माझा समलिंगी चा पहिला अनुभव

मी आजवर खूप मुलींशी संभोग केला होता. मला तशी काही कमी नव्हती मुलींची. पण आता मला थोडे बदल हवे होते. त्यामुळे मी असे  ठरवले होते कि मी आता मुलांशी संभोग करून बघणार. तसेही मी या बद्दल खूप ऐकले होते कि मुलींपेक्षा मुले खूप चांगली असतात संभोगासाठी. ते तुम्हाला उत्तम सर्व्हिस तर देतातच पण त्याच बरोबर तुम्हला पाहिजे ते सगळे देण्यासाठी ते मागे पुढे बघत नाहीत.

त्यामुळे मी एखाद्या मुलाला ठोकायचे निश्चित केले होते. पण प्रश्न असा होता कि मला असा मुलगा मिळणार कुठे. त्यातच मी काही हि गोष्ट बाहेर सांगण्या सारखी नव्हती कारण मुळात मी स्ट्रेट मुलगा आहे हे सगळ्यांना माहित होते. त्यामुळे हि गोष्ट मी हळूच कोणच्याही नजरेला येणार नाही अश्या बेताने करायची ठरवली.

मी एक ओनलाईन साईट त्यासाठी जॉईन केली. ती फक्त गे मुलांसाठीच साईट होती. त्यावर मी रजिस्ट्रेशन केले आणि मला मुलांचा एक खजिनाच उघड झाला. त्यावर मुलांचे एक से एक प्रोफाइल होते. काही मुले माझ्यासारखी पिळदार शरीरयष्टीची होती तर काही एकदमच बारीक. त्यांचे फोटो मुलींना लाजवेल असे होते.

खूप नटून थटून फोटो काढून ते प्रोफाइल ला लावलेले दिसत होते. काही मुले तर इतकी नाजूक, देखणी आणि मादक होती कि त्यांना बघून प्रथमदर्शनी असे वाटायचे कि ती मुलगीच आहे. काय ते चेहरा, काय तो मेकअप, काय ते लिपस्टिक, काय ते मादक हावभाव. काय करू नि काय नको असे मला झाले होते त्यांना बघून .

खूप वेळ मी सर्च करत करत शेवटी एका प्रोफाइल वर माझी नजर पडली. साधारण कॉलेज ला जाणारा तो मुलगा असेल असे वाटत होते त्याच्या फोटोवरून. त्याने त्याचे नाव के एवढेच ठेवले होते प्रोफाईल ला. पण त्याचा फोटो असा काही होता कि माझी नजर त्याच्यावरून हटत नव्हती. सावळा जरी असला तरी त्याने काही तरी रंगरंगोटी केली होती त्याच्या चेहऱ्याला.

त्यामुळे त्याचा चेहरा कमालीचा मादक दिसत होता. त्यांची नजर भेदक होती. त्याचा फोटो बघून मला गुदगुल्या होऊ लागल्या. त्याने एक फुल्ल हातोप्याचा शर्ट घातला होता. कानाजवळ हात लावून गुडघ्यावर बसून त्याने पोज दिली होती. एखादी बाई झक मारली इतकी चांगली पोज त्याने दिली होती. मी ठरिवले त्याला विचारायचे म्हणून.

मी त्याला मेसेज केला आणि वाट बघत बसलो. थोड्याच वेळात त्याचा रिप्लाय आला. आम्ही सुरवातीस इकडचे तिकडचे बोललो आणि आम्ही एकमेकांचे फोन नंबर घेतले. फोन नम्बर मिळताच आम्ही त्यावर बोलू लागलो. त्याने मला लगेचच त्याचा पत्ता दिला आणि मला येण्यास सांगितले. हे  इतके फास्ट झाले कि मला त्याच वेळी वाटले कि हे किती छान आहे.

सगळे कसे झटकन होत आहे. इथेच जर एखादी मुलगी असती तर किमान एक महिना गेला असता तिला भेटायला. संभोग तर खूप लांबची गोष्ट आहे. त्यामुळे मला खूपच आनंद झाला होता. मी त्याने सांगितलेल्या पत्त्यावर गेलो.

एका आपार्टमेन्ट मध्ये एका फ्लॅट मध्ये होता तो. मी तिथे जाताच त्याची रूम बघू लागलो. त्या रूम कडे बघून मला समजले कि तो एक आर्टिस्ट आहे. कारण सगळ्या भिंती विविध रंगानी रंगवलेल्या तर होत्याच पण त्याच बरोबर त्याने कपडे पण असे काही रंगीत घातले होते कि काही विचारू नका. त्याने मला बसायला सांगितले.

आम्ही गप्पा मारू लागलो. त्याला मी म्हणालो “मी आजवर हे कधीच केल नाहीये.”

त्यावर तो हसला आणि म्हणाला “डियर. कधी तरी सुरवात केलीच पाहिजे ना. ती आज कर ना. मी आहे ना वेड्या तुझ्यासाठी.मी असताना तू कशाचीच काळजी करायची गरज नाहीये”

त्याचे बोलणे इतके मधुर होते कि साला दोन मिनिटे मला विचार आला कि पोरी पण इतक्या सॉफ्ट कधी बोलत नाहीत. त्याने मला त्याचे घर दाखवायला चालू केले. तो माझ्या शेजारी च चालत होता. एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये जाताना त्याने माझ्या शरीराला हळूच स्पर्श केला. मी काही बोललो नाही. त्याचा स्पर्श खूपच नाजूक होता.

त्याला पण अजिबात घाई नव्हती. ती गोष्ट मला त्याची खूप आवडली. त्याने माझा हात हातात घेतला आणि तो मला त्याच्या घरात फिरवू लागला. फिरत असताना हळू हळू तो माझ्या जवळ येत होता. एखदा मुलगा असा माझ्या जवळ येण्याची हि पहिलीच वेळ होती. पण त्याची अदा अशी काही होती कि काही विचारू नका. मला संमोहित केले होते म्हणा ना त्याने.

त्याने शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस शर्ट घातला होता. तो मला खेटून चालत होता. त्याने त्याचे पूर्ण शरीर वॅक्स केले होते.अतिशय तूकतूकीत असे त्याचे शरीर दिसत होते. एखाद्या मुली सारखेच म्हणा ना. त्याने माझा हात हातात घेतला आणि चालू लागला. मुलासारखा तो चालत होता. त्याने मला हळू हळू करत त्याच्या बेडरूम मध्ये नेले.

त्याची बेडरूम पण मस्त रंगीत होती. काय बघू नि काय नको असे मला झाले होते. त्याने मला भिंतीला टेकवून उभे केले. मला म्हणाला “रिलॅक्स हो. मी तुला आता एका अद्भुत नगरीची सैर करून आणतो बघ. तू तुला माझ्या हवाली कर”

असे म्हणत त्याने त्याचा हात माझ्या सोट्या वर ठेवला आणि अलगद वर खाली करत त्याला चोळू लागला. एव्हाना त्याचं बायकी अंदाजाने मी वेडा झालॊ होतोच. त्यातच त्याचा हात माझ्या सोट्याला लागताच काह विचारू नका. एक अनामिक कळ माझ्या मस्तकात गेली आणि माझा सोटा कडक झाला. त्याचा स्पर्श कमालीचा नाजूक होता.

माझा सोटा चोळत चोळत त्याने माझ्या चेन ला हात लावला. चेन काढून त्याने त्याचा हात माझ्या पॅण्ट मध्ये घातला आणि माझा सोटा पकडला. त्याला पडकून त्याने चेन मधूनच सोट्याला बाहेर काढले. माझा भलामोठा सोटा बघून तो वेडा झाला. आह आह करत त्याने माझ्या सोट्याला जोरात हलवायला चालू केले.

थोड्याच वेळात तो खाली जमिनीवर बसला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. अतिशय नाजूक पद्धतीने तो माझ्या सोट्याला ज्या प्रकारे चोकत होता ते बघून मला कमालीचे आश्चर्य वाटले. दाताचा अजिबात स्पर्श न करता, केवळ ओठांच्या साह्यायाने तो माझ्या सोट्याला जमेल तितके आत त्याच्या तोंडात घेत होता.

नाही नाही म्हणत माझा पूर्ण सोटा त्याने त्याच्या तोंडात कोंबून घेतला होता. मी पण आता गरम झालो होतो. त्याचे तोंड मी हाताने पकडले आणि माझे पाय वाकवून त्याच्या तोंडात माझा सोटा प्रचंड ताकदीने कोंबू लागलो. व्योक व्योक करत त्याच्या तोंडाला मी ठोकू लागलो होतो. आता मी त्याचा ताबा घेतला. त्याला धरून मी तसाच बेड वर नेला.

बेडवर त्याला अर्धवट पाडले आणि त्याच्या तोंडात सोटा कोंबून त्याला त्रास होईल अश्या प्रकारे मी त्याचे तोंड ठोकू लागलो. माझ्यातील राक्षस बाहेर आला होता. काच काच करत त्याचं तोंडात सोटा घालायचा अद्भुत आनंद मला मिळत होता.

खूप वेळाने त्याने मला बाजूला केले. मला त्याने पाठमोरे केले. माझ्या गांडीला त्याने त्याच्या हाताने फाकवले. माझ्या गांडीचे भोक उघडे पडताच त्याने त्याची जीभ त्यात घातली आणि तो त्याला चाटू लागला. माझ्या गांडीच्या वासाने तो कमालीचा गरम झाला होता. माझ्या गांडीचे भोक चाटून चाटून त्याने ओलेचिंब केलं होते. तसेच तो माझ्या सोट्याला हाताने पडकून अधिकच गरम करत होता.

खूप वेळ आम्ही हा खेळ करत होतो. त्याला मी बाजूला केले. तो बेड वर गेला आणि गुडघ्यावर बसला. त्याची गांड माझ्याकडे आ वासून उभी होती. ती वापरलेली गांड मी आज पुन्हा एकदा वापरणार होतो. त्याची गांड मारून मारून अशी काही गोल झाली होती कि ते कलिंगड आहे कि काय असे मला वाटू लागले होते.

त्याचं गांडीला मी जोरजोरात हाताने मारू लागलो. हाताचे फटके पडताच त्याची गांड कडक झाली. ती आता माझा सोटा कोंबून घेण्यास तयार होती. मी त्याची गांड हाताने बाजूला केली आणि त्याच्या गांडीचे भोक उघडे केले. हळू हळू करत मी माझा सोटा त्याच्या गांडीच्या भोकात सरकवला. लगेचच माझा सोटा पूर्णपणे त्या भोकात गेला.

माझा सोटा पूर्ण आता जाताच मी माझा हात त्याच्या कमरेवर ठेवला आणि प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. माझी कंबर मागे पुढे होताच त्याच्या गांडीच्या ठिकऱ्या उडायला चालू झाल्या. माझ्या सोट्याचा आकार खुपच मोठा असल्याने त्याच्या गांडीचे खुच हाल हाल होत होते. पण मला त्याची फिकीर नव्हती.

प्रचंड वेगाने त्याच्या गांडीला मी मारत होतो. काच काच करत त्याच्या गांडीचा फडशा पाडल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढताच त्याने त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि चोखायला चालूल करताच  वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याने एक थेम्ब देखील वाया न घालवता माझे ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले. चोकून चोकून त्याने माझा सोटा साफ केला आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

अश्या प्रकारे मुलाला ठोकायचा माझा पहिला अनुभव खूपच सुखद ठरला होता. तेव्हापासून मी नियमितपणे के कडे जात होतो आणि मासानोक्तपणे त्याची गांड मारत होतो.