अनोळख्या आंटीची सेक्सलीला

हेल्लो मित्रानो मी तुमचा अघोरी आज तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट घेऊन आलो आहे.

मी माझ्या भावाला रोज शाळे तून घरी आणायला जातो. मी असेच एक दिवड त्याला घेण्यासाठी शाळेला गेलो तेव्हा तिकडे एक आंटी पण तिच्या मुलाला घेण्यासाठी आली होती. मी तिला पहिले आणि तिने  पण मला पहिले.

ती २७-२८ वर्षाची दिसत होती. भरलेली छाती, उपसलेली गांड आणि थोडे मोठे पोट.

ती साडीमध्ये एकदम माल दिसत होती आणि खूप सुंदर होती.

मी माझ्या भावाला घेण्यासाठी त्याच्या वर्गात गेलो आणि परत आलो तर ती तिथेच बसलेली होती आणि माझ्या कडे पाहत होती.

असेच २-३ दिवस घडत राहिले. ती रोज माझ्या कडे पहायची आणि मी पण तिला पाहायचो.

मग एक दिवस मी थोडा लवकर आलो. मी मनात विचार केला कि आज आंटी बरोबर काहीतरी बोलून पाहू, बोलले तर काहीतरी जमेल.

मी शाळेला गेलो आणि ती आंटी तिकडे होती. मी देवाला थेंक यु म्हणालो आणि तिच्या जवळ जाऊन बसलो.

आज पण ती मला पाहत होती. मी काही तरी बोलणार होतो एवढ्यात ती म्हणाली भावाला घेण्यासाठी आला आहेस?

मी : हो, आणि तुम्ही?

ती : मी मुलाला घेण्यासाठी आले आहे.

ती : कोणत्या वर्गात आहे तुझा भाऊ?

मी : पाचवीला आणि तुमचा?

ती : चौथीला आहे.

ती : तू काय करतोस?

मी : मी शिकत आहे.

ती: कोलेज मध्ये का?

मी : हो, आणि तुम्ही?

ती : मी एक गृहुनी आहे.

मग मी आणि ती असेच रोज भेटू लागलो आणि बोलू लागलो.

मग एक दिवस ती म्हणाली- मी आता उद्यापासून येणार नाही.

मी : का?

ती : आता त्यचे पप्पा येतील.

मी थोडा उदास झालो आणि काही बोललो नाही. मी खाली बसलो.

ती : काय झाले अघोरी ?

मी : काही नाही आंटी.

ती : तू मला तुझा मोबाईल नंबर दे.

मी : का?

ती : वोट्सअप वर बोलू ना बाबू..

मी : ओके ओके…

मग आम्ही एकमेकाचे नंबर घेतले आणि आम्ही रोज रात्री बोलू लागलो.

एक दिवस तिने विचारले- अघोरी तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का?

मी : नाही आंटी.

ती : तू खोटे बोलू नकोस.

मी :आंटी जर गर्लफ्रेंड असती तर तुमच्या बरोबर बोलायचा वेळ मिळाला नसता.

ती : हो हे तर खरे आहे,… एक सांगू का अघोरी?

मी : हो बोला ना

ती : आय लव यु अघोरी.

मी : आंटी मला अशी चेष्टा आवडत नाही.

ती : अरे वेड्या मी चेष्टा करत नाही खरेच आय लव यु.

मी : बर खरेच!

ती : हो.

मग आम्ही काही दिवस प्रेमाच्या गोष्टी बोलू लागलो.

एक दिवस ती म्हणाली – डार्लिंग छोटा अघोरी पाहिजे.

मी : मी काही समजलो नाही जानू.

ती : मला तुझ्या कडून एक मुल पाहिजे.

मी : पण तू तर विवाहित आहेस ना?

ती : हो म्हणून काय झाले मला पाहिजे पाहिजे पाहिजे.

मी : बर ठीक आहे बाबा.

ती : उद्या संध्याकाळी माझ्या घरी ये.

मी तिच्या घरी गेलो.

तिने काळ्या रंगाची नेट वाली साडी घातली होती.

ती पाहून मी म्हणालो जान आज तर एकदम आयटम बॉम्ब दिसत आहेस.

ती : डार्लिंग आता बेडरूममध्ये चल.

मी म्हणालो – काय नवर्याकडून मारून घेणार आहेस मला ?

ती : अरे नाही यार मी त्याच्या बरोबर क्रिकेट खेळणार.

त्याच्या बरोबर खेळायचे होते तर मला काय फक्त पाहायला बोलवले>

ती : नाही जानु .. तूच माझा नवरा आहेस.

मी : असे का.

ती : आता चल रूम मध्ये.

मग मी रूम मध्ये गेलो. तिने मला धक्का दिला आणि बेडवर पाडले. ती माझ्या वर आली आणि मला कीस करू लागली. कधी ओठावर कधी डोक्यावर, कधी गालावर

मी : जान काय झाले? असे वेड्या सारखे मला कीस का करत आहेस?

ती : जान खूप दिवसांनी भुकेली आहे, आज माझी भूक शांत कर प्लीज…

मी : बर जान तू म्हणशील तसे करतो.

मग ती मला १५ मिनिटे कीस करीत राहिली आणि तिने माझे कपडे काढून टाकले.

मग मी तीला म्हणालो जान जरा शांती ठेव.. आज तुला स्वर्गाची सहल करून देतो.

ती : ठीक आहे.

मग मी तिची साडी काढून टाकली, ब्लाउज आणि पेटीकोट पण काढून टाकला. आता ती ब्रा आणि पेंटी घालून उभी होती आणि मी एकदम नागडा होतो.

ती : बाबू काय पाहत आहेस?

मी : जान पाहत आहे कि माझी जान कशी दिसते.’

ती तिचे बॉल दाबत म्हणाली कशी दिसते तुमची जान?

मी : तुला आतच खाऊन टाकायची इच्छा होत आहे.

ती तिचे मनुके घासत म्हणाली ये खाऊन घे ना मला.

मी : अगोदर तुझे बॉल तर पितो.

मी तिच्या ब्रा वरून तिचे मोठे मोठे बॉल चोकु लागलो

ती म्हणाली जान निपल जोराने चाव, आणि त्याला  ओढून पिऊन टाक.. मी मग मी तिचे बॉल चोकायला दाबायला सुरुवात केली. वाह काय मस्त होते तिचे ते छोटे छोटे मुलायम बॉल,तिच्यावर छोटी किसमिस सारखे मनुके. आता मी त्यांना जोराने चोकत होतो आणि तिच्या तोंडून आता आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ

मग मी तिची पेंटी काढून टाकली एकदम क्लीन शेव आणि गोरी गोरी होती ती.

पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरेसमोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मग तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागली, मी तर स्वर्गात होतो.

५ मिनिटाने ती म्हणाली जान बस आता टाकून दे ना. मी तुला हात जोडते प्लीज मला ठोक राजा ठोक मला. मग तिला सरळ झोपवून माझा लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

मग मी  काही वेळ बोलला घासू दाबू लागलो आणि मग जोरजोराने धक्के देऊन जवू लागलो. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून माझ्या लंडाने जवायचा आनंद घेऊ लागली. मी माझा रस तिच्या पुच्चीत सोडला आणि तिच्या वर झोपलो.

तिने मला कीस केली आणि म्हणाली जानू आज तू मला खूप मजा दिलीस. मला खूप आनंद झाला आहे.

मग मी म्हणालो एक मेच अजून खेळायची का? ती म्हणाली का नाही.

मग मी तिला ३ वेळा जवले आणि एक वेळा तिची गांड मारली.