माझी बायको कुत्री बनली

माझ्या लग्नाला अजून एक वर्ष झाले आहे आणि मी माझी बायको सोनिया ला खूप प्रेम करतो आहे. आमची एरेंज मेरेज होती आणि आम्ही लग्न च्या आधी ४ महिने पासून एकमेकाला ओळखत होतो.

लग्न च्या नंतर सेक्स चे स्वप्न तर सर्वाना होत असते आणि मला पण ते होते. वेगवेगळे पोर्न विडीयो पाहून माझी सेक्स वासना खूप वाढली होती.

मी आणि सोनिया लग्न च्या आधी फोन वर खूप बोलत होतो माझी इच्छा होत होती कि तिच्या बरोबर सेक्स चेट करू पण माझी हिम्मत होत नव्हती, मला हे माहिती नव्हते कि तिच्या मध्ये सेक्स साठी काय भावना आहे आणि तिला कसे सेक्स पसंत आहे.

मला तर सेक्स विडीयो पाहून नवीन नवीन सेक्स करायची इच्छा होत होती, जसे कि बीडीएसएम, सीएफएनएम वगेरे. पण मला भीती वाटत होती कि हे माझ्या पत्नी ला आवडेल कि नाही.

मग वेळ गेली होती आणि आमचे लग्न झाले आणि सुहागरात्र पण आली होती, सोनिया बेड वर लग्न च्या साडी मध्ये होती आणि मी रूम मध्ये आलो होतो, माझा लंड ५ इंच आहे आणि तो कडक झाला होता, मला माहिती होते कि सेक्स ची सुरुवात आराम मध्ये करायला पाहिजे आणि आम्हाला आधी मना पासून जवळ आले पाहिजे.

मग मी सोनिया च्या जवळ गेलो होतो आणि तिला पाहू लागलो होतो.

ती म्हणली कि फक्त पाहत राहणार कि काही करणार पण आहे, हे ऐकून मी एकदम लाजलो होतो आणि हसू लागलो होतो, मी तिला मिठी मारली होती आणि आम्ही बेड वर झोपलो होतो.

मग मी तिला म्हणले कि मग बोला सोनिया जी सुरुवात करायची काय?

ती हसत म्हणली हो जरूर, मला तर तुमचा पप्पू तयार आहे असे दिसते आहे.

मी हे ऐकून हैराण झालो कि ती एकदम मोकळी झाली आहे.

मग मी म्हणले कि मग सांगा कसे सुरुवात करायची?

तिने म्हणले कि आज रात्री मला तुला माझ्या वश मध्ये करायचे आहे. तू माझ्या इशारा वर नाचायला तयार आहेस काय?

मी हे ऐकून थोडा चकित झालो होतो आणि म्हणले कि मेडम तुमच्या साठी माजी जान पण हाजीर आहे.

मग तिने म्हणले कि मी ड्रेस चेंज करते. मग मी पण माझे कुर्ते आणि बनियन काढले होते, तिने एक बेबी डोल घातली होती, तिला असे कपडे घालताना पाहून मी एकदम बैचेन झालो होतो.

मग मी एकदम जाऊन तिचे दुध पकडले होते आणि ती पटकन मझे सरकली होती आणि हसत म्हणली कि नाही नाही इतक्या लवकर नाही थोडी वाट पहा.

मग तिने म्हणले कि चला पतीदेव आता मी तुमची सर्व हवस शांत करून देते. माझ्या समोर स्ट्रीपटीज कर, म्हणजे नाचत तुझे कपडे काढ.

मी हसलो आणि म्हणलो तू तर खूप तेज आहेस, पहिल्याच रात्री पतीला जोरू चा गुलाम बनवायचा आहे.

सोनिया म्हणली कि मला तुम्हा पुरुषांचे सर्व माहिती आहे, माझी द्यायला मी तुमच्या कडून काही पण करून घेऊ शकते.

मी हसलो आणि म्हणले कि मी प्रयत्न करतो.

मग मी माझी कमर हलवत माझ्या पाजामा चा नाडा उघडला होता आणि मागे फिरलो आणि खाली वाकलो आणि माझा पजामा काढला होता.

सोनिया म्हणत होती कि वाह रे वाह माझी राणी, काय कमर आहे, काय गांड आहे, काय लंड आहे तुझा.

मी मेल बिकिनी ची चड्डी घातली होती तर माझ लंड आणि अंडे सरळ सरळ शेप दिसत होता, मग मी थोडा नाचलो होतो आणि मग माझी गांड हलवू लागलो होतो.

सोनिया चेयर वर बसली होती आणि मी तिच्या अआजू बाजूला नाचू लागलो होतो, तिला गरम करू लागलो होतो आणि लेपडान्स केला होता.

मग सोनिया ने एकदम माझे अंडे पकडले होते आणि त्यांना दाबले होते, मी तर एई उऊ उऊ ओरडलो होतो.

ती एकदम जोराने हसू लागली होती आणि म्हणली कि तुम्हा मर्दांची सर्वात मोठी कमजोरी मी पकडली आहे.

मग तिने म्हणले कि चल आता तुझी चड्डी काढून टाक.

मी पण  नागडा होण्यासाठी उतावळा झालो होतो, मी एकदम सेक्सी स्टाईल मध्ये माझी चड्डी काढून टाकली होती.

माझा उभा लंड आता लटकत होता आणि त्यावर थोडा ओलावा आला होता.

मला आता मजा येत होती आणि मी तिच्या इशारा वर नाचत होतो, मी आता मना पासुन्न तिचा नोकर बनू इच्छित होतो.

माझ्या उभ्या लंड ला पाहून सोनिया हसली आणि म्हणली कि बस हेच आहे तुझ्या जवळ, याच्या वर तुला गर्व आहे, हा लंड नाही बुल्ली आहे माझी जान हा हा हा हा यार तू मर्द आहेस कि नाही?

मला हे एकून थोडे वाईट वाटले नि मी माझा लंड हलवून पाहू लागलो होतो.

तिने मला तिच्या जवळ बोलवले होते आणि लंड चेक करू लागली होती, मग तिने म्हणले कि चल आता डॉगी पोज मध्ये ये माझ्या समोर बस.

मग ती चेयर वर बसली होती आणि मध्ये मध्ये तिची पुची घासत होती. मी खाली कुत्र्या च्या पोज मध्ये बसलो होतो, तिने प्रेमाने माझ्या डोक्या वर हात ठेवला आणि विचारले.

ती – चल आता माझे फिर मला तुझी गांड पहायची आहे.

मी बसत मागे फिरलो होतो, आता माझी नागडी गांड तिच्या समोर होती.

ती – आत्ता तुझे डोके खाली करून तुझे पाय उघड माझ्या कुत्र्या.

मला पण मजा येत होती आणि मी माझे डोके खाली करून माझे पाय उघडले होते.

आता पायाच्या मध्ये माझा लंड आणि अंडे लटकत होते, ती म्हणली कि वाह माझ्या मर्दा काय मस्त अंडे आहेत तुझे.

असे म्हणून तिने माझे अंडे दाबले होते आणि मी जोराने आई केले होते.

तिने हसत म्हणले कि हाहा पती ला असे नागडे करण्या मध्ये खूप मजा येते.

सोनिया मग आत मध्ये गेली आणि एक कुत्र्या चा पट्टा घेऊन आली, तिने मला ते घातले होते आणि तिची दोरी तिच्या हात मध्ये होती.

मग ती पूर्ण रूम मध्ये दोरी ओढून मला फिरवू लागली होती आणि मी कुत्र्या सारखा तिच्या मागे मागे चालू लागलो होतो, मला पण मजा येत होती असे सर्व करून.

मग ती मला बाथ रूम मध्ये घेऊन गेली होती आणि म्हणली कि एक पाय वर करून कुत्र्या सारखे लघवी कर, मला तुझा लंड पहायचा आहे.

मग मी पण तसे केले होते आणि एक पाय वर करून लघवी केली होती.

सोनिया – गुड माझ्या लहान लंड, आता मी जसे म्हणते तसे करत जा.

चल आता पाय उघड.

मी मग माझे पाय उघडले होते.

तिने माझ्या अंडा वर मागून ह्ळूच लात मारली होती.

मी एकदम ओरडलो आज उऊ याय औऊ ऐई आणि ती हसून म्हणली कि हाहा इतके पण सहन करता येत नाही काय.

मी म्हणले कि तुमच्या साठी तर जान पण हाजीर आहे जान.

तिने मग हे ऐकून मला थप्पड मारले होते माझ्या अंडावर, मी आता त्रासाने जमिनी वर झोपलो होतो.

ती हसली आणि प्रेमाने मला म्हणली कि चल पतीदेव आज तू माझी चांगली गुलामी केली आहेस, आता मी तुला माझे शरीर देऊ शकते आहे, हे तुम्ही कमवले आहे.

मग मी उभा झालो होतो आणि तिला मिठी मारली होती मी तिची बेबी डोल काढू लागलो होतो आणि तिचे दुध चोकू लागलो होतो, मग मी तिची पेंटी काढली होती आणि तिला नागडे केले होते.

मग मी तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या पुची मध्ये बोट टाकले होते आणि जोर जोराने हलवू लागलो होतो.

ती जोर जोराने आह औ याय यी यस याय करत होती.

मग मी कंडोम काढले होते आणि घातले होते, ती लंड चोकू लागली होती आणि मला मजा देत होती, मी तिला मागे फिरवले होते आणि डॉगी स्टाईल मध्ये केले होते आणि लंड एकदम झटका देऊन आत टाकला होता.

मी जोर जोराने झटके मारत होतो आणि तिचा आवाज निघाला होता.

मला अजून जोराने ठोक, माझी गांड मारून घे. तुझ्या लंड मध्ये दम नाही आहे काय?

मग मी एकदम जोर जोराने तिला आत बाहेर करू लागलो होतो आणि तेव्हा तिने लंड बाहेर काढला होता आणि कंडोम काढला होता.

ती – चल आता झोपून घे, मी तुझा हलवणार आहे.

मी बेड वर झोपलो होतो आणि सोनिया ने माझा लंड प्रेमाने ओढला होता आणि हलवू लागली होती, मध्ये मध्ये ती दोन्ही हातानी लंड घासत होती आणि मला मजा येत होती.

आता माझे निघनार होते.

तिने म्हणले कि पतीदेव जेव्हा पिचकारी निघणार असेल तेव्हा मला सांगा आणि ती एकदम जोर जोराने माझा लंड हलवू लागली होती.

कधी अंडे ओढत होती तर कधी लंड वर थप्पड मारत होती.

मी तिला सांगतिले कि आता माझी पिचकारी निघणार आहे.

ती एकदम मागे हटली होती आणि म्हणली कि नाही नाही पतीदेव, इतक्या लवकर नाही, तुम्हाला खूप वेळ टिकले पाहिजे आणि ते मी तुम्हाला शिकवणार आहे, मी तुम्हाला क्लायमेक्स पर्यंत आणेन पण तुमचे निघू देणार नाही, त्या मुळे तुमची लंड उभा ठेवायची शक्ती वाढेल आणि तुमचे वीर्य पण घट्ट निघेल.

नाही प्लीज माझे निघून जाऊ दे, आता मला सहन होत नाही आहे, प्लीज प्लीज मला निघू दे.

नाही जान चांगला मर्द बनायला तुला हे करणे जरुरी आहे, आता पासून मी तुला हे ट्रेनिंग देते ते चांगले कर, कारण कि आता तू माझा गुलाम आहेस.

मी हो म्हणले होते आणि माझा लंड लहान होत असताना पाहत होतो, आता तो पण हळू हळू बसू लागला होता, सोनिया ने मला प्रेमाने कीस केले आणि झोपू लागली होती.

मी पण काही वेळ नंतर झोपलो होतो.

दुसरी सकाळ माझे डोळे उघडले होते आणि पाहिले कि सोनिया माझा लंड चेक करत होती आणि हळू हळू हलवत होती.

तिने गुड मोर्निंग जान म्हणले होते.

बघितले काल रात्री तुझे निघाले नाही त्या मुळे आज कसे एकदम कडक उभा झाला आहे, याला म्हणतात मर्दानगी.

मग तिने जोराने हलवणे चालू केले होते आणि माझे वीर्य एकदम दूर पर्यंत निघाले होते.

हा हा हा क्या बात हे, याला म्हणतात खरी पिचकारी, तिने म्हणले.

मग आम्ही दोघे हसलो होतो आणि मिठी मारली होती.