रात्रपाळीत चोदली सेक्सी नर्सची योनी

मी तेव्हा माझे कॉलेज संपवून माझ्या नोकरीच्या शोधात होते. माझे वय तेव्हा साधारण पंचिवस वर्षे होते. मी कॉलेज मध्ये असताना खूप देखणी होते. गोरी तर होतेच मी. पण त्याच बरोबर गळ्याच्या खाली पण माझा हात कोणी धरणारे नव्हते. साडे पाच फूट उंची, ३६-२४-३६ अशी फिगर, जमेल तितके गोल आणि बाहेर  आलेले उरोज जणू काही बघताच क्षणी दाबावे असे, सिंहकटी कंबर आणि टपोरे कलिंगड कापून चड्डीत ठेवावे अशी लाभलेली गोलाकार गांड यामुळे मी मुलांच्या लिस्ट मध्ये नेहमीच वर असे.

माझा स्वभाव पण काही कमी सोज्वळ नव्हता. खूपच झवाडी होते आणि आज देखील आहे. मला सतत कोणी ना कोणी तरी संभोगासाठी लागत असे. मी एकेक वेळी पाच पाच मुलांसोबत अफेयर करत होते. सकाळी एक, दुपारी एक आणि संध्याकाळी एक अशी मुले मी फिरवली आहेत. त्यावरून तुम्हाला माझ्या झवाडे पणाचा अंदाज आला असेलच. अशी मुलगी किती दिवस संभोग न करता राहू शकते सांगा बरे.

पण दुर्दैवाने माझ्या नशिबी तो योग आला कि मला खूप वर्षे संभोगाविना राहावे लागले. त्याचे कारण होते माझी कुंडली. माझे कॉलेज संपले आणि माझ्या घरच्यांनी माझ्या लग्नाचा बघा बघीचा कार्यक्रम चालू केला देखील.मी तेव्हा फुल फॉर्म मध्ये होते आणि मला कोणी पण लगेच पसंद कार्ले अश्या अविर्भावातच मी होते आणि त्याच वेळी तो बॉम्ब माझ्यावर पडला.

खूप मुले येऊन मला बघून जात होते. प्राथमिक पसंती पण मिळत होती आणि अगदी शेवटी जेव्हा ते कुंडली बघत तेव्हा माझ्या कुंडलीत मंगळ असल्याचे सांगून ते मला रिजेक्ट करत असत आणि त्यामुळे माझे लग्न काही केल्या होत नव्हते. पाच वर्षे झाली मी घासत होते आणि तरीही माझे लग्न काही ठरत नव्हते. शेवटी मी निराश झाले आणि लग्नाचा नाद सोडला. होईल तेव्हा होईल म्हणून मी नोकरी चे नियोजन केले.

मी एका दवाखान्यात नर्स म्हणून मग काम करू लागले. माझे काम खूपच नीट करत होते मी. नर्स असल्याने मला सगळ्या प्रकारचे म्हणजे पुरुष असो व स्त्री बघावे लागत असत. त्यामुळे मला त्याची सवय करून घ्यावी लागली. तिथे खूप तरुण मुले पण कामाला होती ब्रदर म्हणून. सहकारी असल्याने त्यांच्याशी ओळख होणे साहजिकच होते. त्यांना बघून मी खुश होत असे.

कारण कॉलेज नंतर मी पहिल्यांदाच असे तरुण मुलांच्या संपर्कात आले होते. शेवटी काय आहे कि नैसर्गिक भावभावना या कोणालाही असतातच. माझी गोष्ट तर खूपच वेगळी होती. वयात येऊन पण वेळेत लग्न न झाल्याने माझ्या भावना दबल्या गेल्या होत्या. त्यातच माझ्या सारख्या झवाड्या मुलीला पाच वर्षे संभोग न करता बसणे म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षाच होती. मला ते सगळे नको होते.

म्हणूनच मी जेव्हा माझा जॉब चालू केला तेव्हा पिंजऱ्यतील पोपट बाहेर आल्यावर जसा मुक्त संचार करतो तसे करू लागले. मला आकाश ठेंगणे झाले होते. त्याचमुळे तर मी त्या मुलांशी खूपच लगट करून बोलत होते. त्यात मला आवडणारा एक जण होताच. त्याचे नाव राजू होते. राजू दिसायला फार काही देखणा जरी नसला तरी खूपच तरुण होता. त्याच पर्सनॅलिटी खूपच हँडसम होती. त्याच्याकडे बघून माझी तर खूप वेळा योनी ओली झाल्याचे मी स्वतः अनुभवले होते. त्यामुळे माझ्या मनात कायम हाच विचार होता कि मी राजू ला उपभोगावे.

त्या दिवशी माझी आणि राजू ची रात्र पाळी होती. रात्री काही फार विशेष काम नसते. पण त्या दिवशी बाकी स्टाफ खूप कमी होता. त्यामुळे मी खूपच बीजी होते कामात. त्या दिवशी आमच्याकडे एक तरुण पेशन्ट ऍडमिट झाला होता. त्याला पायाला काही तरी लागले होते. त्याला रात्री झोपेचं इंजेक्शन देण्याचे काम माझ्याकडे होते. मी त्याच्या रूम मध्ये गेले आणि त्याला ते इंजेक्शन दिले.

मी बाहेर पडतानाच माझी नजर त्याच्याकडे गेली आणि मी जगाच्या जागी थांबले. त्याच्या ड्रेस मधून त्याच्या सोट्याचा आकार कमालीचा मोठा दिसत होता. ते बघून मी त्याच्याकडे रोखून बघू लागले. माझ्या मनात चलबिचल चालू झाली. एक तर इतक्या वर्षाचा उपवास आणि त्यात आता समोर असा इतका मोठा सोटा. काय करावे या विचारात होते मी.पण मग मी धाडस केलेच.

कोणी नाही हे बघून मी त्याचा ड्रेस हळूच वर केला आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन मी सरळ चोकू लागले. मी बेभान होऊन त्याचा सोटा चॊकातच होते. काही वेळ झाला असेल तोच कोणी तरी दार उघडले. मी माझ्यातच होते. राजू आता आला होता आणि काय चालू आहे ते बघत होता. मी काय करत आहे ते बघुन त्याने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि मी जागी झाले.

तो आल्याचे बघून पण मला काही फरक पडला नव्हता. माझ्या भावना खूपच तीव्र झाल्या होत्या. त्याने मला उठवले आणि मला घेऊन तो सरळ शेजारी असलेल्या रिकाम्या रूम मध्ये गेला. त्याने दार लावले आणि त्याची पॅन्ट त्याने काढली. त्याचा सोटा पण तितकाच मोठा होता जितका त्या पेशंट चा होता. मी काही बोलत नव्हते . जे चालू आहे त्या बरोबर सगळे करत होते.

मी खाली बसले आणि त्याचा सोटा मी माझ्या हाताने हलवू लागले. हलवून हलवून मी त्याचा सोटा इतका मोठा केला कि काही विचारू नका. एका मोठ्या रॉड सारखा झालेला त्याचं सोटा मी माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागले. त्याचा सोटा जसा जसा माझ्या सोट्यावरून फिरत होता तसे तसे माझी योनी फुगीर होत असल्याचे मला जाणवले.

मी त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले. शेर कभी शिकार करना नाही भुलता म्हणतात तसेच माझ्या बाबतीत होते.मी खूप वर्षे संभोग केला नव्हता. पण याचा अर्थ असा नव्हे कि मी संभोग कसा करतात ते विसरले होते. मी त्याचा सोटा पूर्णपणे माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागले होते. चोकून चोकून मी त्याचा सोटा ओला चिंब केला आणि मग मी बाजूला झाले.

राजु पण आता भलताच रंगात आला होता. त्याने माझा स्कर्ट खालून वर केला आणि त्याचा हात माझ्या निकर मध्ये घालून खसकन त्याने ती खेचून मला नग्न केले. मला त्याने बेड वर बसवले आणि माझे पाय त्याने फाकवले. माझ्या मोकळ्या झालेल्या योनिवरून त्याने त्याची जीभ फिरवायला चालू केली. सर सर करत तो माझी योनी चाटू लागला होता. त्याची जीभ लागताच माझी योनी ओली होत होती.

त्याची जशी जीभ  अधिकाधिक फिरू लागली तसे तसे माझ्या योनीचा ओलसरपणा अधिकच जास्त मला जाणवू लागला होता. माझी योनि खूपच फुगीर झाली होती. खूप वेळ चाटून तो बाजूला झाला. त्याने त्याचे ते भलेमोठे हत्यार माझ्या योनीत घातले. एकाच हिसड्यात त्याचा संपूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला आणि त्याने बघता बघता त्याची कंबर हलवण्यास सुरवात केली.

काच काच करत तो त्याची कंबर एकसारखी मागे पुढे करत होता आणि माझ्या योनीला उपभोगत होता. खूप वेळ ठोकून झाले आणि त्यानें मला गुडघ्यावर बसवले. त्याच्याकडे माझी गांड होती. माझ्या गांडीला त्याने दोन तीन वेळा जोरात हाताने फटके मारून तिला घट्ट केले. मागून दिसणाऱ्या माझ्या सुपारी सारख्या योंनीत त्याने पुन्हा एकदा त्याचा सोटा कोंबला.

त्याचे दोन्ही हात त्याने माझ्या कमरेवर ठेवले आणि त्याची कंबर पुन्हा एकदा जोरजोरात मागे पुढे होऊ लागली. तो बेभान होऊन माझ्यावर तुटून पडला. त्याच्या प्रत्येक दणक्याने माझे संपूर्ण शरीर मागे पुढे होत होते. प्रचंड वेगाने तो माझ्या योनीला ठोक ठोक ठोकून काढत होता. घामाने आम्ही दोघे पण भिजलो होतो आणि मग त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला.

त्याने तो सोटा माझ्या तोंडात देताच मी त्याला चोकू लागले. चोकून चोकून मी त्याला हैराण केले आणि त्याच वेळी त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे ते सगळे वीर्य माझ्या तोंडात गेले. ते सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

माझा पाच वर्षाचा गॅप असा लगेच भरून निघणार नव्हता. आम्ही थोडा वेळ तसेच पडून होतो. आमचे जे अर्जंट काम होते ते आम्ही झटकन करून पुन्हा त्या रुम मध्ये आलो आणि राजुने पुन्हा एकदा मला ठोक ठोक ठोकून काढले. असे मला त्या रात्री त्याने जवळपास तीन ते चार वेळा ठोकून काढले. मी पण त्याला पाहिजे तश्या पोज देऊन त्याला खुश केले होते.

त्यामुळे तो पण वेडा झाला होता. माझा पाच वर्षाचा उपवास त्या दिवशी सुटला होता. पण मला मात्र अजून माझे मन शांत करायचे होते आणि त्याचमुळे मी त्याची कायमची झाले. तेव्हपासून राजू आजपण मला नियमितपणे रोजच ठोकून काढतो.आम्ही त्या साठी एक वेगळी रूम च घेतली आहे जिथे आम्ही हा आमचा खेळ करत असतो.