थंडी मध्ये झऱ्याचे गरम पाणी

हेल्लो मित्रानो माझे नाव अर्पित आहे आणि मी दिल्ली चा राहणार आहे. मी माग चे अनेक वर्षे झाली सेक्सी गोष्टी वाचत आलो आहे. त्या मुळे मला एकदम संतुष्टी मिळत असते आणि मला खूप मजा पण येत असते, आज पर्यत मी खूप खऱ्या गोष्टी वाचल्या आहेत आणि त्या गोष्टी वाचून मग मी पण एक दिवस असा विचार केला होता कि जी घटना माझ्या बरोबर घडली आहे ती मी तुम्हा सर्व लोकांना सांगावी आणि मग ती घटना मी आज तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे आणि मला आशा आहे कि ती तुम्हाला वाचायला खूप आवडेल आणि तुमच्या मनाला ती खूप आनंद देईल कारण कि हि एकदम रोमांचक आणि एकदम कामुकतेने भरलेली आहे.

असे तर हि गोष्ट थोडी मोठी आहे पण मला माहिती आहे कि तुम्हाला ती खूप आणि नक्की आवडेल. आता तुमचा सर्व लोकांचा जास्त वेळ वाया न घालवता मी आज ची गोष्ट घेउन आलो आहे आणि आता ती गोष्ट एकदम विस्ताराने मी तुम्हाला सांगतो आहे. मित्रांनो हि घटना आज पासून बहुतेक ५ वर्षे पूर्वीची आहे तेव्हा मी माझ्या कोलेज मध्ये शिकत होतो आणि माझे कोलेज चे दुसरे वर्ष होते, मी अभ्यास मध्ये एकदम हुशार होतो आणि जेव्हा हि घटना घडली होती ते थंडी चे दिवस होते आणि तो महिना जानेवारी होता.

त्या दिवशी एक जानेवारी चा दिवस होता आणि मी तेव्हा नवीन वर्ष साजरे करायला माझ्या मामा च्या घरी गेलो होतो, मित्रानो मी असे विचार करून तिथे गेलो होतो कि माझ्या मामा ची मुले पण तिथे असतील तर त्याच्या बरोबर मला खूप मजा येईल आणि आम्ही सर्व एकत्र मिळून खूप मस्ती आणि मजा करू.

मी खुप खुश झालो होतो आणि मग मी माझ्या घर च्या लोकांना सांगून सकाळी ११ वाजता माझ्या मामा च्या घरी पोचलो होतो आणि मला असे अचानक पाहून घर चे सर्व लोक एकदम खुश झाले होते, मग मी तिथे गेलो आणि माझे तोंड आणि हात पाय धुतले होते आणि मग माझ्या मामी ने मला नाश्ता दिला होता आणि मग आम्ही सर्व बसून मस्ती आणि मजा करू लागलो होतो आणि बोलत होतो आणि मग त्या नंतर संध्या काळी पार्टी चा आम्ही विचार करू लागलो होतो.

मग इतक्यात मामी च्या फोन वर कोणाचा तरी कोल आला होता आणि मग ती बोलायला आमच्या मधून उठली होती आणि बाहेर निघून गेली होती. मग असेच १५ मिनिट बोलून मामी परत आत मध्ये आली होती आणि ती आता एकदम खुश झाली होती आणि असे वाटत होते कि तिला असे अचानक काय मिळाले होते, मला तिच्या चेहर्या वर आनंद एकदम मस्त दिसत होता, ती तिच्या चेहर्या वर हलकी सी स्माईल घेऊन आली होती आणि मग ती आत मध्ये येऊन म्हणू लागली होती कि तिची चुलत बहिण निलू पण संध्या काळी इथे येणार आहे.

आता तिचे हे ऐकून सर्व लोक एकदम खुश झाले होते पण मला काही फरक पडला नाही कारण कि मी कधी पण निलू ला भेटलो नव्हतो आणि मी तिला कधी पहिले पण नव्हते, मला माहिती नव्हते कि ती कशी दिसते आहे, तिचा रंग कसा आहे, असे खूप काही होते आणि तुम्हाला आता मला काय म्हणायचें आहे ते समजले असेल, मग मी त्या नंतर समान आणायला बाजारात गेलो होतो कारण कि आम्हाला संध्या काळ ची खूप सारी तयारी पण करायची होती आणि आता आमच्या कडे खूप कमी वेळ राहिला होता.

मग बहुतेक दोन तास नंतर मी घरी परत आलो होतो आणि मग मी घरी पोचलो आणि तेव्हा माझ्या मामी ने मला सांगितले कि निलू घरी येणार आहे आणि त्या साठी तुझे मामा तिला न्यायला स्टेशन ला गेले आहेत, ते आता काही वेळा मध्ये परत येतील, मित्रानो मी बाजारा मध्ये फिरून आणि खरेदी करून खूप दमलो होतो आणि त्या मुळे मी ती काय म्हणते आहे त्या वर काही जास्त लक्ष दिले नव्हते आणि मग मी बाथ रूम मध्ये जाऊन गिजर चालू करून टाकला होता आणि मग मी अंघोळ करायला निघून गेलो होतो.

मग मी अंघोळ करून काही वेळाने बाहेर आलो होतो आणि तेव्हा मी एक टोवेल गुंडाळला होता आणि मी सरळ माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि तेव्हा मी पहिले होते कि माझ्या समोर निलू बसली आहे, असे तर मी तिला आधी कधी पहिले नव्हते पण सकाळ पासून ती येणार आहे अशी चर्चा घरी होत होती त्या मुळे तिला पाहून मला समजले होते कि ती निलू आहे आणि मला असे टोवेल मध्ये पाहून तिचे डोळे एकदम उघडे राहून गले होते कारण कि तो टोवेल जो मी गुंडाळला होता  तो एकदम पातळ होता अन तो आता भिजला असल्याने त्यातून सर्व एकदम पारदर्शी सारखे दिसू लागले होते.

आता मी पण तिथे उभा झालो होतो आणि ती सतत एकटक माझ्या कडे पाहू लागली होती आणि मी तर तिच्या सुंदरतेला पाहून तिच्या चेहर्या वरून माझी नजर बाजूला जायला अजिबात पण तयर नव्हती आणि मी तिला पाहत होतो, तिचे मोठे मोठे आणि एकदम मादक डोळे ज्या मध्ये आता संध्या काळ झाली होती, तिचे केस एकदम मोठे आणि एकदम काळेभोर आणि एकदम तेजस्वी होते जणू हिमालय मधून वाहणारा एखादा जरा आहे, आणि तिचे शरिर पण असे भरलेले होते कि देवाने तिच्या मध्ये सर्व कामुकता एकदम भरून टाकली आहे असे वाटत होते. मी तर तिला पहिल्या वेळी पाहून तिचा एकदम दिवाना झालो होतो, आणि तेवढ्यात बाहेरून मामी ने निलू ला हाक मारली होती आणि ती पटकन बाहेर निघून गेली होती, मग मी माझा रूम चा दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि मग मी माझे कपडे घालून बाहेर आलो होतो.

आता मामी ने माझी ओळख निलू बरोबर करून दिली आणि मग मी पण तिला भेटून हाय म्हणले होते आणि तिने पण मला हेल्लो म्हणले होते, मित्रांनो मला तिच्या चेहर्या वर एक दबलेले हसू दिसत होते आणि ते पाहून मला समजले होते कि ती मला असे का पाहून हसते आहे. मग आम्ही सर्व लोकांनी काही वेळाने पार्टी चालू केली होती आणि तिथे खाणे पिणे आणि डान्स सर्व काही होते, मित्रानो आता डान्स चालू झाला होता आणि सर्व डान्स करत होते तेव्हा मी जाणून बुजून निलू कडे येऊ लागलो होतो आणि तिला स्पर्श करायचा प्रयत्न करू लागलो होतो आणि मी असे अनेक वेळा केले होते.

आधी तर तिने मी असे केले त्या वर अजिबात लक्ष दिले नाही, पण मी पुन्हा पुन्हा हात पकडत होतो आणि तिला हात लावत होतो तर तीला पण आता समजले होते आणि मग काही वेळाने तिने मला स्वतः डान्स करायला सांगितले होते आणि मी तिच्या बरोबर डान्स करू लागलो होतो आणि आम्ही तेव्हा एकदम जवळ जवळ आलो होतो. मी सतत तीच्या डोळ्या मध्ये पाहत होतो आणि ती माझ्या डोळ्या मध्ये पाहत होती.

मग आम्ही खूप वेळ पर्यंत एकमेका बरोबर काही पण बोललो नाही. मग मी काही वेळाने हळूच माझा एक हात तिच्या बोल जवळ घेऊन गेलो होतो आणि मग हळू हळू कुरवाळू लागलो होतो, आधी तर ती एकदम चकित झाली होती पण नंतर ती स्मित करू लागली होती आणि मग मी तीला सांगितले होते कि निलू तू खूप सुंदर आहेस आणि मी आज पर्यंत तुझ्या पेक्षा सुंदर, सेक्सी मुलगी पहिली नाही आहे आणि माझ्या तोंडून असे ऐकून ती एकदम हसू लागली होती, मग मी विचारले कि तू असे का हसू लागली आहेस? तर ती हसत म्हणली कि तू मला आता जे तुझ्या तोंडने मला सांगितले आहेस ते मला तुझ्या डोळ्या मध्ये पण दिसते आहे.

मग मी तिला विचारले कि तुला अजून काय काय दिसते आहे? तर ती म्हणली कि ते सर्व जे तू मला इतका वेळ झाला एकदम घुरून घुरून पाहू लागला आहेस. आणि मग तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून आम्ही दोघे हसू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने डान्स संपला होता आणि मग सर्व लोक जेवण करायला बसले होते आणि मग आम्ही जेवण पण एकत्र बसून केले होते. असे आम्ही खूप कमी वेळा मध्ये एकमेकाच्या खूप जवळ जवळ आलो होतो आणि आम्हाला दोघांना असे वाटू लागले होते कि ते आम्हाला मिळाले आहे जे आम्हाला पाहिजे होते आणि आम्ही शोधत होतो.

मित्रानो आता हि गोष्ट प्रेम आणि कामुकता दोन्ही बाजूला एकदम हळू हळू वाढू लागली होती, पण माझ्या मना मध्ये अजून पण खूप प्रश्न होते, पण मी विचार करत होतो कि जे होत होते ते होऊ दे ना आणि असे क्षण परत कधी येणार आहे? आमची पार्टी बहुतेक एक वाजता संपली होती आणि माझे भाऊ बहिण झोपायला निघून गेले होते. मग त्या नंतर मामी च्या रूम मध्ये मामी, निलू, आणि मी बसून बोलू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने मामी पण झोपून गेली होती. आता मी आणि निलू एकटे तिथे राहिलो होतो, मग मी हळूच माझे पाय एका बाजूला करून टाकले होते आणि निलू च्या पायाला स्पर्श केला होता आणि तिने पटकन माझ्या कडे पहिले होते पण तिने मला काही पण म्हणले नाही.

मग माझी हिम्मत वाढली होती आणि मी काही वेळ पर्यंत असेच तिचे पाय अनुभव करत राहिलो होतो, तेव्हा मी माझ्या पायावर मोझे घातले होते आणि ते पाहून निलू ने मला म्हणले कि तुला उकडत नाही आहे का? तर मी म्हणले कि हो, पण थोडे थोडे आणि मग निलू ने मला म्हणले कि चल आपण गेस्ट रूम मध्ये जाऊ या आणि मग आम्ही दोघे उठून गेस्ट रूम मध्ये गेलो होतो, आम्ही गेस्ट रूम मध्ये गेलो आणि तिथे एक लहान आकाराचा बेड होता आणि एक खुर्ची पण होती.

मग निलू सरळ जाऊन बेड वर आडवी पडली होती आणि मी खुर्ची वर बसलो होतो आणि त्या गेस्ट रूम चे तोंड रस्त्या च्या बाजूला होते आणि त्याची एक खिडकी उघडी होती, त्या मुळे तिथे खूप थंडी व्वाजू लागली होती, मग काही वेळाने निलू ने पटकन जवळ पडलेली चादर घेतली होती आणि तिला तिच्या अंगा वर घेतले होते मग मी तर अजून पण खुर्ची वर बसलो होतो त्या मुळे मला जास्त थंडी वाजत होती आणि आता मला थोडे थोडे थरथर होऊ लागले होते आणि मी कापू लागलो होतो.

मग मला असे थंडी मध्ये बसलेले पाहून निलू ने मला म्हणले कि तू वेडा झाला आहे कि काय? तू तिथे काय करतो आहेस? आणि मग तिने मला पण तिच्या जवळ बेड वर बोलवून घेतले होते आणि मग पण आता बेड वर आडवा पडलो होतो पण मी निलू पासून अजून थोडा दूर आडवा पडलो होतो आणि मी अजून पण कापत होतो, मग निलू स्वतः पटकन माझ्या जवळ आली होती आणि तिने एकदम जोराने मला तिच्या बाहो मध्ये भरून घेतले होते, मित्रांनो खरे सांगू तिचे ते सेक्सी शरीर खूप गरम झाले होते आणि मला तर असे वाटत होते कि मी एक तंदूर जवळ उभा राहिलो आहे, माझा चेहरा एकदम तिच्या माने च्या जवळ होता, मग मी हळू हळू तिला माने वर कीस करणे चालू करून टाकले होते आणि मग तिने काही वेळाने माझ्या मागून माझ्या टी शर्ट च्या आत मध्ये तिचा हात टाकून दिला होता आणि मग ती माझ्या पाठी वर तिचा तो एकदम गरम गरम आणि एकदम मुलायम हात फिरवू लागली होती आणि मग मी तिच्या गोर्या माने पासून तिच्या छाती वर कीस करू लागलो होतो.

आता आम्ही दोघे पण एकदम तापून गेलो होतो आणि माझ्या अंगात तर एकदम आग लागली आहे असे वाटू लागले होते. मग मी माझा चेहरा वर केला होता आणि तिचे एकदम रसाळ आणि एकदम गुलाबी ओठ मी किस करू लागलो होतो. मग आम्ही असेच एकदम न थांबता ५ मिनिट पर्यंत कीस केली होती आणि मग ती एकदम हळूच थोडे मागे सरकली होती आणि मला पाहू लागली होती आणि मग ती एकदम हळू आवाजात मला म्हणली होती कि आज रात्र मी फक्त तुझी आहे आणि आज तू मला खूप प्रेम कर आणि तू मला असे प्रेम कर कि मी हि रात्र कधी पण विसरू शकणार नाही आणि मग असे म्हणून तिने मला तिच्या बाहो मध्ये एकदम घट्ट पकडले होते आणि ती मला एकदम वेड्या सारखी किस करू लागली होती.

मग मी पण समजले कि आता तिला काय पाहिजे आहे आणि मग मी पण जास्त उशीर केला नाही आणि मी पण मग पटकन तिचा टोप काढून टाकला होता आणि आता ती माझ्या समोर ब्रा मध्ये होती आणि तिचे मोठे मोठे बोल जणू ब्रा मधून बेहर यायला धडपडत होते, मग मी खाली वाकलो होतो आणि तिच्या एकदम नाजूक कमरे वर कीस करू लागलो होतो मग मी माझ्या जिभेने तिची बेंबी पण एकदम ओली करून टाकली होती आणि मग मी तिची छाती पण एकदम ओली करून टाकली होती आणि तिला मी कीस करू लागलो होतो.

आता निलू चे श्वास हळू हळू वाढू लागले होते आणि आता मला पण तिचे श्वास ऐकू येऊ लागले ओह्ते आणि मग तिने तिच्या एका हाताने मला पकडले होते आणि तिने तिच्या दुसर्या हाता मध्ये बेड शीट पकडून ठेवली होती आणि तिचे दोन्ही पण डोळे एकदम बंद झाले होते आणि असे वाटत होते कि ती माझ्या बरोबर चा एक एक क्षण एकदम मन भरून अनुभव करत आहे आणि त्याचे पूर्ण पूर्ण मजे घेत होती.

आता मी काही वेळाने तिच्या वर आलो होतो आणि मी तिच्या छाती वर माझी जीभ ठेवून तिला लिक करू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या दोन्ही बुब्स च्या मध्ये माझी जीभ लावली होती आणि मग मी सतत माझी जीभ मागे पुढे करून तिला चाटू लागलो होतो, ती आता माझ्या जीभे मुळे एकदम ओली झली होती आणि मी तर तिचे अंग अंग जणू खाऊ लागलो होतो आणि तिच्या अंगाच्या दर एक भागाचा स्वाद मी घेऊ लागलो होतो, मग मी तिला असेच काही वेळ पर्यंत चाटत होतो आणि मग मी शेवटी माझ्या दाताने तिच्या ब्रा च्या पट्टी ला एकदम हळू हळू खाली सरकवले होते आणि मग एकदम काढून टाकले होते त्या मुळे तिचे निपल बाहेर आले होते.

मित्रांनो असे कडक आणि एकदम गोल गोल निपल मी माझ्या आयुष्यात एकदम पहिल्या वेळी पाहू लागलो होतो आणि तिचे निपल मला एकदम टोकदार तलवार सारखे वाटू लागले होते जे मला आता कापून देतील, मग मी एकदम उत्तेजित होऊन तिच्या वर तुटून पडलो होतो आणि त्यांना माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना एकदम प्रेमाने चोकू लागलो होतो. मग तिने माझा हात धरला होता आणि तिच्या दुसर्या बोल वर ठेवून दिला होता आणि मग मला तिने असे केल्याने समजले कि तिला काय पाहिजे आहे आणि मग मी एकदम जोर जोराने तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि दुसरा माझ्या हाता मध्ये पकडून एकदम जोर जोराने त्यांना दाबू लाग्लो होतो आणि कुस्करु लागलो होतो.

आता मी असे करत असल्याने निलू एकदम खूप गरम आणि एकदम जास्त उत्तेजित झाली होती आणि मग तिने माझे तोंड तिच्या निपल वर एकदम जोराने दाबले होते आणि मग तिचा एक हात मागे केला होता आणि तिच्या ब्रा चे हुक उघडून टाकले होते आणि आता तिचे दोन्ही पण बोल आता एकदम माझ्या समोर आले होते, मित्रांनो वाह काय मस्त बुब्स होते तिचे? ते इतके मोठे मोठे होते कि मी माझ्या तोंडात घाय्याचा प्रयत्न करू लागलो तर ते अर्धे पण माझ्या तोंडात येत नव्हते, एकदम गोरे गोरे बुब्स आणि त्या वर एकदम गडद रंग चे टाईट निपल माझ्या साठी तर जणू स्वर्ग बनले होते, मग मी त्यांना असेच १५ मिनिट पर्यंत खूप चोकले आणि तिचे निपल पण मी माझ्या तोंडात घेऊन खूप मजा केली आणि तिला गरम केले होते आणि मी तिचे बुब्स चोकत असल्याने ती आता एकदम जास्त गरम झाली होती आणि आता ती माझा लंड घेण्या साठी एकदम तयार झाली होती.

मग मी तिच्या छाती वर पोटा वर कीस करत करत हळू हळू खाली येऊ लागलो होतो आणि तिने तेव्हा खाली लोवर घातला होता आणि मग मी माझ्या दाताने तिचा लोवर खालि करून दिला होता आणि मग माझा एक हात घेऊन तिचा लोवर एकदम खालि करून टाकला होता, आता ती सुंदर हसीना माझ्या समोर तिच्या फक्त एक काळ्या पेंटी मध्ये होती आणि मग मी तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग मी तिच्या एकदम ओल्या झालेल्या पेंटी च्या वरून तिच्या पुच्ची ला स्पर्श करू लागलो होतो आणि तिचा सुगंध मी अनुभव करू लागलो होतो, मित्रानो तिचा सुगंध असा होता कि तिच्या जवळ जाऊन मला कसली तरी नशा चढली होती आणि त्या मुळे मी एकदम तिचा वास घेऊन एकदम मदहोश झालो होतो असे मला वाटू लागले होते. मग मी काही वेळ पर्यंत असेच तिच्या पेंटी वर माझी जीभ फिरवत होतो आणि तिच्या पुच्ची चा सुगंध घेत होतो आणि मग मी शेवटी खूप गरम होऊन तिची पेंटी माझ्या दाताने एकदम पकडून तुला खाली करून टाकले होते, आता ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती आणि तिची एकदम सेक्सी जवानी आणि तिची सुंदरता माझ्या समोर होती, ती एकदम नागडी अन एकदम गोरी पान उभी होती आणि मला असे वाटत होते कि आज एका वाघाला तिचा शिकार समोरून मिळाला होता आणि तो त्याचे एकदम पोट भरून खाऊ शकत होता.

मग मी हळूच तिच्या नाजूक आणि मादक पुच्ची च्या जवळ गेलो होतो आणि एकदम लक्ष देऊन पहिले तर ती एकदम चिकणी होती आणि त्या वर एक पण केस नव्हता, ती बाहेरून एकदम गोरी पान होती आणि आत मधून एकदम गुलाबी रंगाची होती आणि अशी पुची तर मी या आधी फक्त पोर्न फिल्म मध्ये पहिली होती, मित्रांनो आज तर मला खरेच असे वाटत होते कि आज पहिल्यांदा नशिबाने माझ्या वर कृपा केली होती, मग मी हळूच तिचे पाय पसरून टाकले होते आणि मग मी तिच्या एकदम गोर्या आणि भरलेल्या पुची ला चाटू कुरवाळू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या पोटा पासून तिच्या पुच्ची च्या बाजू पर्यंत सगळी कडे खूप वेळ पर्यत आणि खूप प्रेमाने चाटून दिले होते आणि त्या मुळे निलू आता एकदम मस्त झाली होती आणि ती आता एक माशा सारखी तडफडू लागली होती आणि ती एकदम जोश मध्ये आली होती.

मित्रांनो मग मी अनुभव केले होते कि आता तिची पुच्ची आधी पेक्षा पण एकदम जास्त ओली झाली होती आणि मला तिच्या पुची चा रस सरळ सरळ दिसू लागला होता आणि असे वाटत होते कि वाघाचे मांस एकदम चांगले शिजले आहे आणि आता तो तिच्या वर तुटून पडणार होता. मग मी ठरवले कि आता हिच्या वर प्रेम केले पाहिजे आणि मग मी तिच्या पायच्या मध्ये आलो होतो आणि मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची ला स्पर्श केली होती आणि तिची पुची चाटू लागलो होतो, मग माझ्या जिभेला तिच्या पुच्ची चा श्वाद मिळताच माझा लंड पण आता एक साप सारखा एकदम कडक उभा झाला होता आणि माझा लंड बहुतेक ६ इंच लांब होता आणि आता माझ्या पूर्ण अंगामध्ये एक करंट धावू लागला होता आणि मग निलू ने माझे केस पकडले होते आणि माझ्या तोंडात तिची पुच्ची घातली होती.

आता मी सर्व काही विसरून तिच्या झर्याचे पाणी  पिऊ लागलो होतो आणि मग मी माझी पूर्ण जिभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकली होती आणि मग मी तिची पुच्ची तो पर्यंत चाटली होती जो पर्यंत तिच्या पुची तून निघणारे पाणी काही कमी झाले नाही, तिची गोरी गोरी पुच्ची एकदम रक्त सारखी लाल लाल झाली होती आणि मग मी तिची पुच्चची खूप खूप चाटली आणि त्यावर हळू हळू चावे पण घेतले होते, मग तिने माझा लंड हाता मध्ये घेतला होता आणि मला तिच्या वर बोलवले होते आणि तिने लंड तोंडात घेऊन चोकने चालू करून टाकले होते आणि मी माझा सर्व लंड तिच्या तोंडात टाकला होता आणि तिचे तोंड एकदम थुकी ने भरून गेले होते आणि मग तिने त्याला बाहेर काढले होते.

मग मित्रंनो आता आम्हाला चांगले माहिती होते कि आता काय करायचे आहे, मग तिएन तिचे पाय वर करून टाकले होते आणि मी तिचे पाय माझ्या खांद्या वर घेतले होते आणि माझा लंड तिच्या पुची वर सेट केला होता आणि हळूच धक्का देऊन आत मध्ये टाकला होता, तिची पुच्च्ची ओली होती त्या मुळे लंड एकदम आरामात आत मध्ये गेला होता आणि आम्ही एकदम वेडे झालो होतो. मग मी अनुभव केले होते कि तिची पुच्ची खूप गरम झली होती आणि मला असे वाटत होते कि मला कोणी आगी च्या समोर उभे केले आहे आणि माझा लंड पण असा ताठला होता कि जणू ती लोखंडी सळी आहे.

मित्रानो आता वाघाने त्याची शिकार करणे चालू करून दिले होते आणि मी माझे पोट तिच्या जवळ नेले होते आणि तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्या वर होते, मग मी आधी १५ मिनिट पर्यंत माझा लंड एकदम आत पर्यत टाकत होतो आणि परत काढत होतो आणि हि क्रिया मी एकदम हळू हळू करत होतो, जेणे करून ती जास्त गरम होऊन जाईल, आता १५ मिनिट झाले कि निलू ने मला म्हणले होते कि आता तू मला तुझ्या लंड चा खरा दम दाखवून दे आणि आज माझी पुच्ची फाडून दे, तिने मला खूप त्रास दिला आहे. मला खूप तहान लागली आहे, मग मी तिचे पाय बाजूला केले होते आणि तिच्या कडे वाकलो होतो आणि मग माझ्या दोन्ही पण हाताने तिची कमर पकडली होती आणि मग तिची जवाजवी मी चालू करून टाकली होती.

माझी स्पीड खूप जास्त होती आणि मी तिला ठोकत होतो, मग एक एक करून तिला ठोके मारत होतो आणि तिचे बोल आता एकदम हवे मध्ये उडू लागले होते, मग मी तिला असे पकडून ठेवले होते कि ती जरा पण हळू शकत नव्हती, ती फक्त ओरडत होती आणि अहः अहह औ उः ओह अहह आह हो अहह आय्य इह आय याह ह्झः करत होती आणि तिचे आवाज मला अजून पण जोश मध्ये आणत होते, मग मी तिची पुच्ची फाडू लागलो हतो आणि कधी तिचे निपल तर कधी तिचे ओठ मी चावून देत होतो.

आता निलू काही जास्त जोराने ओरडू शकत नव्हती कारण कि दुसरा रूम जवळ होता आणि सर्व झोपले होते आणि मग ती माझ्या पाठी वर तिच्या नखाने मारत होती आणि ती मला तिच्या दाताने माझ्या ओठा वर, माझ्या माने वर आणि माझ्या खांद्या वर एकदम जोर जोराने चावत होती. मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये सतत २५ मिनिटे ठोके मारत होतो आणि ती एकदम मस्त होऊन माझ्या कडून ठोकून घेत होती, मग काही वेळाने मला आता वाटू लागले होते कि आता माझे निघनार आहे तर मी तिला माझ्या हातातून आजाद केले होते आणि मग मी काही वेळ पर्यत सरळ होऊन बसलो होतो, मग मी काही वेळाने परत माझा लंड आत मध्ये टाकला होता आणि आता मी आधी पेक्षा जास्त स्पीड मध्ये तिला ठोके देऊ लागलो होतो आणि तिला ठोकत होतो.

आता तर आमचा पूर्ण बेड पण माझ्या ठोक्याने हलू लागला होता आणि निलू पण एकदम जोर जोराने हलु लागली होती, मग २ मिनिट नंतर मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या बुब्स वर ठेवून पुढे मागे करू लागलो होतो आणि मग मी शेवटी तिच्या बोल वर माझे वीर्य काढून टाकले होते आणि आता तिचे पूर्ण बुब्स माझ्या वीर्य ने रंगून गेले होते आणि तिने तिच्या निपल वर लावले होते आणि मग त्याला चाटले पण होते. मग आम्ही दोघे काही वेळाने बाथ रूम मध्ये गेलो होतो आणि अन्घोळ केली होती आणि मग परत येऊन आम्ही एकदम जवळ झोपलो होतो. तर मित्रानो हि होती माझी पहिली रात्र ज्या मध्ये मी माझी थंड रात्र तिच्या बरोबर गरम केली होती आणि तिला खूप मजा देऊन ठोकले होते.