घरच्या घरी तिची घेतली मजा

नमस्कार मित्रानो माझे नाव सविता आहे. मी चाळीशी वर्षाची आहे. आज तुम्हाला एक मी अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला घरच्या घरी संभोगाची सोया कशी करता आली ते समजेल.

मी लग्न होऊन राकेश च्या घरी आले खरी. पण राकेश आणि माझे सूत काही केल्या जुळेना. असेही काही नव्हते कि मी दिसायला खराब होते. दिसायला मी चांगली तर होतेच. पण माझी शरीरयष्टी थोडी गुबगुबीत असल्याने माझे शरीराचे सगळे अवयव  चांगलेच उठून दिसत असत. माझी छाती म्हणजे त्यात किमान दहा दहा लिटर दूध असेल असे वाटायचे.

माझ्या अदा पण समोरच्याला घायाळ करायच्या. तरीही राकेश काही केल्या मला स्पर्श करत नसे. मला काय समजायचे नाही. सुरवातीस वाटले कि नवीन लग्न झाल्याने तो थोडा बावरला असेल पण जवळपास वर्ष झाले तरी त्याने मला हात लावला नाही. तेव्हा मी या गोष्टीचा शोध घेण्याचे ठरवले.

खूप दिवसांनी तो माझ्याशी या विषयवार बोलला. तो म्हणाला “सविता मला माफ कर. मला मुलींमध्ये नाही. मुलांच्यात जास्त रस आहे.”

ते ऐकून मी वेडी झाले. तो माझ्या हाता पाया पडत होता. पण मी त्याकडे लक्ष दिले नाही. तेव्हापासून आमच्यात दुरावा आला तो कायमचाच. मी मात्र मनाशी ठरवले कि आता मी याचा बदला घेणार म्हणजे घेणार. मग मी राकेश ला डॉमिनेट करायला चालू केले. त्याची हि गोष्ट त्याच्या घरच्यांना माहित नव्हती. त्यामुळे मी त्याला ब्लॅकमेल करायला चालू केले होते कि जर त्याने माझ्या म्हणण्या प्रमाणे ऐकले नाही तर तो गे आहे हि गोष्ट मी त्याच्या घरच्यांना सांगेन. पुढे काय होईल याची जबाबदारी त्याने घ्यावी.

तेव्हा पासून तो मला दबकून राहू लागला.मी मनमानी करू लागले. त्याला एक भाऊ होता. प्रताप नाव होते त्याचे. छोटा होता तो त्याच्या पेक्षा. त्याचे पण काही वर्षात लग्न झाले. त्याची बायको दिसायला खूप छान होती. नीलम होते तिचे नाव.

जसे माझे आणि राकेश चे पटत नव्हते तसेच नीलम आणि प्रताप चे पटत नव्हते. मला त्यांचे कारण माहित नव्हते. पण माझी नजर चुकत नसे. त्यात अजून एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली होती ती हि कि नीलम माझ्याकडे सतत रोखून बघायची. तिची नजर अशी होती कि तिला माझ्या शरीराचे खूप आकर्षण आहे असे वाटायचे मला. मी काही लहान नव्हते.

आज वर मला माझ्या नवऱ्याने कधी असे निरखून बघितले नव्हते तसे नीलम बघायची. मला पण ते आवडायचे. कारण शेवटी माझी पण काही तरी नैसर्गिक गरज होतीच ना. त्यामुळे मी मुद्दाम तिच्या समोर माझे शरीर जास्तीत जास्त कसे उघडे दिसेल याची काळजी घेऊ लागले.

एकदा ती आणि मी दोघीच घरी होतो. मी किचन मध्ये काम करत होते आणि ती तिथे आली. तिच्या हातात वाटी होती. माझ्याशी बोलता बोलता ती चुकून खाली पडली आणि ती उचलण्यासाठी म्हणून मी खाली वाकले. खाली वाकताच माझ्या साडीचा पदर खाली पडला आणि माझ्या छातीच्या उभारांचा भाग उघडा पडला.

ते बघून नीलम माझ्याकडे डोळे मोठे करून बघू लागली आणि मला म्हणाली “वाहिनी तुमची छाती इतकी मोठी आणि आकर्षक कशी काय आहे?”

तिच्या प्रश्नावर मी हसले आणि म्हणाले “का तुझी नाही का चांगली नीलम?”

“नाही ना वाहिनी. म्हणून तर मी विचारते आहे” असे तिने म्हणताच मी तिला म्हणाले “अग प्रताप ला लाव ना कामाला. त्याला सांगत जा ना तुझी छाती दाबायला. म्हणजे वाढेल”

“त्याना मुलींच्यात रस असता तर मग कशाला?” मग हि वेळ आलीच नसती” ती असे म्हणताच माझ्या लक्षात आले कि ते भाऊ भाऊ दोघे पण गे होते. माझ्या सारखाच नीलम चा पण प्रॉब्लेम होता.

“माझे काही फार मोठे उरोज नाहीयेत ग. पाहिजे तर बघ तूच” असे म्हणून मी तिचा हात माझ्य हातात घेतला आणि सरळ माझ्या छातीवर ठेवला. तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या छातीला होताच माझी छाती कमालीची कडक झाली. कोणाचा तरी पहिल्यांदाच माझ्या छातीला स्पर्श होता होता. त्यामुळे मी काही क्षण डोळे मिटून त्याचा आनंद घेतला आणि हलकाच तीचा हात माझ्या छातीवर दाबून घेतला.

तिला पण तो स्पर्श खूपच आवडला. ती म्हणाली “वाहिनी खरच तुमची छाती खूप छान आहे. नाही ता माझी बघा. किती छोटी आहे छाती” असे म्हणून तिने पण माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवून घेतला. तिच्या छातीला मी लगेच च हळुवारपणे दाबताच ती गर्भगळीत झाली. मी माझा हात बाजूला घेऊ लागताच तिने माझा हात तिच्या हाताने घट्ट पकडला आणि म्हणाली “वाहिनी तुम्हीच करा ना माझी छाती तयार.”

मला पण तिचा स्पर्श आवडू लागला होता. त्यातच घरी आम्ही दोघीच असल्याने मी तिला उपभोगायचे ठरवले. मी तिच्या साडीत हात घातला आणि तिची छाती दाबायला चालू केली. तिच्या ब्लाउज चे हुक मी काढले आणि तिच्या छातीला मोकळे करताच तिची ती दोन टपोरी कबुतरे बाहेर आली. तिच्या फिगर ला शोभतील अशी तिची कबुतरे होती. कॉलेजवयीन मुली सारखी. कमालीची गोलाकार असलेली छाती बघून मी व्याकुळ झाले.

तिच्या निप्पल्स ना मी माझ्या चिमटीत पकडले आणि त्यानं धरून ओढू लागताच ते निप्पल्स खूपच ताठ झाले. मी तिला किचन कट्टयावर आडवे केले आणि तिच्या स्तनाना माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकू लागले. मऊ मऊ स्तन चोकताना माझ्या भावना प्रचंड वासनेने भरल्या होत्या. तिच्या स्तनाना दाबत चोकत मी तिची साडी हळू हळू करत फेडू लागलो.

तिच्या परकर मधून हात घालून मी तिच्या योनीवर हात ठेवताच तिची योनी फुगीर झाली. प्रकार फेडताच मला तिच्या नक्षीदार निकर चे दर्शन झाले. मी लागलीच खाली बसले आणि तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिच्या निकर ला अतिशय नाजूक पद्धतीने माझ्या बोटात पडकून हळुवारपणे खाली खेचताच तिची योनी मोकळी झाली.

कमालीची नाजूक असलेल्या तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली आणि तिला वर खाली करत फिरवू लागले. माझ्या जिभेचा स्पर्श तिच्या योनीला होताच ती आसुसल्या सारखी करू लागली. तिने माझे तोंड तिच्या हातात  आणि ती जोरजोरात माझे तोंड मागे पुढे करून तिची योनी चाटून घेऊ लागली. तिला प्रचंड भावना जागृत झाल्याचं आनंद मिळत होता.

तिचा एक पाय मग मी वर केला आणि तिची योनी थोडी अधिक मोकळी केली. तिच्या योनीत माझी पूर्ण जीभ आत घालून तिच्यात लपलेल्या दाण्याला मी माझ्या जिभेने खाऊ लागले. योनीचे भोक चाटत चाटत मी तिच्या गांडीच्या भोकात पण माझी जीभ हळूच घातली आणि त्याला पण मी खाऊ लागले. अतिशय बेभान झालो होतो आम्ही.

तिने मला तसेच वर ओढले आणि वेड्या सारखे ती माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागली. तिने मला ओढतच शेजारी असलेल्या बेडरूम मध्ये नेले आणि मला बेड वर पाडले. ती माझ्यावर तुटून पडली आणि माझ्या शरीराचा चेंदामेंदा होईल अश्या पद्धतीने ती माझ्याशी खेळू लागली. माझ्या स्तनाना जोरात खेचणे, जोरात निप्पल्स ना तोंडात घेऊन चोकणे असे करत करत तिने पण माझी योनी चाटून चाटून तिचा फडशा पडला.

आमच्या दोघींच्या पण योन्या ओल्या होऊन पाझरू लागताच आम्ही जागचे उठलो. आम्ही एकमेकींच्या योनीत दोन दोन बोटे घालून मागे पुढे करू लागलो. सोट्या सारखी आमची बोटे आमच्या योन्यांतून आत बाहेर करू लागताच आम्हाला संभोगाचा आनंद मिळू लागला आणि आम्ही कण्हू लागलो. आह आह करत आम्ही प्रचंड वेगाने आमची बोटे मागे पुढे करत होतो.

आमची बोटे आमच्या योनीत घातल्याने त्यातील द्रवाने ऑइल चिंब झाली होती. त्याला वँगण मिळाल्याने ती अगदी आरामात आत बाहेर करत होती. माझी बोटे थोडी मोठी असल्याने तिला थोडा सुरवातीस त्रास झाला. पण जसे जसे तिचे योनीचे भोक मोठे होत गेले तसे तसे तिला त्याचा आनंद मिळू लागला. ती त्याचा आस्वाद घेऊ लागली. तिने माझा हात पडकून जोरात हात मागे पुढे करायला सांगितले.

खूप वेळ बोटे मागे पुढे करून झाल्यावर आम्ही मग आमचे पाय वाकडे केले थोडे आणि आमच्या योन्या एकमकींवर घासू लागलो. योनी एकमेकींवर रगडु लागताच त्यांच्यात होणाऱ्या घर्षणाने त्या गरम झाल्या आणि बघता बघता दोघींच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले आणि आम्ही शांत झालो. आम्ही एका स्वर्गीय सुखाचा आनंद घेऊन शांत झालो होतो. नीलम च्या स्पर्शाने मला आणि माझ्या स्पर्शाने तिला ज्या सुखासाठी आम्ही आजवर आसुसलेलो होतो ते मिळाले होते.

अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी नीलम बरोबर पहिल्यांदा संभोग केला. तेव्हा पासून आम्ही नियमितपणे एकमेकींशी संभोग करू लागलो होतो.त्यामुळे घरी आमची भांडणे कमी तर झाली होतीच पण भाऊ भाऊ पण अचंबित होते कि नेमके काय झाले कि आम्ही दोघीही खुश राहू लागलो होतो. त्यांना वाटले कि त्यांचे वागणे सुधारले आहे.  पण खरे आम्हा दोघीनाच माहित होते.