मग तेव्हा तिने मला म्हणले कि आज तू मला एकदम पोट भरून प्रेम कर आणि मग मी तिला परत किस करू लागलो होतो, मित्रांनो तिच्या ओठाचा स्वाद एकदम वेड लावेल असा होता आणि मी तिला सतत कीस करत होतो.

मग मी तिला कीस करत करत तिच्या साडी चा पदर खाली करू लगलो होतो आणि आता मी तिच्या गळ्याच्या आजू बाजू ला तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग तसे करत करत मी तिच्या छाती पर्यंत पोचलो होतो, मित्रांनो तिचे बोल काही जास्त मोठे नव्हते आणि जास्त छोटे पण नव्हते, पण ते जसे होते एकदम परफेक्ट होते आणि त्या ब्लाउज च्या बाहेर तिचे बुब्स एकदम भरून दिसत होते आणि मला असे वाटत होते कि मी पूर्ण आयुष्य तिचे हे सेक्सी बुब्स चोकत राहू.

मग मी तिच्या छाती वर माझा चेहरा दाबला होता आणि तिच्या अंगाची आणि तिच्या छाती चा स्वाद घेऊ लागलो होतो. तिने पण माझे डोके तिच्या छाती वर दाबून धरले होते. मग मी उठलो होतो आणि तिला परत कीस करू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या गळया आणि तिच्या खांद्या वर किस करत करत तिच्या छाती पर्यंत आलो होतो अन मग तिच्या ब्लाउज च्या वरून तिच्या एक बोल ला हळूच माझ्या दाताने चावले होते. ज्या मुळे ती एकदम ओरडली होती आणि तिने पटकन माझे डोके तिच्या छाती वर दाबून धरले होते आणि मग मी तिच्या ब्लाउज वरून तिचे ते सेक्सी बोल थोडा वेळ पर्यंत चाटत होतो. आता तिच्या तोंडून आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह आवाज येऊ लागले होते.

मग मी एकदम सरळ उभा झालो होतो आणि मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये डोळे टाकून तिचे गरम गरम बुब्स कुरवाळू लागलो होतो, मग मी पहिले कि तिचे डोळे भारी झाले होते आणि तिचे ओठ जरा उघडले होते.

तेव्हा मी आंटी च्या ब्लाउज ला उघडू लागलो होतो आणि पूर्ण चार हुक उघडले कि मग आंटी च्या ब्लाउज ला मी काढले नाही आणि तसेच सोडून दिले होते. मग मी तिचे ब्लाउज तिच्या बुब्स च्या खाली सरकवले होते आणि तिने लाल रंगाची ब्रा घातली होती आणि मग मी पटकन तिचे बोल एकदम पकडले होते आणि मग परत ब्रा च्या वरून तिचे बोल घासू लागलो होतो. आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करू लागली होती.

मग मी अनुभव केले कि आता तिची हवस खूप वाढली आहे आणि तिचे श्वास पण वाढले आहेत आणि ती आवाज करू लागली होती.

मग मी तीच्या ब्रा चे हुक पण उघडून टाकले होते आणि तिची ब्रा पूर्ण खाली काढून टाकली होती, तिचे ब्लाउज पण आता पटकन काढून टाकले कि मी तिचे बुब्स माझ्या तोंडात घेतले होते आणि एकदम जोर जोराने मी माझ्या तोंडाने ते चोकू लागलो होतो आणि त्यांना दाबू लागलो होतो, मी त्यांचा स्वाद कधी पण विसरू शकनार नाही आहे, मग तिचे दोन्ही बुब्स ला चोकले कि मग मी तिच्या पोटाला कीस करू लागलो होतो आणि मग हळू हळू कीस करत करत मी तिच्या कमरे पर्यंत आलो होतो, तेव्हा मी अनुभव केले होते कि तिचे पोट एकदम मुलायम आणि एकदम नरम होते. मित्रानो मी पोटाला कीस करत होतो आणि मध्ये मध्ये माझ्या जिभेने चाटत पण होतो.

मग मी तिच्या बेंबी पर्यंत आलो होतो आणि मी तिथे चार पाच वेळा कीस केले होते आणि मग मी शेवटी तिच्या बेंबी मध्ये माझी जीभ टाकून दिली होती, तेव्हा ती एकदम अचानक ओरडली होती आणि माझे डोके पकडून दाबू लागली होती,  आता ती माझे केस पण कुरवाळत होती आणि मी तिच्या खोल नाभी मध्ये माझी जीभ चाटून एकदम मजेने चाटत होतो. मग मी तिची साडी च्या वरून तिच्या पुची च्या वर माझा चेहरा दाबला होता आणि आता ती खूप मजे घेत होती आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करून आवाज पण करत होती.

मग मी तिची पुच्ची साडी वरून वास घेऊ लागलो होतो आणि मला एकदम वेड लागले होते.

मग मी काही वेळ वास घेत होतो आणि मग मी उठलो होतो आणि तिला एक वेळा कीस केली होती मग मी तिला गोद मध्ये उचलले होते आणि तिला बेड रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि तिथे जाऊन मी तिला बेड च्या समोर उभे केले होते. मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये एक वेळा पहिले होते आणि मग मी माझ्या गुडघ्या वर बसलो होतो आणि मग मी तिची साडी हळू हळू वर केली होती आणि मग मी तिची पेंटी पण माझ्या बोटाने पकडून हळूच खालून सरकवली होती आणि एकदम तिला खाली करून टाकले होते.

आता तिने तिचा एक पाय तिच्या पेंटी च्या बाहेर काढला होता आणि मग दुसरा पाय पण काढला होता. मग मी तिच्या पेंटी ला माझ्या हाता मध्ये घेऊन उभा होतो आणि तिच्या डोळ्या मध्ये पाहत पाहत मी तिची पेंटी चा वास घेऊ लागलो होतो आणि मग तिची पेंटी दूर फेकली होती.

मग ती एकदम माझ्या जवळ आली आणि मला कीस करू लागली होती मग तिने पटकन मला झोपवले होते आणि माझी टी शर्ट आणि शोर्ट काढून टाकली होती मी तिची साडी वर करु लागलो होतो.

मी तिची साडी कमरे पर्यंत वर केली होती आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो. मग मी माझी स्पीड वाढवली होती.

मग मी ते चाटून अनुभव केले होते कि तिची पुची एकदम चविष्ट होती. मी तिची पुच्ची खूप चांगली चाटत होतो आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती ती तिची कमर हलवत होती आणि मग मी तिचे बोल पकडले होते अंनि दाबू लागलो होतो आणि तिची पुच्ची पण एकदम जोर जोराने चाटत होतो. ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती.

मग मी काही वेळ असे केले आणि मग तिने एकदम माझे डोके तिच्या पुच्ची मध्ये दाबले होते आणि तिचा रस काढला होता, मी तिचा रस थोडा पिऊन गेलो होतो आणि थोडा बाहेर काढला कारण कि खूप रस निघाला होता. मग मला सहन झाले नाही आणि मी तिच्या मध्ये गेलो आणि मी माझा लंड हाता मध्ये घेतला होता आणि मग मी तिच्या पुची च्या दाण्याला घासू लागलो होतो.

मग ती मला म्हणू लागली कि प्लीज आता टाकून दे आत मध्ये आता मला सहन करता येत नाही आहे. मग मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि एक झटका देऊन माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि आता आम्ही एकदम वेडे झालो होतो आणि मग मी तिला एकदम जोर जोराने ठोके देऊन जवत होतो आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती.

मग मी तिच्या कडे वाकलो आणि तिला ठोके देत तिच्या ओठाला कीस करू लागलो होतो आणि आता आम्ही इतके गरम झालो होतो कि मी तीला एकदम वेड्या सारखा जोर जोराने ठोकत होतो आणि ती तिची कमर हलवून मला साथ देत होती, तो अनुभव एकदम मस्त होता कि मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू शकत नाही आहे.

मग मी काही वेळाने पाणी काढणार होतो आणि मी तिला म्हणले आणि विचारले कि कोठे काढू? तर ती मला पटकन म्हणली तू माझ्या आत मध्ये तुझा गरम गरम लावा टाकून दे. मग तिच्या तोंडून हे ऐकून मी तिला अजून जोर जोराने ठोकू लागलो होतो आणि मग ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती तिने पण मला म्हणले कि ती पण पाणी काढणार आहे.

मग मी तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि तिचे निपल दाताने चावू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने मी पाणी काढले होते आणि मग काही वेळाने ती एकदम जोराने ओरडली होती आणि मला वाटले कि शेजारी ऐकतील. मला मनात आले कि तिच्या आवाजाने माझी आई पण ऐकेल आणि धावत येईल.

मग आम्ही जोर जोराने श्वास घेत एकमेकाला पाहत होतो आणि आमचे ओठ परत एकमेकाला भेटले होते, मग मी तिचे ओठ चोकत होतो, मग ती मला म्हणली कि तुझे अंकल मला कधी असा आनंद देऊ शकले नाहीत, हा माझ्या आयुष्याचा पहिला सर्वात सुंदर सेक्स अनुभव आहे आणि मी कधी विसरनार नाही आहे, मग आम्ही असेच थोडा वेळ एकमेकाला कुरवळत होतो आणि मग आम्ही दोघे एकदम नागडे झोपलो होतो.

मग काही वेळाने तिने मला झोपेतून उठवले होते आणि मला ती बाथ रूम मध्ये घेऊन गेली होती. मग आम्ही दोघांनी तिथे जाऊन एकत्र अंघोळ केली होती आणि मग आमचे कपडे घालू लागलो होतो, तिची साडी तिच्या पुच्ची च्या रस ने आणि घामाने एकदम ओली झाली होती, मग आंटी ने दुसरी साडी घातली होती आणि मग मी माझी टी शर्ट आणि शोर्ट घातले होते. मग तिने मला बेड वर बसवले आणि माझ्या मांडी वर बसून तिने मला एक मोठी लांब अशी कीस दिली होती आणि माझ्या डोक्या मध्ये तिची बोटे फिरवली होती. मग मी माझ्या घरी आलो होतो. मित्रानो मग काय होते? आता आम्हाला जेव्हा पण काही जरा चान्स मिळाला कि आंम्ही एकमेकाचा बाहो मध्ये येत होतो. मी तिला किती वेळा ठोकले आहे कि मी ते मोजत मोजत विसरून गेलो आहे, मित्रांनो खरेच आंटी बरोबर राहणे मला खूप आवडले होते, मित्रानो मी आशा करतो आहे कि तुम्हाला पण माझी हि गोष्ट खूप आवडली असेल.