आंटी आणि मम्मी बरोबर माझी जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो तुम्ही कसे आहे तुम्हाला माझी माग ची गोष्ट खूप जास्त आवडली होती कारण कि त्या साठी मला तुम्हा लोकांचे खूप मेल मिळाले होते. मला तुमचे इतके प्रेम खूप चांगले वाटले होते आणि माझी गोष्ट तुम्हाला आवडली त्या साठी तुम्हा सर्व लोकांचे खूप खूप आभार. मित्रानो आता मी तुमच्या समोर माझी दुसरी गोष्ट घेऊन आले आहे आणि मला आशा आहे कि हि पण तुम्हाला खूप जास्त आवडेल.

मित्रांनो मला शकुंतला आंटी आणि माझ्या मम्मी बरोबर सेक्स करताना खूप मजा येते, ज्या दिवशी सेक्स होणार नाही त्या दिवशी मला अजिबात चैन पडत नाही आणि मी एकदम वेडी होऊन जाते. मित्रानो एक दिवस आम्ही तिघे रात्री अंदाजे ९ वाजता रूम मध्ये गेलो होतो आणि आम्ही पटकन आमचे आमचे कपडे काढून टाकले होते आणि आम्ही एकदम नागडे झालो होतो आणि मग आम्ही तिघी एकमेकाला एखाद्या भुक्या जनावर सारखे चाटू चोकू लागलो होतो, मी माझ्या सेक्सी आंटी ला कीस करत होते आणि माझी आई माझी गांड आणि माझी पुच्ची ला चाटत होती.

आमचे हे काम काही वेळ पर्यंत चालले होते आणि मग काही वेळाने माझी आंटी किचन मध्ये गेली होती आणि ती जेव्हा आली तेव्हा मी पहिले कि तिच्या हाता मध्ये लोणी होते, मग तिने माझ्या पुच्ची वर लोणी लावले होते आणि मग ती माझ्या पुच्ची ला एकदम जोर जोराने चाटू लागली होती. मग हे सर्व पाहून माझी आई एकदम गरम झाली होती आणि मग तिने तिच्या पुच्ची मध्ये रबरी लंड टाकला होता आणि त्याला आत बाहेर करू लागली होती आणि तिच्या तोंडून खूप विचित्र आवाज येउ लागले होते आणि ती एकदम जोश मध्ये येऊन अहः हो अहह औउह ओहः ओह हः अंम ओह्हः औउह ओहः येस्स अहह हो अहह हाह्ह करत होती आणि ती एकदम जोर जोराने तो लंड तिच्या पुची मध्ये आत बाहेर करत होती, मग काही वेळ पर्यंत असे करून मग तिने पाणी काढून टाकले होते आणि मग तिने मला म्हणले कि माझी लाडकी आता तू माझी पुच्ची चाटून दे, ये आणि लवकर पटकन माझी पुच्ची चाटून तिचा सर्व रस पिऊन टाक आणि मला मजा दे.

मित्रांनो खरे सांगू तर मला पण हेच करायचे होते आणि मग मी पटकन तिने सांगताच मी तिच्या जवळ गेले होते आणि तिचे दोन्ही पाय पसरले होते आणि मग मी तिची पुच्ची चाटू लागले होते, मला तिच्या पुच्ची मधून बाहेर निघणारे पाणी चाटणे खूप जास्त आवडत होते कारण कि मी आज एकदम पहिल्या वेळी तिच्या पुच्ची चे पाणी टेस्ट करत होते.

मग तेव्हा अचानक आंटी माझ्या मागे आली होती आणि तिने पटकन तो रबरी लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तेव्हा माझ्या तोंडून आह औऊ हाह्ह ओःह एई ग्ग्ग आवाज निघाला होता. मग शकुंतला आंटी एकदम जोर जोराने तो लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकत होती आणि मला त्या मुळे खूप त्रास होत होता, पण शकुंतला आंटी माझ्या त्रासाची काही पण चिंता न करता तो रबरी लंड एकदम जोर जोराने माझ्या पुच्ची च्या आत बाहेर करू लागली होती आणि आता मला पण खूप मजा येत होती आणि माझ्या बरोबर आंटी पण खूप मजा घेत होती. मग ती पण एकदम जोश मध्ये आली होती आणि ती तिच्या पुच्ची मध्ये तिच्या हाताची बोटे टाकून त्यांना सतत आत बाहेर करत होती आणि मग काही वेळाने आंटी ने म्हणले अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह ओह्ह्ह हो ओहो आता मी सोडणार आहे.

मग मी तिला म्हणले कि आंटी तुम्ही माझ्या तोंडात तुमचे पाणी काढा अन मला तुमचा रस पण पाजून टाका. मग त्या नंतर काही वेळाने मी आंटी च्या पुच्ची वर माझे तोंड लावले होते आणि माझी जीभ आत मध्ये घालू लागले होते आणि मग काही वेळाने तिने एकदम जोर जोराने माझ्या तोंडावर पाणी काढून टाकले होते. तेव्हा मी तिच्या रस चा एक थेंब पण बाहेर पडून दिला नाही आणि मी सर्व पाणी एकदम पिउन्न गेले होते आणि मी तिची पुच्ची एकदम जोराने चाटू लागले होते आणि तिने मला तिच्या रस बरोबर तिचे मुत्र पण पाजले होते आणि मग मी तिचे मूत माझ्या तोंडात तसेच ठेवले होते आणि मग मी उभी झाले होते आणि मग मी तिला कीस करू लागले होते आणि मी तेव्हा तिचे मूत तिच्या तोंडात टाकून दिले होते, कारण कि ती पण खूप तहानलेली होती आणि ती तिचे मूत पिऊन गेली होती. आता आमच्या जवळ माझी आई पण आली होती.

आता शकुंतला आंटी माझ्या पुची ला चाटत होती आणि माझी आई ची पुच्ची मी चाटत होते. आंटी कधी कधी माझे बुब्स पण दाबून देत होती आणि मला खूप चांगले वाटत होते, आता मम्मी एकदम जोर जोराने म्हणत होती कि आह ओ हः उऔउ अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह अजून चोक तुझ्या आईची पुच्च्ची अजून चोक जिथून तू बाहेर आली होतीस तिला खाऊन टाक तिला आणि मला खरी मजा दे, अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह अजून कर, तिने मला खूप त्रास दिला आहे, मग मी माझ्या आई च्या पुच्ची ला एकदम जोर जोराने चाटू लागले होते आणि ती पण तिची पुची वर खाली करून चाटून घेत होती आणि ती अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह एस अय्यय एस्स करत होती.

तेव्हा आंटी अचनक उठली होती आणि मग ती माझे बोल घासू लागली होती आणि मी एकदम गरम झाले ती सतत दाबत होती आणि मी औ अहह ओह अहह हिउऔ हो अहह हो अहह अम्म्म करत होते अजून जोराने दाब शकुंतला मला खूप मजा येत आहे आह ह उऊ अह्ह्ह आह ह ममं अजून जोर लाव प्लीज.

मित्रांनो मी पण आंटी चे बुब्स आधी अनेक वेळा दाबले होते त्या मुळे तिला सांगायला मी परत तिचे बुब्स माझ्या हाता मध्ये घेतले होते आणि मी दाबू लागले होते. मित्रांनो आंटी चे बोल एकदम मस्त होते. मोठ्या आकारचे आणि एकदम मुलायम आणि तिची सेक्सी निपल मला खूप आवडत होती.

मग कधी ती माझ्या निपल ला तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती तर कधी ती माझे निपल चावत पण होती आणि त्या मुळे मी एकदम ओरडत होते, असे आंटी आज पहिल्या वेळी माझे बोल दाबत होती आणि कोणी स्त्री माझा बोल दाबत आहे असा हा पहिला अनुभव होता आणि मला खूप मजा येत होती, आंटी एकदम जोश मध्ये येऊन अजून पण दाबत होती आणि मला चांगले वाटत होते आणि मी अहः हि आह हय्येस हः येय्स्स अहह इह अहह औउह हः अंम अझाज्ज करत होते. मित्रांनो असे आमच्या मध्ये खूप वेळ पर्यंत चालू होते आणि मग त्या मुळे आम्ही तिघी दमलो होतो.

मग आम्ही आमचे कपडे घातले होते आणि मग जेवण केले होते आणि मग आम्ही सर्व बाहेर फिरायला गेलो होतो आणि मग परत घरी येऊन आम्ही परत एक वेळा जेवण केले होते आणि मग काही वेळ पर्यंत टीवी पाहीला होता आणि मग आंटी आणि मम्मी माझ्या कडे बसून माझे बोल दाबू लागली होती आणि मी परत गरम होऊ लागले होते. आता मी हळू हळू अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह करू लागले होते.

तेव्हा मला शकुंतला आंटी एकदम जोश मध्ये वाटत होती आणि मग तिने पटकन तिचे कपडे काढून टाकले होते आणि मग माझे पण काढून टाकले होते आणि मग मला एकदम नागडे केले होते. मग आंटी आणि मम्मी दोघींनी त्यांच्या कमरे वर ते रबरी लंड बांधून टाकले होते आणि मग मम्मी ने एक जोराने ठोका देऊन तो माझ्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि त्या त्रासाने मी एकदम ओरडले होते आह इ ईई आघ्ह उऊ इह अह्ह्ह ओह अह्ह्ह, मग मम्मी म्हणत होती कि पूर्ण आत मध्ये घे तुझ्या पुच्ची मध्ये खूप आग आहे ना. आज मी तुझी आग शांत करून देते. तुला खूप लंड घाय्याची हौस आहे ना आज मी तुझी हौस पूर्ण करून देते.

मग आंटी ने माझ्या तोंडा मध्ये तिचा लंड टाकला होता आणि ती आत बाहेर करू लागली होती. मित्रांनो आता माझ्या दोन भोका मध्ये लंड होते आणि माझ्या तोंडात पण लंड असल्याने माझा आवाज पण निघत नव्हता आणि आता आम्ही तिघे एकदम मस्ती मध्ये होतो आणि आई पण मला एकदम जोर जोराने ठोके देऊन जवत होती आणि मला ती घाण घाण शिव्या पण देत होती, मी पण तिला आह हु उऊ हाह्ह इःय्य करत होती आणि जोराने ठोकायला म्हणत होते.

आता आंटी पण माझ्या तोंडात तिचा लंड एकदम जोर जोराने आत बाहेर करत होती. मी या दरम्यान किती वेळा पाणी काढले आहे ते मला सरळ माहिती पण नाही आहे. पण माझी पुच्ची आत बाहेर एकदम ओली झाली होती, मग मम्मी ने लंड बाहेर काढला होता तर आंटी ने माझ्या पुच्ची वर तिची जीभ लावली होती आणि ती माझे पाणी चाटू लागली होती आणि मी माझ्या मम्मी च्या पुच्ची चे पाणी पीत होते. मग मम्मी ने माझ्या तोंडात तिचे गरम मूत सोडून टाकले होते आणि मी तर प्रेमाने पिऊन गेले होते.

मग आंटी ने माझी गांड चाटणे चालू करून टाकले होते आणि ती मला म्हनत होती कि निशा तुझी गांड आहे कि लोणी आहे. ती माझ्या गांडी मध्ये तिचे बोट टाकून त्याला आत बाहेर करत होती आणि तिच्या जिभेने चाटत पण होती, मला हे सर्व खूप जास्त आवडत होते. आता आंटी ने एकदम माझ्या गांडी मध्ये तिचा लंड टाकायचा प्रयत्न केला तर मी त्या त्रासाने एकदम ओरडू लागले कि नाही आय्य हुई ह ऐई ऐइऐ ऐई अहह ओह अहह अम्म्म मेले मी कुत्रे साले हरामी शकुंतला आंटी माझ्या बरोबर असे करू नको.

मग ती अजून पण प्रयत्न करू लागली होती आणि मग ती काही वेळाने माझ्या गांडी मध्ये तिचा अर्धा लंड टाकायला यशस्वी झाली होती आणि ती मम्मी ला म्हणू लागली कि तू हिच्या पुच्ची मध्ये तुझा लंड टाक आणि जोर जोराने ठोक असे म्हणून तीने तिची स्पीड वाढवली होती.

मित्रांनो खरे सांगू तर ती माझी गांड फाडत होती आणि मग काही वेळाने माझा त्रास काही कमी झाला होता आणि मला तिच्या बरोबर मजा येऊ लागली होती, आता मम्मी पण एकदम स्पीड मध्ये माझी पुच्ची ठोकत होती आणि मला खूप मस्त वाटत होते. मला थोडा त्रास तर होत होता पण आनंद त्या पेक्षा किती तरी जास्त होत होता आणि मग मी मस्ती मध्ये अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह करत होते, त्या दोघी तर एकदम जोर जोराने मला ठोकत होत्या आणि मी पण एकदम मस्ती मध्ये आले होते.

मग काही वेळाने आंटी थांबली होती आणि तिने तिचा लंड माझ्या गांडी मधून बाहेर काढला होता आणि ती स्वतः तो लंड तिच्या तोंडात घेऊन एकदम प्रेमाने चोकू लागली होती आणि ते पाहून माझ्या मम्मी ने पण तसे केले होते आणि ती पण तिचा लंड तोंडात घेऊन चोकु लागली होती, मित्रांनो खरे सांगू तर मी आता खूप दमले होते आणि तेव्हा आंटी ची एकदम रसाळ पुच्ची पाहून माझा थकवा निघून गेला होता आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागले होते ज्या मुळे ती एकदम काम वासनेने गरम झली होती आणि माझे डोके तिच्या पुच्ची मध्ये दाबू लागली होती आणि अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह करू लागली होती. ती म्हणत होती कि आज पर्यंत कोणी माझी पुच्ची अशी चाटली नाही आहे खूप मजा येत आहे. तू खूप चांगली मुलगी आहेस निशा माझी राणी अजून चाट तुझ्या आंटी च्या पुच्ची ला आणि तिचा सर्व रस पिऊन टाक.

मग मी माझी पूर्ण जीभ तिच्या पुची च्या आत मध्ये टाकून चोकत होते. मला पण आज पर्यंत हे माहिती नव्हते कि मी असे चांगले चाटू शकते आणि कोनला खुश करू शकते आणि कोणी माझी स्तुती करू शकते, आता माझी मम्मी पण माझी गांड चाटत होती. आणि मी अहह ओ औऊ ओह्ह हाह्ह हो ओअओ ओहो ओअओ हाह्ह्ह मम्मो ह ऊअओ ह हाह्ह हो हाह्ह्ह करत होते.

मग मम्मी ने माझ्या गांडी मध्ये लोणी टाकले होते आणि काही लोणी तिने आंटी ला पण देऊन टाकले होते तर आंटी ने त्याला तिच्या पुच्ची वर लावले होते आणि मला परत तिची पुच्ची चाटायला सांगितले होते. मग मी पण एकदम मस्ती मध्ये आले होते आणि एकदम शहारले होते आणि मी म्हणले कि शकुंतला आंटी तुझी पुच्ची पण काय मस्त आहे वाह मला तर खूप मजा आली आह्ह हो अह्ह्ह ओ हाह्ह ओहः आणि मग मी आंटी ला म्हणले कि आंटी आता तुम्ही आणि माझ्या आई ने मला पोट भरून ठोकले आहे, आता मी तुम्हाला दोघींना जवणार आहे आणि मग मी माझ्या कमरे वर लंड लावला होता आणि मग एक एक करून त्या दोघींच्या पुच्ची मध्ये टाकून त्यांना खूप जोर जोराने ठोकले होते. मला त्या जवाजवी करताना खूप मजा आली होती आणि मी ते तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू शकत नाही आणि त्या दिवशी आम्ही तिघींनी एकमेकाला ठोकून खूप मजा केली होती आणि मी तो दिवस कधी विसरणार नाही.