भाभीची जवण्याची भूक

मी पंकज ठाकूर आहे मी नोएडा मध्ये राहतो आहे आणि आता मी ग्रेजुएशन करतो आहे.

मी तुम्हा सर्व लोकांना माझ्या जीवनाची एक खरी गोष्ट सांगणार आहे, मला खात्री आहे कि ती तुम्हा सर्वाना खूप आवडेल.

हि घटना मागच्या वर्षी ची आहे, जेव्हा मी उन्हाळ्या च्या सुट्टी मध्ये माझ्या मामा च्या घरी गेलो होतो.

मी तिथे जाऊन घर च्या सर्व लोकाना भेटलो होतो, सर्व काही मला मागे भेटलो तसेच वाटत होते.. पण लहान भाभी ला भेटून मला थोडे वेगळे वाटत होते कारण कि ती आधी एकदम गप्प गप्प राहत होती आणि काही जास्त पण बोलत नव्हती पण या वेळी ती एकदम खुश होऊन बोलत होती.

मला तिला पाहून खूप आनंद झाला कि ती आता बोलू लागली आहे.

मग तिने मला तिच्या फ्लेट वर यायला संगितले होते.. कारण कि ती आणि लहान भाऊ गावा पासून काही अंतर वर असलेल्या फ्लेट वर जाऊन राहत होते आणि भैया पण तिथे जोब करत होते.

मग मला काही कामाने त्यांच्या शहरात जायचे काम आले.. तर मी विचार केला कि चला आता जातच आहे तर भाऊ आणि भाभी ला भेटून येतो. मग मी आधी भाऊ च्या ऑफिस मध्ये गेलो होतो.

मी त्यांना तिथे भेटलो होतो आणि आमची थोडी चर्चा झाली होती.

त्यांनी म्हणले : तू फ्लेट वर जा. मी संध्या काळी माझे ऑफिस चे सर्व काम करून तिथे येतो आहे.. आज आमच्या कडे तू थांबून घे.. दुसरी कडे जाऊ नकोस.

तेव्हा तिने माझ्या भाभी ला कोल करून सांगितले कि मी तीच्या कडे येतो आहे.

मग मी सरळ तिथून एक तास प्रवास करून त्यांच्या फ्लेट वर पोचलो होतो.

मग मी तिथे जाऊन भाभी बरोबर बोलू लागलो होतो पण आज त्यांचे बोलण्याचे स्टाईल थोडे रोमेंटिक वाटत होते.

ती मला सारखी सारखी मुलीन विषयी सांगत होती आणि विचारत होती कि तुला कसली मुलगी पसंत आहे?

मग माझी भाभी मला एक वेगळ्या नजरेने घुरून पाहत होती.

मग तिने मला काही वेळाने विचारले कि नाष्ट्या मध्ये काय घेणार?

मग मी तिला म्हणालो कि मला सेन्ड्वीच आवडेल तर ती म्हणाली कि कोणते?

मी म्हणालो : जे तुम्हाला पसंत असेल ते.

तर तिने डोळे हलवून म्हणले कि मला तर फक्त आंबट सोस पसंत आहे.

मला काही समजले नाही कि तिने काय म्हणले मला खूप विचित्र पण वाटले.

मग मी तिला कोफी साठी सांगतिले होते तर ती म्हणाली कि दोन मिनिटात बनवून आणते आहे.. आपण दोघे बरोबर पिऊ.

मग ती किचन मध्ये निघून गेली होती.

आता मी तुम्हाला तिच्या फिगर चे सांगून टाकतो आहे. एकदम कसलेले शरीर मोठे मोठे आणि सेक्सी स्तन आणि एकदम लचकणारी कमर पाहून मी तर तिचा एकदम दिवाना होऊन गेलो होतो, आज तिने सलवार आणि कमीज घातली होती ज्या मध्ये तिचा गळा काही जास्त खाली पर्यंत होता आणि त्यातून तिची ब्लेक ब्रा पण दिसत होती.

मी तर तिचा एकदम दिवाना झालो होतो.

मग ती किचन मध्ये कोफी बनवायला गेली होती आणि ती अजून तिथे होती आणि एकदम जोराने वारा येऊ लागला होता,

ती म्हणली : तुम्ही वरून कपडे घेऊन या. मी गेले तर आपले सेंडविच जाळून जाईल.

मी म्हणलो कि ठीक आहे.

मग मी वर गेलो आणि पाहत राहिलो होतो तिथे ३ ब्रा आणि ३ पेंटी लटकत होत्या आणि सर्व च्या सर्व एकदम काळ्या होत्या. आणि काही कपडे पण होते तिथे.

मी सर्व कपडे घेउउन आलो तो पर्यंत ती फ्री झाली होती.

ती मला म्हणाली : माझे हात ओले आहेत तुम्ही बेड रूम मध्ये घेऊन या आणि तिथे ठेवा.

मग मी  पण तिच्या मागे मागे बेड रूम मध्ये गेलो, तिथे एक कपाट उघडले तर तिथे पण काही ब्रा आणि पेंटी ठेवली होती, आणि ते पण सर्व ब्लेक कलर चे होते.

मग मी तिला म्हणालो : तुम्हाला एक विचारू का भाभी? तुम्हाला वाईट तर वाटणार नाही ना?

भाभी ने म्हणले विचार ना.

मी तिला म्हणालो कि राहू दे तुम्हाला वाईट वाटेल.

ती म्हणत होती नाही वाटणार तुम्ही सांगा.

मग मी म्हणालो कि तुम्हाला ब्लेक कलर जास्त पसंत आहे का भैया ला पसंत आहे?

ती म्हणाली : का असे का बरे विचारतो आहेस आणि या मध्ये मला का वाईट वाटेल बरे?

मी म्हणालो कि मी जेव्हा वर गेलो होतो तेव्हा मी तुमचे खूप सारे ब्रा पेंटी पहिले आणि ते सर्व ब्लेक होते आणि मी आता कपाट मध्ये पहिले तर तिथे पण सर्व ब्लेक कलर चे आहे. तर सांगा कि कोणाला पसंत आहे ब्लेक कलर?

ती थोडी लाजली होती आणि काही म्हणाली नाही.

मग ती काही वेळाने कोफी आणि सेंडविच घेऊन आली होती आणि मला म्हणाली कि तुझ्या भैया ला पसंत आहे.

मी हळूच हसलो.

मग तिने मला विचारले कि तुला कोणता कलर पसंत आहे?

मी म्हणालो : मला पण ब्लेक कलर पसंत आहे.

मग तिने दुसरे कपाट उघडले आणि त्या मधून काही ४-५ वेग वेगळे रंग असलेले ब्रा आणि पेंटी काढले होते रेड, ग्रीन, पर्पल, पिंक.

आता ती मला म्हणाली : आता सांग यातून कोणती चांगली आहे?

तर मी म्हणालो कि असे काही समजत नाही आहे. ती घालून पाहा. तेव्हा मला समजेल.

ती म्हणाली कि ठीक आहे.

मग तिने माझ्या समोर तिची कमीज काढून टाकली होती आणि मग मला एक एक करून ब्रा घालून दाखवू लागली होती.

माझी हालत खूप खराब झाली होती,.

एक ब्रा मध्ये तिचे हुक लागत नव्हते.. ती मला म्हणाली : तू लावून दे ना. माझ्या कडून लागत नाही आहे.

मी तिच्या जवळ गेलो आणि ती एकदम अर्धी नागडी पलंग वर पडलो होतो, मी तिच्या मागे गेलो आणि तिचे हुक बंद करून टाकले होते.

मग ती म्हणाली कि आता सांग..

तर मी तिला म्हणालो कि मला तर सर्व चांगल्या वाटल्या आहेत.. नाही घातली तर अजून जास्त सुंदर दिसत होती.

माझे हे ऐकून ती माझ्या गोद मध्ये बसली होती.. आणि तिने मग माझा हात पकडून घेतला होता.

मग ती मला चेहर्या वर खांद्य वर आणि माझ्या सर्व शरीरा वर कीस करू लागली होती कुरवाळू लागली होती आणि ती मला एकदम चिकटली होती आणि मला सतत किस करू लागली होती.

मग मी तिला माझ्या पासून वेगळे केले आणि ती रडू लागली होती आणि म्हणू लागली प्लीज बाबू मला आता वेगळे करू नका.. मला तुमची गरज आहे.

मी म्हणालो : काय झाले?

तर ती मला चिकटली आणि मला म्हणाली कि तुझ्या भैया ला तर फक्त काम आणि काम दिसत असते.. त्यांना माझ्या मध्ये काही रस नाही आहे.. मला प्रेमाची गरज आहे.. पण त्यांच्या कडे तर वेळ नाही आहे. ते ऑफिस मधून घरी येतात, जेवण करतात आणि झोपून जातात.

मग मी तिला कुरवाळत म्हणलो कि भाभी मी आहे ना.. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका.

मग तिने माझ्या पेंट च्या वरून माझा लंड पकडला आणि हळू हळू कुरवाळू लागली होती.

मला पण आता भाभी ची नशा चढू लागली होती आणि मग आम्ही एकत्र बेड वर पडलो होतो आणि एक मेकला चिटकून कीस करू लागलो होतो.

भाभी ने तर आधी पासून फक्त ब्रा घातली होती, आणि मी तिच्या बोल बरोबर खेळू लागलो होतो आणि भाभी ने माझा शर्ट काढून टाकला होता. आणि त्या नंतर ती माझी पेंट उघडू लागली होती.

काही वेळाने मी फक्त चड्डी मध्ये होतो आणि मी एकदम कामुक नजरेने पाहत होतो.

तिचे मम्मे खूप नरम आणि मुलायम होते.

मी विचारले : भाभी तुमचे साईझ काय आहे?

तीने सांगितले : तूच पकडून पाहून घे.

मग मी तिची ब्रा काढली अन त्या मध्ये लिहिले होते ३४d लिहिले होते.

तिने सांगितले : तुझे काय साईझ आहे?

मी म्हणलो : तुम्ही स्वतः पाहून घ्या.

मग तिने माझी चड्डी काढून टाकली आणि ती म्हणाली वाह रे किती मस्त आहे.. काय परफेक्ट साईझ आहे.

मी म्हणालो : तुम्हाला पसंत आले का?

ती म्हणाली : हो खूप, हा तुमचा तुमच्या भावा पेक्षा मोठा आहे तुमच्या भावाचा तर एकदम लहान आहे.

मी म्हणालो : तुम्हाला आवडले का?

ती म्हणाली : हो खूप.. आणि ती माझा लंड हलवू लागली होती आणि आम्ही कीस करू लागलो होतो.

ती माझे ओठ असे चोकत होती कि जणू पहिल्या वेळी करत होती तिला खूप तहान होती.

तिच्या आगी मध्ये मी एकदम जळून गेलो होतो, आणि मी त्यांना पण एकदम वेडा होऊन कीस करू लागलो होतो.

मी भाभी ची ब्रा च्या वरून तिचे बोल माझ्या तोंडाने घासू लागलो होतो.

तिचा मस्त वास येत होता,, माझे मन करत होते कि असे माझे तोंड त्यांच्या बुब्स मध्ये लावून ठेवू.

मग मी भाभी ची ब्रा काढून टाकली आणि त्यांनी त्यांचे बोल माझ्या तोंडात टाकून दिले होते आणि भाभी चे बोल एक लहान मुला सारखे चोकू लागलो होतो.

तेव्हा भाभी ने हळूच माझा लंड पकडला आणि हलवू लागली होती.

आम्ही दोघे 69 पोजिशन मध्ये अलो आणि भाभी ने माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली होती.

मी पण भाभी ची पुच्ची तोंड लावून चाटू लागलो होतो.

खूप मस्त वास येत होता त्यांच्या पुची मधून.. मी तर त्या मध्ये घुसायला पाहत होतो.

मग मी माझ्या जिभेने तिला जोर जोराने चाटणे चलू करून टाकले होते.

भाभी सीई श्श्ह्ह करु लागली होती आणि माझा लंड तीच्या दाता मध्ये दाबू लागली होती.

मग भाभी च्या पुची मधून रस निघू लागला होता.. मी तो खूप प्रेमाने पिऊन गेलो होतो आणि मग थोड्या वेळाने माझ्या लंड मधून वीर्य निघू लागले होते.. आणि त्याला भाभी सर्व पिऊन गेली होती.

मग ती मला चिटकून म्हणाली कि बाबू आता मला व्व्याकुल करू नकोस.. पटकन माझ्या भट्टी मध्ये तुझे पाणी टाकून तिला शांत करून टाक.

मी म्हणालो कि माझा पाईप तर सरळ करा.

मग तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घातला आणि चोकू लागली होती. आणि तो पर्यंत चोकत राहिली जो पर्यंत तो एकदम उभा झाला नाही.

मग ती बेड वर झोपली होती आणि मी तिच्या वर आलो होतो.

भाभी ने माझा लंड तिच्या पुच्ची वर लावला होता.

मी थोडा वेळ त्याला आत मध्ये टाकले नाही.. तर ती म्हणाली बाबू प्लीज लवकर टाक. आता मला सहन होत नाही नि वेडी झाली आहे.

असे म्हणून तिने जोराने पकडले आणि तिची कमर उचलली आणि लंड स्वतः आत मध्ये घेतला.

मग मी हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागलो होतो. आणि ती आहा ह हाह्ह ओह्हो हाह्ह ओहो हाह्ह ओहो ओम्म्म असे मादक आवाज काढू लागली होती.

जसे मी लंड ला आत मध्ये टाकत होतो तसे ती आह्ह हो ओस्स्स अद्द्द्द स्स करत होती.

हा खेळ काही मिनिटे चालला आणि मग ती पाणी सोडू लागली होती.

मी अजून पाणी काढले नव्हते आणि मग आम्ही आसन बदलले आणि ती माझ्या वर आली होती.

आता ती माझ्या लंड मध्ये तिची पुच्ची टाकून बसली होती आणि वर खाली करू लागली होती.

आता माझे निघणार होते तर मी तिला सांगितले कि माझे निघणार आहे.

तेव्हा ती म्हणाली कि माझे आत मध्ये सोडून द्या.. मला तुमच्या कडून मुलगा पाहिजे आहे.

काही वेळाने भाभी आणि मी बरोबर पाणी काढू लागलो होतो आणि मी माझे सर्व पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले होते.

वेगळे होऊन माझ्या भाभी ने लंड तोंडात टाकला आणि चोकून साफ करून टाकले होता.

मग आम्ही दोघे एकमेकाच्या बाहो मध्ये जाऊन बोलू लागलो होतो.

ती म्हणाली कि मला एकटी सोडणार नाही ना.

मी म्हणालो नाही माझी लाडकी भाभी.

तिने माझे डोके कीस केले आणि मी पण तिच्या डोक्या वर कीस केली आणि म्हाणालो कि कधी नाही सोडणार.

मग मी तिचे बोल कुरवाळू लागलो होतो आणि भाभी ने माझा लंड पकडला होता आणि ती माझा लंड  मागे पुढे करू लागली होती.

मी म्हणालो : एवढी गडबड काय आहे.. मी अजून संध्या काळ पर्यंत आहे.

ती म्हणाली : संध्या काळ पर्यंत मला तृप्त करून दे.. माहिती अन्ही पुन्हा कधी मिळणार तू.

तिने माझा लंड चोकणे चालू करून टाकले होते.

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि ती माझा लंड चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

थोड्या वेळाने तिचे पाणी निघाले आणि ते मी सर्व एकदम मस्त पाने चाटून गेलो होतो.

मग ती सरळ होऊन माझ्या लंड ला तिच्या पुच्ची मध्ये टाकायचा प्रयत्न करू लागली होती तर मी माझा लंड बाजूला केला होता.

ती म्हणाली कि आता मला अजून सहन होत नाही आहे.

मग मी तिच्या गांडी मध्ये बोट घातले आणि म्हणालो कि या वेळी पुढे नाही इथे..

ती म्हणाली जिथे करायचे आहे तिथे कर.. पण लवकर कर.

मग मी माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टकला होता आणि मग मला तिची गांड मारताना जी मजा आली ती मी तुम्हाला सांगु पण शकत नाही.

मग तिने गांड उचलून लंड घेऊ लागली होती.

काही वेळाने मी म्हणालो कि आता माझे निघणार आहे.

ती म्हणाली माझ्या पुच्ची मध्ये टाक.

मग मी लंड तीच्या पुच्ची मध्ये टाकला. आणि मग काही धक्के मारून माझा लंड तीच्ज्या पुच्ची मध्ये पिचकारी मारू लागला होता.

आता मी एकदम दमलो होतो आणि तिच्या वर जाऊन झोपलो होतो.

आता संध्या काळ झाली होती आणि मग आम्ही एकत्र अंघोळ केली.

मग आम्ही आमचे कपडे घातले आणि मग बाहेर येऊन कोफी पिऊ लागलो होतो आणि भैया पण तेव्हा आले.

ते हसून म्हणाले कि तुमची चांगली ओळख झाली आहे.

थोड्या वेळाने भाभी म्हणाली कि मला तर माहिती नव्हते कि देवर जी इतके स्मार्ट आहेत.

मग मी जाऊ लागलो तर माझ्या भैया ने मला खूप थांब म्हणले पण मला आता तिथे थांबणे बरोबर वाटले नाही आणि मी थांबायचा नकार दिला होता.

मग मी काहि वेळ बसून बोललो आणि निघालो आणि माझ्या घरी आलो. भाभी बरोबर माजे बोलणे होत असे आणि मग काही महिन्यांनी मी तिला भेटायला तिच्या घरी जात असतो.