गांडू मुलांकडून पुची मारून घेतली

हेलो मित्रानो माझे नाव दिव्या आहे आणि आज मी तुम्हाला माझी एक खरी कहाणी घेऊन आले होते आणि आता मी जास्त वेळ न घेता मी सरळ गोष्टी वर येतो आहे.

हि गोष्ट त्या दिवसाची आहे जेव्हा माझ्या घरी रवी नावाचा एक मुलगा भाड्याने राहायला आला होता आणि तो आमच्या घर च्या तिसर्या मजल्यावर राहत होता. त्याला भेटायला त्याचा मित्र पण येत होता आणि त्याचे नाव कमल होते आणि ते खूप मस्त दिसत होते आणि मला ठोकून घ्यायची इच्छा होत होती.

मला रात्री गच्ची वर जाऊन फिरायची सवय आहे मी अनेक वेळा गच्ची वर फिरत होते आणि असेच मी एक दिवस फिरत होते तर पहिले कि रवी आणि त्याचा मित्र कमल टीवी पाहत होते आणि ते बरोबर दारू पण पीत होते, रवी च्या पजामा मध्ये त्याचा लंड सरळ सरळ दिसत होता आणि कमल त्याचा लंड परत परत पाहत होता.

मग कमल ने त्याचा हात रवी च्या लंड वर ठेवला.

कमल ने म्हणले कि रवी मजा येत आहे ना?

रवी ने म्हणले कि हो मित्रा खूप मजा येत आहे, तू दाबत जा.

मग रवी ने पण त्याचा हात कमल च्या लंड वर ठेवला होता आणि आता ते दोघे एकमेकाचा लंड दाबून मुठ मारू लागले होते, मग माझे श्वास एकदम वाढले होते आणि मी मना मध्ये विचार करू लागले होते कि हे दोघे काय करत आहेत? हे गे सेक्स करत आहेत कि काय?

काही वेळाने कमल ने रवी चा पजामा काढून टाकला होता आणि त्याचा ७ इंच लंड बाहेर काढून टाकला होता आणि तो लंड पाहून मी एकदम चकित झालो होतो.

मग कमल ने हळू हळू रवी चा लंड वर खाली करणे चालू करून दिले होते आणि रवी ने कमल चा पजामा काढून टाकला होता त्याचा लंड लंड एकदम मस्त होता आणि आता माझ्या समोर दोन मोठे लंड होते आणि माझी नजर त्या वर टिकून राहिली होती. आता पुढे काय होते ते मला पहायचे होते आणि मी एकदम एकटक ते पाहत होते.

मग रवी आणि कमल ला पाहून मला पण त्यांच्या कडे जायची इच्छा होत होती आणि मग ते कुत्र्या सारखे एकमेकाला लागून त्यांची कमर हलवत होते आणि त्यांचे लंड एकमेकांच्या गांडी मध्ये टाकून हलवत होते.

मग रवी ने म्हणले कि कमल तू झोपून जा यार आता परत लंड चोकू.

मग दोघे बेड वर आले होते आणि 69 पोज मध्ये आले होते, कमल चा लंड रवी च्या तोंड मध्ये होता आणि रवी चा कमल च्या तोंड मध्ये होता. हे पाहुन मला चक्कर येऊ लागले होते आणि ते जे करत होते ते मी अजून फक्त ऐकले होते पण आज सर्व पाहून घेत होते.

दोघे एकमेकाची गांड दाबून लंड आत मध्ये घेत होते आणि लंड एकदम आत मध्ये जात होता आणि इतक्या मध्ये रवी ने कमल ची गांड मध्ये त्याचे एक बोट टाकले होते आणि त्या वर थुक टाकून बोट त्याच्या गांडी मध्ये टाकून ठोकू लागला होता.

अचानक रवी उभा झाला होता आणि कमल च्या गांडी वर स्वार झाला होता आणि त्याने खूप थुक कमल च्या गांडी वर लावले होते आणि लंड त्याच्या गांडी मध्ये सेट केला होता, कमल ने त्याचे पाय उघडले होते आणि रवी ने लंड त्याच्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता, जेव्हा तो कमल ची गांड मारत होता तेव्हा त्याची बोडी अजून पण सेक्सी दिसत होती, आणि रवी कमर हलवून कमल ची गांड मारत होता.

मग रवी ने कमल ला घोडी बनवले होते आणि मग त्याची गांड परत मारू लागला होता आणि मग रवी कुत्र्या सारखा गांड मारत होता, काही वेळाने रवी ने त्याच्या हात माझ्या कमल चा लंड घेतला होता आणि त्याला मागे पुढे करू लागला होता. कमल चा लंड पण आता एकदम जोश मध्ये आला होता आणि लाठ्ला होता. रवी आता एक वेळी दोन काम करत होता आणि तो कमल ची गांड मारत होता आणि त्याची मुठ पण मारत होता.

१० मिनिट ठोकले कि रवी ने त्याची स्पीड वाढवून दिली होती आणि त्याचे सर्व पाणी कमल च्या गांडी मध्ये काढून टाकले होते आणि कमल चा लंड एकदम जोराने पकडून एक मिनिट मध्ये  त्याचे पण पाणी काढून टाकले होते. आता ते दोघे एकदम मस्ती मध्ये आवाज करत होते आणि बेड वर झोपले होते.

मग मी खाली माझ्या रूम मध्ये आले होते आणि माझ्या मना मध्ये त्या दोघांचे लंड वसून गेले होते. मी त्यांच्या कडून ठोकून घ्यायला पाहत होते, पण  असे होणे थोडे कठीण होते. त्या मुळे मी विचार केला कि रविला पटवून टाकावे कारण कि त्याला पटवणे थोडे सोपे होते, मग मी सर्व असे विचार करत करत झोपले आणि मला पण काही समजले नाही.

दुसर्या दिवशी उठले आणि पहिले तर रवी कोठे तरी बाहेर गेला होता आणि जेव्हा तो आला त्याला तेव्हा मी थांबवले होते.

मग मी म्हणले कि रवी तू जर बीजी नसशील तर मला एक छोटेसे काम होते.

मग रवी ने म्हणले कि मी बीजी नाही आहे. तू एक काम कर तू वर ये आणि आपण जेवण करत बोलू.

मग मी पण त्याच्या मागे मागे त्याच्या रूम मध्ये गेले होते आणि मग जेवण ताट मध्ये घेऊन आले होते आणि मग तो पन फ्रेश होऊन आला होता आणि मी त्याच्या समोर बसले होते.

रवी ने म्हणले कि आता बोल दिव्या तुला काय काम होते?

मग मी म्हणले कि काही नाही बस मला तुझ्या कडून फिजिक्स समजून घ्यायचे होते मला माहिती आहे कि तुझे फिजिक्स चांगले आहे.

मग त्याने म्हणले कि बस इतकेच काम होते? ते तर मी तुला कोलेज मधून आलो कि समजावून देतो.

मग असे म्हणून तो परत निघून गेला होता आणि मग मी पण माझ्या कोलेज साठी निघाले होते, दुपारी कोलेज मधून आले कि मी रवी ची वाट पाहत होते आणि जसे तो आला होता तसे मी पुस्तक घेऊन त्याच्या कडे वर गेले होते.

आता रवी चेयर वर बसला होता आणि मी पण त्याच्या बरोबर चेयर वर बसले होते. मला तर त्याला माझ्या जाळ्या मध्ये फसवायचे होते आणि त्या मुळे मी अभ्यास करत नव्हते आणि माझ्या पायाने रवी च्या पायवर मारत होते, मग रवी ला समजले कि मी काय करते आहे आणि तरी त्याने काही म्हणले नाही.

मग तो मला पाहू लागला होता आणि मी त्याला पाहून हसून दिले होते आणि मग मी परत पाय मारला तर तो मनात म्हणाला कि हसली कि फसली. मग रवी ने माझ्या कडे पहिले होते आणि म्हणले कि दिव्या तू मला खूप आवडतेस.

मग मी हैराण झाले होते आणि म्हणले कि तू पण मला आवडतोस.

मग त्याने माझा हात पकडला होता आणि मी त्याच्या वर जाणून बुजून पडून गेले होते आणि त्याला हिरवा कंदील मिळाला होता आणि त्याने माझे बुब्स पकडून दाबून दिले होते.

मग मी म्हणले कि आह्ह याय हे काय करतो आहेस कोणी तरी पाहून घेईल.

मग त्याने म्हणले कि कोणी पाहणार नाही आहे.

मग मी त्याच्या गोद मध्ये येऊन बसले होते आणि त्याचा लंड माझ्या गांडी ला लागत होता.

मग मी म्हणले कि हे काय आहे?

तर तो म्हनला कि माझा लंड आहे.

मी म्हणले कि तो काय असतो?

तर त्याने हा माझा लंड असे म्हणून त्याने लंड माझ्या गांडी मध्ये टाकू लागला होता.

मग मी म्हणले कि मारून टाकणार का? पूर्ण घुसवणार का?

मग मी जसे प्लान केले होते तसे सर्व होत होते.

मग मी माझी स्कर्ट आणि पेंटी काढून टाकली होती आणि हे पाहून त्याला वाटले कि मला त्याचा लंड पाहिजे आहे आणि मग त्याने पण पेंट काढून टाकली होती आणि त्याचा ७ इचं लंड बाहेर आला होता आणि मी माझ्या पुच्ची वर ठेवून रवी च्या वर बसले होते आणि मी लंड माझ्य पुच्ची मध्ये घेऊ लागले होते आणि मला खूप मजा येत होती.

तेव्हा खालून मला पप्पांनी हाक मारली होती आणि मी रागाने उठले होते आणि कपडे ठीक केले होते.

मग मी म्हणले कि मी रात्री जरूर येणार.

मग तो म्हनला कि ठीक आहे.

मग मी खाली गेले होते आणि मी खूप खुश झाले होते कारण कि मी जसे विचार केले होते तसे झाले होते.

मग माझा रूम दुसर्या मजल्यावर होता आणि माझे आई वडील खाली झोपत होते, मी जेवण केले होते आणि माझ्या रूम मध्ये आले होते आणि तिथे आता एकदम शांत झाले होते आणि मी काही वेळाने वर निघून गेले होते.

मग त्याने दरवाजा उघडला होता आणि मी हैराण झाले होते कारण कि कमल पण तिथे आला होता आणि ते दोघे नागडे होऊन लंड पकडून एकमेकाची गांड मारायच्या तयारी मध्ये होते.

मी त्याच्या रूम मधून खाली येऊ लागले होते आणि तेव्हा रवी म्हनला कि कोठे जात आहेस? सॉरी आम्हाला असे वाटले कि तू येणार नाहीस त्या मुळे आम्ही..

मग मी एकदम खुश झाले होते कारण कि आता मला एका वेळी दोन लंड मिळणार होते.

मग मी म्हनले कि तुम्ही हे काय करत आहे? मग मी आत मध्ये येऊन दरवाजा बंद केला होता.

मग रवी ने म्हणले कि आम्ही तर रोज असे करून मजा घेत असतो, कधी तो माझी मारत असतो कधी मी त्याची गांड मारतो.

दिव्या तू इथे बसून राहा आणि मजा घे आम्ही तुला काही म्हणणार नाही, आणि असे म्हणून ते मला विनंती करू लागले होते.

अरे मग मी काय तुमचे तोंड पाहत बसू? मला पण तुमच्या ग्रुप मध्ये घेऊन टाका, मग हे ऐकून ते एकदम खुश झाले होते आणि दोघाचे लंड एकदम कडक झाले होते.

कमल तर आता पहिल्या वेळी पुच्ची मारणार होता आणि मी त्याच्या कडे येऊन उभी झाले होते आणि त्यांनी माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते. मग आता आम्ही तिघे एकदम नागडे झालो होतो, कमल माझ्या अंगाला असे पाहत होता कि जसे आता कच्चे खाऊन जाणार आहे. दोघांचे लंड माझी पुच्ची आणि गांड पाहत होते आणि ते एकदम कडक झाले होते.

मग रवी माझ्या पुढे होता आणि कमल माझ्या मागे होता.

मग मी त्या दोघांना एकदम चिकटवले होते आणि मग माझा एक पाय वर केला होता आणि माझी गांड उघडून कमल ला म्हणले कि ये राजा आणि घे माझी गांड तुझी आहे आणि रवी ला म्हणले कि माझी पुच्ची तुझी आहे.. आता तुम्ही दोघे सुरु व्हा.

मग मी एकदम मदहोश होऊन माझे डोळे बंद करून घेतले होते आणि मजा घेऊ लागले होते. मग त्यांचे गरम शरीर मला एकदम वेड लावत होते आणि आधी कमल ने माझी गांडी वर तेल लावले होते आणि मग त्याचा लंड एक झटका देऊन आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग रवी चा नंबर होता अन त्याने पुढून माझ्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकून दिला होता.

आता त्या दोघांचे लंड माझ्या अंगा मध्ये नाचत होते आणि मला पण खूप मजा येत होती आणि मी एकदम मदहोश होऊन ठोकून घेत होते, मग ते दोघे हळू हळू करून त्याची गांड हलवून माझी ठोकाठोकी करत होते अन मी माझ्या तोंडाने अहः आय्य याय हः आय्य ऐई याय काक करत होते आणि त्यांच्या लंड ची मजा घेत होते.

कमल ने तर मला एकदम जोराने पकडले होते आणि माझी गांड मारत होता आणि त्याच्या हातां मध्ये माझे बुब्स पकडून एकदम जोराने दाबून देत होता कारण कि त्याचा तो एकदम पहिला अनुभव होता. त्यामुळे तो एकदम जोर जोराने दाबत होता आणि दुसरी कडे माझी ठोकाठोकी चालू होती आणि मला खूप मस्त वाटत होते. मग त्या दोघांचे लंड एकमेका मध्ये घासत होते आणि माझ्या पुची आणि गांड मध्ये एकदम गरम वाटू लागले होते.

मग त्या दोघांचे शरीर एकदम कडक झाले होते आणि त्यांनी मला एकदम पकडून घेतले होते आणि त्यांची स्पीड खूप वाढली होती आणि मला पण खूप मजा येत होती आणि मला असे वाटले कि आता माझ्या पुच्ची मधून पाणी निघणार आहे.

मग रवी ने त्याचा लंड माझी पुच्ची मध्ये एकदम आत मध्ये टाकून त्याचे पाणी काढून टाकले होते आणि कमल ने पण त्याचे सर्व पाणी माझ्या गांडी मध्ये काढून टाकले ओह्ते आणि आता त्यांचे पाणी निघून माझ्या पायावर आले होते.

मग त्या दोघांनी मला एकदम बाहो मध्ये पकडून घेतले होते आणि माझी तहान भागवून दिली होती आणि मला खूप चाटून चोकून लाल केले होते आणि मी त्यांना एका वेळी दोन लंड ची मला मला करून दिली म्हणून थेंक यु म्हणले होते आणि मग मी माझे कपडे घातले होते आणि मी खाली आले होते.

मग मी माझ्या बरोबर बोलू लागले होते आणि शेवटी माझ्या लंड आणि गांडी ची तहान एकदम भागली होती आणि मग मी झोपायची तयारी करू लागले होते.