सावत्र बापाची उब

माझे नाव सोनाली आहे. आज मी चाळीशीची स्त्री आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील एक खूपच आगळी वेगळी अशी गोष्ट सांगणार आहे. ज्यामुळे माझ्या ऐन तारुण्यातील शारीरिक सुखाची सोय झाली होती.

तर हि गोष्ट आहे तेव्हाची जेव्हा मी कॉलेज ला जात असे. मुळातच माझ्या वडिलांचे लवकर च निधन झाले होते. एका अपघाताने माझ्या आईला विधवा केले होते. मला भाऊ बहीण कोणीच नव्हते. मी एकटीच होते. त्यामुळे माझ्या आईने दुसरे लग्न केले नाही. पण मी जशी मोठी होऊ लागले तशी आईला एकटे वाटू लागले म्हणून मग तिने दुसरे लग्न केले. मला सावत्र बाप मिळाला.

नितीन, माझा सावत्र बाप. कमालीचा देखणा, उंच, गोरापान, खेळाडू शरीरयष्टीचा आणि कमालीचा गोडबोल्या. त्यामुळेच कदाचित त्याने माझ्या आईला पटवले असेल. कारण माझ्या आई पेक्षा तसा वयाने तो खूपच लहान होता. तरीही आईने कदाचित त्याच्या सौंदर्यावर भाळून त्याच्याशी लग्न केले असावे. त्यातच त्याचे स्वतःचे घर नव्हते. त्यामुळे तो आमच्याच घरी राहायला होता.

दिवस जात होते. मी त्या दोघांना निरखत होते. पण मला हे नक्की जाणवले होते कि त्या दोघांचे फार काही पटत नाहीये. काही ना काही कारणावरून त्यांच्यात सतत भांडणे होत होती. मला समजत नव्हते कि नेमके काय कारण आहे ते. एव्हाना मी आणि नितीन दोघे खूपच जवळ आलो होतो. तो मला त्याच्या मुलगी म्हणून नव्हे तर एक मैत्रीण म्हणून मला वागवत असे. त्यामुळेच कदाचित आम्ही बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा करत असू. मी त्याला त्याच्या नावानेच हाक मारत असे.”

आम्ही एकदा असेच दोघे घरी कोणी नसताना मी त्याला विचारले. “काय रे नितीन तुला एक विचारू का खाजगी गोष्ट?”

“अरे हो विचार ना सोनाली” तो म्हणाला.

“मला सांग तुझ्यात आणि आईच्यात सारखी का रे भांडणे होतात” मी असे विचारताच तो चपापला आणि म्हणला “तू लहान आहेस या गोष्टींसाठी सोनाली. तुला नाही समजणार”

“मी काही लहान नाहीये. मी आता एक पूर्ण स्त्री आहे आणि मला सगळ्या गोष्टी समजतात” मी असे म्हणताच तो म्हणाला मग ऐक तर.

“हे बघ माझ्यात आणि तुझ्या आईच्यात मुळात वयाचे अंतर आहे. त्यामुळे आमच्या शारीरिक गरजा पण वेगळ्या आहेत. तुझ्या आईला संभोगात फार रस नाहीये आणि मला त्या शिवाय राहणे कठीण होऊन बसते. त्यामुळे सतत आम्ही भांडत असतो.” असे म्हणून पुढे तो म्हणाला “त्यातच ती कशी घाण रहाते बघ ना. मी तिला किती समजावले कि सोनाली बघ कशी राहते.  तसे राहा ना.”

“सोनाली कशी राहते म्हणजे?” मी प्रतिप्रश्न केल्यावर तो म्हणाला “अग तू बघ ना किती व्यवस्थित राहतेस. तू दिसायला चांगली आहेसच. तुझ्याकडे बघितल कि कोणालाही तुझ्याशी लग्न करावे वाटेल अशी आहेस तू. तुझे बोलणे तुझे वागणे, तुझे शरीर सगळे किती नीट आहे बघ ना”

त्याच्या तोंडून माझी स्तुती ऐकून मी लाजले आणि म्हणले “काही पण नितीन. तुझं आपलं काही तरी असत. उगीच मला झाडावर नको चढवू.

“अग नाही सोनाली. मी खरच सांगतोय” तो म्हणाला.

तशी त्याची काही चूक नव्हती. मी दिसायला होतेच चांगली. गोरी जरी नसले तरी सावळ्या रंगात माझे सौदंर्य उठून दिसायचे. माझ्या फिगर वर कॉलेज मधील पोरं जीव ओवाळून टाकायची. माझी छाती सगळ्या पोरींपेक्षा भारी होती. गांड तर अशी गोल होती कि आत टरबूज ठेवले आहे वाटावे. त्यामुळे माझ्या मागे खूप मुले लागली होती.

मला पण माझी शारीरिक गरज पूर्ण करायची होतीच म्हणा आणि नाही म्हणायला मी नितीन कडे जमेल तेव्हा चोरून चोरून बघत होतेच. तो हि काही कमीचा नव्हता. त्याला बघितले कि कधी कधी माझी योनी ओलसर होत असे. पण मी घाबरून गप बसायचे.

आम्ही इतक्या पातळींवर गप्पा मृ लागलो होतो कि आता मला समजत नव्हते कि नितीन च्या मनात नेमके काय आहे ते. पण मला मात्र त्याच्या कडून उपभोगावेसे वाटत होते. पण मला योग्य वेळ मिळत नव्हती त्यासाठी. लवकरच ती वेळ आली.

घरी कोणीच नव्हते. आई बाहेरगावी गेली होती. घरी मी आणि नितीन दोघेच होतो. नितीन केव्हाच झोपला होता. मी हळूच मध्य रात्री त्याच्या रूम मध्ये गेले आणि त्याच्या शेजारी जाऊन झोपले. “मला एकटीला भीती वाटत आहे नितीन. मी इथे झोपू का”? मी विचारताच तो दचकून उठला आणि म्हणाला “हो हो झोप” आणि तो तिकडे तोंड करून झोपला.

थोड्यावेळाने मी त्याला मिठी मारली आणि म्हणाले “मला खूपच भीती वाटत आहे नितीन” माझ्या छातीच्या स्पर्शाने कदाचित तो विचलित झाला असेल. त्याने लगेच त्याची कूस बदलली आणि त्याने मला त्याच्या कवेत घेतले आणि म्हणाला “ये अशी माझ्या जवळ म्हणजे तुला भीती वाटणार नाही”

त्याच्या कुशीत शिरताच मला एक वेगळी उब मिळाली. तो निकर वरच होता फक्त. त्याच्या उघड्या छातीवर माझी छाती जाऊन दाबली गेली होती.

मला त्याचा स्पर्श आवडला होता. माझी स्तनाग्रे केव्हाच कडक झाली होती. त्याला ते समजले होते. मी हळूच माझा हात खाली घेतला आणि त्याच्या नीकरवरून फिरवू लागले. त्याला काय समजायचे ते समजले होते. त्याने अजिबात वेळ न घालवता मला किसिंग करायला सुरवात केली. सराईत असल्याने त्याने लगेच माझ्या छातीवरुन त्याचे भारदस्त हात फिरवायला सुरवात केले. बघता बघता माझे कपडे त्याने उतरवले देखील आणि मला पूर्ण नग्न केले त्याने.

माझा हात अजूनही त्याचा निकर मधेच होता. मी झटकन त्याची निकर काढली आणि त्याच्या सोट्याला कुरवाळण्यास चालू केले. माझ्यावर तो तुटून पडला. त्याने माझे चुंबन घेण्यास सुरवात केले. खूप दिवस त्याला खुराक मिळाला नसल्याने त्याची धडपड मी समजू शकत होते. त्याने माझ्या छातीची दाबून चोकून पूरती वाट लावली होती. पण मला ते आवडत होते त्यामुळे मी त्याला रोखले नाही.

मी थोड्यावेळाने बाजूला झाले. त्याने मला वरून येण्यास सांगतिले. मी त्याच्या तोंडाकडे माझी गांड केली आणि त्याच्या सोट्याकडे माझे तोंड केले. त्याचा भलामोठा सोटा बघून मी व्याकुळ झाले. मी लगेच त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले. चोकता चोकता माझ्या तोंडातून बाहेर पडणारी लाळ त्याचा सोटा ओला करत होती. मला त्यामुळे आधीच स्फुरण चढत होते.

माझी योनी बरोबर त्याच्या तोंडवजवळ होती. त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली. त्याने माझ्या योनीत त्याची जीभ सरळ आत सारली आणि माझ्या दाण्याला तो चाटू लागला. गोल गोल जीभ फिरवत तो दाण्याला कुरवाळू लागला. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझी योनी ओली चिंब झाली आणि झिरपू लागली. त्याने तसेच चाटत चाटत त्याची जीभ माझ्या गांडीच्या भोका कडे नेली आणि ते तो चाटू लागला. मी त्याचा सोटा चोकत होते आणि तो माझ्या योनीचा उपभोग घेत होता.

खूप वेळ आम्ही एकमेकांची चाटाचाटी केल्यावर त्याने मला बाजूला केले आणि मला छातीवर झोपवले. माझी गांड त्याच्या समोर आली. त्याने अलगद माझ्या पोटाखाली हात घातला आणि माझी गांड हलकेच वर उचलली. माझ्या पोटाखाली त्याने उशी घातली तशी माझी गांड अजून वर आली.माझ्या गांडीच्या बाजूने माझी योनी त्याच्यासाठी पूर्ण तयार होती.

त्याने अलगद एक बोट माझ्या योनीत घातले आणि थोडे आत बाहेर करत योनीचे भोक मोठे करायचा प्रयत्न केला. एक बोट अगदी सहज जाते बघून त्याने अजून एक बोट घातले आणि अजून थोडे त्याला मोठे केले. आता तो पण पूर्ण तयार होता. त्याने त्याचे हत्यार हातात घेतले आणि कचकन माझ्या योनीत सारले.

त्याच्या सोट्याच्या स्पर्शाने माझे अंग रोमांचित झाले. त्याने माझ्या कमरेला दोन्ही हातानी करकचून पकडले आणि तो मला हिसडे देऊ लागला. पूर्ण अनुभवी असलेल्या त्याने कचाकचा माझ्या योनीचा फडशा पडायला सुरवात केली. दान दान करत तो त्याचा सोटा माझ्या योनीवर नेऊन आदळत होता आणि पाय फाकवुन झोपलेली मी माझी छाती घासत घासत वर खाली होत होते. माझ्यासाठी हा अप्रतिम क्षण होता.

खूप वेळ असे ठोकल्यावर त्याने मला सरळ केले. पाय फाकवले माझे आणि पुन्हा त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला. यावेळी त्याने एक गम्मत केली. माझे दोन्ही पाय त्याने त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि माझी योनी पूर्ण उघडी केली. त्याच्या सोट्याला आता राजमार्ग मिळाला होता. त्याने जमेल तेवढ्या ताकदीने त्याचा सोटा आत कोंबला आणि मला हिसडे देऊ लागला. हिडयावर हिसडे देऊन त्याने माझी पूर्ण वाट लावली. शेवटी आम्ही दोघे पण त्या सर्वोच क्षणांजवळ आलो. त्याने मला उठवले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला.

मी त्याचा सोटा चोखायला सुरवात केली न केली तोच माझ्या तोंडात त्याच्या सोट्यातून कमालीच्या वेगाने बाहेर आलेले वीर्य बाहेर पडले. माझे तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले. मी मनसोक्त वीर्य पिले आणि चाटून चाटून त्याचा सोटा साफ करून दिला. आम्ही शांत झालो. पुढे ती संपूर्ण रात्र मी त्याच्या कुशीत झोपले होते आणि आम्ही मनसोक्त खेळ केले होते. तेव्हापासून आई नसली कि आम्ही हे खेळ चालू केले होते.