अपघाताने केली कायमची सोय

माझे नाव राहुल आहे. सध्या मी एका मोठ्या कंपनी मध्ये कामाला आहे. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी माझे पदवीचे शिक्षण घेऊन उच्च शिक्षणासाठी शेजारील शहरात नवीन मोठ्या कॉलेज ला प्रवेश घेतला होता तेव्हाची.

आमच्या गावात मला हवा असेलेले कोर्स नसल्याने मी तेव्हा शेजारील मोठया कॉलेज ला प्रवेश घेतला आणि दाखल झालो. घरची परिस्थिती तशी बेताचीच असल्याने आणि कॉलेज च्या हॉस्टेल ची फी माझ्या आवाक्या बाहेरची असल्याने मी बाहेर कुठे तरी राहण्याचे ठरवले होते. त्या दृष्टीने शोधत असताना मला एका पेपर मधील जाहिरात बघून मी एका अपार्टमेंट मध्ये गेलो.

श्री व सौ मालपाणी यांचे घर होते ते. मी बेल वाजवली आणि दार उघडण्याची वाट बघू लागलो. दार उघडताच समोर एक साधारण पन्नाशीतील एक वयस्कर स्त्री उभी होती. तिने मला आत घेतले आणि माझी पूर्ण माहिती घेतली. त्यांचा तीन बेडरूम चा तो आलिशान फ्लॅट बघून मी खुश झालो होतो. त्यांनी मला पूर्ण घरं दाखवले. त्यांच्या अटी शर्ती संगतीतल्या. मी तयार झालो कारण मला फ्लॅट आवडला होता.

बोलता बोलता मला समजले कि त्या फ्लॅट मध्ये सौ मालपाणी आणि त्यांची मुलगी दोघीच राहायच्या. तिचा नवरा बाहेर गावी कामासाठी असल्याने तो महिन्यातून कधीतरीच येत असे. त्यामुळे एवढे मोठे घर रिकामे ठेवण्या ऐवजी त्यांनी पेइंग गेस्ट ठेवायचे ठरवले होते. मी संगे ठरवले आणि बाहेर पडलो. दुसऱ्याच  दिवशी मी येईन असे सांगितले.

त्या प्रमाणे मी माझ्या सामानासह हजर झालो. काकींनी मला रूम मध्ये नेऊन सोडले. थोड्याच वेळात मला त्यांनी हाक मारली “राहुल थोडे बाहेर ये रे बाळ.” मी बाहेर आलो आणि काकू म्हणाल्या “अरे राहुल तुला माझ्या मुलीची ओळख करून देते. हे बघ” असे म्हणून त्यांनी शेजारील रूम मधून बाहेर येणाऱ्या एका मुलीकडे हात केला आणि म्हणाल्या “हि प्रिया, माझी मुलगी आणि प्रिया हा राहुल आपला पेइंग गेस्ट”

प्रियाकडे मी बघतच राहिलो. प्रिया माझ्यापेक्षा दोन तीन वर्षांनी लहान होती. कॉलेज ला जात असे. गोरी, उंच, शिडशिडीत बांधा, सफरचंदासारखे उरोज, घट्ट घातलेली जीन्स आणि टीशर्ट व त्यामुळे उठून दिसणारे तिचे अवयव, गुलाबी ओठ. तिला बघून माझ्या छातीत कळ मारली. एक वेगळीच ख़ुशी मला जाणवू लागली. मनोमन मी खुश झालो कि या मुलीच्या घरात आपण राहणार आहोत.

आमची ओळख झाली. माझे रुटीन चालू झाले. काकी एका बँक मध्ये कामाला होत्या. त्यामुळे सकाळी लवकर गेल्या कि रात्री उशिरा येत असत. तोवर कॉलेज झाले कि घरी मी आणि प्रिया दोघेच असत असू. समवयस्क असल्याने मी आणि प्रिया अपेक्षेपेक्षा जास्त लवकर मित्र झालो. तिचे तसे कोणी फारसे मित्र नव्हते. होत्या त्या अगदी बोटावर मोजण्या इतक्या मैत्रिणी. त्यामुळे ती तशी एकटी कंटाळून जात असे. मी आल्यापासून मात्र घरी तिचा वेळ खूपच चांगला जात होता.

तिला गाडी चालवता येत नसे. त्यांच्या घरी एक दुचाकी होती. तिला ती शिकायची होती. काकींनी एकदा मला सांगितले “राहुल तुला काही अडचण नसेल तर प्रिया ला दुचाकी शिकवशील का रे. माझ्या कामाच्या व्यापातून मला नाही जमणार”.

मी लागलीच तयार झालो देखील. आमचा दुचाकी शिकण्याचा कार्यक्रम चालू झाला. आम्ही रोज संध्याकाळी शेजारी असलेल्या मैदानात गाडी घेऊन जात असे. मी सुरवातीस तिला गाडी बद्दल सगळी प्राथमिक माहिती दिली आणि मग आमचे खरे प्रशिक्षण चालू झाले. मी  तिच्या मागे बसलो आणि तिला गाडी कशी धरायची, कसे स्पीड वाढवायचे, ब्रेक कसा लावायचा हे सांगू लागलो आणि तिला गाडी चालवण्यास सांगतिले.

गाडी चालवतना मी तिच्या मागे होतो. मागच्या सीट वर बसून मी मागून तिच्या हातावर माझा हात ठेवला आणि आम्ही गाडी चालवू लागलो. तिला झालेला हा माझा पहिला स्पर्श होता. तिच्या सुगंधित शरीराजवळ असे जाणे म्हणेज माझ्या साठी एक पर्वणीच होती. हातावर हात ठेवत असताना माझा सोटा अलगद तिच्या गांडीवर जाऊन थांबला होता. माझी हनुवटी तिच्या खांद्यावर मी ठेवली आणि मी तिला निर्देश देऊ लागलो.

तिची गोरीपान मान आणि वरून दिसणाऱ्या तिच्या छातीचे उभार बघून माझा सोटा कडक झाला होता. माझ्या सोट्याचे घर्षण तिच्या गांडीवर होत होते. ते तिला जाणवत होते. पण तिला ते हवे हवे असेच होते. कारण तिने मला अजिबात विरोध केला नाही. एकंदरीत आम्ही दोघे पण त्याचा आनंद घेत होतो. आमचा हा गरम डाव आठवडाभर चालू होता. या कालावधीत आम्ही नको तितके जवळ आलो होतो.

त्या दिवशी काकी बाहेर गावी गेल्या होत्या आणि दुसऱ्या दिवशीच येतील असे सांगून गेल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही त्या दिवशी थोडे उशिरा गाडी चालवायला जाऊ असे ठरवून बाहेर पडलो. अंधार पडत आला होता. त्या दिवशी प्रिया ने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. आम्ही प्रॅक्टिस करत असताना थोड्याच वेळात तिचा तोल गेला, घसरून प्रिया मैदानात पडली. तिच्या मांडीला आणि गुडघ्याला खरचटले आणि थोडी पॅण्ट फाटली.

मी तिला लगेच उचलले आणि घरी घेऊन आलो. तिचा पाय दुखत होता. तिला नीट हालता येत नव्हते. “राहुल सम्रोर च्या टेबल मध्ये क्रीम आणि औषध आहे ते जरा लावशील का माझ्या पायाला?” ती म्हणाली.

मी लगेच ते क्रीम आणि औषध घेऊन आलो. तिची पॅण्ट मी हलकीच वर केली, गुडघ्या पर्यंत. तिच्या गोऱ्यापान पिंडऱ्या बघून मी चलबिचल झालो. मी तिचे खर्चातलेल्या भागाला साफ केले क्रीम लावली आणि उठणार तेवढयात ती म्हणाली “अरे अजून वर पण लागले आहे पूर्ण मांडी पर्यंत”

मी अजून थोडी तिची पॅण्ट वर केली. तिच्या गुढघ्याच्या वर पॅण्ट जाताच तिची मांडी अजून उघडी झाली. मला आता काही समजायचे बंद झाले होते. तिला तसे औषध लावण्या इतपत काही लागले नव्हते हे मला समजत होते. पण तरीही ती माझ्याकडून त्या जागेवर हात फिरवून घेत होती. मला तिच्या मनात काय आहे हे समजायला फार वेळ लागला नाही.

“प्रिया अजून खूप वर लागले आहे कि ग आणि मला नीट लावता येत नाहीये.” मी धाडस करून म्हणालो. त्यावर ती म्हणाली “आई येण्याच्या आत हे सगळे बरे व्हायला हवे नाही तर ती ओरडेल.” असे म्हणून तिने तिची पॅण्ट उतरवली आणि ती चक्क पैकी निकर वर आली.

तिच्या या अचानक केलेल्या कृतीने मी वेडापिसा झालो. निळ्या रंगाची तिची निकर तिच्या जांघेतून आत जाऊन योनीवर घट्ट रुतून बसली होती. तिच्या भरगच्च मांड्या बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झालेला होता. मी माझ्या हाताने तिच्या गोऱ्या मांड्यांवर हात फिरवू लागलो. जखम राहिली बाजूला मी मला हवे तिकडे हात फिरवत होतो. माझ्या त्या स्पर्शाने प्रिया पण गरम झाली होती. “खूप छान वाटत आहे रे राहुल” ती म्हणाली.

मी हात फिरवत फिरवत हळूच तिच्या योनीजवळ नेला. तिची आधीच फुगीर झालेली योनी माझ्या हाताच्या स्पर्शाने अधिकच फुगीर झाली. मी माझा हात सरळ उभा केला आणि तिच्या नीकरवरून योनीला वरून खाली खालून वर असे चोळू लागलो. आता मात्र ती पूर्ण बेभान झाली. मी लगेच जागचा उठलो आणि थोडे पुढे झालो.

माझे ओठ मी तिच्या ओठांवर ठेवले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. माझा हात एकसारखा तिची योनी कुरवाळत होता आणि माझे दात तिच्या ओठांना चावून काढत होते. मी हळूच माझा हात तिच्या निकर मध्ये घातला आणि तिच्या योनीला स्पर्शला.

आता मी तिचा टीशर्ट उतरवला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. गोलाकार छातीचे उभार तोंडात घेऊन चोकताना तिने माझी पॅण्ट कधी काढली याचे मला भान राहिले नव्हते. मी तिच्या छातीवर तुटून पडलो होतो आणि ती तिच्या हाताने माझे हत्यार जोरजोरात हलवत होती. तिची स्तनाग्रे तोंडाने चोकून चोकून मी त्यांना लाल भडक केले होते.

तिची योनी एव्हाना ओली होऊन झिरपू लागली होती. मी आता वेळ दवडणार नव्हतो. मी तिला तसेच जमीनिवर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. फुलपाखरासारखे तिचे पाय होताच मी माझे हत्यार तिच्या योनीत कोंबले आणि काच काच काच काच करत तिला ठोकू लागलो. माझा आवेग इतका प्रचंड होता कि ती मला तिच्या अंगावर ओढून घेत होती.

हिसड्यावर हिसडे देत मी तिला ठोकून काढू लागलो होतो. घामाने डबडबले आम्ही दोघे एकमेकांत पूर्ण रममाण झालो होतो. ती तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. मनसोक्त ठोकाठोकी झाल्यावर मी माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे गाडी शिकण्याचा प्रवास एका अद्भुत मार्गावर येऊन थांबला होता. तेव्हा पासून रोजच आमचा हा घरच्या घरी डाव चालू झाला होता. प्रिया तर रोजच कॉलेजमधून लवकर  लागली होती कारण आम्हाला जास्त वेळ मिळावा यासाठी.