आईची शिकवणी आणि जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो, आज मी तुम्हाला माझी एक एकदम खरी गोष्ट घेऊन आलो आहे, आता मी तुम्हाला आधी माझ्या कुटुंब चे सांगतो आहे, मी माझ्या आई वडिलांचा एकुलता एक मुलगा आहे आणि माझे आई वडील एक लहान गावा मध्ये राहत आहेत. त्या गावाची लोकसंख्या चारशे पाचशे असेल, माझे वडील एकदम अडाणी होते पण माझी आई १२ वी पर्यंत शिकलेली होती, त्या मुळे माझ्या वडिलांचे स्वप्न होते कि मी पण शिकून खूप मोठा ऑफिसर बनावे.

माझ्या वडिलांचे एक शेत आहे ज्या मध्ये आम्ही भाजी वगेरे उगवत होतो आणि त्याला आमच्या दुकाना मध्ये विकत होतो, माझ्या घर ची हालत अजून पण चांगली होती आणि आमच्या घरी चांगली भाजी होत असल्याने फायदा पण चांगला होता आणि आमच्या भाज्या सर्वात आधी संपून जात होत्या, मी पण खूप चांगल अभ्यास करत होतो आणि आमच्या गावा मध्ये ८ वी पर्यंत ची शाळा होती. तर पुढे शिक्षण घेण्या साठी मला दुसर्या गावाला जावे लागले होते.

आता माझे गाव त्या गावा पासून २५ किमी दूर होते, तो खूप मोठा भाग होता आणि तिथे एक कोलेज पण होते. मला आधी पासून माझी आई शिकवत होती आणि मी नेहमी क्लास मध्ये पहिला येत होतो, त्या मुळे मला स्कॉलरशिप पण मिळत होती त्या मुळे अभ्यास चा खर्च एकदम कमी होता, मग मी जेव्हा ९वी मध्ये एडमिशन घेतले होते तेव्हा अभ्यास अवघड असल्याने माझी आई मला ६-७ तास रोज शिकवणी घेत होती.

ती नेहमी साडी घालत होती आणि जेव्हा ती शिकवत होती तेव्हा तीचा पल्लू नेहमी तिच्या बुब्स वरून बाजूला सरकून जात होता आणि ते पहिले कि माझा लंड पण एकदम कडक होत होता, आता मी पण माझ्या आई चे बुब्स पहायचा प्रयत्न करत होतो. आता माझी आई तर समजून जात होती पण ती काही बोलत नव्हती. पण ती काही उत्तर देत नव्हती आणि त्या मुळे माझे लक्ष पण अभ्यास मध्ये काही करून लागत नव्हते.

आता मी माझ्या आई ला एकदम नागडी पहायचा प्रयत्न करू लागलो होतो आणि मी नेहमी तिचे बोल आणि तिची पुच्ची पाहायला मिळेल असा प्रयत्न करू लागलो होतो. आता मी रात्री पण जोपताना माझ्या आई च्या थोडे थोडे दिसत असलेल्या बोल ला आठवत होतो आणि मी मनातल्या मनात विचार करत होतो कि तिचे पूर्ण बोल कसे काय सेक्सी दिसत असतील आणि ते पाहून मला कसे वाटेल असा विचार केला कि माझा लंड एकदम ताठून जात होता आणि मग मी बाहेर जाऊन माझी मुठ मारून माझी आग शांत करून घेत होतो.

आमच्या घरा मध्ये काही बाथरूम नव्हते आणि घर च्या बाहेर एक लहान भिंत होती आणि ती वरून जाकलेली होती आणि तर आम्ही तिथे अंघोळ करत होतो आणि लघवी पण करत होतो.

माझे वडील जास्त करून आमच्या शेता मध्ये जोपत होते कारण कि आमचे भाजी चे शेत असल्याने लोक त्यातून भाजी चोरून जात होते आणि आम्हाला त्याचे नुकसान भोगावे लागत होते, मी आणि माझी आई घरी एकटे झोपत होतो. माझी आई रात्री जोपताना फक्त पेटीकोट आणि ब्लाउज घालत ओहटी आणि मग ती तिच्या ब्लाउज चे वर चे दोन बटन पण एकदम उघडे ठेवून झोपत होती.

आता जेव्हा पण आई ला रात्री झोपल्या वर लघवी लागत होती तेव्हा ती मला पण उठवत होती आणि तिच्या बरोबर जायला सांगत होती, मग मी पण तिच्या बरोबर बाहेर टोर्च घेऊन जात होतो आणि मग ती बाहेर जाऊन लाघवी करत होतो, मग मी कधी कधी ती करत असताना तिच्या वर टोर्च मारत होतो आणि असे केले कि मला तिच्या पुच्ची चे आणि गांडी चे दर्शन होत होते. आणि ते पाहून मला खूप मजा येत होती.

मग एक दिवस मी पहिले कि आई च्या पुच्ची तून काही तरी एकदम वेगळे रक्त सारखे निघाले होते तर मी आई ला विचारले होते कि आई हे काय आहे लाल लाल? तर तिने मला म्हणले कि तू जेव्हा मोठा होशील तेव्हा तुला सर्व काही समजेल असे म्हणून तिने माझे उत्तर द्यायचे टाळून दिले होते आणि मग मी पण काही म्हणालो नाही आणि आमचे दिवस असेच निघत होते.

आता आम्ही रात्री तर मुलगा आई एकत्र झोपत होतो आणि जेव्हा आम्ही जोपत होतो तेव्हा माझी आई तीचा हात माझ्या पाठी वर ठेवत होती आणि मी पण माझा हात तिच्या पाठी वर ठेवत होतो आणि झोपत होतो आणि मग तिला जेव्हा वाटत होते कि मी झोपलो आहे तेव्हा ती माझ्या जास्त जवळ सरकत होती आणि मग तिची पुच्ची माझ्या लंड वर घासून देत होती आणि त्या मुळे माझा लंड पण एकदम उत्तेजित झाला होता.

मग एक दिवस माझ्या लंड मधून माझे पाणी निघाले होते आणि ते पाहून मी जेव्हा सकाळी उठलो होतो तेव्हा एकदम जास्त घाबरून गेलो होतो कारण कि मला काय झाले ते माहिती नव्हते आणि मग मी ते माझ्या आई ला सांगितले होते तर माझी आई ते ऐकून खूप खुश झाली होती आणि मग ती मला म्हणली कि बेटा आता तू मोठा झाला आहेस. मग त्या रात्री पासून आम्ही जोपलो कि आई रोज माझ्या चड्डी मध्ये तिचा हात टाकत होती आणि मग माझा लंड कुरवाळून देत होती, आता मला ती असे करत असताना खूप जास्त मजा येत होती आणि मग मी पण माझा एक हात तिच्या ब्लाउज मध्ये टाकून देत होतो आणि मी तिचे बोल पण एकदम प्रमाणे आणि हळू हळू कुरवाळून देत होतो.

आता मी आणि माझी आई कधी कधी घर चे सामान घ्यायला बाहेर जात होतो आणि तेव्हा ती तिच्या साठी नवीन साडी, घर चे सामान आणि तिचे कोस्मेटीक चे सामान पण खरेदी करत होती, ती कधी कधी बाजारात गेले कि तिच्या साठी ब्रा आणि पेंटी पण घेत होती, तिला ते माझ्या समोर खरेदी करताना काही पण लाज वाटत नव्हती आणि मग घरी आली कि ती नवीन घेतलेली ब्रा पेंटी घालत होती आणि ती घालून माझ्या समोर येत होती आणि मला विचारत होती कि हे माझ्या वर कसे वाटत आहे? तर तिला पाहून माझा लंड एकदम कडक होत होता पण मला काही कळत नव्हते कि तो असा कडक का होत असतो आणि आता मला काय केले पाहिजे आहे.

मग मी तर शाळेला जात होतो आणि तिथे खूप मुले चांगली होती आणि माझे खूप चांगले मित्र पण बनले होते आणि आम्ही खूप मस्ती आणि मजा करत होतो, मग एक दिवस मी असेच शाळेला गेलो होतो आणि जेवण च्या सुट्टी मध्ये आम्ही एकत्र जेवण केले होते. मग माझे काही मित्र ठोकाठोकी चे बोलु लागले होते आणि मी ते काय बोलत आहेत ते एकदम लक्ष देऊन ऐकू लागलो होतो, मग मी जेव्हा घरी आलो होतो आणि माझ्या आई ला पाहू लागलो होतो तेव्हा तिला पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता, त्या दिवशी जेव्हा आम्ही रात्री झोपलो होतो तेव्हा आई ला लघवी लागली होती आणि तिने मला तीच्या बरोबर टोर्च घेऊन यायला सांगितले होते, मग मी तेव्हा माझ्या हाता मध्ये असलेल्या टोर्च ची लाईट माझ्या आई च्या पुच्ची वर मारली होती तर ते पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मग आई ने लघवी करून घेतली कि मी आई निघून जाते त्याची वाट पाहत होतो.

मग ती उठून तिचे हात धुऊन निघून गेली होती आणि मग मी तिथे उभा राहून माझी मुठ मारू लागलो होतो. मग मला तर मुठ मारताना खूप वेळ निघून गेला होता आणि मग माझी आई परत मला इतका का वेळ लागला आहे ते पाहायला बाहेर आली होती आणि मला पाहून ती मला एकदम पाहतच राहिली होती आणि मग ती एकदम चकीत झाली होती, मग मी जेव्हा तीच्या कडे पहिले तेव्हा माझे पण एकदम होश उडाले होते आणि मग ती मला असे करताना पाहून एकदम रागावू लागली होती आणि मग ती मला आत मध्ये घेऊन गेली होती आणि मग माझा लंड तिच्या हाता मध्ये पकडून एकदम जोर जोराने हलवू लागली होती. मग माझा लंड तर हळू हळू जास्त कडक झाला आहे असे मला वाटू लागले होते तेव्हा तिने अचानक माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला होता आणि मग ती माझा लंड एकदम जोर जोराने चोकू लागली होती, मग मी माझे वीर्य तिच्या तोंडा मध्ये काढून टाकले होते आणि मग मी पण खूप उत्तेजीत जालो होतो आणि मग मी पण तिचे बोल माझ्या हाता मध्ये पकडून एकदम जोर जोराने हलवू लागलो होतो.

मग मी तिचे बोल पण एकदम जोर जोराने घासत होतो आणि आता मी पहिले कि माझ्या आई चे श्वास एकदम वाढू लागले होते आणि ती एकदम घामाघूम झाली होती. मग माझ्या आई ने मला उभे केले होते आणि एक एक करून माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मला एकदम नागडे करून टाकले होते. मग मी पण माझ्या आई चे ब्लाउज आणि तिचा पेटीकोट काढून टाकला होता. आता ती पण माझ्या समोर एकदम नागडी झाली होती.

मग ती मला पलंग वर घेऊन गेली होती आणि मला 69 पोजिशन मध्ये सेक्स करू लागली होती, तर माझा लंड परत कडक झाला होता आणि ती मला म्हणू लागली कि इतका मोठा तर तुझ्या बापाचा पण नाही आहे.

मग मी माझ्या आई च्या पुची वर माझा लंड ठेवला होता आणि एक ठोका मारला होता आणि तो आत मध्ये गेला नाही, मग ती मला रागावू लागली होती आणि मग म्हणली कि राजा बेटा आरामात टाक, मी कोठे पळून जाणार नाही आहे आणि तिने सांगितले कि माझ्या पुच्चू वर थोडे थुक लावून दे.

मग मी तिच्या पुच्ची ला माझ्या थुकाने भरून दिले होते आणि परत तिच्या लंड वर धक्का मारला तर माझा लंड तिच्या पुची मध्ये अर्धा घुसला होता, मग आई एकदम जोराने ओरडली होती आणि मी एकदम घाबरलो होतो आणि लंड बाहेर काढला होता. मग माझ्या आई ने मला एक थप्पड मारली होती आणि म्हणली कि मला त्रास होतो त्याची काळजी करू नकोस आणि मला एकदम जोर जोराने ठोकून दे.

मग मी माझा लंड परत तिच्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि एक धक्का मारला होता तर अर्धा लंड परत गेला होता, ती परत ओरडली होती पण मी माझे काम चालू ठेवले होते आणि ३-४ झटके मारून माझा पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आता ती एकदम त्रासाने ओरडत होती आणि तिचे ओरडणे मला पण उत्तेजित करु लागले होते आणि ती मला साल्या अजून मार म्हणत होती आणि मग मी असे माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि झोपलो होतो.