जेव्हा मी गांड मारली होती

हेलो मित्रानो माझे नाव रामन आहे आणि मी एक वेळा परत एक मस्त आणि तुमचे लंड उभे करणारी गोष्ट घेऊन आलो आहे, ती वाचली कि तुम्ही एक वेळा तर जुरुर मुठ मारून द्याल अशी मला खात्री आहे.

आधी मी तुम्हाला माझी माहिती सांगून टाकतो आहे, मी हरियाना चा राहणारा आहे आणि माझ्या लंड ची साईझ ८ इंच आहे आणि माझी हाईट ५ फुट ४ इंच आहे आणि माझी एक कमजोरी आहे कि मला मुलींच्या पुच्ची पेक्षा मुलांचे लंड घेणे जास्त पसंत आहे.

हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी बी.ए. करत होतो आणि तेव्हा माझ्या शेजारी एक नवीन फेमिली राहायला आली होती, त्या मध्ये एक मुलगा आणि त्याचे आई वडील होते, त्या मुलाचे नाव कमल होते आणि माझ्या आईने सांगितले कि कमल ची आई तुझी दूर ची आत्या लागते आहे.

मग काहि दिवस मध्ये आम्ही खूप चांगले मित्र बनलो होतो आणि आम्ही एक क्लास मध्ये शिकत होतो आणि कमल अभ्यास मध्ये खूप चांगला होता.

मी खूप अभ्यास करत होतो तरी त्याच्या एवढे मी मार्क आणू शकत नव्हतो आणि मला ते पहायचे होते कि तो जास्त टेन्शन न घेता जास्त मार्क कसे काय आणत होता. मला तेव्हा सेक्स चे काही पण माहिती नव्हते.

मग एक दिवस दुपारी मी कमल च्या घरी गेलो होतो आणि तेव्हा घरी तो एकदम एकटा होता आणि मी पहिले कि तो एकटा बसून टीवी पाहत होता. मग मी त्याच्या घरी जाऊन त्याला हाक मारली होती पण त्याने पटकन त्याचा टीवी बंद करून दिला होता.

मग मी म्हणले कि कमल काय पाहत होतास तू?

तर तो म्हनला कि काही नाही पाहत होतो मी.

मग मला काही शंका आली होती आणि मग मी काही वेळाने परत माझ्या घरी जायला बाहेर आलो होतो आणि त्याच्या खिडकी जवळ जाऊन पाहू लागलो होतो कि तो काय करत आहे, तर मी जे पहिले ते पाहून मी एकदम चकित झालो होतो.

मी जाताच त्याने टीवी चालू केला होता आणि त्या मध्ये मी पहिले कि ब्लू फिल्म चालू होती, मी आज पर्यंत ते कधी पहिले नव्हते पण आज कमल ने मला दाखवले होते. मग काही वेळाने कमल ने त्याच्या पेंट मधून त्याचा लंड बाहेर काढला होत आणि त्याला हलवू लागला होता.

मग मी हे सर्व पाहत होतो आणि कमल एकदम जोर जोराणे हाहा याय याय औऊ ऐई इएस यस स आयी औऊ ऐई अउ ओअओ ईई उ करत होता आणि मग ५ मिनिट नंतर त्याच्या लंड मधून पांढरे पाणी निघाले होते आणि त्याचा लंड पण एकदम लहान झाला होता. मग कमल पण एकदम शांत झाला होता आणि त्याने सोफ्यावर झोपून टीवी बंद करून टाकला होता.

मग मी हे सर्व पाहून माझ्या घरी गेलो होतो आणि मी विचार करू लागलो कि तो काय करत होता ते मी त्याला उद्या विचारून घेईन.

मग दुसर्या दिवशी तो माझ्या घरी आला होता तेव्हा मी त्याला विचारले कि कमल भाऊ तू काल तुझ्या घरी एकटा असताना काय पाहत होतास?

मग तो म्हनला कि काही नाही रे मी तर काही पहिले नाही.

मग मी म्हणले कि खरे बोल माझ्या समोर.

मग त्याने म्हणले कि मी एकदम खरे बोलतो आहे.

मग मी त्याला म्हणले कि तु खरे बोलत आहेस तर मी पण खरे बोलत आहे कि काल मी तू जे करत होतास ते खिडकी मधून पाहुन घेतले आहे..

कमल ने म्हणले कि काय?

मग हे ऐकून कमल चा चेहरा एकदम लहन झाला होता आणि मग काही वेळाने ती हसू लागला होता आणि म्हनला कि रमण तू किती भोळा आहेस रे भावा मी तर तेव्हा मस्ती करत होतों.

मग तेव्हा मला काही समजले नाही तर तो म्हनला कि तू आता तुझे  डोके जास्त लावू नकोस आणि उद्या दुपारी माझ्या घरी ये मग असे सांगून तो निघून गेला होता.

मग मी दुसर्या दिवशी त्याच्या घरी गेलो होतो आणि तेव्हा तो नेहमी सारखा घरी एकटा होता. आम्हि दोघे सोफ्य वर बस्लो होतो आणि मग त्याने काल ची सीडी लावली होती आणि आम्ही दोघे ब्लू फिल्म पाहू लागलो होतो आणि मला तेव्हा खूप लाज वाटू लागली होती.

मग काही वेळाने मी पहिले कि त्याचा लंड एकदम मोठा होऊ लागला होता आणि मी तो पाहत होतो.

तर तो म्हनला कि साल्या मर्द आहे तर लंड उभा होणार ना, तू काय पाहत आहे, तुझे बघ तुझी पण तीच अवस्था आहे.

मग मला त्याचे असे ऐकून एकदम लाज वाटू लागली होती आणि मग त्याने पहिले कि मी लाजतो आहे तर तो माझ्या जवळ आला होता आणि माझ्या पेंट वरून माझा लंड पकडून त्याला दाबू लागला होता.

मग तेव्हा त्याची नजर टीवी वर होती आणि तो माझा लंड पकडून दाबत होता.

मग तो असे करत असल्याने आता मला कसे तरी वाटत होते आणि मला आग लागली होती असे वाटत होते आणि माझे शरीर कापू लागले होते, मग मी कमल चा हात माझ्या लंड वरून बाजूला करून टाकला होता.

पण कमल कोठे ऐकणार होता? त्याने परत माझा लंड पकडला होता आणि दाबू लागला होता.

मग मी त्याला म्हणले कि साल्या आता त्याला हलवून दे माझ्या तोंडा मधून एकदम मस्ती मध्ये निघाले.

मग माझे ऐकून तो माझा लंड एकदम जोराने हलवू लागला होता आणि घासत होता.

मग कमल ने म्हणले कि रमण तुझा तर एकदम मस्त उभा झाला आहे रे यार, आणि माझी पण तीच अवस्था आहे.

मग आम्ही एकमेकाचे लंड काढले होते आणि मुठ मारून दिली होती.

मग आम्ही हे रोज रोज करू लागलो होतो आणि आता मी रोज त्याच्या घरी येत होतो ब्लू फिल्म पाहत होतो आणि मग एकमेकाची मुठ मारून देत होतो.

मग आम्ही एक दिवस मूवी पाहत होतो आणि ती गे मूवी होती.

मग ते पाहून कमल एकदम वेडा झाला होता आणि मला म्हणला कि रमण बघ साल्या ते काय मस्त मस्ती करत आहेत आता तू झोप आणि मी तुझ्या गांडीला माझ्या लंड चे पाणी पाजून देतो.

मग हे ऐकून तर मी एकदम खुश झालो होतो, आणि मला जे मनात येत होते तेच मला कमल सांगत होता. मला पण तेच पाहिजे होते.

मग तेव्हा अचानक तो म्हणाला कि रमण तू साल्या उलटा हो आणि आता मी तुझी गांड मारणार आहे.

मग हे ऐकून मी एकदम वेडा झालो होतो आणि माझ्या अंगा मध्ये एकदम करंट धावू लागला होता कारण कि जे मी स्वप्न पाहत होतो ते आज पूर्ण होऊ लागले होते.

मग मी उलटा झालो होतो आणि माझी गांड उघडून त्त्याच्या समोर केली होती आणि माझे पाय पण उघडले होते.

आता त्याने माझा गांडी वर तेल लावले होते आणि त्याच्च्या लंड वर पण लावला होता आणि त्याचा लंड माझ्या गांडी वर लावला होता आणि मग मी श्वास रोखून थांबलो होतो आणि मग तो मला ठोकेल याची वाट पाहत होतो, मग त्याने माझ्या गांडी मध्ये थोडा जोर लावला होता तर मी माझे भोक ढिले केले होते आणि त्याचा लंड एकदम माझ्या गांडी मध्ये उतरून गेला होता.

जेव्हा त्याचा लंड आत मध्ये गेला तेव्हा मला खूप आनंद झाला होता आणि माझ्या लंड ची इच्छा पण पूर्ण झाली होती, आता माझी गांड त्याचा लंड खात होती आणि मला तर इतका आनंद होत होता कि मला काही त्रास होते त्याची काही जणीव पण होत नव्हती,. मग तो माझ्या वर झोपला होता आणि मला कीस करू लागला होता आणि त्याचा लंड माझी गांड फाडत आत मध्ये घुसून गेला होता आणि मग मला तर आनंद होत होता. आता माझी गांड पण आत मधून गरम होत होती.

मग कमल ने जोर जोराणे माझी गांड मारत होता आणि मग काही वेळाने त्याचे सर्व पाणी माझ्या गांडी मध्ये निघून गेले होते आणि मग तो माझ्या वर झोपून गरम गरम श्वास घेऊ लागला होता. काही वेळाने तो एकदम नॉर्मल झाला होता.

मग मी त्याला म्हणले कि चल साल्या आता माझा नम्बर आहे आता मी तुझी गांड मारणार आहे, आता तू पटकन घोडा बनून जा, आता मी माझा लंड एका दमात तुझ्या गांडी मध्ये टाकून देणार आहे भेन्चोद.

मग माझे ऐकून कमल पण एकदम घोडी बनला होता आणि आता त्याने माझ्या समोर त्याची गांड उघडून टाकली होती, मग त्याची गोरी पान आणि सेक्सी गांड पाहून माझा लंड एकदम जोश माध्ये आला होता आणि मी बिगर तेल लावता माझा लंड त्याच्या गांडी मध्ये लावला होता आणि एक जोराने धक्का मारला होता आणि माझा लंड त्याची गांड फाडत आत मध्ये निघून गेला होता.

मग तो एकदम त्रासाने ओरडू लागला होता.

मग मला पण समजले कि आज त्याची गांड एकदम पूर्ण पणे फाटून गेली आहे.

मग तप म्हणला कि साल्या तू जरा हळू हळू कर ना, तो ओरडत म्हनला.

मग त्याचा लंड पण आता उभा झाला होता आणि मग मी माझा हात खाली घेतला आणि त्याचा लंड पकडून घेतला होता आणि मी त्याची मुठ मारु लागलो होतों मी कधी त्याची मुठ मारत होतो तर कधी त्याची गांड मारत होतो.

त्याचा लंड पण आता एकदम ताठून कडक झाला होता आणि त्याचा लंड माझ्या हाता मध्ये होता आणि माझा लंड त्याच्या गांडी मध्ये होता आणि मी त्यला सतत ठोकत होतो आणि असली मजा मला आधी कधी आली नाही.

मग मी माझी स्पीड हळू हळू वाढवून टाकली होती आणि मी त्याच्या गांडी चा सर्व दम काढून टाकला होता, मी त्याची गांड खूप जोराणे ठोकत होतो आणि काही वेळाने मला समजले कि आता माझे निघणार आहे आणि मग मी त्याचा लंड पकडून मुठ मारू लागलो होतो.

मग काही वेळाने त्याच्या लंड ने पाणी काढून टाकले होते आणि मग मी पण त्याला पाच सात ठोके मारले होते आणि माझ्या लंड ने पण पाणी काढले होते.

मी माझा लंड बाहेर काढून पाणी काढले आणि माझी पिचकारी सगळी कडे उडाली होती.

मी एकदम जोराने श्वास घेत होतो आणि माझे श्वास पण खूप वाढले होते आणि माझ्या लंड मधून पाणी निघत जात होते.

मग आता जेव्हा पण चान्स मिळेल तेव्हा आम्ही एकमेकाची गांड मारून देत होतो.