फेसबुक वाली विवाहित भाभी

हेलो मित्रानो माझे वय २० वर्षे आहे आणि मी जबलपूर चा राहणारा आहे आणि मी सध्या इंजिनियरिंग चे शिक्षण घेतो आहे आणि आज मी तुम्हा सर्व लोकांना माझी एक एकदम खरी गोष्ट सांगायला जातो आहे, मी दिसायला ठीक ठाक आहे आणि माझे शरीर पण एकदम मस्त आहे. माझे शरीर सर्व मुली आणि सेक्सी बायकांना खूप आवडत असेल असे मला वाटते आहे. मला जेव्हा पण वेळ मिळतो तेव्हा मी फेसबुक वर लागून राहत असतो.

मी एक वेळा माझी फ्रेंड लिस्ट चेक करत होतो तेव्हा मला त्यामध्ये एक मुलगी दिसली तिचे नाव आयुषी होते ती माझ्या पेक्षा वयाने मोठी होती. त्यामुळे तिला मुलगी न म्हणता भाभी म्हणले तर जास्त चागले राहील असे मला वाटत आहे.

मी तुम्हाला माझी एक गोष्ट सांगतो कि मला कामुक आणि सेक्सी बायका खूप जास्त आवडतात. बरे मग मी तिला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. मग मला दोन दिवसांनी समजले कि तिने माझी रिक्वेस्ट स्वीकार केली आहे.

मग मी जेव्हा दुसर्या दिवशी मला वेळ मिळाला तेव्हा मी ऑनलाईन झालो तेव्हा मी पहिले कि ती भाभी पण तेव्हा ऑनलाईन होती. मग मी तिच्या बरोबर बोलणे चालू करून टाकले होते आणि तेव्हा आमच्या मध्ये काही जास्त बोलणे झाले नाही फक्त हाय हेलो झाले होते. आणि आम्ही थोडी इकड तिकडचे बोलणे केले होते.

काही दिवस असेच निघून गेले आणि मग आमचे एक एक तास भर बोलणे सुरु झाले होते आणि मग तिने मला एक दिवस विचारले कि तुला कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का?

तर मी तिला संगीतले कि नाही आहे मग मी पण तीअल विचारले कि तुमचा कोणी बोय फ्रेंड आहे का? तर तिने मला म्हणाले कि नाही आहे.

मग आमचे रोज रोज बोलणे होऊ लागले होते.

मग एक दिवस तिने मला स्वतः समोरून म्हणाले कि मला तुला भेटायचे आहे.

तर मी पण म्हणालो कि ठीक आहे सांगा आपण कोठे भेटायचे.

ती म्हणाली कि तू जिथे म्हणशील तिथे भेटू आपण.

मग मी विचार केला कि कोठे भेटले तर बरे होईल आणि मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आधी तू ये तरी मग आपण ठरवू कि कोठे जायचे आहे ते.

मग ती तयार झाली आणि आम्ही रविवारी १२ वाजता  भेटायचे ठरवले. मग मी विचारले कि मी तुम्हाला कसे ओळखणार तर ती म्हणाली कि मी ब्लू कलर चे सूट घालून येईन.

मी पण सांगितले कि मी पण ब्लू कलर ची शर्ट आणि जीन्स घालून येईन. मग मी तिला भेटण्या साठी उतावळा झालो होतो आणि मग रविवार आला. आता मी ११ वाजता माझ्या घरापासून निघालो आणि ११:५० वाजता आम्ही ठरवलेल्या ठिकाणी पोचलो.

मग मी तिला शोधू लागलो आणि माझी नजर कोपऱ्यात जाऊन थांबली, तिथे ब्लू कलर चे सूट घालून एक खूप सुंदर स्त्री बसली होती आणि तिच्या मोबाईल मध्ये काही तरी करत होती. तेव्हा मला मेसेज आला कि कुठे आहात तुम्ही?

मग मी टेबल जवळ गेलो आणि मी म्हणालो कि तुमच्या समोर तर आहे मी. मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि विचारले कि तुम्ही जय आहात का?

मी म्हणालो कि हो. मग मी तिच्या शेजारी बसलो आणि तिची स्तुती केली. ती मला म्हणाली कि तू खूप स्मार्ट आहेस आणि तुझी उंची पण खूप चांगली आहे, मी तिला थेंक यु म्हणालो.

मग तिथे २ तास बसल्या वर ती म्हणाली कि आता मला जावे लागेल तर मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग मी तिला तिच्या कार पर्यंत सोडून आलो आणि तिला विचारले कि तुम्ही परत मला भेटणार का? तर तिने एक गोड स्माईल दिली आणि मग हसली. अशा रीतीने आमचे भेटणे चालू झाले. आता आम्ही खूप वेळा भेटू लागलो होतो एक दिवस भेटलो तेव्हा

ती खूप उदास दिसत होती आणि मी विचारले कि काय झाले? तर ती म्हणाली कि आज माझ्या सासू ने मला खूप बरे वाईट बोलले आणि माझ्या वर हात पण उचलला. हे सांगताना तिचे डोळे भरले आणि ती रडू लागली तर माझ्या कडून पाहवले नाही आणि मी तिच्या शेजारी जाऊन पोचलो आणि तिला गप्प केले आणि तिचे डोके माझ्या खांद्या वर ठेवले आणि तिला शांत करू लागलो.

मी तिला विचारले कि आयुषी मी एक तुला सांगू का?

तर ती म्हणाली कि हो सांग ना.

मग मी तीला विचारले कि जर तुला मुल झाले तर हे सर्व काय चालले आहे ते ठीक होऊन जाईल का.

तर ती म्हणाली कि हो मला अशी पूर्ण आशा आहे कि जर झाले तर आता आमच्या मध्ये जे बरे वाईट चालू आहे ते सर्व काही ठीक होऊन जाईल.

मग मी विचारले कि आयुषी तुला काही हरकत नसेल तर मी तुझी काही मदत करू शकतो का?

मग तिने माझ्या खांद्या वरून तिचे डोके हटवले आणि माझ्या कडे पाहू लागली, आता तिच्या डोळ्यात ती नाराज असल्याचे दिसत होते.

मग मी तिचा हात माझ्या हातात पकडला आणि म्हणालो कि बघ आयुषी तुझे पती तुला ते कधी देऊ शकणार नाहीत जे तुम्हाला हवे आहे.

तुम्हाला कोणी डोनर शोधावा लागेल आणि अनोळखी कडून घेण्यापेक्षा तुम्ही ओळखीच्या माणसा कडून घ्या.

तर ती म्हणाली नाही जय मला खूप भीती वाटते मी असे करू शकत नाही. मी माझ्या पतीला खूप प्रेम करते. मग मी म्हणालो कि तुम्ही त्यांच्या साठी तर हे करणार आहे कि तुमच्या घरात आनंद आणि मी त्यानं म्हणालो कि सर्व ठीक होईल.

मग ती म्हणाली कि मला विचार करायला काही वेळ हवा आहे तर मी म्हणालो ठीक आहे तुम्ही जे विचार कराल मला नन्तर सांगा. मग आम्ही काही वेळ बसलो आणि मग आपल्या आपल्या घरी आलो.

मग दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मेसेज आला कि ठीक आहे जय मी तयार आहे, पण फक्त एक वेळ.

मी पण तिला म्हणालो ठीक आहे, मग मी एक हॉटेल बुक केले आणि तिला घेऊन आलो आणि रूम मध्ये आलो. आता ती थोडी घाबरली होती आणि मी विचारले कि काय झाले?

तर ती म्हणाली कि मला भीती वाटत आहे. मग मी तिला मिठी मारली आणि तिची पाठ कुरवाळू लागलो. आणि काही वेळ तिची पाठ कुरवाळून नंतर मी तिच्या माने वर कीस करू लागलो.

आता ती थोडी लाजली आणि तिने तोंड दुसरी कडे फिरवले. मग मी तिला कमरे वर पकडले आणि तिच्या माने वर कीस करू लागलो. ती एक हाताने माझे डोके कुरवाळू लागली, आता माझा लंड ताठू लागला होता.

माझा लवडा तिच्या गांडीला स्पर्श करीत होता मग मी तिला माझ्या कडे केले आणि तिच्या ओठा वर माझे ओठ लावले आणि तिला कीस करू लागलो. ती आता मला साथ देऊ लागली होती आणि आम्ही एकमेकाला कीस करू लागलो होतो.

मग तिने मला बेड वर ढकलले आणि माझी पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली. माझा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

काही वेळ लंड दाबून ती माझ्या वर चढली आणि माझे ओठ चोकू लागली.

तिने माझी टी शर्ट काढून टाकली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी वर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो.

ती पण मला साथ देत होती. काही वेळाने तिने माझी जीन्स काढून टाकली आणि टी शर्ट काढून टाकली.

आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. माझा एक हात तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता.

मी तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढली आणि ती समोर पूर्ण नागडी उभी होती. तिची पुच्ची एकदम स्वच्छ होती.

ती म्हणाली जय माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक.

आता मी दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो आणि ती ओह्ह्ह जय उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.

आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची चाटीत होतो.

ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि जय जोरात…. आणि जोरात .. येस्स… फाडून टाक माझी पुच्ची… आज फाडून दे तिला… आज सोडू नको खाऊन टाक तिला … खाज मीटव तिची …. सोडू नको तिला… पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि मी पण अजिबात उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागलो. मी एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होतो आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होतो.

ती ओरडू लागली- अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म . आणि जोरात …येस्स्सस्स्स आणि जोरात … मी येणार आहे … फाडून दे माझी पुच्ची मी मग ५-६ ठोके मारले आणि मग मी आणि ती एकदम पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर पडून राहिलो.

मला तर पुच्ची चाटणे खूप जास्त आवडते आहे आणि मला थोडे थोडे केस असलेली पुच्ची पसंत आहे आणि मी ती समोर आली कि माझ्या वर अजिबात पण कंट्रोल करू शकत नाही.

मग मी तिच्या पुच्ची वर माझी जीभ फिरवू लागलो होतो आणि ती एकदम वेडी होऊ लागली होती आणि आणि ती काही वेळाने एकदम मस्ती मध्ये आली आणि तिने माझा लंड पकडला आणि त्यला जोर जोराने हलवू लागली होती आणि मला तर आता दिव्य आनंद होत होता.

मग तिने मला सांगितले कि तू आता बेड वर गपचूप बस मी पण पटकन बेड वर बसलो आणि ती माझ्या समोर तिच्या गुडघ्या वर येऊन बसली आणि मग मला म्हनली कि आता मी तुझा लंड खाऊन जाणार आहे कारण तो मला खूप आवडला आहे आणि मला तो नेहमी माझ्या पुच्ची मध्ये पाहिजे आहे.

तिचे हे बोलणे ऐकून माझा लंड एकदम कठोर सळी सारखा झाला होता आणि मग तिने त्याला तिच्या हाता मध्ये पकडले आणि पटकन तोंडात टाकून चोकू लागली होती. आणि तेव्हा माझ्या तोंडातून पण आवाज निघाला आह ओह्ह फह.

मग मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो.

ती आई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्ची वर झोराने दाबून धरले होते.

तिने पटकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि मग ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले.

तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

काही वेळाने ती म्हणाली कि आता मी काढणार आहे आणि जोराने कर आह हः अहह क्ल्ह्ह अहः ओह्ह अह्ह्ह हः हाह्ह एस अहह ओह्ह अजून कर हः ओह्ह अह्ह्ह मला खूप मजा आह्ह ओह्ह हाह्ह ओह्ह येते आहे.

मग तिने मला एकदम पकडून ठेवले आणि मग तिने पाणी सोडून टाकले होते आणि मग मला पण वाटले कि आता मी पण माझे पाणी काढनार आहे आणि मी तिला सांगितले कि मी आता काढणार आहे.

तर ती म्हणाली कि माझ्या आत मध्ये टाक मला तुझे वीर्य माझ्या आत मध्ये पाहिजे आहे.

मग मी खूप जोर जोराने काही शोट मारले आणि एक जोराने पिचकारी काढून मी माझे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये सोडून दिले.

मग आम्ही काही वेळ एकमेकाला कीस करत राहिलो आणि मग आमचे कपडे ठीक केले. आता मी तिला म्हणालो कि मी तुला घरी सोडून देऊ का?

तर ती म्हणाली कि राहू दे मी एकटी जाते, कोणी पहिले तर विनाकारण प्रोब्लेम होईल.

मी तिला म्हणले : मी तुला तुझ्या घरी पासून थोडे दूर सोडून देईन. तिथून तू निघून जा.

तर ती म्हणाली कि ठीक आहे.

मग मी तीला सोडून आलो.

मला तिला खूप रोमेंटिक पणे जवायचे होते .. पण अशा वेळी काही चान्स मिळाला नाही.. आता जेव्हा पण चान्स मिळेल तेव्हा खूप आरामात मी तिला ठोकेन.. गडबड केली कि जास्त मजा येत नाही.