बहिणीने दिली वहिनीची पुच्ची – २

मागील भागात आपण वाचलात कि कश्याप्रकारे माझ्या चुलत बहिणीने तिची नुकतीच शेजारी राहायला आलेल्या हॉट नीता वहिनी सोबत माझी ओळख करून दिली. मग त्यांचा लॅपटॉप विकायचा असल्याने मी तो ठेऊन घेतला. त्यांचा लॅपटॉप तपासत असताना मला त्यात ब्लु फिल्म्स चा साठा सापडला. मग मी नव्या गाण्यांच्या फोल्डरमध्ये एक ब्लु फिल्म भरून ठेवली. तो लॅपटॉप मी त्यांना परत द्यायला गेलो असताना त्यांना मी तो फोल्डर चेक करायला सांगितला. तो भाग वाचा: बहिणीने दिली वहिनीची पुच्ची – १

आता पुढे:

नीता वहिनी माझ्या जवळच बसून तो नव्या गाण्यांचा फोल्डर चेक करत होती. गाणे सुरु करून ती समोरचे गाणे चेक करत होती की अचानक ती ब्लु फिल्म सुरु झाली जी मी मुद्धाम त्यात भरून ठेवली होती. त्या फिल्ममध्ये हिरोईन हिरोला ब्लोजॉब देत होती. तिने झटकन फिल्म बंद केली आणि माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहायला लागली.

मी ओशाळत असल्याचं नाटक करत म्हणालो: सॉरी वहिनी. मला नाही माहिती कि ही फिल्म ह्यात कशी काय आली!

नीता वहिनी माझ्याकडेच बघत होती. इतक्या जवळ बसून असल्याने तिचा गोरा गुलाबी चेहरा अगदी माझ्या तोंडासमोरच होता. तिच्या डोळ्यात मला कामभावना जाणवली. मला काय झालं माहिती नाही मी अचानक तिच्या ओठांवर किस करायला पुढं सरसावलो. तितक्यात तिने मला मग ढकललं आणि मी खाली पडलो. माझा ढोपरा टी टेबलवर लागला आणि मी वेदनेनें कळवळलो.

ती माझ्या जवळ येऊन मला उठवत म्हणाली, “ओह्ह्ह आई एम सॉरी अक्षित. माझ्यामुळे तुला लागलं.”

मी वरवरचा राग आणत म्हणालो: मी जात आहे. तुम्हाला फार राग येतो.

नीता वहिनी: अक्षित हे चूक आहे. कुणाला कळलं तर माझी नाचक्की होईल.

मी: तुम्ही सांगणार का कुणाला?

ती: नाही.

मी: ना तुम्ही सांगणार, ना मी सांगेन. मग कुणाला कसं माहिती पडणार?

ती: ये मी तुला आधी हाताची मसाज करून देते.

तिने मूव्ह आणला आणि माझ्या ढोपराची मसाज करून द्यायला लागली. मी दुसऱ्या हाताने तिच्या केसांवरुन हात फेरायला लागलो.

तिने एक सुहास्य दिल. मी समजून गेलो कि रस्ता खुला आहे. मी सरळ माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले आणि एक चुंबन दिलं. तिनेही माझा चेहरा धरला आणि माझ्या चुंबनाला प्रतिसाद द्यायला लागली. असं वाटत होतं कि ती तिच्या प्रियकराला चुम्बन करत असावी.

आता मी तिच्या गळ्यावर हळहळू चावा घ्यायला लागलो. तिच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघत होते. ती माझ्या कुशीत येऊन बसली आणि माझ्यावर प्रेम करायला लागली. त्या फिट्ट जीन्समध्ये कशीबशी सामावलेली तिची डौलदार गांड माझ्या जांघेवर होती. माझा लवडा चांगलाच फोफावला होता. ती फारच गरम झाली होती.

मी तिचा टॉप काढायला लागलो तसे तिने तिचे दोन्ही हात वर केले आणि मी तो टॉप तिच्या शरीराबाहेर केला. तिने आत काळी ब्रा लावली होती. त्यात तिचे सुडौल वक्ष सामावले होते. मी तिच्या वक्ष्यांच्या मधल्या घळीत एक खोल चुंबन केलं आणि पाखरं घरट्यांतून काढावे तसे मी तिचे ते दोन कबुतरे अलगद त्या ब्रारूपी घरट्यातून काढले.

काय गोलाई होती तिच्या वक्ष्यांची! आणि त्या गोऱ्या मावांवर असलेले ते भुरे स्तनाग्रे! आणि त्या सभोवती पसरलेले भुरे भुरे विवरे! मी तर पागलच व्हायचं बाकी राहिलो होतो.

नीता वहिनीने तिच्या ब्रा ची हुक खोलून तिला काढून घेतलं. मी तिच्या गोऱ्या पाठीवरून हात फेरीत तिचे बुब्स चुसायला लागलो. ती माझं डोकं आपल्या स्तनांशी दाबून धरत होती. तिची सुस्कारे आता जोर धरत होते.

मग तिनेही कपडे काढायला सुरुवात केली. आता आम्ही दोघेही जीन्सवरच होतो. तिने माझी जीन्सही काढून घेतली. मग तिने आपला नाजूक हात माझ्या चड्डीत घालून माझा लवडा बाहेर काढला. मीही वेळ न घालवता तिची जीन्स काढायला लागलो. केळ्यावरून साल काढावी तसा मी तिच्या मांड्याना आणि चुतडयांना चिकटलेली जीन्स काढायला लागलो.

तिची जीन्स मी तिच्या टोंगळ्यापर्यंत खाली आणली. तिने आत अतिशय सेक्सी बिकिनी घातली होती. मी तिची बिकिनी खाली केली आणि मला तिच्या कोमल, नरम, टणक, पुच्चीचे दर्शन घडले. मी तिच्या चुतडयांना धरून माझ्या तोंडाकडे खेचलं आणि माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेवले. आधी मी मनसोक्त तिच्या पुच्चीचा सुगंध घेतला. मग तिची पूर्ण पुच्ची मी तोंडात भरली. ती कण्हली. “म्म्म्म….. ह्ह्ह्ह …..”

ती माझ्यासमोर उभी होती आणि मी सोफ्यावर बसून तिची पुच्ची चाटत होतो. अगदी चिकणी योनी होती तिची.

ती म्हणाली: चल बेडरूममध्ये जाऊ.

मी तिच्या पायांत लटकलेली बिकिनी आणि जीन्स काढून टाकली. तिने माझा हात पकडला आणि मला बेडरुमध्ये घेऊन जायला लागली. ती माझ्यासमोर चालत असताना तिचे चुतडे खाली वर हेलकावे खात होते.  ती मला बेडरुमध्ये घेऊन आली आणि मला बेडवर सेक्सी हावभावा करत पाडलं. ती माझ्या अंगावर ६९ पोजिशन मध्ये आली. तिने माझा लवडा तोंडात टाकला आणि चुसायला लागली. इकडे माझ्या तोंडावर असललेली तिची योनी मी चाटत होतो. असा खेळ आम्ही १५ मिनिटे खेळला.

नीता वहिनी म्हणाली, “आता खूप झालं अक्षित. आता झव मला. जस्ट फक मी हार्ड.”

ती मांड्या फाकवून लेटली आणि मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर सेट केला. तिने माझी गांड धरली आणि आपल्या योनीत दाबायला लागली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत घुसायला लागला तशी ती कण्हली, “आःह्ह .. ऊऊ …. आत्म्म्म्म्म …..!”

काही वेळ मिशिनरी पोजिशन मध्ये झवल्यावर मी तिला डॉगीस्टायील व्हायला सांगितलं. तिची डौलदार गांड आता माझ्या समोर होती. तिच्या फुललेल्या पुच्चीत मी लंड घातला आणि परत झवायला लागलो. माझ्या धक्क्यांनी तिचं शरीर पुढं माग होतं होतं. तिने तिचे डोकं बेडवर ठेवले. कम्बर थोडी वक्राकार केली. आता तर तिच्या गांडीचा शेप चांगलाच उठून दिसत होता. तिच्या चुतडयांवर किसेस केले आणि परत तिला चोदायला लागलो. कधी कधी तीही आपली गांड पुढं माग करत होती.

काही वेळ चोदल्यानंतर मी बेडवर लेटलो आणि ती माझ्या लवड्यावर स्वार झाली. तिचे झुलणारे वक्ष दाबत मी तिचं झवणं एन्जॉय करत होतो. अगदी उत्साहात ती आपली गांड माझ्या लवड्यावर आदळत होती.

एके क्षणी मी तिला स्वतःकडे खेचलं आणि खालून धक्के मारायला लागलो. त्याच स्थिती मी तिला खाली केलं आणि मी वर झालो. आता माझ्या ठोक्यांची गती वाढली. तिच्या डोळ्यांत डोळे घालून मी तिला झवत होतो. अचानक तिच्या पुच्चीतून पाण्याचा लोंढा निघाला. ती चित्कारली, “उऊऊऊऊउ ….. अअअअअअ ….. ह्ह्हह्हह्ह ……!” त्याच वेळी मीही स्लखित झालो. माझं वीर्य मी तिच्या पुच्चीत सोडलं.

मी तिच्या अंगावरून उठून बाजूला झालो. आम्हा दोघांचेही श्वास जड झाले होते. आमचे हात एकमेकांच्या हातात गुंतले होते.

मी म्हणालो: वहिनी फारच मजा आली. हो ना?

ती: हो ना.

मी: तुम्ही हे सर्व ब्लु फिल्म्स पाहून शिकलात ना?

ती: तुला रे कास कळलं?

मी: मला तुमचा तो व्यक्तिगत डेटा लॅपटॉपमध्ये सापडला ना म्हणून कळलं.

यावर ती हसायला लागली.

ती: हो. माझी सुप्त इच्छा होती पॉर्नस्टार बनायची.

मी: अरे वाह वहिनी. आता आपण करत जाऊ ना आपली पॉर्नस्टार्स सारखी झवाझवी?

यावर ती हसत म्हणाली: हो नक्कीच. आणि एक गोष्ट सांगते तुला मी त्या फिल्म्स तुझ्या चुलत बहिणींसोबतही पाहते बरं का?

यावर मी म्हणालो: अरे वाह. आय लव्ह सीमा. तिच्यामुळेच आज मला तुम्ही भेटलात.

मग सीमा यायची वेळ झाली म्हणून आम्ही कपडे घातले आणि मी तिला किस करून घरी परतलो. आता माझ्या डोक्यात हा विचार चालला होता कि सीमा आपल्या पुच्चीची आग कशी विझवत असेल?

कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]