नोकराकडून जवून घेतले

माझे नाव विधि आहे. मी एक ३६ वर्षाची महिला आहे. मी माझ्या दोन मुलींबरोबर आणि नवर्याबरोबर रोहतक मध्ये राहाते. माझी १८ वर्षाची एक मुलगी स्नेहा आहे आणि लहान मुलीचे नाव स्तुती आहे.आता तुम्हाला जास्त बोर करीत नाही, मी सरळ माझ्या गोष्टीकडे येते.

माझ्या घरात दोन नोकर पण आहेत. राजन आणि दीप. दोघांचे वय असेच काही ४० च्या आसपास असेल.

ही गोष्ट २ महिन्यापूर्वीची आहे.

माझे पती काही ऑफिस च्या कामा साठी बाहेर गेले होते तो गुरुवार होता. मी मुलांना शाळे साठी नाश्ता बनवत होते…. तेव्हा स्नेहा येऊन म्हणाली- मॉम माझी ब्रा आणि पेंटी सापडत नाही.

मी म्हणाले- मी तुला सांगितले बघ तू ठेवली असशील तिकडे असेल.

ती म्हणाली तिकडे नाही सापडली. स्नेहा चे फिगर ३०-२८-३० आहे.

मी म्हणाले ठीक आहे मी बघते. आता दुसरी घेऊन टाक. ती तयार होऊन शाळेला गेली. मी पण अघोळ करून मग टीवी पाहू लागले.

तेव्हा मी विचार केला कि स्नेहा ची ब्रा आणि पेंटी गेली कुठे कारण माझी पण ब्रा आणि पेंटी खूप वेळा गायब झाली होती.

मी मग लाल रंगाची नाईटी घालून बाहेर नोकरांच्या खोलीत आले तेव्हा दोघे नोकर घरात नव्हते.

मी आत जाऊन पहिले तर नेहाचे अंडर गारमेंट बेडवर होते, मला खूप राग आला होता.

मी दुसरीकडे पहिले तर माझी खूप ब्रा आणि पेंटी मला सापडली. मला विश्वास बसत नव्हता.

एवढ्यात राजन आला, मी त्याला विचारले हे सर्व काय आहे?

तर तो थोडा हसला, आणि म्हणाला काही नाही मालकीण.

तो माझ्या जवळ आला.  मी त्याला दूर जायला सांगितले

तो म्हणाला – आज करायला दया.

एवढ्यात दीप आला. त्या दोघांना पाहुन मी समजले कि आज माझे वाचणे मुश्कील आहे. राजन मला धरत म्हणाला मालकीण आम्ही दोघांनी तुमच्या नावाने खूप मुठ मारली आहे. हे ऐकून दीप हसू लागला.

मला काही समजत नव्हते. मी समजले कि आज तर हे मला जवून सोडणार.

राजन माझ्या बॉल ने खेळू लागला मी थोडे घाबरले पण मी पन मजा करायचे मन बनवले.

तेव्हा दिपने माझी नाईटी काढून टाकली, आता मी त्या दोघांसमोर फक्त बरा आणि पेंटी घालून होते.

राजन ब्रा वरून माझे बॉल दाबत होता.

काही वेळ दाबल्यावर त्याने मला नागडी केली. आता पर्यंत माझ्या पुच्चीने पाणी सोडले होते, दीप माझी पुच्ची जिभेने चाटू लागला आणि मी अह्हह उछ्ह करू लागले. मला खूप मजा येत होती. ती त्याची जीभ माझ्या पुच्चीच्या फटीत आत पर्यंत घुसवत होता आणि मला आनंद देत होता. मी त्याचे डोके हाताने धरले आणि त्याला पुच्ची वर दाबू लागले. माझ्या तोंडून नकळत येस्स्स उग्ग्गग्ग उछ्छ्ह ओह्छ्ह्ह येस्स फक मी फक मी हार्ड ओह्ह्ह येस्स्स घाल तुझी जीभ आत घाल जोरात  असे आवाज निघू लागले.

तेव्हा राजन त्याचा लंड माझ्या कडे आणून मला चोकायला सांगू लागला. त्याचा लंड पाहून मी दंग झाले ८ इंच लांब आणि ३ इंच जाड होता.

मी इच्छा नसून पण त्याचा लंड चोकू लागले. काही वेळाने मला मजा येऊ लागली मी लंड खुप आत घेऊ लागली आणि त्याला ओठाने दाबू लागले. काही वेळाने त्याने माझे केस धरले आणि जोर जोराने लंड माझ्या तोंडात घालू लागला. १५ मिनिटाने त्याने त्याचे सर्व वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.

काही वेळाने राजन माझ्या मध्ये आला आणि त्याचे बोट माझ्या पुच्चीत घालू लागला.

तो म्हणाला वाटते कि मालक याला जवत नाहीत. हिची पुच्ची खूप टाईट आहे. वाटत नाही कि ही दोन मुलींची आई आहे.

मी म्हणाले मी तुझा लंड घेऊ शकणार नाही, तुझ्या मालकाचा लंड याच्या अर्धा आहे. ते दोघे हसू लागले.

इतक्यात राजन ने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीवर ठेवला आणि मला पाहत एक धक्का दिला. मी ओरडले ऐईईइ मेले मीईईईईइ ओह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह

तेव्हा डीप माझे मनुके घासू लागला, माझा त्रास थोडा कमी झाला.

तेव्हा एक जोरात झटका लागला… माझ्या डोळ्या समोर अंधार आला, मी रडू लागले मेले मी अह्हह सोड मला.

मी काही वर्जिन नव्हते तरी मला माझी सील तुटत असल्यासारखा त्रास होऊ लागला. काही वेळाने राजन हळू हळू धक्के मारू लागला, आता मला मजा येऊ लागली होती, मी त्याला साथ देऊ लागले. १५ मिनिटाने त्याने त्याचा माल माझ्या पुच्चीत सोडला. तोपर्यंत मी पण दोन वेळा पाणी सोडले होते.

राजन नन्तर दीप ने पण मला ठोकले. त्या दिवशी माझी चार वेळा ठोकाठोकी झाली. मुली यायच्या आधी मी बेडरूम मध्ये जाऊन झोपले. मला सरळ चालता पण येत नव्हते.

या नंतर मला मोठ्या लंडाने जवण्याची सवय झाली.

ही माझी एकदम खरी गोष्ट आहे. मला सांगा तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली.