पूनमला आरामात ठोकले

हेलो मित्रांनो माझी हि दुसरी गोष्ट आहे आणि मला सेक्स करून खूप दिवस झाले होते आणि आता मी सेक्स साठी खूप तडफड करू लागलो होतो. दिल्ली मध्ये एक वोटर पार्क आहे जिथे कपल्स साठी २००० रुपये मध्ये पेकेज असते ज्या मध्ये वोटर पार्क लंच आणि एक ए.सी. रूम २४ तास साठी भेटत असतो, तर मी तिकडचे पेकेज घेतले होते आणि मी वोटर पार्क मध्ये गेलो नाही आणि मी सरळ पूनम ला घेऊन रूम मध्ये गेलो होतो.

मग मी आधी रूम ला चेक केले होते आणि मग पूनम ला घेऊन बेड वर आलो होतो, मग मी तिच्या ओठाला कीस करू लागलो होतो आणि मग तिचे ओठ तर खूप सेक्सी आणि मुलायम होते आणि मी त्यांना एकदम वेड्या सारखा चोकत होतो आणि ती पण मला एकदम साथ देत होती.

मग मी हळू हळू तिचे सर्व कपडे काढू लागलो होतो आणि मग मी आधी तिचा सूट काढला होता आणि मग तिचे ३६ इंच चे बुब्स तिची ब्रा फाडून बाहेर येऊ लागले होते आणि मग आधी तर मी त्यांना काही वेळ घास्त्स होतो आणि मग तिचे ओठ पण चोकत होतो, मग मी तिची ब्रा उघडली होती आणि तिचे बुब्स चोकू लागलो होतो.

तिचे बुब्स माझ्या हाता मध्ये पण येत नव्हते आणि आता मी तिचे बुब्स माझ्या हाताने घासत होतो, मग मी तिचे बुब्स पिऊ लागलो होतो आणि तिचे बुब्स इतके मस्त होते कि काय सांगू? मग मला तर तिला सोडायची इच्छा होत नव्हती आणि मग मी त्यांना एकदम वेड्या सारखा किस करू लागलो होतो, मग मी तिची सलवार काढली होती आणि तिची पेंटी एकदम ओली झाली होती.

मग मी तिची पेंटी काढली होती आणि मग तिच्या मांडी ला चाटू लागलो होतो आणि आता मी तिची एक मांडी चाटत होतो आणि दुसरी माझ्या हाताने घासत होतो. आता ती एकदम तडपत होती आणि तिच्या तोंडाने आह्ह औऊ हाह्ह अहह करत होती. मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि ती एकदम वेडी झाली होती आणि तिचे सर्व केस एकदम उघडे झाले होते.

मग मी तिचे केस एक वेळा परत उचलून पहिले होते तर तिने माझे तोंड तिच्या पुच्ची वर दाबले होते. मग ती अहः औ याय्य आघ ह्जैऊ उऔउ करू लागली होती आणि आवाज काढत होती. मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये दोन वेळा माझे पाणी काढले होते आणि ती आता दमली होती आणि माझ्या समोर औ अहह औऊ करू लागली होती आणि म्हणली कि काही वेळ पर्यंत थांबून जा. मग मी उठलो होतो आणि तिचे कपडे काढू लागलो होतो आणि तिने पण मला मदत केली होती आणि तिची पुच्ची एकदम मोठी होती.

मग तिने माझी मान, माझे ओठ, माझी छाती सर्व चाटली होती. मग मी माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये दिला होता आणि माझी कमर हलवू लागलो होतो आणि आता मी खूप गरम झालो होतो आणि माझा माल तिच्या तोंडात निघाला होता.

मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो होतो आणि एकदम नागडे होतो. मग मी खालून तिच्या वर साबण लावला होता आणि तिचे पाय तिचे गुडघे मांडी आणि तिच्या पुची वर साबण लावला होता आणि माझी २ बोटे तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची पुच्ची घासत होतो, आता माझा लंड उभा झाला होता आणि मग मी शोवर बंद केला होता आणि तिला भिंतीला उभे केले होते.

मग तिने तिचे हात भिंती वर ठेवले होते आणि तिचा पाय वर केले होते, मग मला तिच्या पुची चे तोंड सरळ सरळ दिसू लागले होते.

मग मी मागून माझा लंड तिच्या पुच्ची वर लावला होता आणि तिला एकदम जोराने ठोका मारला होता आणि माझा लंड एकदम आरामात आत मध्ये गेला होता आणि ती एकदम ओरडली होती अहह उऊ उऔउ बाहेर काढ याला पण मी कोठे ऐकणार होतो आणि मग मी तिचे बुब्स घासू लागलो होतो.

मग साबण होता त्या मुळे मी तिचे बुब्स एकदम मस्ती मध्ये दाबत होतो आणि मला खूप मजा येत होती आणि मी तिला ठोके मारत होतो आणि मग ती मला साथ देऊ लागली होती, मग मी तिच्या पुचीला खूप मारले होते आणि आम्ही दोघे बेड रूम मध्ये आलो होतो.

मग मी काही वेळ पर्यंत तिचे गुलाबी निप्ल्स चोकले होते आणि मग मी तिला खाली झोपवले होते आणि मग तिचे पाय उघडले होते आणि तिची पुची मध्ये लंड टाकून उड्या मारत होतो. मग मी सतत तिला ठोकत होतो आणि एक तास तिला ठोकले होते आणि मग मी पाणी काढले होते आणि मग मी माझा सर्व माल तिच्या पुच्ची मध्ये काढून टाकला होता. मग मी तिचा चेहरा पहिला होता तर ती त्या वरून एकदम संतुष्ट वाटत होती आणि मला तर खूप आनंद झाला होता आणि आम्ही दोघे पण खूप खुश झालो होतो.