सलोनी ची जवानी लंड ची दिवानी

माझे नाव सलोनी आहे आणि माझे पूर्ण नाव नर्गिस सुलताना आहे. माझे वय १८ वर्षे आहे आणि मी आता हळू हळू जवान होऊ लागले आहे. मी आज माझी खरी गोष्ट तुम्हला सांगणार आहे. मी ७ भाऊ मध्ये एकटी बहिण आहे आणि आमचे एकत्र कुटुंब आहे. हि जवाजवी ची गोष्ट माझी आणि माझ्या कजीन ब्रदर ची आहे जो माझ्या घर च्या बाजूला राहतो आहे आणि त्याने कसे करून मला त्याच्च्या लंड ची सवय लावली होती आणि त्याचे नाव रेहान आहे.

मी तुम्हाला आधी हे सांगते कि मला जवाजवी कराय्च्ची सवय  कोठून लागली होती. खरे तर माझे ५ कजीन आहेत अन त्यातून दोन मोठे आहेत आणि त्यचे नाव एकाचे शब्बीर आहे आणि दुसर्याचे नाव बाबर आहे. माझ्या लहान चाची चे बाबर बरोबर रिलेशन आहे आणि माझ्या सुफी आंटी चे शब्बीर बरोबर चालू आहे. ते चौघे आपण लपून छपून मजा करत होते आणि मी त्यांना पाहत होते. मला जास्त मजा सुफी आंटी ला पाहून येत होती आणि कारण कि ती खूप सेक्सी आहे आणि तीच्घी गांड आणि बोल खूप मोठे आहेत. मला त्यांची सेक्स लीला पाहून सेक्स करायची इच्छा होत होती कारण कि आता माझे वय पण १८ वर्षे झाले होते आणि माझी बुब्स आता ३२ चे झाले होते.

माझ्या आई ने मला ब्रा घेऊन दिली होती आणि मी ती घालून स्कूल मध्ये जात होते. एक दिवस मी जेव्हा माझ्या रूम मध्ये जात होते तेव्ह मी पहिले कि रेहान माझ्या रूम ला घासून असलेल्या बाथ रूम मध्ये मुठ मारत होता आणि त्याच्या मोबाईल मध्ये ब्लू फिल्म पाहत होता आणि माझे नाव घेऊन अहह पोह हाह्ह ओह हाह्ह्ह  करत होता.

सलोनी माझी जान आज मी तुला ठोकणार आहे आणि माझ लंड चोक तू आज माझ्या पुच्ची मध्ये खूप खाज उठली होती आणि मी त्याला असे सांगू शकत नव्हते कि मी पण ठोकून घायला तयार आहे. तर मी कारण सांगून मी बाथ रूम मध्ये गेली तर मी पहिले कि तो मुठ मारत होता आणि मला पाहून एकदम घाबरला होता आणि त्याची पेंट सरळ करू लागला होता आणि त्याचा लांब मोठा लंड जो ५ इंच होता ती आत घुसवू लागला होता. मी म्हणाले कि तू हे सर्व करत असतोस का, मी पप्पांना सांगून टाकते, ते तुला बघतील. तो एकदम घाबरला होता आणि म्हणाला कि सलोनी चूक झाली आहे आणि असे पुन्हा करणार नाही आहे आणि तो रडू लागला होता आणि मी त्याला म्हणले कि ठीक आहे.

मग असे पुन्हा करू नको, आता तो मला जेव्हा पाहत होता तेव्हा पळून जात होता आणि मला तर माझ्या पुच्ची साठी त्याची गरज होती आणि मी त्याला इशारा करून माझ्या रूम च्या जवळ ७ वजता बोलवले होते आणि तो घाबरत घाबरत माझ्या कडे आला होता आणि मी म्हनले अरे तू तर घाबरत आहेस मी अजून कोणाला सांगितले नाही आहे कि तू हे सर्व काही करत असतोस? जर तू माझे एक काम केले तर मी हे कोणाला पण सांगणार नाही आहे, त्याने ऐकले आणि तो म्हणाला कि काय करायचे आहे मला? मी म्हणाले कि मला जवायचे  तू आता.

हे ऐकून तो एकदम दंग झाला होता आणि मी म्हनला कि खरेच ठोकून घेणार आहे माझ्या कडून? मी म्हणाले हो माझ्या राजा. आता हे ऐकून तो त्याच्या लंड वर हात फिरवू लागला होता आणि पेंट वरून त्याचा उभा लंड पण दिसू लागला होता. तो मला एकदम वेड्या सारखा कीस करू लागला होता आणि बुब्स घासू लागला होता. मी म्हणाले माझ्या राजा इथे नाही माझ्या रूमम मध्ये चल आणि तिथे मस्त मध्ये मला ठोक. मग मी बेड वर गेले. त्याने मला एकदम नागडे करून टाकले होते.

त्याने माझा एक बॉल हाताने जोराने दाबायला आणि घसयला सुरुवात केली आणि मग काही वेळ असे करून मग त्याने त्यच्या ओठाने माझी निपल चोकायला सुरुवात केली आणि हळू हळू माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घातले आणि त्याला घासू लागला. त्याने त्याचे बोट आत बाहेर करून मला जवायला सुरुवत केली आणि मला खूप मजा येऊ लागली. मग मी त्याच्या पेंट मधून एका हाताने लंड बाहेर काढला आणि त्याला कुरवाळू लागले तर त्याने मला एकटक नजरेने पहिले आणि मग जोराने माझ्या बॉल वर चावा घेतला आणि त्यामुळे मी खूप जोराने ओरडले आईईई ओह्ह्ह्ह.

तो  माझ्या  वर तुटून पडला आणि वेड्या सारखा  पुच्चीला चाटू लागला आणि त्याच्या  दोन्ही हातांनी माझे बॉल पण दाबू लागला. तर मी सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

त्याने  माझी खूप वेळपर्यंत  जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो माझ्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि मी त्याचे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, पहिल्यांदा कोणी माझी पुच्ची चाटत होते. मी ओरडत होते ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो पूर्ण जोशाने माझी पुच्ची चाटत होता. मी अचानक डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत मला कीस करू लागलो.

मी म्हणाली कि तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग त्याने बोट माझ्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागला आणि मी जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग मी परत एकदा पाणी सोडले. मग मी लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि आत टाकायला सांगितले. त्याने लंड पटकन माझ्या पुच्चीत घुसवला, एका झटक्यात लंड अर्धा आत घुसला. मला  दुखल्याने मी  एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग तो हळू हळू ठोकू लागला. आता मला मजा येऊ लागली आणि मी त्याला ओठा वर जोराने कीस करू लागली. मी त्यचा जोश वाढवू लागली, तो जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागला. मला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई. मी मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

मी  खालून माझी गांड जोराने उडवू लागली आणि तो  माझे बॉल जोराने घासू लागला आणि जोराने ठोकू लागला. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि त्याने मला उलटे केले. मग त्याने मागे जाऊन लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि माझे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. मी  म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला

त्याने  पण स्पीड वाढवली. फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला. काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग. माझे बॉल जोर जोराने हलत होते. त्याने न थांबता २० मिनिट पर्यंत मला खूप ठोकले होते आणि मग माझ्या पुच्ची मध्ये वीर्य सोडून टाकले होते. या दरम्यान मी दोन वेळा पाणी सोडून टाकले होते. तो माझ्या वर पडला होता आणि म्हणाला कि तुझ्या कडे प्रोटेक्शन मेडिसिन आहे ना? मी म्हणाले कि डोंट वारी माझ्या कडे आहे. मग मी रोनक ला विचारले कि तुला कसे कळले कि मी वर्जिन नाही आहे?

तर तो म्हणाला कि त्याने खूप मुलीना ठोकले आहे आणि सील पण तोडली आहे त्यामुळे मला समजले कि तूझी सील तुटलेली आहे. त्या रात्री त्याने मला अजून दोन वेळा ठोकले होते आणि माझी गांड पण मारली होती आणि त्याच्या बरोबर सेक्स करताना मला खूप मजा पण आली होती.

त्याने मला खूप ठोकले होते आणि आम्हाला काही माहिती नव्हते कि गोपू सर्व लपून पाहत होता आणि मोबाईल मध्ये सर्व रेकोर्ड करत होता. पुढच्या भागा मध्ये गोपू ने मला कसे जवले ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि मी तुम्हाला माझ्या आंटी ची जवाजवी ची गोष्ट पण सांगणार आहे कारण कि त्याच्या शिवाय माझी गोष्ट अर्धी राहणार आहे..