अंजली ने सुप्रियाला ठोकवले

हेल्लो मित्रांनो मी तुमचा मित्र विवेक आहे आणि परत तुमच्या समोर एक गोष्ट घेऊन हजर झालो आहे, या वेळी मी एकदम नवीन गोष्ट घेऊन आलो आहे जी मागच्या गोष्टीला निगडीत आहे.

मला मागच्या गोष्टी साठी खूप कमेंट मिळाले होते आणि ते वाचून मला खूप आनंद झाला होता, आता हि गोष्ट पण त्याच्याशी संबंधित आहे तर वाचा आणि आनंद घ्या.

चला आता मी माझी गोष्ट चालू करतो आहे.

मित्रांनो माझ्या मागच्या गोष्टी मध्ये मी कसे अंजली च्या बरोबर सुप्रिया ची अट ठेवली होती आणि अंजली ची पुच्ची फाडली होती.

मित्रांनो आता मी तुम्हाला एक मस्त गोष्ट सांगतो आहे कारण कि खूप वेळ झाला मी वाट पाहत होतो, मित्रांनो तुम्ही ते ऐकले असेल कि जर खऱ्या मनाने एखादी गोष्ट मागितली तर ती जरूर एक दिवस मिळते.

तर असेच काही माझ्या बरोबर पण घडले होते, माझे चाचा जिथे काम करत होते तिथे एक एम्प्लोय च्या मुलाचे लग्न होते आणि त्या साठी माझे चाचा आणि चाची रागिणी पण जाणार होते.

असे तर चाचा ने पण मला बरोबर यायला संगीतले होते पण मी नाही म्हणले होते. आता घरी मी सुप्रिया आणि अंजली राहून गेलो होतो, तेव्हा मी बोलता बोलता अंजली ला तिची अट आठवून दिली होती.

अंजली – अरे जरा वाट बघ, इतकी पण घाई कसली आहे?

आता मी पण तिचे बोलणे ऐकले होते आणि तेव्हा तिने काही वेळाने मला एक प्लान सांगितला होता आणि ती निघून गेली होती, आता मी त्या प्लान च्या नुसार काम करू लागलो होतो, रात्र झाली होती आणि आता मी अंजली च्या घरा वर २-३ दगड मारले होते, ते ऐकून त्या दोघी एकदम घाबरून गेल्या होत्या. पण अंजली ला सर्व काही माहिती होते, आणि ती घाबरली आहे असे नाटक करत होती.

अंजली – जे कोणी आहे रूम मध्ये आत या.

आधी तर मी काही केले नाही, पण त्या परत म्हणल्या आणि मग मी त्यांच्या घरी गेलो आणि त्यांच्या रूम मध्ये जाऊन उभा राहिलो होतो, त्या म्हणाल्या कि आता तू इथेच झोपून जा.

मग अंजली आणि सुप्रिया दोघी बेड वर झोपल्या होत्या आणि मी त्यांच्या रूम मध्ये एक खाट घेऊन त्या वर झोपलो होतो, पण मला झोप कोठून येणार होती? कारण कि माझ्या डोक्या मध्ये तर सुप्रिया ला ठोकायचे येत होते, त्या दोघी पण आता जाग्या होत्या आणि ते पाहून मी टीवी चालू केला होता आणि चेनल बदलू लागलो होतो.

अंजली – मी तर फेशन टीवी पाहणार आहे.

आता मी अंजली चे ऐकले होते आणि फेशन टीवी लावले होते, त्या मध्ये मुली अर्ध्या नागड्या राहून केटवोक करत होत्या.

मग मी सुप्रिया कडे पहिले तर मला असे वाटत होते कि ती टीवी कमी आणि मला जास्त पाहत होती, मला समजले कि सुप्रिया ला ठोकायला मला काही जास्त मेहनत करावी लागणार नाही आहे.

मग मी अंजली ला पाणी द्यायला सांगितले होते आणि तिने मला जेव्हा पाणी चा ग्लास दिला होता तेव्हा तिने जाणून बुजून पाणी माझ्या चादरी वर पाडले होते जे मला आधी पासून माहिती होते कि हे तिचे प्लान आहे, मग मी तिला दुसरी चादर द्यायला सांगितले होते आणि आता आम्ही टीवी पाहून बोर झालो होतो आम्हाला झोप पण येऊ लागली होती.

अंजली ने मला बेड वर झोपायचे म्हणले होते पण मी नाही म्हणले होते. तर सुप्रिया म्हणली कि अरे इथेच झोपून जा.

मी तर आधी पासून इच्छा करत होतो कि सुप्रिया बरोबर झोपावे, आणि त्या मुळे मी आता नाही म्हणले नाही आणि साईड मध्ये झोपलो होतो, मध्ये अंजली आणि तिच्या साईड मध्ये सुप्रिया झोपली होती आणि मग आम्ही झोपलो होतो.

रात्री अंजली वोशरूम मध्ये गेली होती आणि तेव्हा मी पण जागा झालो होतो आणि जेव्हा ती आली होती तेव्हा तिने सुप्रिया ला मध्ये केले होते आणि ती तिच्या जागे वर झोपली होती.

आता आमची दोघांची झोप मोडली होती आणि माझ्या जवळ आता सुप्रिया झोपली होती आणि मग मी हिम्मत करत हळूच तिच्या मांडी वर माझा हात ठेवला होता आणि मजा मारत होतो.

सुप्रिया पण बहुतेक झोपली होती असे नाटक करत होती आणि तिने हळूच तिचे पाय उघडले होते जेणे करून तिच्या पुच्ची वर माझा हात पोचेल, त्या मुळे माझा हात तिच्या पुच्ची वर एकदम आरामात लागत होता आणि मी पण एकदम मजेने तिच्या पुच्ची वर हात घासत होतो, मला माहिती होते कि सुप्रिया जागी आहे आणि म्हणून कन्फर्म करायला मी तिच्या पुच्ची वरून हात उचलला होता आणि जसे मी हात उचलला होता तसे तिने माझा हात पकडला होता आणि परत तिच्या पुच्ची वर ठेवून दिला होता.

सुप्रिया – करत राहा असेच.. मला खूप मजा येत आहे.

मी तिचे बोलणे ऐकून एकदम खुश झालो होतो आणि मग मी तिला माझ्या हाताने कुरवाळत होतो आणि मग मी हळू हळू माझ्या बोटाने तिची पुच्ची घासू लागलो होतो.

मग सुप्रिया ने हळूच माझा लंड वरून तिच्या हात मध्ये पकडून घेतला होता आणि माझ्या शरीर ला एकदम चिकटून झोपली होती.

मग मी पण तिला माझ्या बाहो मध्ये एकदम जोराने पकडले होते आणि तिचे छोटे छोटे मस्त बोल मी हाताने दाबू लागलो होतो, सुप्रिया ला मी असे करत होतो त्या मुळे खूप मजा येत होती आणि त्या मुळे तिच्या तोंडून अहः हः ओह हाह्ह असे आवाज निघत होते.

मी तर तिचे बुब्स दाबत होतो आणि तेव्हा सुप्रिया च्या तोंडून अहः उऊ हौ उऊ असे आवाज निघत होते आणि त्या मुळे अंजली चे डोळे उघडले होते आणि ती म्हणली कि काय झाले?

अंजली ला माहिती होते कि काय चालु आहे आणि मग ती म्हणली कि तुम्ही दोघे काही गेम खेळत आहे का?

असे म्हणत ती उठून आमच्या कडे आली होती आणि म्हणली कि मी पण खेळणार आहे.

मग मी तिला म्हणले कि ठीक आहे पण एक नंतर एक, आता मी सुप्रिया चे कपडे काढून टाकले होते आणि ती आता समोर फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये होती तिकडे अंजली ने माझा पजामा काढून टाकला होता आणि लंड बाहेर काढला होता जो आधी पासून एकदम कडक झाला होता.

आता मी सुप्रिया ची ब्रा पण एकदम वेगळी करून टाकली होती आणि तिचे बुब्स पण एकदम आजाद केले ओह्ते, सुप्रिया चे शरीर आता माझ्या डोळ्या समोर आले होते आणि ते मी पाहत राहिलो होतो, आता अंजली तिच्या पेंटी मध्ये हात टाकून तिची गांड जोराने दाबू लागली होती आणि मी तिचे बुब्स माझ्या तोंड मध्ये घेऊन त्यांना चोकू लागलो होतो.

मी कधी एक बूब तोंड मध्ये घेऊन चोकत होतो तर कधी दुसरा चोकत होतों पण असे केल्याने सुप्रिया आता हः हः ओह हाह्ह औऊ उऊ करू लागली होती. आता मी तिच्या शरीर ला चोकत चोकत तिच्या पुच्ची वर पोचलो होतो आणि मी पहिले कि सुप्रिया ची पेंटी आधी पासून एकदम ओली झाली होती मग ती अंजली ने काढून टाकली होती आणि आता सुप्रिया माझ्या समोर एकदम नागडी उभी होती.

आता मी जसे सुप्रिया ला माझ्या समोर एकदम नागडे पहिले होते तेव्हा मी एकदम वेडा झालो होतो, कारण कि सुप्रिया ची पुच्ची एकदम क्लीन शेव होती आणि एकदम गुलाबी होतीं तिला पाहून मी काही करू शकलो नाही आणि तेव्हा अंजली ने माझा लंड तोंड मध्ये भरला होता.

अंजली ने माझ्या लंड ला चोकणे चालू करून टाकले होते आणि मी सुप्रिया ला चाटत होतो. मग जेव्हा अंजली ने माझा लंड तोंड मधून काढला होता तेव्हा तो सुप्रिया ने पकडला होता आणि तिच्या पुच्ची वर ठेवून आत मध्ये घेऊ लागली होती.

मी – सुप्रिया डार्लिंग तू बेड वर झोपून घे.

आत्ता माझे ऐकून ती बेड वर झोपलो होती आणि मी तिच्या कमरेला बेड च्या किनारी लावले ओह्ते आणि तिच्या गांडी च्या खाली एक उशी लावली होती, आणि तिची पुच्ची एकदम वर आली होती.

मग मी अंजली ला इशारा केला ओहत आणि तिला सुप्रिया चे ओठ चोकायला सांगितले होते आणि ती चोकत होती आणि सुप्रिया च्या पुची मधून खुप पाणी निघत होते, त्या मुळे मी अंजली ला इशारा करुन्न तिचे बुब्स घासायला सांगितले होते.

मग त्या दोघी बहिणी एकदम मस्त झाल्या होत्या आणि तेव्हा मी चान्स मारला होता आणि तिच्या पुच्ची मध्ये एकदम जोराने ठोका दिला होता आणि त्या मुळे माझा लंड एकदम तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता आणि सुप्रिया एकदम जोराने ओरडली होती.

मी – आता जवायला सुरुवात करू?
सुप्रिया – अजून पन बाकी आहे का?

अंजली – आत्ता तर मशीन चालवणे फक्त बाकी राहिले आहे.

मग मी अंजली चे बोलणे ऐकले आणि वर खाली करू लागलो होतो आणि सुप्रिया अहः हः उऊ अ ओह हाह्ह औ हौ उऊ इऐइ करत होती.

मी – मजा येत आहे का?

सुप्रिया पण आता अहः हः ईई अहह हः करत होती आणि मला इशारा देत होती कि तिला पण मजा येत आहे आणि असेच करत राहा.

आता मी तिचे बोलणे ऐकून तिच्या पुची मध्ये लंड गोल गोल फिरवू लागलो होतो आणि त्या मुळे ती एकदम मस्त झाली होती आणि १५ मिनिट नंतर तिच्या पुच्ची चे पाणी निघाले होते आणि माझा लंड पण एकदम भिजून गेला होता.

आता मी माझ्या लंड ची खरी जवाजवी चालू करून टाकली होती आणि जोर जोराने वर खाली करत होतो आणि मग मी तिचे बुब्स पण चोकत होतो आणि अंजली ला पाहून एकदम जोर जोराने ठोके मारत होतो, आता बहुतेक ५ मिनिट नंतर माझ्या लंड ने पण सर्व पाणी सुप्रिया च्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले होते आणि तिने मला बाहो मध्ये पकडले होते.

आता आम्ही एकदम दमलो होतो आणि झोपलो होतो, तेव्हा अंजली ने माझ्या लंड ला हात मध्ये घेऊन हलवत होती पण तिला पण माहिती होते कि मी दमलो आहे आणि मग तिने मला नंतर ठोकायचे सांगितले.

मग मी तिचे ऐकून हसलो होतो आणि सुप्रिया ला माझ्या बाहो मध्ये पकडले होते.