शरीराची भूक !

अहो नितीन भाऊजी असे काय करताय? सोडा ना मला.. नका हो.. प्लिज सोडा…’ मी कळवळून म्हणाले. पण शेजारच्या नितीन भाउजीनी मला भिंतीवर दाबले. ‘वाहिनी प्लिज … एकदा.. फक्त एकदा द्या ना..’ तो माझ्या कानाशी तोंड आणत म्हणाला. त्याचा आत सरळ माझ्या छातीवर आला. त्यांनी माझा एक स्तन इतक्या जोरात दाबला कि कळ खूप आली. ‘नका हो.. सोडा मला… कुणीतरी बघेलं..’ मी विरोध करत होते. पण माझ्या विरोधात म्हणावा तितका जोर नव्हता. कुणी पाहिलं ऐकेल म्हणून मी काहीश्या हळू आवाजात बोलत होते. खरेतर मलाही त्याचा स्पर्श हवा हवासा वाटत होता.

त्याच्या या स्पर्शाने मी मोहरून गेले होते. क्षणाक्षणाला माझा विरोध मावळत चालला होता. मला इतकी घट्ट दाबली कि त्याच्या मांड्या माझ्या मांड्यांना भिडल्या. ‘दीपा वाहिनी… खरे सांगू… तुला पहिल्यापासुन मी अक्षरशः वेडा झालोय… खूप आवडतेस तू मला…’ असे म्हणत त्याने माझ्या ओठावर ओठ टेकवले. माझ्या ओठांची चुंबने घेऊ लागले. माझ्या श्वासाची गती आपोआपच वाढत चालली होती. त्याच्या स्पर्शाने अंग रोमांचित होत होते. त्याच्या स्पर्शाने माझ्या वासना भडकू लागल्या होत्या. माझा विरोध आता पूर्ण कमी झाला होता.

तस मी कठोर विरोध केला असता तर त्याने धाडस केले नसते पण माझे अंग मोहरल्याने मलाही हवे हवेसे वाटत होते. तरीही मी म्हंटले ‘अहो सोडा ना.. घरी बायको आहे ना? .. तिला करा ना हवे तसे.’ मी वरच्या मनाने म्हणत होते. मनातून मात्र हे सर्व हवेच होते मला. नितीन भाऊजी मात्र माझे काही न ऐकता माझ्या देहाशी खेळत होते. त्यांचा हात माझ्या उरोजावरून आणि नितंबावरुन फिरत होता. ते माझ्या ओठांची चुंबने घेत माझ्याकडे पाहत होते. पण त्यांच्या नजरेला नजर देण्याचे धाडस मला होत नव्हते. मी लाजून माझी नजर बाजूला करत होते.

मी त्यांचा हात बाजूला सारत होते पण त्यांच्या हात माझ्या नितम्बनावर आणि उरोजावर परत फिरायचा. माझी मान धरून गालावर आणि ओठावर चुंबन घेऊ लागले. एका गोड पदार्थाला जश्या मुंग्या ढसाव्या तसे ते माझ्या शरीराला ढसले होते. हळू हळू त्यांनी माझे पोट चोळत माझ्या मांड्यावरुन हात फिरवायला सुरुवात केली. आणि त्यांची बोटे माझ्या योनीकडे वळू लागली. त्यांच्या बोटांनी माझ्या योनीला स्पर्श करताच शरीर रोमांचित होऊ लागले. वासनेने शरीराचा अनु रेणू चेतला होता. योनीत खाज सुटायला लागली.

ते हळू हळू माझी साडी वर ओढू लागले. मी घाबरले. आता ते मला नग्न करणार या भीतीने मी त्यांना दूर ढकलले. आणि मागच्या दरवाज्या बाहेर जाऊन उभी राहिले. मागच्या बाजूस बाहेर  बकुळा काकी कपडे धूत होत्या. बकुळा काकी माझ्याशी बोलू लागल्या. आणि मी मागे वळून पहिले तर नितीन भाऊजी मला आत येण्यास खुणावत होते. हा आता असाच मोकळा माघारी जाणार नाही कारण चांगलाच चेकाळलाय हे ओळखून मी बकुळा काकूंकडे गेले. त्यावेळी मी वेळ मारून नेली. आणि कशी बशी नितीन भाऊजीच्या तावडीतून सुटले.

एक दिवशी घरात कुणीच नव्हते त्यावेळी त्यांनी मला पकडले. यावेळी मी जमिनीवर उताणी पडले. माझ्यावर येऊन त्यांनी चुंबने घायला सुरुवात केली. जोरजोराने उरोज चोळायला सुरुवात केली. त्याच्या कडक सोट्याचा स्पर्श माझ्या ओटीपोटावर होत होता. मी उसासू लागले होते. माझी वासना पेटंत होती.  त्यावेळीही मी त्यांना जोरात बाजूला ढकलत मागच्या दरवाजातून बाहेर पडले. आणि शेजारच्या घरात तास भर वेळ घालवला.

माझा नवरा दुसऱ्या शहरात नोकरी करत होता. दोन तीन महिन्यातून त्यांचे येणे असायचे. आज तर नवऱ्याची खूपच आठवण येत होती. नितीन भाऊजी असे चाळे माझ्याशी करायला लागल्या पासून तर नवऱ्याची खूपच आठवण सतावत होती. त्या रात्री माझ्या शेजारी मुले आणि दुसरीकडे सासू असे झोपलो होतो. कामवासनेची आग मला बेभान करून सोडत होती. मी तळमळत होते. झोपच येत नव्हती. यावेळी मला तो स्पर्श आणि सुख हवे होते. योनीत प्रचंड वासना चेतली होती. माझ्या लग्नाला आठ वर्षे झाली होती. पण अशी तगमग तडफड कधीच झाली नव्हती. पण आज नवर्याच्या आठवणीने झोपं येत नव्हती.

त्यांना फोन केला आणि दोन दिवस यायला सांगितले. पण त्यांना रजा मिळत नव्हती. सासूला हे कळताच सासू माझ्यावर वैतागली. ‘आता कोणता सण वगैरे नाही आणि तू त्याला कशाला बोलावतेस?’ पण माझ्या मनाची काय अवस्था काय झाली होती हे मलाच माहिती होते. एकदा घरात कोणी नव्हते तेंव्हा मी साडी वर करून चड्डी देखील काढली होती. योनीत बोटे घालून सुख अनुभवत होते. योनीत बोटे आत बाहेर करत होते. अंग घामाघूम झाले होते. नकळत मला नितीन यावा असे वाटत होते. त्याची इच्छा पूर्ण करावी आणि माझीही आग विझवून घ्यावी असे मनोमन वाटत होते. नवरा लवकर येण्याची चिन्हे काही दिसत नव्हती.

आज शेजारची बकुळा काकी हि घरात नव्हत्या आणि घरी अजून तीन चार तास तरी कोणी येणार नव्हते अशी वेळ होती. मी बाहेर जाऊन नितीन भाऊजी दिसतात का पाहत होते. आज मी स्वतःहून त्यांना बोलावून घेण्याचा निश्चय मी केला होता. वासनेची आग आज मला गप्प बसू देत नव्हती. बराच वेळ ते दिसले नाहीत म्हणून मी त्यांच्या घरी गेले. त्यांची बायको स्वयंपाक करत होती.

‘ये दीपा … आज कसे येणे केलेस… बैस कि.. कुंदा म्हणाली. मी विचारले एवढ्या भाकऱ्या कोणाला करती आहेस? तिच्या समोरील भाकऱ्याकडे पाहत मी तिला विचारले. ‘अगं… शेतात माणसे आहेत कामाला त्यांच्यासाठीच नेते आहे. त्यांनाच न्यायला सांगणार आहे. पण त्यांचा अजून कुठे पत्ता दिसत नाही. मी जाते पुढे. ते आलेत तर तू त्यांना शेतात यायला सांग’ कुंदा म्हणाली. माझा चेहरा आनंदला. मी तो आनंद तिला दाखवून नाही दिला. आज चांगली संधी मिळणार या भावनेने मी रोमांचित झाले. मी उठून जात असताना ती म्हणाली बैस कि. ‘नाही घरात काम आहे असे म्हणत मी निघाले.

आज मनसोक्त सेक्स करायला मिळणार या भावनेने मी खूपच उत्तेजित झाले होते. थोड्या वेळात नितीन भाऊजी आले. ‘भाऊजी तुम्हाला शेतात बोलावले आहे’ मी त्यांना सांगितले. मी बोलल्यावर ते माझ्याकडे येतील असे मला वाटले होते पण निरोप ऐकताच ते शेताकडे निघाले. पण मी त्यांना डोळे मिचकावले आणि गोड हसून घरात गेले. काम करण्याचे नाटक करत होते. ते कधी येतील आणि माझ्या शरीराची भूक भागवतील असे झाले होते. माझी नजर सारखी दाराकडे वळत होती. आणि त्यांना दारात पाहून माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. मी तशीच बसून राहिले.

‘काय करतेस दीपा वाहिनी?’ त्यांनी विचारले आणि ते पटकन जवळ आले. पाठीमागून मला मिठीत घेतले. त्यांचे दोन्ही हात माझ्या छातीवर आले. ‘अहो कुणी पाहिलं कि?’ मी लटक्या रागाने म्हंटले. त्यांनी माझी दोन्ही उरोज दाबून हात बाजूला केले आणि दाराकडे निघाले. ‘काय झाले भाऊजी?’ मी उतावीळपणे म्हणाले. ते काहीच न बोलता दाराकडे गेले आणि दरवाजा बंद करून माझ्या जवळ आले. मी पुरती लाजले आणि त्यांनी मला घट्ट आवळले. त्यांचा हात सारखा छातीवरून फिरत होता. थोडा वेळ उरोज चोळल्यावर मला त्यांनी खाली झोपवले.

मी उताणी झोपले ते माझ्या ओठावर, गालावर चुंबनाचा वर्षाव करत होते. माझ्या देहावरून त्यांचा हात सैरावैरा फिरत होता. मी माझे स्तन त्यांना मोकळे करून दिले, त्यांनी ते खूप मजेने चोखायला सुरुवात केली. त्यांनी माझ्या मांड्या फाकवल्या आणि स्वतः कपडे काढून आपला ताठलेला सोटा बाहेर काढला. ज्या क्षणाची मी वाट पाहत होते त्या क्षणाची वेळ आली होती. माझ्या योनीच्या पाकळ्या रुंदावत ते आपला सोटा आत सारू लागले. मी लगेच त्यांचा सोटा हातात धरला. अतिशय गरम आणि कडक झाला होता. त्यांचा सोटा चोळत मी योनीवर घासला.

हळू हळू करत आत घालन्यास सांगितले. त्यांचा सोटा आत जाताना मी विव्हळत होते. मी माझ्या मांड्या आणखीन फाकवल्या. त्यांचा सोटा माझ्या योनीत आता आत बाहेर करत होता. त्यांच्या सोट्याचे घर्षण मला खूप आनंद देत होते. आता ते जोर जोरात दणके देत होते. दणक्यांनी माझे उरोज वर खाली उडत होते. त्यांनी माझी कंबर धरून दणके देण्यास सुरु केले. त्यांचा जाडजूड सोटा माझ्या योनीत पूर्ण खोलवर घुसत होता. त्यांच्या सोट्याचा आघात मला खूपच आनंदायी वाटत होता.

त्यांच्या जोऱ्याच्या दणक्याने मी बेभान होत होते. हळू हळू माझी योनी पाझरू लागली. त्यांचा सोटा माझ्या ओल्या चिंब झालेल्या योनीत पचापच आवाज करू लागला होता. आता त्यांनी आपले अमृतमय वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि शांत झाले. माझा देह आता आनंदाने तृप्त झाला होता. शरीराची आग आता शांत झाली होती. ते कपडे घालून निघून गेले. थोड्या वेळानी मी यावरून मुलांना शाळेतून आणायला गेले. यानंतर आमचे संबंध वेळ मिळेल तसे घडू लागले. शरीराची भूक वाढली कि माणसाला व्यभिचारी बनवते याचा मला अनुभव आला होता.