मित्राची आई सपना

मी आणि राजू लहानपणापासूनचे मित्र. शाळा कॉलेज ला आणि पुढे एकाच कंपनी मध्ये कामाला पण लागलो. आमची दोस्ती गहिरी होती. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा आम्ही कॉलेज ला जात होतो.

मी आणि राजू जरी मित्र असलो तरी आमच्यात कमालीचा फरक होता. राजू थोड्या उडाणटप्पू स्वभावाचा होता. अभ्यासात धड लक्ष नाही, व्यसने सगळी लावून घेतलेली होती. बापाकडे पैसे प्रचंड होते. पण तो नेमका असायचा बाहेर गावी. त्यामुळे त्याचे राजू कडे अजिबात लक्ष नसायचे. त्याची आईच त्याला पाहिजे नको बघत असे. घरी तो आणि आई दोघेच राहायचे. राजुचे राहणीमान उंची होते. तो बेफिकीर होता त्याचा अभ्यासाबाबत आणि करियर बद्दल.

त्याच्या घरच्यांना त्याची नेहमी चिंता वाटत असे. त्याचे जितके मित्र होते त्यातील मी एकमेव असा होतो कि जो व्यवस्थित होतो. त्यामुळे केवळ मलाच त्याच्या घरी जायला परवानगी होती. घर कसले, महलाच होता तो.

त्याच्या आईचे नाव सपना होते. सपना दिसायला एक नंबर होती. जबरदस्त फिगर, भरदार छाती, काळेभोर केस, नाजूक नाजूक ओठ, नेहमी उंची साड्या घालायची ती. साड्या तर अश्या असायच्या कि त्या शरीराला घट्ट चिकटून बसायच्या त्यातून तिचे शरीराचे सगळे उभार स्पष्ट दिसायचे. माझ्या मित्राची आई असल्याने मला तसे तिच्याकडे बघता येत नसे. पण शेवटी मी पण एक मुलगाच होतो.

एके दिवशी मला सपना चा फोन आला. मला लगेच घरी बोलावले होते. मी विचार केला कि आता काय झाले आहे. मी गेलो आणि बघतो तर काय राजू दारू पिऊन तर्र होऊन पडला होता. सपना ने मला बघताच त्याच्यावर शिव्यांची लाखोली वाहायला सुरुवात केली.

“पंकज बघ किती व्यवस्थित आहे. ना कुठले व्यसन ना काही वाईट नाद. अभ्यास आणि करियर बाबत तो किती जागरूक आहे बघ” ते म्हणून ती त्याला जमेल तितके ओरडत होती. ते बघून मीच मध्ये पडलो आणि कसेबसे राजुला वाचवले. मी तिच्या समोरच त्याला नीट समजावून सांगितले. ते बघून ती मला म्हणाली “पंकज तू तुझ्या वयाच्या मानाने किती प्रगल्भ आहेस रे. आवडले मला. कदाचित याचे वडील पण असे असते तर हि वेळ आली नसती आज. सलगी काळजी मलाच आहे बघ या घरात”

कसेबसे राजुला झोपवून मी घरी परतलो. तेव्हापासून मी नियमित राजू च्या घरी जाऊ लागलो होतो आणि त्या निमित्ताने सपनाची माझी रोज भेट होऊ लागली होती. नाही म्हणायला मी तिला निरखत होतो. कारण तिचे राहणेच इतके खतरनाक होते कि तिला बघताच माझ्या सोट्याची वळवळ होत असे. मला काही सुधरत नसे.

एकदा पुन्हा तिचा अचानक फोन आला. मी पुन्हा घरी गेलो आणि बघितले तर राजू दारू पिऊन पडला होता. सपना रडत होती. मी कसेबसे राजुला त्याच्या रूम मध्ये नेऊन झोपवले आणि सपना कडे आलो व तिचे सांत्वन करू लागलो.

“काकी मी आहे ना तुम्ही नका काळजी करू” मी म्हणालो आणि खूप चांगल्या गोष्टी मी तिला सांगितल्या.

“पंकज तुझ्या इतका समंजस आणि शहाणा नवरा मला असता ना तर किती बरे झाले असते रे” ती म्हणाली.

“असे का म्हणता काकी. काय झाले? सगळे बरे आहे ना?” मी विचारले.

“पंकज काय सांगू तुला. लवकर लग्न झाले ना कि हे असे होते. त्याला आता माझ्याकडे ना माझ्या मुलाकडे लक्ष देण्यास वेळ आहे. मी एकटी किती ठिकाणी पुरणार आहे. माझी हौस मौज काही आहे कि नाही तूच सांग बरे” ती म्हणाली.

“तुझ्याकडे बघून मला किती छान वाटते म्हणून सांगू. तू बघ किती नीट आहेस. रोज व्यायाम करतोस, शरीर कमावले आहेस, अभ्यासात हुशार आहेस. एका स्त्री ला अजून काय हवे असते सांग बरे?” असे म्हणून तिने माझ्या हातावर तिचा हात ठेवला.

“काकी मी आहे सदैव तुमच्या सोबत. तुम्हाला काही लागले तर मला सांगत जावा” मी असे म्हणताच तिने माझ्या गाळाचे चुंबन घेतले. मी सटपटलोच. मी झटकन थोडा बाजूला झालो आणि म्हणालो “काकी अहो हे काय करत आहात तुम्ही?”

“मला तू आवडतोस पंकज. तुझ्या प्रगल्भ वागण्याने मी खुश झाली आहे” ती म्हणाली.

“अहो काकी पण तुम्ही माझ्या मित्राची आई आहात आणि राजुला जर हे कळाले तर तो काय म्हणेल मला?” मी म्हणालो.

ती म्हणाली “कोण सांगणार? तू कि मी? आणि काय रे तू मला चोरून बघतोस ते मला काही समजत नाही असे वाटते का तुला? हे बघ पंकज आपण काही वेगळे करत नाही आहे. जशी मला गरज आहे तशी तुला पण आहेच ना आणि हि गरज बाहेर कुठे तरी जाऊन पुरी करून घेण्यापेक्षा जर घरातल्या घरात पूर्ण होत असेल तर काय अडचण आहे सांग बरे?”

तिच्या या गुगलीवर मी क्लीन बोल्ड झालो. मी हतबल झाल्यासारखे जरी दाखवले असले तरी मनातून मात्र मी खुश झालो होतो. तिने माझा हात तसाही पडकून ठेवला होताच. मी लगेच माझा दुसरा हात तिच्या हातावर ठेवला आणि म्हणालो “हो काकी तुम्ही म्हणताय ते पटते आहे मला. मलापण तुम्ही आवडता काकी” असे म्हणून मी पण तिच्या गालाचे एक चुंबन घेतले.

त्यावर ती लागलीच म्हणाली “आजपासून काकी नाही. मला सपना म्हणत जा जेव्हा आपण एकटे असतो तेव्हा” असे म्हणून तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले.

एखाद्या बाईचा मी पहिल्यांदाच स्पर्श अनुभवत होतो. माझ्या पूर्ण ताणात होतो मी. तिच्या नाजूक ओठांचा स्पर्श होताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. हिरव्या रंगाच्या साडीमध्ये दिसणारे तिचे सौंदर्य मला अधिकच घायाळ करत होते. मी तिचे ओठ चोकत होतो, मला पाहिजे तसे त्यांना चावट होतो.

“चित्रपटात दाखवतात तसेच तू किसिंग करतोस पंकज” ती म्हणाली.

माझा जोश अधिकच वाढला. तिचा पदर खाली येऊन पडला होता आणि तिची छाती उघडी झाली होती. तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला. ओठांचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या छातीला पण आता दाबू लागलो होतो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिच्या छातीचे उभार अधिकच मोठे झाले. ती बेभान झाली.

मी वेळ न घालवता तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडली आणि तिच्या कबुतरांना मोकळे केले. तिचे ते गोरेपान स्तन बघून माझे हत्यार कमालीचे गरम झाले. तप्त लोखंडी रॉड सारखा माझा सोटा डोलू लागला होता. तिच्या छातीवर मी चढाई केली आणि तिचे स्तन माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. स्तनांची मजा काय असते ती मी आज अनुभवत होतो.

झटकन मी तिची साडी फेडली आणि तिला नग्न केले. हे करत असताना तिने मला नग्न कधी केले हे मला समजले पण नव्हते इतका मी तिच्यात तल्लीन झालो होतो. मला तिने बाजूला केले आणि माझे हत्यार तिच्या हातात घेतले आणि म्हणाली “काय साईज आहे म्हणायचे कि काय रे हे? माझ्या योनीच्या आज चिंध्या होणार बघ हे नक्की” असे म्हणून तिने ते हत्यार तिच्या तोंडात घेतले आणि ती चोकू लागली. तिच्या तोंडातील लाळ माझ्या सोटीवरून ओघळू लागली आणि ती उपाशी माणसासारखे ती त्याला खात होती.

मनसोक्त माझा सोटा चोकून झाल्यावर ती बाजूला झाली. मी तिला बेड वर झोपवले आणि तिच्या तंगड्या फाकवल्या. पाय बाजूला होताच तिच्या गोऱ्यापान योनीचे मला दर्शन झाले. मी व्याकुळ झालो. मी माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले आणि घुसळू लागलो. माझी जीभ मी बाहेर काढली आणि तिच्या योनिवरून सरसर करत फिरवू लागलो. तिची योनी कमालीची फुगीर झाली होती. मी माझी जीभ सरळ तिच्या योनीत कोंबली आणि तिचा दाणा चोक चोक चोकून काढला.

तिची योनी फेसाळलेली झालेली बघून मी उठलो आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. ती सराईत असून देखील माझ्या सोट्याच्या आकाराने आणि कडकपणाने हतबल झाली ती. मी कचकन माझा सोटा आत सारला आणि ती “आह आह” करत ओरडू लागली. “काय खरे नाही माझे आज” ती म्हणाली आणि तिने तिचे पाय अजून जास्त फाकवले.

मी तिचा एक पाय माझ्या खांद्यावर घेतला, दोन्ही हात बेड वर ठेऊन माझ्या पूर्ण ताकदीने माझी कंबर हलवायला चालू केली. माझा वेग प्रचंड जास्त होता. मी कचाकच कचाकच करत तिच्या योनीची चिरफाड करत होतो आणि ती माझा पूर्ण उपभोग घेत होती. मी न थकता एकसारखी कंबर हलवत होतो. ती अक्षरशः थकली होती. पण मी अजूनही तिला लागत होतो.

मी खूप वेळ तिला ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे हत्यार शेवटच्या क्षणाला आले. त्याने वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला आणि ते शांत निपचित होऊन पडले. सपना माझ्या दणक्याने पुरी थकून गेली होती. ती तशीच नग्न अवस्थेत बराच वेळ पडून होती. नंतर तिने कपडे घातले आणि मला पुन्हा तिच्या मिठीत घेतले. ती माझ्यावर भलतीच खुश झाली होती. तेव्हापासून मी नियमित तिच्या घरी जाऊ लागलो. राजू नसताना मी त्याचा आईला ठोकून काढू लागलो.