डॉक्टरच्या बुल्ल्याची आवड

नमस्कार वाचक मित्र मंडळी, मी दीपक आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या जीवनात घडलेली एक घटना सांगणार आहे.

पात्रांची गोपनीयता राखण्यासाठी मी पात्रांची आणि स्थळांची नवे बदलली आहेत.

मी नागपूरमध्ये डॉक्टर आहे. दिवसभर सरकारी दवाखान्यात काम करतो आणि रात्री माझ्या स्वतःच्या दवाखान्यात दोन-तीन तास बसतो. रोज माझ्याकडे खूप प्रकारचे आजारी माणसे येतात.

माझं वय ३२ वर्षे असून मी एक विवाहित पुरुष आहे. मला दोन वर्षाची एक मुलगी पण आहे. मी आणि माझी बायको आठवड्यातून दोन वेळेस नक्की झवाझवीचा खेळ खेळतो.

माझी बायको ठोकाठोकीमध्ये माझ्यापेक्षा जास्त रसिक आहे. आम्ही दर वेळेस नवनवीन पोजिशन वापरून झवाझवी करतो. आता मी तुमचा अधिक वेळ न घेता सरळ कथेवर येतो.

मी सरकारी दवाखान्यात असताना दुपारी दोन-तीन च्या सुमारास एक बाई आली. तिची तपासणी केल्यावर मला समजलं की, हिला फक्त साधा ताप आहे. तपासणी झाल्यावर मी तिचं नाव विचारलं, तिने प्रभा सांगितलं.

मग मी तिला गोळ्या लिहून दिल्या. तेव्हा तर ती बाई निघून गेली. लगेच संध्याकाळी ती बाई परत माझ्या दवाखान्यात आली, तेव्हाच मला थोडं वेगळं वाटलं.

तिथून पुढे दोन दिवस प्रभा सारखी माझ्याकडे आली. ती यायची आणि मी तपासणी करतेवेळी नेहमी माझ्यासमोर आपला पदर खाली पाडायची.

तिचं हे असलं नाटक पाहून मला वाटू लागलं की, ती माझ्यावर डोळा ठेवून आहे. मग मी सुद्धा तिच्यासोबत हसून बोलायला सुरुवात केली. तिला तपासतेवेळी मी पण तिच्या अंगाला स्पर्श करू लागलो.

मग तिने आपल्या येण्याचा जसा वेळच ठरवून ठेवला होता. रोज ठरलेल्या वेळी ती यायची, मला स्वतःचे उरोज दाखवण्याचा प्रयत्न करायची.

मी सुद्धा मग तिचे ठोके मोजायचं नाटक करून तिच्या स्तनांना स्पर्श करू लागलो होतो. त्याच दिवशी संध्याकाळी नऊ वाजता ती माझ्या दवाखान्यात आली.

त्या वेळी मी दवाखाना बंद करून घरी जायला निघणार होतो. सर्व पेशंट येऊन निघून गेले होते. प्रभा आल्यावर मग मी तिला पाहून सामान आवरणं बंद केलं. आणि तिला आत बोलावलं.

तिने आत येताच माझ्या छातीत कसंतरीच होतंय, असा सूर सुरू केला. मग मी तिला बाजूला असलेल्या पलंगावर झोपायला सांगितलं. प्रभाने आज निळ्या रंगाची साडी नेसली होती, आणि त्याच रंगाचा डीपनेक वाला गळा असलेला ब्लॉउज.

दिसायला ती एवढी काही खास नव्हती. पण तिचे उरोज आणि गांड खूप भरलेले आणि मोठे होते. तिच्या उरोजांकडे एकदा पाहिल्यावर कोणीही त्यांना दाबायचे आणि चोखायचे स्वप्न पाहिल्याशिवाय राहणार नाही.

खैर ती झोपताच मी उठून तिच्याजवळ गेलो. मला माहित होतं की, तिला काहीच झालेलं नाही आणि ही असंच रोज येते. म्हणून मी हातांनीच तिला तपासू लागलो.

मी तिच्या स्तनांच्या बाजूला हात ठेवून तिला विचारलं, “इकडे त्रास होतोय का तुम्हाला?”

त्यावर ती म्हणाली, “नाही, तुम्ही थोडा वर हात घ्या. एकदम छातीवर दुखतंय.”

असं म्हणत म्हणत तिने माझा हात उचलून आपल्या स्तनांवर ठेवला. मी मग हलकेच दोन बोटांनी दाबून तिला विचारलं, “इकडे?”

त्यावर तिने उत्तर दिलं, “हो डॉक्टर तिथेच. तुमच्या हातात जादू आहे, तुम्ही दाबलं की थोडं बरं वाटतंय.”

हे ऐकून मग मी तिच्या स्तनाला अजून थोडं दाबलं. प्रभा खूप कामुक बाई होती, हे मला स्पष्ट दिसत होतं. तिने माझ्याकडून आपले स्तन दाबून घेण्यासाठी एवढे दिवस रोज चकरा टाकल्या होत्या.

आता प्रभाला पाहून आणि तिच्या स्तनांना दाबून माझा बुल्ला पण ताठायला लागला होता. प्रभाचे स्तन एवढे मोठे असून सुद्धा पूर्णतः सुडौल आणि मुलायम होते.

तीन-चार वेळेस स्तन दाबल्यावर प्रभाने आपला पदर काढून बाजूला टाकला. आता प्रभाचे स्तन तिच्या ब्लॉउजमध्ये कैद असून बाहेर येण्यास तडपडत होते.

पदर बाजूला काढल्याने प्रभाची कंबर माझ्या डोळ्यांसमोर नागडी झाली. तिने आपली साडी नाभीच्या खाली नेसली होती. त्यामुळे तिच्या पोटापासून ते नाभी पर्यंत मला सर्व काही दिसत होतं.

प्रभाचे वय सुद्धा तीसच्या वर असेल, पण तिने अजूनही स्वतःला खूप जपलेलं आहे. तिच्या कंबरेवर तिच्या वयाप्रमाणे काही जास्त चरबी नव्हती. पण तिचे स्तन पाहताच लोक वेडे होतील.

थोड्या वेळाने मी तिला म्हटलं, “तुम्हाला मी दोन गोळ्या लिहून देतो, त्या घेतल्यावर थोडं बरं वाटेल तुम्हाला.”

एवढं बोलून मी माझ्या जागेवर बसायला आलो. पण प्रभा काही तिथून उठायला तयार नव्हती. इकडे माझा बुल्ला पण ताठ होऊन पॅन्टमध्ये अडचण करत होता.

मग मी प्रभाला माझा बुल्ला दाखवायचं ठरवून आपल्या जागेवरून उठलो. आणि प्रभा माझ्याकडे पाहत असताना मी पॅन्टवरूनच बुल्ल्याला हाताने एका बाजूला केलं. हे पाहून प्रभाच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य उमटलं.

लगेच ती तिथून उठली, तिला आपला पदर ठीक करण्याची काही गरज भासली नाही. ती उठून माझ्याजवळ येऊन उभी राहिली, आणि एक हात पुढे करुन माझ्या बुल्ल्याला तिने आपल्या हातात घेतलं.

एक तर तिचे स्तन पाहून अगोदरच मी एवढा उत्तेजित झालो होतो, आणि आता तर तिने माझा बुल्ला आपल्या हातात पकडला होता. हे पाहून मी तिला बाजूला केलं, आणि अगोदर जाऊन दवाखाना आतूनच बंद केला.

मग परत मी प्रभाकडे गेलो, आणि सरळ तिच्या दोन्ही स्तनांना माझ्या हातांमध्ये भरून दाबण्यास सुरुवात केली. प्रभा किती दिवसांपासून ह्या क्षणाची वाट पाहत होती.

तिने थोडाही विलंब न करता, माझं शर्ट काढण्यास सुरुवात केली. प्रभाने पुढच्या दोनच मिनिटांत माझं शर्ट आणि पॅन्ट काढून बाजूला टाकलं. आता मी आतून बनियान आणि चड्डी घातलेली होती.

माझा बुल्ला चड्डी फाडून बाहेर येण्यास तयार होता. मी पण मग प्रभाचं ब्लॉउज काढून तिच्या स्तनांना मोकळं केलं. प्रभाने आतमधून ब्रा घातली नव्हती, त्यामुळे ब्लॉउज निघताच तिचे स्तन नागडे होऊन माझ्या डोळ्यांसमोर आले.

मी लगेच तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरून चोखायला सुरुवात केली. तिचे स्तन माझ्या हातांमध्ये बसत नव्हते, एवढे मोठे होते. मी मग तिच्या निप्पलला माझ्या दातांमध्ये पकडून त्यांच्याशी खेळायला सुरुवात केली.

प्रभा आपल्या तोंडातून कामुक आवाज काढू लागली. आहह्ह हम्मम्म्म ओह्हह्ह कम्म्म ओंन्ननन असे कामुक आवाज ऐकून मी माझ्या एका हाताने तिची साडी काढून टाकली.

प्रभाने आता माझी बनियान काढून टेबलवर ठेवली आणि सरळ आपला एक हात माझ्या चड्डीमध्ये घुसवला.

माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेत प्रभा म्हणाली, “वाह, ह्या लवड्याला जेव्हापासून पाहिलंय तेव्हापासून मला झोप येत नाहीये. आज मला हा लवडा मिळणार.”

एवढं बोलून तिने लगेच माझी चड्डी खाली खेचली आणि आपल्या गुडघ्यावर बसली. पुढे क्षणाचाही विलंब न करता तिने लगेच माझ्या बुल्ल्यावर एक पप्पी देत पूर्ण बुल्ला तोंडामध्ये घेतला.

प्रभा लॉलीपॉप सारखं माझा बुल्ला आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होती. मी माझे हात तिच्या डोक्यामागे नेऊन पकडले आणि मग मी तिच्या तोंडामध्ये झटके देऊ लागलो.

तोंडात झटके मारल्याने माझा बुल्ला प्रभाच्या गळ्यापर्यंत जाऊ लागला. आता प्रभाच्या तोंडातून फक्त गुं गुं असाच आवाज येत होता.

माझा बुल्ला पूर्णतः ओला झालेला होता, आणि मी प्रभाला झवण्याची इच्छा बाळगून असल्याने मी माझा बुल्ला आता तिच्या तोंडातून बाहेर काढून घेतला. प्रभाला उठवून मी उभं केलं.

मग तिच्या परकरचा नाडा खोलून परकर खाली खेचून काढून टाकला. प्रभाची पॅन्टीज पाहून मला नवल वाटले. प्रभाने खूपच स्टायलिश पॅन्टीज घातलेली होती.

तिच्या पॅन्टीजच्या कपड्याने फक्त तिच्या पुच्चीचे भोक झाकल्या जात होते. आणि मागून तर फक्त तिच्या गांडीच्या दरीमध्ये एक दोरी होती. मी मग प्रभाला बाजूच्या पलंगावर झोपायला सांगितलं.

ती पण लगेच तिथे जाऊन झोपली. प्रभा तिथे झोपताच मी तिची पॅन्टीज काढून टाकली. पॅन्टीज काढताच प्रभाची नागडी पुच्ची माझ्या समोर हजर होती.

मी तिच्या पुच्चीमध्ये अगोदर एक बोट घुसवून पाहिलं. माझं बोट आरामशीर आतमध्ये घुसलं. प्रभाने आपल्या पुच्ची जवळील केसांना एक वेगळाच आकार दिला होता.

पूर्ण पुच्चीभोवती तिने केसांचा एक बारीक थर ठेवला होता आणि बाकीचे सर्व केस काढून टाकले होते. हे असं काहीतरी मी पहिल्यांदाच पाहत होतो.

मी तिच्या ह्या स्टाईलची स्तुती करत तिला म्हटलं, “हे माझ्यासाठी नवीन आहे, पण ही कल्पना मात्र मला फार आवडली.”

एवढं बोलून मी प्रभाच्या पुच्चीत एकदाच दोन बोटे घुसवली. प्रभाच्या तोंडून एक आहह्ह निघाली. मला घरी जायला पण उशीर होत होता आणि एवढा वेळ दवाखाना आतून बंद ठेवणं थोडं धोकादायक होतं.

त्यामुळे मी आता सरळ तिच्या अंगावर चढलो आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवुन माझा बुल्ला तिच्यापुच्चीच्या छिद्रावर ठेवून एक हलका धक्का मारला.

हलक्या धक्क्यातच माझा बुल्ला थोडासा तिच्या पुच्चीमध्ये घुसला. तेवढ्यात प्रभाने खालून आपली कंबर उचलून एक धक्का मारला. मी न थांबता लगातार धक्के मारत प्रभाला झवू लागलो.

माझा पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसताच प्रभा थोडी हबकली, पण नंतर लगेच आपली कंबर हलवून माझी साथ देऊ लागली. प्रभाला मी विचारलं, “तुझं लग्न होऊन सुद्धा तू झवाझवीसाठी एवढी उतावीळ का आहेस?”

त्यावर ती मला म्हणाली, “आज वेळ कमी आहे, डॉक्टर. तुम्हाला मी सर्वकाही उद्या सांगते.”

हे ऐकून मी परत तिच्या पुच्चीमध्ये आपला बुल्ला आत-बाहेर करण्यास सुरुवात केली. थोड्याच वेळात माझं शरीर अकडायला लागलं, मी प्रभाला म्हणालो, “मी माझं वीर्य कुठं सोडू?”

त्यावर तिने मला गच्च आपल्या मिठीत आवळून घेतलं. मी दोन-तीन धक्के मारून तिच्या पुच्चीतच माझं पूर्ण वीर्य सोडलं. मग थोडा वेळ तसाच मी तिच्या अंगावर पडून होतो.

नंतर मग आम्ही दोघेही उठलो आणि आपले कपडे ठीक करून बाहेर निघालो. प्रभा उद्या परत येणार होती. प्रभाने माझा फोन नंबर पण घेतलेला होता.

मी मग घरी जाऊन माझ्या बायकोला एकदा झवलं आणि मस्त झोपी गेलो.

मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.