फिगर डेव्हलप करायचे मशीन

मोठे आणि भरदार स्तन कोणाला आवडत नाहीत. त्याला मी तरी कशी अपवाद असेन. मोठे स्तन आणि गोल गरगरीत गांड याचे स्वप्न मी खूप आधी पासून बघायचे. कारण मला ते नव्हते. माझी छाती छोटी होती. त्यामुळे मला कधी कधी नको वाटायचे.बाकी मुलींच्या भरदार छाती बघून मला जेलस वाटायचे. त्यांच्याकडे मुले नेहमी आकर्षित होत असत. त्यांच्याकडे लाळ घोटून बघत असत.

भरदार छाती चालताना वर खाली होते. ते बघून जाता येता मुले कमेंट्स पास करायचे. पण मला असे कधीच कोणी काही बोलले नाही. त्यामुळे मी नाराज व्हायचे. माझी गांड पण फार काही चांगली नव्हती. नावाला गांड  असून उपयोग नाही. ती जर भरलेली आणि गोल गरगरीत नसेल तर तुमच्या गांडीला काहीच किंमत नसते हे मी जाणून होते. त्यांचं मुळे मला त्याची आस होती.

गोलाकार गांडीच्या मुलींना खूपच मार्केट असते. चालताना लटक मटक करत गांडीची जितकी मादक हालचाल होईल ना तितकी ती मुलांना जास्त आवडते. मुले कशी त्या गांडाना बघतात हे मी जाणून होते. त्याच साठी मी मनातून डिप्रेस झाले होते. मला समजायचे नाही कि मी पण एक मुलगी आहे पण मला का इतर मुलींप्रमाणे भरदार छाती आणि टूमदार गांड नाही.

याचा विचार करत असताना या विषयावर मी एकदा माझ्या एका मैत्रणीशी बोलत होते त्यावर ती मला म्हणाली “अगं अनिता तुला काय वाटते कि या सगळ्या मुली ज्यांची फिगर कडक असते, ज्यांची छाती भरदार असते, ज्यांची गांड गोलाकार असते ती काय प्रत्येकवेळी नैसर्गिक च असते असे काही नाही. तुला काय सगळ्या धुतल्या तांदळाच्या वाटतात का?”

मला काही समजले नाही. मी तिला म्हणाले “म्हणजे काय? मी नाही समजले तुला काय म्हणायचे आहे ते?”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अगं वेडे. काही मुलींची बॉडी नैसर्गिकरित्या चांगली असते. नाही असे नाही. पण बाकी मुलींचे काय? म्हणजे तुझ्या सारख्या मुलींचे काय?”

“काय?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अगं तुझ्या सारख्या मुली त्यांची बॉडी तयार करून घेतात”

“तयार करून घेतात म्हणजे? मी नाही समजले? जिम ला जातात असे तुला म्हणायचे आहे का?” मी असे विचारातच ती हसू लागली आणि म्हणाली “जिम ला पैसे देऊन घाम गाळून बॉडी तयार करायची गरज मुलांना असते. आपल्याला नाही”

“मग आपण काय करायचे?” मी विचारले.

“अगं आपल्यासाठी मुले आहेत ना. आपली बॉडी तयार करण्यासाठी. बॉयफ्रेंड्स चे काय काम आहे? एखाद्याला पटायचे आणि त्याच्याकडून मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून घ्यायचे.म्हणजे आपली बॉडी आपोआप तयार होते” ती मला म्हणाली.

तिने पुढे मला बरीच माहिती दिली आणि मला सांगितले कि लवकरात लवकर एखादा बॉयफ्रेंड कर. त्यानुसार मी पण लगेच कामाला लागले देखील. कारण मला पण काही खाज कमी नव्हती. कारण भरदार छाती आणि गोलाकार गांड काय शोभेची वस्तू म्हणून मला नव्हती ठेवायची होती. त्यामुळे मी लगेच इकडे इकडे बघायला सुरवात केली.

मुलींचे एक बरे असते. तुम्ही कशा पण असा तुम्हला कोण ना कोण तरी मुलगा लगेच मिळतोच मिळतो आणि मला पण तसा मिळालाच. संदीप आमच्याच वर्गात शिकत होता. दिसायला फार काही देखणा नसला तरी बॉडी चांगली होती त्याची. सावळा असलेला संदीप शारीरिक दृष्ट्या कडक असल्याचे मी हेरूनच त्याच्यावर घिरट्या मारायला चालू केले होते.

दोन तीन दिवस मी त्याच्याकडे चोरून चोरून बघत असल्याचे त्याच्या लक्षात येण्यास अजिबात वेळ लागला नाही. तो माझ्या मागे मागे करू लागला. मी मग त्याला हळूच स्माईल देण्यास सुरवात केली. मी स्माईल देताच त्याला जणू काही आभाळ दोन बोटे शिल्लक राहिले असे वाटू लागले. तो माझा पिच्छा करू लागला होता.

शेवटी एकदा त्याने मला वाटे आडवलेच आणि मला प्रपोज केले. मी फार आढेवेढे न घेता त्याला होकार देताच तो वेडा च झाला. आमचे भेटणे चालू झाले. मी फार हावरटपणा केला नाही. कारण मला माहित होते कि आज ना उद्या संदीप मला काही सोडणार नव्हता. त्यामुळे मी त्याच्या कलानेच घेत होते. खूप दिवस भेटीगाठी झाल्यावर तो दिवस आलाच.

त्याने मला फिरवण्याचा बहाण्याने त्याच्या गाडीवर घेतले आणि मला घेऊन तो लांब निघाला. गावापासून लांब जिकडे अजिबात रहदारी नव्हती अश्या ठिकाणी तो मला घेऊन गेला. संध्याकाळ झाली होतीच. रात्रीच्या अंधाराची चाहूल लागली होती. त्याने एक आडोसा बघून गाडी थांबवली. काय होणार आहे पुढे याचा अंदाज मला होताच. मी पूर्ण तयार होते. पण मी अजिबात तसे काही दाखवले नाही.

त्याने गाडी लावून मला उतरवले आणि शेजारी असलेल्या एका पडक्या घरात तो मला घेऊन गेला. तिथे त्या अंधाऱ्या खोलीत आम्ही दोघेच होतो. आत जाताच त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव चालू केला. मला एखाद्या मुलाने केलेला हा पहिलाच स्पर्श होता, पहिलाच किस होता. मी रोमांचित झाले. त्याला वाटले मी विरोध करेन.

पण माझा उद्देश त्याला कुठे माहित होता. मी त्यामुळे अजिबात विरॊध न करता त्याला प्रतिसाद देऊ लागले. माझी छाती म्हणजे फक्त निप्पल्स च होते. पण त्यांना पण तो धरून जोरजोरात त्याच्या हाताने दाबत होता. छाती जरी छोटी असली तरी मला भावना मात्र खूप मोठ्या होत्या. दाबून दाबून त्याने माझी छाती रगडायला चालू केली.

माझ्या निप्पल्स ला त्याने हाताने पकडून जोर जोरात बाहेर ओढायला चालू केले. माझा ड्रेस त्याने झटकन काढला देखील आणि मला पूर्ण नग्न केले. मी त्याला अजिबात रोखत नव्हते. त्याला जे करायचे आहे ते करू देते होते. कारण मला माहित होते कि तो संदीपच आहे जो मला माझ्या मनात असलेली फिगर मिळवून देणार होता. त्याला नाराज करून मला अजिबात परवडणारे नव्हते.

मला नग्न करताच त्याने माझे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्यांना चोकू लागला. चोकत चोकत त्याने त्याचा हात माझ्या अंगावरून फिरवत फिरवत माझ्या योनीकडे नेला. माझ्या योनीला त्याने कुरवाळले असता मी बेभान झाले. पुरुषाच्या राकट हाताचा माझ्या योनीला असा स्पर्श पहिल्यांदाच होत होता. मी वेडीपिशी झाले.

त्याने माझ्या योनीत हळू हळू करत दोन बोटे घातली आणि त्यांना मागे पुढे करू लागला. त्याची दोन्ही बोटे अगदी आरामात आत बाहेर करू लागली असल्याचे बघून तो खुश झाला. त्याने त्याची पॅन्ट काढली. त्याचे भलेमोठे हत्यार बाहेर येताच त्याने त्याला हातात पकडले. मला तिथेच जमिनीवर झोपवले आणि माझे पाय फाकवुन तो माझ्यावर आला.

माझ्या योनीत त्याने त्याचे हत्यार कचकन कोंबले. माझे दोन्ही पाय त्याने त्याच्या खांदयावर घेतले आणि जोरजोरात तो मला हिसडे देऊ लागला. काच काच करत तो माझ्या योनीला ठोकत होता. त्याच्या हिसड्याने माझी घालमेल होत होती. माझी योनी चांगलीच फाकवली होती त्याने.

खूप वेळ एकसारखे ठोकून झाल्यावर त्याने मला जागचे उठवले. त्याने मला उभे केले आणि तो माझ्या पाठमोरा आला. माझ्या अपेक्षेपेक्षा तो खूपच पुढचा निघाला. त्याने मला भीतीवर उभेच झोपवल्यासारखे केले. थोडेसे पुढे झुकवले आणि त्याने माझ्या गांडीचा ताबा घेतला. माझ्या गांडीचे काप त्याने हाताने बाजूला केले आणि माझ्या गांडीचे भोक उघडे केले.

त्या भोकात त्याने त्याच्या हाताचे एक बोट माझ्याच तोंडात घालून ओले केले आणि हळूच आत सारायला सुरवात केली. एनिमा करतात तसे त्याने ते बोट माझ्या गांडीत घातले आणि हळू हळू करत मागे पुढे करू लागला. हळूच मग त्याने त्याचे दुसरे आणि तिसरे बोट पण घातले.आमच्या दोघांना पण आश्चर्य वाटले कि माझ्या गांडीत कसे काय इतकी बोटे गेली.

ते बघून तो खुश झाला. त्याने त्याचा हात काढला आणि त्याचा सोटा हळूच माझ्या गांडीत घातला. पूर्ण सोटा आत जाताच त्याने माझे केस मागे हाताने पकडले आणि जोरजोरात त्याची कंबर हलवून तो माझी गांड माऊ लागला. प्रचंड वेगाने त्याचाही कम्बर हालत होती आणि तो माझ्या गांडीला ठोकत होता. एकसारखे खूप वेळ गांड मारून झाल्यावर त्याने तसेच त्याचाच सोटा माझ्या गांडीत गाळला आणि आम्ही शांत झालो.

त्याने त्याचा सोटा मग माझ्या तोंडात दिला आणि मला चोखायला लावले. मी तर पूर्ण गर्भगळीत झाले होते. माझी योनी आणि माझी गांड दोन्ही पण त्याने असे काही ठोकून काढले होते कि काही विचारू नका. गांड आणि योनी दोन्ही पण भगभगत होते. पण मला संदीप ने असा काही डोस दिला होता कि त्याच्या पुढे ते दुखणे काहीच नव्हते. ते दुखणे मला आवडले होते.

अश्या प्रकारे संदीप च्या रूपाने मला माझी छाती आणि माझी गांड तयार करणारा बॉयफ्रेंड मिळाला होता. तो नियमितपणे मला त्या पडक्या घरात नेत असे आणि माझी योनी आणि गांड दोन्ही पण माझी चांगली दमछाक होऊ पर्यंत मारत असे. त्यामुळे अल्पावधीतच माझी फिगर पण इतर मुलींसारखी चांगलीच कडक झाली होती.