पब मध्ये जुळलेली गोष्ट

त्या दिवशी ऑफिस मध्ये कामाचा खूपच लोड होता. गेले महिनाभर रोजच काम इतके वाढेल होते कि नको नको झाले होते. सकाळी लवकर जायचे आणि रात्री उशिरा यायचे. असे महिनाभर झाल्यावर मात्र मला अक्षरशः नको झाले होते. काय समजत नव्हते कि काय करावे.

नशिबाने कामाचा लोड थोडा कमी झाला होता. त्या दिवशी शनिवार होता. माझे काम दुपारीच संपले आणि मी खूप खुश झालो. मी दुपारीच ऑफिस मधून बाहेर पडलो आणि रूम वर आलो. मी नोकरी निम्मित शहरात राहायचो एकटाच. त्यामुळे मला मित्र वगैरे काही नव्हते. जे काही होते ते ऑफिस मधील सहकारीच. बाकी कोणीच नाही. त्यामुळे रूम वर पण माझा वेळ जात नसे.

माझे सहकारी मला नेहमी म्हणायचे ‘राकेश तू दिसायला इतका चांगला आहे. तुला कोणीही मुलगी सहज पटेल. तू गर्लफ्रेंड का करत नाही? तुझा वेळ तर चांगला जाईलच पण तुझ्या संभोगाची पण सोय होईल.”

त्यांचे म्हणणे काही चुकीचे नव्हते. मी खूप देखणा जरी नसलो दिसायला तरी माझी शरीरयष्टी पिळदार असल्याने मी समोरच्याच्या मनात लगेच घर करू शकत असे. उंच, धिप्पाड छाती, पिळदार स्नायू आणि सरळ नाक यामुळे मी समोरच्याला घायाळ तर नक्कीच करू शकत होतो. पण मला वेळच मिळायचा नाही. पण रात्री मात्र माझी पंचाईत होत असे. मी खूप जणींना आठवून त्यांच्यावर मूठ मारायचो. शेवटी मला पण भावना होत्याच ना.

तर त्या दिवशी लवकर आल्यावर काय करायचे या विचाराने मी हैराण झालो होतो आणि त्याच वेळी माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली. शनिवार असल्याने शहरात खूप ठिकाणी पब्स ला पार्टी असतात हे मला माहित होते. अर्थात पब ला एकटे जाण्यात काहीच अर्थ नसतो. पण माझा नाईलाज होता. तेवढेच मुली बघायला मिळतील आणि निवांत दारू पिता येईल या विचाराने मी एका नावाजलेल्या पब ला जायचे ठरवले.

मी आवरले आणि त्या पब ला गेलो.अपेक्षेप्रमाणे तिथे खूप गर्दी होती. मुले मुली खूपच नटून थाटून आल्या होत्या. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे झाले होते. खूपच आखूड ड्रेस घालून आलेल्या त्या मुली बघून माझ्या भावना जागृत झाल्या नसत्या तरच नवल.

मी एका कोपऱ्यात बसलो. निवांत दारू पित आनंद घेत होतो. माझ्या समोरच दोन साधारण चाळीशीतील कपल्स होते. ते डान्स करत होते. त्या दोघी दिसायला खूपच हॉट आणि सेक्सी होत्या. त्या मानाने त्यांचे नवरे खूपच साधे वाटत होते. त्यातील एकीने काळ्या रंगाचा छोटा स्कर्ट घातला होता. तो इतका छोटा होता कि जर ती गोल फिरली असती तर तिची निकर दिसली असती. तिला बघून मी आ वासून बसलो होतो.

तिचे खाली उघडे होते तर दुसरीचे वर. त्या दुसरीने पॅण्ट आणि वर पार्टी वेयर घातले होते. त्याचा गळा असा काही वेगळ्या पद्धतिने शिवला होता कि त्यातून तिचे फक्त निप्पल्स च दिसायचे बाकी होते. बाकी तिची सगळी छाती पूर्णपणे उघडी होती. त्या दोघी आपापल्या पार्टनर बरोबर नाचत होत्या. मी मधेच माझा मी एका कोपऱ्यात नाचून पुन्हा टेबल वर येऊन दारू पीत होतो. माझ्याकडे त्यांचे लक्ष होतेच.

थोड्या वेळात ते दोघे माझ्याकडे आले व माझ्या शेजारी येऊन बसले आणि म्हणाले “काय एकटेच आला आहात का?”

“हो एकटाच” मी असे म्हणताच त्यातील एक म्हणाला “अहो पब ला एकटे येत नाहीत आणि आलात तरी एकटे पडत नाहीत. चला आमच्या बरोबर नाचा तुम्ही” असे म्हणून ते मला ओढून घेऊन गेले देखील.

मी त्या चौघां बरोबर नाचू लागलो. त्या दोघांच्या मानाने मी खूपच तरुण तर होतोच पण माझी बॉडी खूपच चांगली असल्याने त्यांच्या बायका माझ्या बरोबर जास्त नाचू लागल्या. आम्ही पेग वर पेग मारत होतो आणि नाचत होतो. त्या म्युजिक ने आम्हाला खूपच नशा चढली होती. काय चालू आहे ते समजत नव्हते.

थोड्या वेळाने त्यातील एक जण म्हणाला “चला आपण सगळे माझ्या घरी जाऊ. तिथे पार्टी करूया”

मी नकार देण्याचा प्रश्नच नव्हता. एका आलिशान घरात आम्ही गेलो होतो. आत जाताच त्याने दार लावले आणि म्युजीक चालू केले. आम्ही पुन्हा नाचू लागलो. पब मध्ये आम्ही सगळे एकत्र नाचत होतो. मात्र इथे एक गोष्ट वेगळी झाली. ते दोघे बाजूला नाचू लागले आणि मी त्यांच्या बायकांसोबत वेगळा पडलो. मला काय समजेना काय होत आहे ते.

त्यातील एक म्हणाला “तुम्ही तिघे वेगळे नाचा. उगीच आम्हाला तुमचा आणि तुमचा आम्हाला त्रास नको. असे म्हणून त्यांनी आम्हाला आतील खोलीत जाण्यास सांगितले. त्या दोघी मला घेऊन आतील खोलीत गेल्या. आमचे म्युजिक वेगळे लावले आम्ही आणि नाचू लागलो. सोबत दारू होतीच. त्यामुळे काही विचारायची सोय नव्हती.

नाचता नाचता त्या दोघी माझ्याशी जवळीक करू लागल्या. फुल्ल लोड असलेल्या त्या त्यांची छाती माझ्या शरीराला लावून घासाघीसी करू लागल्या. मला मग राहवले नाही. मी पण त्या दोघीना माझ्या जवळ घेऊ लागलो. दोघींच्या कमरेत हात घालून त्यांना मी माझ्या जवळ घेतले आणि माझे हात आपसूक त्यांच्या गांडीवर आले.

डान्स करत करत मी त्यांच्या गाडीवरून हात फिरवू लागलो. त्या काही म्हणाल्या नाहीत. मग मी सोडतो होय. हळू हळू करत मी त्यांना माझ्या जवळ जास्तच ओढले आणि त्यांचे किस घेऊ लागलो. माझा हात त्यांच्या छातीवर ठेवून मी त्यांना गरम करू लागलो. माझ्या स्पर्शाने त्या खूप गरम झाल्या आणि मला त्यांच्या जवळ खूपच ताकदीने ओढू लागल्या.

त्यातील एकीने माझ्या सोट्याला हात लावला आणि त्याला ती चोळू लागली. ती खाली बसली व तिने माझी पॅन्ट उतरवली. माझा भलामोठा सोटा बाहेर येताच तिने त्याला चोखायला सुरवात केली. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता. ती त्याला जमेल तसे तोंडात घेऊन त्याच्याशी खेळ करत होती. माझ्या गोट्यांवरून जीभ फिरवत फिरवत ती सोट्याच्या शेंड्यावर जाताच मला प्रचंड भावना झाल्या आणि त्याचा सगळा रिजल्ट दुसरी वर दिसला. मी तिला ताकदीने माझ्याकडे ओढले.

त्या दुसरीला माझ्या जवळ घेताच माझा हात तिच्या शर्ट मध्ये कोंबला आणि तिच्या छातीला प्रचंड ताकदीने तिला दाबू लागलो. न राहवून तिला मी मग नग्न केले आणि तिच्या गोलाकार छातीला माझ्या तोंडात घेतले. तिचे निप्पल्स खूप छोटे होते. पण मी तोंडात घेताच ते बाहेर येऊ लागले. तिला ते आवडत असल्याचे इंडिकेशन होते. मला त्यामुळे अधिकच चेव आला आणि मी जोमाने कामाला लागलो.

तिचे निप्पल्स चोकत चोकत मी माझा सोटा चोकून घेत होतो. थोडा वेळ झाला आणि आम्ही सगळे उठलो. जी चोकत होती तिचे पण कपडे आम्ही काढले आणि तिला पण नग्न केले. मी खाली पाठीवर झोपलो. एकीने माझा सोटा तोंडात घेलता आणि त्याला चोखायला चालू केले देखील. तोवर दुसरीने तिचे पाय फाकवले आणि माझ्या तोंडावर ती येऊन बसली.

तिची गांड माझ्या तोंडावर येताच मी तिच्या गांडीचे काप माझा हाताने बाजूला केले व आतील गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. सर सर करत माझी जीभ तिच्या योनीच्या पदारांचा ठाव घेत होती. तिची योनी नाचून घामाने ओली झाली होती. ती खारट योनी मी तसाच चाटत होतो. चाटून चाटून मी तिला अजून जास्त ओली चिंब केली.

खूप वेळ चाटाचाटी झाल्यावर मी दोघीना बाजूला केले. त्या दोघी गुडघ्यावर बसल्या. माझ्याकडे गांडा होताच मी पुढे झालॊ आणि माझ्या सोट्याला एकीच्या योनीत कोंबले. लगेचच मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकायला चालू केले. काच काच करत मी तीलाठोकून काढत असताना दुसरीच्या गांडीवर मी जोर जोरात हाताने फटके मारत होतो. तिच्या गांडीवर माझ्या हाताचे चटे उठत होते.

थोड्यावेळाने मी दुसरीच्या गांडी मार्गे योनीत माझा सोटा घातला आणि तिला पण ठोक ठोक ठोकून काढले. प्रचंड वेगाने दोघीना ठोकून झाल्यावर त्यांना मी खाली बसवले आणि माझा सोटा त्यांच्या तोंडात दिला. चोकून चोकून त्यांनी त्यातून बाहेर आलेल्या वीर्याचा फडशा पाडला. मनसोक्त वीर्य पिऊन त्यांनी माझ्या सोट्याला चोकून साफ केले आणि आम्ही शांत झालो. आम्ही तसेच नग्न पडलो होतो. त्या माझ्या सोट्याला काही केल्या सोडायला तयार नव्हत्या. माझ्या कामगिरीवर त्या प्रचंड खुश झाल्या होत्या.

मला पण खूपच मजा आली होती. खूप महिन्यांनी मी कोणाला तरी ठोकले होते आणि ते पण एकाच वेळी दोघीना. सोने पे सुहागा म्हणतात तसेच काहीसे माझ्या बाबतीत त्या दिवशी झाले होते. आमचे ठोकाठोकी झाले तोच त्यांचे पार्टनर्स आले. आम्ही तिघे पण नग्न होतो. आम्हाला बघूनही ते काही बोलले नाहीत. त्यांची त्यासाठी काहीच अडचण नव्हती. तेव्हापासून मी नियमितपणे त्यांच्या घरी जाऊ लागलो होतो आणि त्यांच्या बायकांना मनसोक्तपणे ठोकून काढत होतो.