बोथ वे ची मजा

मित्रानो नमस्कार.माझे नाव सुहास आहे. मी आज एक तीस वर्षाचा युवक आहे. माझी खासियत म्हणजे कि बोथ वे आहे. आता तुम्ही विचाराल कि बोथ वे म्हणजे काय रे भाऊ. तर बोथ वे चा अर्थ असा आहे कि मी पुरुष आणि स्त्री दोघांशी पण संभोग करू शकतो.

यात सुरवातीस मला एक अडचण जाणवली होती. ती म्हणजे कि मुलांशी सम्भोग करणे खूप अवघड होते. कारण तसे कोणी लगेच मिळत नसत. पण मला तर खाज इतकी जास्त होती कि मला ते नाही मिळाले तर कसे तरी होत असे. त्यामुळे यावर मी काय करायचे याचा विचार करताना मी आजूबाजूला बघू लागलो कि बाकीचे लोक काय करतात ते.

तेव्हा माझ्या लक्षात आले कि खूप जण असे आहेत कि जे स्त्री चा वेष परिधान करतात आणि मुलांना आकर्षित करून त्यांच्याशी संभोग करतात. याचे दोन फायदे आहेत. एक तर तुमची आयडेंटिटी सेफ राहते आणि दुसरा म्हणजे तुम्हाला पैसे पण मिळतात. त्यामुळे मी पण तोच मार्ग अवलंबायचा ठरवले आणि तेव्हापासून मी माझ्या चेहऱ्याला मेकअप लावून उभा राहू लागलॊ.

मी काही सर्जरी केली नव्हती माझ्या आतील अवयवांची. त्यामुळे मी छातीला उभार येण्यासाठी म्हणून तिथे पॅड वापरात असे. पण माझा मेकअप इतका चांगला असे कि बघणारे घायाळ होत असत. हा सुहास आहे कि खरेच कोणी मुलगी आहे असे त्यांना क्षणभर वाटल्या शिवाय राहत नसे. त्यामुळे माझा धंदा पण चांगला चालत असे. मी त्यामुळे खूपच खुश होते.

सुरवातीस मी स्टँड वर उभा राहायचो. पण तिथे थोड्याच दिवसात मला अडचणी येऊ लागल्या. माझ्या सारखे खूप जण तिथे येऊन धंदा करू लागले. त्यामुळे मी जागा बदलायची ठरवले. शहर संपताच खेडे गावाची हद्द चालू होत असे. तिथे असलेल्या पुला जवळ अंधार खूप असायचा आणि माझ्यासाठी तोच अंधार कामाचा होता. मी तिथे उभे राहायचे ठरवले.

दिवसभर शहरात काम करून लोकांचे लोंढेच्या लोंढे गावी जायचे तेव्हा जाताना ते मला बघितल्याशिवाय जाऊच शकत नसत. कारण तो एकच पूल होता जो शहर नि गाव याना जोडत असे. त्यामुळे माझी सोय चांगली होणार होती. मी उभी राहायला चालू केले आणि पहिल्याच दिवशी एक तरुण मुलगा माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “किती घेणार?”

मी अपेक्षित काय आहे ते सांगितले आणि तो लगेच तयार पण झाला. मी थोडे जास्तच सांगितले होते पन त्याने अजिबात नाटक न करता होकार दिला. ते बघून मी पण खुश झालो. माझ्या धंद्याची चांगली सुरवात झाली होती अश्या प्रकारे. तो मला म्हणाला “जायचे कुठे पण?”

“अरे हे काय मागे उसाचा फड आहे. त्यात जाऊ चल ना” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “तिथे?” असे म्हणून त्याने डोळे मोठे केले.

“मग एवढ्या पैश्यात तिथेच जाता येईल रे वेड्या” असे म्हणत मी त्याच्या हाताला पकडले आणि त्याला घेऊन शेतात गेले. तिथे तर खूपच अंधार होता. तिथे जाताच त्याच्या सोट्याला मी हात लावला आणि पँट वरूनच त्याचा सोटा चोळायला सुरवात केली. ते तरुण पोरग होत. त्यामुळे माझ्या हाताच्या स्पर्शाने त्याचा सोटा लगेच कडक झाला. तो आह आह करू लागला लगेचच.

ते बघून मी लगेच त्याची पॅन्ट काढली आणि त्याचा सोटा मोकळा केला देखील. त्याचे हत्यार तसे फार मोठे नव्हते पण मी त्याला लगेच माझ्या तोंडात घेतले व त्याला चोकू लागलो. मला सोटा चोखायला खूप चांगला येत होता. त्यामुळे तो कमालीचा गरम झाला. त्याने माझ्या मानेला पकडून माझी मान जोरजोरात मागे पुढे करायला सुरवात केली. त्यामुळे त्याचा सोटा खूपच आत जात होता.

खूप वेळ त्याने माझ्याकडून सोटा चोकून घेतला आणि मला उठवले. मी थोडासा पुढे झुकलो आणि मी घातलेली साडी वर करून माझी गांड उघडी केली. त्याने चाचपडत माझ्या गांडीला हात लावून गांडीचे भोक कुठे आहे ते बघितले व लगेचच त्याचा सोटा माझ्या गांडीत कोंबला. मी काय अनुभवीच होतो. त्यामुळे त्याचा सोटा लगेचच माझ्या गांडीत पूर्ण आत गेला. आत जाताच त्याने प्रचंड ताकदीने मला ठोकायला सुरवात केली.

काच काच करत तो माझी गांड मारत होता. मी आह आह करत त्याला खुश करत होतो. कस्टमर ला खुश करायची एक पद्धत होती ती. त्यामुळे तो खूप खुश होऊन मला ठोकत होता. थोड्याच वेळात त्याचा सोटा गळाला आणि तो बाजूला झाला. अवघ्या पाच मिनिटात त्याचा डाव संपला. त्याने माझा नंबर घेतला आणि तो निघून गेला.

दोन एक दिवस झाले तोच मला त्याचा फोन आला आणि त्याने मला भेटणार का विचारले. मी काय तयार होतोच. पण यावेळी त्याची गरज वेगळी होती. तो मला म्हणाला “मला तुझ्या रूम वर यायचे आहे”

“ये ना मग. पण जास्त खर्च होईल” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “होउदे. त्याची काही अडचण नाही. पण माझी एक अट आहे”

“कोणती अट?” मी असे विचारताच तो म्हणाला “मी तुझी गांड मारणार नाही. यावेळी तू माझी गांड मार. बघ तुला जमेल का ते?”

“अरे जमेल ना काही नाही. तू ये बिनधास्तपणे” असे म्हणून मी माझ्या रूम चा पत्ता त्याला दिला.

रात्री तो ठरलेल्या वेळी माझ्या रूम वर आला. थोडा वेळ इकडे तिकडे केल्यावर आम्ही खऱ्या डावाला सुरवात केली. त्याला मी माझ्या जवळ घेतले आणि त्याचं चुंबन घेण्यास सुरवात केली. तो या प्रकाराने शहारला. त्याने पण त्याला माझ्या हवाली केले आणि त्या गोष्टीचा आनंद घेऊ लागला. आम्ही दोघांनी एकमेकांचे कपडे काढायला सुरवात केली.

क्षणात आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. आम्ही दोघे एकमेकांच्या शरीराशी खेळू लागलो. त्याच बॉडी तशी खूपच नाजूक होती किंवा माझी खूपच कडक होती. माहित नाही. पण त्याचे ते तुकतुकीत शरीर बघून मी वेडा झालो. आमचा डाव चालू होणार तोच तो मला म्हणाला “माझी एक मैत्रीण पण आहे बाहेर. तिला पण घेऊया का आपल्या डावात?”

मी होकार देताच त्याने तिला क्षणात आत घेतले. ती पण खूपच तरुण मुलगी होती. आम्ही दोघे आधीच नग्न होतो आणि गरम झालो होतो. आम्ही तिला आमच्यात घेताच आम्ही दोघे तिच्यावर तुटून पडलो. तिचे कपडे काढून तिला पण पूर्ण नग्न केले. तिच्या नाजूक शरीरावर आमच्यासारखे दोन राक्षस तुटून पडले होते. तिची फिगर म्हणेज अफलातून होती. तिच्या त्या उघड्या शरीराला बघताच माझा सोटा तर खूपच जास्त कडक झाला आणि डौलाने मागे पुढे करत डोलू लागला. कधी एकदा तिच्या योनीचा उपभोग घेतो असे त्याला झाले होते.

मी तिच्या तोंडात माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिला ओरल करायला लावले.ती उभ्यानेच म्हणजे थोडीशी वाकून माझा सोटा चोकत होती. तोवर त्याने मागे जाऊन तिच्या गांडीचा ताबा घेतला. तो खाली बसला आणि त्याने तिची गांड त्याच्या हाताने फाकवली. गांड फाकवताच तिच्या गांडीचे भोक उघडे पडले. त्याने त्याची जीभ त्या भोकावरून फिरवायला चालू केली.

त्याची जीभ गाडीवरून फिरत फिरत तिच्या योनीवर देखील जात होती. तीची योनी त्यामुळे चांगलीच फुगीर आणि ओलसर झाली होती. ती इकडे माझा सोटा एकसारखी चोकत होतीच. त्याने तोवर तिकडे त्याचा सोटा तिच्या योनीत कोंबला व तो तिला ठोकू लागला. त्याच्या हिसड्यानी तिचे शरीर मागे पुढे होत होते आणि त्यामुळे ती माझा सोटा अधिकच जोरात चोकत होती.

कच कच खूप वेळ ठोकल्यावर तो बाजूला झाला आणि खाली जमिनीवर झोपला. तिने मग खाली बसून त्याचा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्याला चोकायला सुरु केले. मी मग तिच्या गांडीकडे गेलो. तिच्या गांडीचे काप मी हाताने बाजूला केले आणि तिच्या सुपारीत मी माझा भलामोठा सोटा कचकन कोंबला. तिच्यावर मी माझ्या पूर्ण ताकदीने उडायला चालू केले.

हिसड्यावर हिसडे मी तिला देत होतो. तोवर ती त्याचा सोटा चोकताच होती. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर आम्ही सगळेच आमच्या सर्वोच्च क्षणावर आलो.

त्याचा सोटा त्याने तिच्या तोंडातच गाळला. इकडे मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले. अश्या प्रकारे तिचे तोंड आणि तिची योनी दोन्ही पण आमच्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली आणि आम्ही तिघे शांत झालो.

तिची योनी लागोपाठ बसलेल्या दोन शॉट्स मुळे भगभगत होती. ती बाजूला तशीच नग्न बसली. आम्ही दोघांनी तिला मध्ये घेतले व तिच्या योनीला आमच्या हाताने कुरवाळू लागलो. भगभगत असलेल्या योनीला तेवढाच सुकून म्हणून आम्ही ते करत होतो. ती पण आमचे दोघांचे सोटे एकाच वेळी हातात घेऊन हलवत बसली होती.

तेव्हापासून आम्ही तीघे पण नियमितपणे असा डाव करू लागलो होतो. मला तर रूम वर बसल्या बसल्या दोघांना ठोकायला मिळू लागले होते.