मैत्रिणीच्या मुलाने मला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव धारा आहे आणि माझे वय सध्या ३८ वर्षे आहे आणि मी गांधीनगर मध्ये राहाते. ही घटना डिसेंबर २०१५ मध्ये घडली होती. आता मी तुम्हाला माझ्या विषयी थोडे फार सांगून टाकते आहे. मी दिसायला एकदम सेक्सी स्त्री आहे आणि माझे फिगर ३६-३४-३८ आहे. माझा नवरा अमेरिके मध्ये राहतो आहे आणि मला त्याच्या कडे २४ डिसेंबर ला मला पण त्याच्या कडे जायचे होते. आम्हाला अजून एक पण मुलबाळ नाही आहे.

माझी एक मैत्रिण कलोल मध्ये राहाते आहे आणि एक वालोल मध्ये राहाते आहे आणि मग मी पण विचार केला कि मी अमेरिका ला जाणार आहे त्या आधी त्यांना भेटून जाते. मग मी बस पकडली आणि मी कलोल मध्ये गेले आणि मग मी माझ्या मैत्रिणी ला फोन करून सांगितले कि मी तुझ्या कडे येते आहे. मग मी तिच्या कडे सकाळी पोचले आणि तेव्हा ती मला घेण्या साठी तिच्या कार वरून आली होती. मग मी आणि ती तिच्या घरी गेलो आणि मी तिच्या मुला ला पहिले आणि काय सांगू तो खूप होट होता आणि खूप सुंदर अगदी एका हिरो सारखा दिसत होता. आणि मग माझी त्याच्या बरोबर ओळख झाली आणि मला समजले कि तो अहमदाबाद मध्ये एका कोलेज मध्ये शिकतो आहे.

मग मी दुपारी १२ वाजता जेवण केले आणि मग माझ्या मैत्रिणी चे पती त्यांच्या कामा वर गेले आणि मग मी आणि तिने बसून  खूप गप्पे मारले. मग मी संध्याकाळी विचार केला कि चला माझी एक मैत्रीण मेहसाणा मध्ये पण राहाते आहे आणि तिला भेटून येऊ तर मी गाडी चालवली आणि आम्ही तिकडे तिच्या कडे जाऊन आलो. आता रात्री खूप अंधार झाला होता, मग मी माझ्या मैत्रिणी ला सांगितले कि मला आता कोणी माझ्या घरा पर्यंत सोडू शकते का? मग ती म्हणाली कि माझा मुलगा तुला तुझ्या घरी पर्यंत सोडेल ना तू अजिबात काळजी करू नकोस. मग मी आणि तिचा मुलगा दोघे पण निघालो आणि मग तो माझ्या बरोबर रस्त्या मध्ये बोलू लागला. मग त्याने बोलता बोलता मला सांगितले कि आंटी तुम्ही खूप सेक्सी दिसत आहात. बाप रे असे बोलणे ऐकून मला आधी तर खूप विचित्र वाटले, पण नंतर मला चांगले वाटले.

मग मी त्याला विचारले कि मी किती सेक्सी वाटते आहे तुला? तर तो म्हणाला कि आंटी ते तर आधी चेक करावे लागते. मग मी म्हणाले कि चल मग तू चेक करून घे, तर तो म्हणाला कि आता होऊ शकत नाही आहे ते, तर मी म्हणाले कि मग कधी? तर तो म्हाणाला कि घरी जाऊन. आणि मग काही वेळाने माझे घर आले आणि आम्ही घरा मध्ये गेलो. तेव्हा रात्री हे १० वाजले होते.मग मी त्याला म्हणाले कि चल आत ये आणि थोडा वेळ आराम कर आणि मग जा, तर तो पण ठीक आहे म्हणाला.

मग मी त्याला सोफ्यावर बसवले आणि मग मी त्याला म्हणाले कि तू मी किती सेक्सी आहे ते चेक करणार होतास ना? तर तो म्हाणाला कि मी ते तर असेच म्हणत होतो. मग मी म्हणाले कि अरे बाळा जरा चेक कर ना असे का करतोस तू? तू तुझ्या सेक्सी आंटी चा इतका पण मान ठेवणार नाही आहेस का? मग तो म्हणाला कि तुम्ही तुमचे डोळे बंद करा तर मी लगेच केले. मग त्याने माझ्या पोटावर त्याचा हात फिरवायला चालू केले आणि मग त्याने हळू हळू माझ्या गांडी वर त्याचा हात लावला, आणि काय सांगू तो किती सेक्सी टच होता ते? आणि मग त्याने त्याच्या एका हाताने माझा बुब्स पण दाबून दिला.

आता मी आणि तो एकदम गरम गरम झालो होतो आणि मग तेवढ्यात माझ्या मैत्रिणी चा फोन आला कि तुम्ही घरी पोचला कि नाही अजून? मग मी तिला संगितले कि आम्ही पोचलो आहे, पण तुझा मुलगा आता उद्या सकाळी येईल, कारण त्याची गाडी पंचर झाली आहे. मग त्याने त्यच्या मुला बरोबर बोलणे केले आणि सांगितले कि आज रात्री तू आंटी च्या घरी राहा आणि उद्या सकाळी तू तुझी गाडी ठीक करून ये. मग काय होते? आम्ही दोघे एकदम खुश झालो आणि त्याने मला त्यच्या कुशीत उचलले आणि मला तो बेडरूम मध्ये घेऊन गेला. मग आम्ही दोघांनी आमचे आमचे कपडे काढून टाकले आणि मग मी त्याचा लंड माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागले आणि काय सांगू तुम्हाला मला किती मजा येत होती? आणि मग मला तेवढ्यात माझ्या एका मैत्रिणी चा फोन आला कि ती मला भेटायला माझ्या घरी येते आहे, आणि ती पण खुप सेक्स ची भुकेली होती. आणि मग तो माझ्या पुच्ची ला चाटू लागला, आणि मग मी ३ मिनिटात माझे पाणी सोडून टाकले.

मग त्याने माझे बॉल दाबायला सुरुवात केली आणि तो त्याचे एक बोट माझ्या पुच्ची मध्ये घालू लागला आणि मग त्याने एक झटका मारून त्याचा लंड माझ्या तहान लेल्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला आणि मग तो मला खुप जोर जोराने जवू लागला. आणि मग त्याने मला १० मिनिटे ठोकले आणि मग त्याने पाणी सोडून दिले. आणि मग तेवढ्यात बेल वाजली आणि मग मी माझा गाऊन घातला आणि मग मी दरवाजा उघडला आणि पहिले तर बाहेर माझी मैत्रीण आली होती मग मी तिचा परिचय करून दिला आणि मग मी माझ्या मैत्रिणी ला इशारा करून सांगितले कि हा आपल्या कामाचा मुलगा आहे.

मग ती म्हणाली कि मी याला ट्राय करू का? तर मी म्हणाले कि हो, का नाही? मग माझी मैत्रीण आणि तो रूम मध्ये गेले. आणि मग मी पण काही वेळाने मला कंट्रोल झाला नाही म्हणून मी पण रूम मध्ये गेले. ते दोघे एक दुसर्याला कीस करीत होते आणि त्यांचे कपडे काढत होते. मग मी माझ्या मैत्रिणी ला तिची साडी काढायला मदत केली आणि मग मी तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढून टाकली. आणि मग काय होते? मग ते दोघे 69 पोजिशन मध्ये आले आणि ते आता एक दुसऱ्याचे शरीर कीस करीत होते. आणि मग त्या दोघांनी एकत्र पाणी सोडून टाकले.

मग माझी मैत्रीण त्याला म्हणाली कि आता मला सहन होत नाही आहे आणि आता तू मला पटकन जवून टाक. तिची पुच्ची खूप टाईट होती आणि त्यामुळे त्या मुलाने २-३ धक्के मारले आणि त्याचा लंड आत निघून गेला आणि ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली होती आह हाह्ह्ह अअम्म्म्म अह्हह ममं उउम्म्म्म अह्छ्ह ओघ्छ्ह ओह्ह्ह  उह  इम्म्म्मम ह्हह किती मोठा आहे मला सहन पण करता येत नाही आहे पण तो आता काही केल्या थांबणार नव्हता. मग त्याने तिला दोन वेळा जवले. मग त्याने तिला एकदम घोडी बनवली आणि तिच्या गांडी मध्ये पण त्याचा लंड टाकून दिला. आणि मग ती खूप जोर जोराने रडू लागली. आणि मग तिला बरोबर मजा पण येऊ लागली होती.

मग ते दोघे शांत झाले आणि मग काही वेळाने ती त्या मुलाला तिचा मोबाईल नंबर देऊन गेली. आणि मग माझी मैत्रीण तिची आग शांत करून निघून गेल्या वर मी परत नागडी झाले. तेव्हा रात्री चे १२ वाजले होते आणि मग आम्ही परत एक वेळा खूप  जोर जोराने ठोकाठोकी केली. त्या रात्री त्याने माझ्या गांडी वर तेल लावले आणि मग माझी गांड पण मारली. त्याने मला त्या रात्री इतके जवले इतके जवले कि काही विचारू नका. आणि मग तो सकाळी उठला आणि माझे पाय कुरवाळू लागला होता.

आता मला पण समजले कि मला परत चालू करावे लागेल आणि मग मी पण माझी गांड उचलून जवून घेऊ लागले आणि मग एक ताड जवून मग तो त्याच्या घरी जायला निघून गेला. आणि मग काही दिवसांनी मी पण अमेरिका ला निघून गेले.