भाभी ने दोन काळे लंड घेऊन टाकले

हेलो मित्रानो मी सागर एक वेळा परत तुमच्या समोर आलो आहे आणि मी आज तुमच्या समोर माझी दुसरी गोष्ट घेऊन आलो आहे आणि मला आशा आहे कि ही पण तुम्हला खूप आवडेल.

मित्रानो माझ्या घर मध्ये आम्ही पाच लोक आहोत मी, माझी आई, माझे वडील, माझा मोठा भाऊ आणि भाभी. मित्रानो माझे पप्पा एक सरकारी नोकर होते आणि आता ते रिटायर्ड आहेत आणि एका दुकानात बसून ते त्यांचा टाईम पास करतात. आई घरा मध्ये एकटी असते आणि ती घरच्या लहान सहान कामा मध्ये माझ्या भाभी ला मदत करत असते. भैया आणि भाभी दोन्ही वेग वेगळ्या सरकारी सेक्टर मध्ये आहे आणि मी दिल्ली ला राहून फिल्ड ची नोकरी करतो आहे.

मित्रानो त्या वेळी इथे खूप उकडत होते आणि मी एका सिगरेट च्या दुकाना वर उभा राहून पेप्सी आणि सिगरेट पीत बसलो होतो. तेव्हा कधी वेळाने एक माणूस त्या दुकाना वर त्याची गाडी घेऊन आला आणि त्याच्या मागे गाडी वर एक बाई बसली होती आणि त्या बाई ने तिच्या तोंडावर साडी लावली होती. मी त्यावेळी एका कोपऱ्यात उभा राहून हे सर्व पाहत होतो.

तेव्हा त्या माणसाने त्याचा हेल्मेट काही काढला नाही आणि त्या दुकानातून कंडोम चे एक पाकीट घेतले आणि तो जाऊ लागला. त्या बाई ने एक पर्स तिच्या खांद्या वर घेतली होती आणि ते पाहून मी खूप हैराण झालो आणि मग मी मनात ल्या मनात विचार करू लागलो कि ही तर एकदम तशीच पर्स आहे जी माझ्या आई ने माझ्या भाभी ला गिफ्ट केले होते आणि मग त्या माणसाने त्याच्या गाडी ला किक मारली आणि मग तो निघून गेला, पण मी अजून सुद्धा विचार करीत उभा होतो.

तेव्हा थोडा वेळ विचर करून मी अचानक शुद्धी वर आलो आणि माझी गाडी चालू केली आणि मी त्या गाडी च्या मागे जाऊ लागलो. मी पहिले कि काही वेळ चालून ते एका सरकारी क्वार्टर मध्ये जाऊन वळले आणि मग मी पण त्यांच्या मागे मागे गेलो आणि मग एका कोपऱ्यात जाऊन उभा राहिलो.

मित्रानो मी तिथे खूप वेळा गेलो होतो आणि ते घर पुढून जास्त करून बंद असायचे, पण त्याच्या माग च्या बाजूला एक रूम होती आणि त्याचा दरवाजा नेहमी उघडा राहत होता.

मी तिथे उभा राहून खूप वेळा लघवी पण केली होती, मग ते लोक त्यांच्या गाडी वरून उतरले आणि मग तो माणूस त्या घरचा दरवाजा उघडू लागला आणि मग ते पटकन आत मध्ये घुसले. मग मी पटकन पळत मागच्या बाजूला गेलो आणि मग त्या रूम मधून आत मध्ये पाहू लागलो. त्या बाई ने आत गेल्या बरोबर तिची चुन्नी काढून टाकली आणि तिने काढताच मी तर एकदम चकित होऊन तीला पाहत राहिलो कारण ती माझी भाभी होती.

मित्रानो मी तुम्हाला सांगतो कि माझ्या भाभी चे वय ३८-४० वर्षे असेल आणि मग तिने तिची चुन्नी काढून टाकली होती आणि तिने त्या माणसाला विचारले कि मला फ्रेश व्हायचे आहे वोशरूम कोठे आहे? तर त्या माणसा ने इशारा करूँ हात एक बाजु ला दाखवला. मी सतत त्या माणसा कड़े पाहत होतो  अणि त्याच्या विषयी विचार करीत होतो की तो कोण बरे असेल अणि तो माज्या भाभी ला कसे काय ओळखत असेल आणि तो इथे का बरे आला असेल? तो बहुतेक ४५-५० वर्षे वयाचा होता आणि तो काळा होता आणि खूप विचित्र होता आणि तो जास्त लांब आणि जाड पण नव्हता, आणि तो माझ्या भावाच्या समोर तर तो अर्धा पण नव्हता.

आणि मग मी विचार करू लागलो कि माझी भाभी असे कसे काय करू शकते आहे, तिला या एवढ्या मोठ्या जगा मध्ये काय हाच एक माणूस सापडला होता का असले काही काम करण्या साठी? आणि मी सर्व काही मनात ल्या मनात विचार करीत होतो. मग माझी भाभी काही वेळाने बाथ रूम मधून फ्रेश होऊन आली आणि ती येताच त्या माणसाने तिला जवळ घेऊन तिला चाटणे आणि पप्पी घेणे चालू केले. आणि तो एकदम जोर जोर ने वेडा होऊन तिचे गोरे गोरे गाल आणि आणि तिचे गुलाबी ओठ चाटू आणि चोकू लागला होता.

मग माझी भाभी त्याला म्हणाली कि इतकी गडबड का करतो आहेस जरा निवांत पणे आपण मजा घेऊ या. आपल्या अजून खूप वेळ शिल्लक आहे आणि मग ती त्याचा हात पकडून त्याला बेड जवळ घेऊन गेली आणि मग ती जाऊन बेड वर आडवी पडली. आता त्याने भाभी चा पदर बाजू ला केला आणि तो ब्लाउज वरून तिचे बोल चोकू लागला आणि दाबू लागला. आता माझ्या भाभी चे डोळे बंद होते आणि ती खूप जोर जोराने श्वास घेऊ लागली होती.

मग त्याने तिची साडी तिच्या कमरे तून वेगळी केली आणि कोपर्यात टाकली. मग तिने तिचे हात मागे करून ब्लाउज चे हुक उघडले आणि तेव्हा त्याने तिच्या पेटीकोट चा नाडा काढला, जेणे करून तिचा पेटीकोट जमिनीवर पडला. तिने पेंटी घातलेली नव्हती तिच्या पुच्ची वर बारीक केस होते. ती आता खूप लाजत होती. मग ती तिच्या हाताने तिची पुच्ची लपवू लागली. मग त्याने पटकन तिला पकडले आणि जवळ ओढले ज्या मुळे त्याचा लंड तिच्या गांडी च्या फटीत गेला आणि ती बस उफ्फ्फ्फफ्फ्फ्फ म्हणाली. त्याने एवढ्यात तिचे ब्लाउज उघडले आणि बाजूला फेकून दिले. आता माझी भाभी पूर्ण नागडी झाली होती आणि ती एकदम अप्सरा दिसत होती.

ती म्हणाली  तुझा लंड किती चांगला आहे असे म्हणून ती लंडाला हाताने कुरवाळू लागली. मग तीने त्याला मिठी मारली आणि तो पण तिला प्रेम करू लागला. मग त्याने तिला वेगळे केले आणि तिच्या ओठावर ओठ ठेवले आणि तिला कीस करू लागला. मग ती त्याचा लंड पकडून हळू हळू घासू लागली आणि तो  प्रेमाने तिचे ओठ चोकू लागला. त्याचा लंड खूप मोठा आणि जाड होता. मग ती त्याच्या लटकत्या गट्टी बरोबर खेळू लागली त्यामुळे तो खूप उत्तेजित होऊ लागला.

मग त्याने तिची मांडी त्याच्या खांद्यावर ठेवली आणि तिच्या नाजूक मुलायम आणि थोडे केस असलेल्या पुच्चीला कीस केला आणि ती अहहह्ह्ह म्हणाली. मग ती पलंगावर जाऊन ती चादरी च्या आत घुसली. मग तो उठला आणि त्याने कंडोम चे पाकीट बाहेर काढले आणि त्यातले एक काढून त्याच्या लंडावर लावले. मग तो पलंगावर जाऊन चादरीच्या आत घुसला आणि माझ्या भाभी वर चढला. तो तिच्याकडे प्रेमाने पाहू लागला.

मग भाभी परत त्याला कीस करू लागली आणि तो पण कीस करू लागला. मग त्याने  तिला मिठी मारली.

मग तो तिची मान चोकू लागला आणि मग तिची छाती चोकू लागला आणि मग त्याने चादर खाली ढकलली. त्यामुळे भाभी चे वरचे नागडे शरीर दिसू लागले. तिचे गोरे बॉल आणि त्यावर गुलाबी निपल खूप सुंदर दिसत होती. मग त्याने तिचे बॉल धरले आणि त्यावर ओठ ठेवून चोकू लागला. मग तो तिचे बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागला आता तिला पण माज चढू लागला.

ती म्हणत होती  अह्हह काय करतोस राजा? हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह आता दुसरा पण चोक ना राजाआआ. तिच्या तोंडून आता आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ .

मग काही वेळाने त्याने  तिला सांगितले कि तू पण आता माझा लंड चोक. तिने आधी तर मला सरळ नाही म्हणून सांगितले, पण नंतर ती तयार झाली. तिने त्याचा ६.५ इंच लंड हातात घेतला  आणि मग ती खाली बसून चोकू लागली. तो तर स्वर्गात होता आणि तिने त्याला आकाशात पोचवले होते.

मग त्याने  तिला सरळ जोपवली मग तिच्या डोक्या वर कीस केली आणि तिच्या गुलाबी गुलाबी ओठांना कीस केली. मग मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉलला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध त्याला वेड लावत होती. त्याने तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची नजरे समोर होती. मग त्याने वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत  जीभ टाकली आणि चोकू लागला. ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

त्याने तिची खूप वेळपर्यंत जिभेने जवा जवी केली आणि मग काही वेळाने ते  दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो  तिच्या पुच्ची च्या दाण्या ला जिभेने चाटू लागला  आणि ती त्याचे  डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली , जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो  पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होता. तिने अचानक त्याचे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत तिला कीस करू लागला.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्ची ला त्याच्या जीभे कडे करत होती आणि त्याच्या डोक्या ला तिच्या पुच्ची वर दाबत होती आता जेव्हा त्याला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा तो तिच्या वर भुक्या वाघा सारखा तुटून पडला आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागला आणि चोकू लागला.

मग तिला सरळ झोपवून त्याने लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. पुच्ची ओली असल्याने लंड सरळ घसरत तिच्या गर्भाशयात धडकला आणि ती ओरडली. मग तो काही वेळ बोलला घासू दाबू लागला  आणि मग जोर जोराने धक्के देऊन जवू लागला. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून  लंडाने  जवायचा आनंद घेऊ लागली.

मग काही वेळाने त्याने त्याचा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्ची च्या भोकावर ठेवला. तो  आता हळू हळू लंड तिच्या पुच्ची वर घासू लागला, आता त्याने उठून तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि त्याच्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता ते  दोघे एक झाले होते. ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग तो  काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागला आणि ती जोर जोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण त्याने ठोके लावणे चालू ठेवले. मग तिने एक बॉल त्याच्या तोंडात दिला त्यामुळे तो आणि जोरात ठोके देऊ लागला आणि मग काही वेळाने ती पण त्याला साथ देऊ लागली. मग १० मिनिटाने तिने त्याला थांबायला सांगितले आणि तिने लंड बाहेर काढला

मग भाभी त्याच्या लंड वर तिचे बॉल घासू लागली आणि त्याचा लंड आता ढिला झाला होता आणि तो तेव्हा पण खूप मोठा होता आणि मग ती त्याच्या लंड च्या टोका वर तिची जीभ फिरवू लागली आणि मग लंड चाटू लागली आणि मग घाण घाण बोलू लागली कि वाह काय मस्त लंड आहे तुझा? तू आता पर्यंत कोठे होतास ते लवड्या? एवढा मोठा लंड घेऊन तू ऑफिस च्या आजू बाजूला फिरत राहात होतास. एक वेळा येऊन माझ्या गांडी वर घासला असतास नाही तर दरवाजा उघडून मुत केले असते तर तर मी आता पर्यंत याचा सर्व रस काढून टाकला असता आणि याला जवान करून टाकले असते, आता मी जेव्हा सांगेन तेव्हा तू मला इथे जरूर घेऊन यायचे नाही तर मी ऑफिस मध्ये तुजे जगणे अवघड करून टाकेन आणि असे म्हणून ती त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली होती. मित्रानो हे ऐकून आणि पाहून मी पण खूप जोश मध्ये आलो होतो.

भाभी च्या तोंडून हे ऐकून मला खूप विचित्र वाटले पण मला खूप मजा पण येऊ लागली होती. आता तो मजेने उड्या मारू लागला होता आणि तो म्हणाला कि आता मी तुला माझी रखेल बनवून टाकेन आणि मी तुला दर रोज तुझी पुच्ची मारेन आणि मी आज तुला जवून जवून तुझ्या पुच्ची चा भोसडा बनवून टाकणार आहे. मग माझी भाभी म्हणाली कि तुझा लंड पाहून तर कोणी पण बाई तुझी गुलाम होऊन जाईल आणि आता मी तुझी गुलाम रखेल आणि रांड सर्व काही बनून राहेन आणि मी पण ऐकले होते कि कोळशाच्या खाणी मध्ये हिरा सापडतो आणि आज मी पाहून पण घेतले आहे. मित्रानो मी माझ्या भाभी ला असे पाहून खूप हैराण झालो होतो कि जी बाई नेहमी हळू आवाजात बोलते आणि सर्वांचा आदर करते ती एका दुसऱ्या माणसा बरोबर असे रंडी सारखे वर्तन कशी काय करू लागली आहे? ती त्या माणसाचा लंड तिच्या बॉल च्या मध्ये ठेवून त्याला चोकू लागली होती. जणू या नन्तर तो परत येणार नाही आहे आणि मग भाभी ने पण हळू हळू त्याचा लंड उभा करून टाकला होता.

मग तिने तिची पेंटी काढली आणि ती लंडा वर जाऊन बसली आणि ती त्याचा अर्धा लंड आत घेऊ शकत होती कारण कि त्याचा लंड खूप मोठा होता आणि आता तिच्या डोळ्या तून अश्रू येऊ लागले होते पण ती प्रयत्न करीत होती. तो तिच्या खाली झोपला होता आणि हसत होता आणि मग भाभी बसली आणि त्यामुळे लंड आत मध्ये घुसला आणि ती ओरडू लागली.

आणि मग ती काही वेळ ना हलता बसून राहिली. मग ती थोडी शांत झाली आणि मग तो माणूस खालून ठोके मारू लागला आणि मग ती काही वेळाने लंडा वर उड्या मारू लागली आणि त्याचा लंड एकदम बाहेर निघत होता आणि आत जात होता आणि मग असे २० मिनिट ती लंड घेत राहिली आणि तिने खूप वेळा पाणी काढून टाकले होते.

मग भाभी त्याला म्हणाली कि तू आता माझ्या वर ये तर तो पटकन उठला आणि मग त्याने भाभी ला घोडी बनायला सांगितले आणि मग ती पटकन बनली आणि त्याने मागून लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला. आणि ती मजा करू लागली.

मग तो महानला कि तुझा नवरा तुला सरळ जवत नाही आहे का? तर ती महान्ली कि असे काही नाही आहे. ते मला खुश करतात, पण मी जेव्हा पासून माझ्या मैत्रिणी कडून तुझे ऐकले तेव्हा मला माहित नाही मला काय झाले आहे. आणि मग तो म्हणाला कि तू पहिल्यांदा माझा लंड पाहिलास तेव्हा तुला कसे वाटले होते?

ती म्हाणाली कि तुझ्या लंड चा विडीयो पाहून तर मी एकदम वेडी झाली होती, ज्यामध्ये तू माझ्या मैत्रिणी ला जवले होतेस आणि तो विडीयो मला माझ्या मैत्रिणी ने दाखवला होता.  मित्रानो तिचे बोलणे ऐकून मला समजले कि तिने कधी आणि कसा याचा लंड पहिला होता ते. आणि मग तिला ४५ मिनिटे जवून तो म्हणाला कि मी आता काढणार आहे, आत टाकू कि बाहेर? मग भाभी ने म्हणाले कि बाहेर काढायचा असता तर तू लंड वर कंडोम टाकले असते ना आणि मी तुला त्या शिवाय करू दिले नसते म्हणजे तू आत टाकून दे.

मग तो म्हणाला कि अरे हो मी कंडोम चे पाकीट तर एकदम विना कारण घेलते आहे. मग भाभी म्हाणाली काही हरकत नाही याला परत कधी तरी वापरून टाक आणि आता आपले काम तर असे चालूच राहणार आहे आणि मग तो पाणी काढू लागला आणि मग तिने भाभी ची गांड पकडून त्याचा सर्व माल तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला आणि मग तो तीच्या वर आडवा झाला आणि मग ते असेच १५ मिनिटे पडून राहिले आणि कुरवाळू लागले.

मग तो आणि भाभी बरोबर वोशरूम मध्ये गेले आणि दोघांनी एक मेकला स्वच्छ केले आणि मग बाहेर येऊन त्याने भाभी ला पेंटी घातली आणि मग भाभी आरशा समोर उभी राहून तिचे केस विंचरू लागली आणि तो मागून जाऊन भाभी ला चिकटला आणि मग भाभी ने त्याला विचारले कि काय मजा आली ना? मग तो म्हाणाला कि खूप मजा आली आणि तू माझी बायको असतीस तर काय मजा आली असती आणि मी तुला असेच रात्र दिवस जवत राहिलो असतो आणि माझा लंड नेहमी तुझ्या पुच्ची मध्ये टाकून ठेवला असता. मग भाभी त्याला म्हणाली कि आता पासून मी तुझी रखेल आहे आणि मग भाभी ने त्याला तिचे मंगळसूत्र काढून दिले आणि म्हणाली कि आता तू मला घाल.

मग त्याने भाभी चे केस एका बाजूला केले आणि मग तिला ते घातले आणि मग भाभी ने पर्स मधून सिंदूर काढले आणि मग ती म्हाणाली कि आज तू माझी मांग भरून दे. मग त्याने तिची मांग भरली  आणि मग भाभी ने खाली वाकून त्याचा लंड स्पर्श केला आणि पप्पी केली आणि मग म्हणाली कि आज पासून या वर माझा पण पूर्ण हक्क झाला आहे आणि मग ती त्याच्या गळ्याला लागली.

मग त्याने आणि माझ्या भाभी ने सर्व कपडे एक एक करून घालून टाकले आणि मग त्यांनी एकमेकाला कपडे घालून एक जोराने हग केली आणि मग एक लांब कीस पण केली आणि मग त्यांनी एकमेकाची जीभ चाटून घेतली आणि मग ते तिथून निघून गेले आणि मग मी पण काही वेळाने तिथून निघून गेलो. मग मी संध्या काळी जेव्हा माझ्या घरी पोचलो तर मी पहिले कि भाभी जेवण तयार करीत होती आणि बाकी चे सर्व लोक होल मध्ये बसले होते. तिने मला येऊन पाणी दिले आणि मग ती परत मान खाली घालून किचन मध्ये निघून गेली.

मग सर्वांनी रात्री जेवण केले आणि सर्व आपापल्या रूम मध्ये गेले. मग मी हळूच तिच्या रूम जवळ जाऊन ऐकले तर ती भैया बरोबर खूप प्रेमाने बोलत होती. मित्रानो मी तर एकदम हैराण होतो कि ती असे बोलत होती जणू काही जाले नाही आणि तिच्या तोंडा वर अजिबात दुख नाही आहे पण ती खूप खुश होती.