कायमची सोय करणारी काकी

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे तुम्हाला माझा हेवा वाटल्या शिवाय राहणार नाही हे नक्की. तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या कॉलेज ला होतो.

शिक्षणासाठी म्हणून माझ्या घरच्यांनी मला काका कडे शिकायला ठेवले होते. माझ्या काकाचा खूप मोठा बिजनेस होता. घरी सगळ्या सुख सुविधा होत्या. गाडी, बंगला आणि पैसे यामुळे त्याच्याकडे सगळी सुखे पायाशी लोळण घेत होती.

काका आणि काकी दोघेच राहायचे त्या मोठ्या फ्लॅट मध्ये. काकी घरीच असल्याने तिचा वेळ कसा घालवायचा हा रोजचा प्रश्न मी तिथे गेल्याने सुटला होता. कारण काका सतत कामात असे. नेहमी परगावी असे. त्यामुळे काकी ला घरी बसून बसून कंटाळा येत असे.

मी लहान होतो तेव्हा काकी ला बघितले होते. पण आता मी मोठा झालो होतो. आणि मी एक पूर्ण पुरुष देखील झालो होतो. मला सम्भोगाशी मतलब असायचा तेव्हा. त्यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूप मुली पेटवल्या होत्या. खूप जणींशी मी संभोग देखील करत असे. त्यामुळे माझे काम जीवन अतिशय मस्त चालू होते. पण मी पुढील शिक्षणासाठी काका कडे गेलो आणि त्यात खंड पडला.

माझे आता कसे होणार या विचारात मी तिथे पोहचलो.मला वाटले आता माझे काम जीवन संपले. पण मी तिथे पोहचताच मी जो विचार केला होता त्याच्या बरोबर उलट झाले. माझी घरच्या घरी सोय झाली. मी गेल्यावर पहिल्याच महिन्यात माझ्या काकीला पटवले आणि तिला घरच्या घरी नियमितपणे ठोकू लागलो होतो.

माझ्या काकीचे नाव रीना होते. ती दिसायला अतिशय मादक होती. तिची फिगर थोडी लुसलुशीत असल्याने तिच्या पोटाच्या पडलेल्या वळ्या बघून मी वेडा होत असे. तिच्या भरदार छातीचे आकार फणसा सारखे मोठे होते. ते ब्लाउज मध्ये कसे तरीच बसत असत. कधी एकदा त्या ब्लाउज मधून बाहेर येतात असे ते छातीचे उभार होते.

तिची साडी म्हणजे निव्वळ एक मोठे कापड असायचे. त्यातून तिच्या छाती आणि पोटाचा घेर बघणे माझ्यासाठी एक पर्वणीच असायची. तिची लटक मटक करत चालताना वर खाली होणारी गांड बघून मी वेडा होत असे. तिच्या गांडीला आठवून आठवून मी किती रात्री तिच्यावर मूठ मारली असेल हे मलाही आठवत नाही.

हि मूठ मारणेच माझ्यासाठी वरदान  ठरले होते. एकदा मी मूठ मारत असताना अचानक काकी माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिने मला बघितले. माझा भलामोठा सोटा बघून ती आवाकाच झाली होती आणि तिने मला विचारले होते “काय रे हे काय? असे दार उघडून होय? आणि कोणावर मूठ मारत आहेस जरा मला सांग बरं”

तिचा बेधडक प्रश्न ऐकून मी जरा बावरलो. पण तिने लगेच पुढे होत माझा तो भलामोठा सोटा तिच्या हातात घेतला देखील आणि त्याला हलवायला लागली. तेव्हापासून मी काकी ला जे ठोकायला लागलो तो नियमितपणे ठोकू लागलो होतो. माझी घरच्या घरी सोय झाली होती. त्या नंतर काही दिवस काका घरूनच काम करू लागला होता. त्यामुळे आमच्या संभोगात तसा बराच खंड पडला होता.

आम्हाला काही पण करून एकमेकांशी संभोग करायचा होता. कारण इतके दिवस गप्प बसायची ना मला सवय होती ना तिला. पण काका साला काही केल्या बाहेर जात नव्हता. आम्ही योग्य वेळेची वाट बघत होतो आणि तो दिवस शेवटी आलाच.

त्या दिवशी काका सकाळी जाताना काकीला सांगून गेला कि तो कामासाठी बाहेर गावी जात आहे आणि साधारण पंधरा दिवस तरी काही तो परत येणार नाही. मग काय आमचे सुगीचे दिवस परत आल्यासारखे तिला आनंद झाला.

मी तेव्हा अजूनही झोपेत होतो. मला यातील काहीच माहित नव्हते. माझा सोटा तावून मी माझ्या स्वप्नांतच होतो. काका जाताच काकीने दार लावले आणि ती सरळ माझ्या रूम कडे आली. थंडीचे दिवस असलयाने आधीच माझा सोटा कडक होऊन सलामी देत होता.

काकी माझ्याकडे आली आणि सरळ माझ्या पांघरुणात शिरली. मला थोडी जाग आली खरी पण नेमके काय होत आहे हे मला समजत नव्हते. मला वाटले मी स्वप्नातच आहे. काकी ने मग माझ्या सोट्याला हात लावला. मी  अंडरवेयर वरच झोपलो होतो. त्यामुळे मुळातच मी तसा अर्ध नग्न होतो. तिचा हात माझ्या सोट्याला लागताच खाड्कन मी जागा झालो. पण पांघरुणात काकी ला बघून मी प्रचंड खुश झालो.

“काका गेला तुझा बाहेर पंधरा दिवसांसाठी” असे म्हणून ती माझ्या अंगावर पडली. तिचे भलेमोठे उरोज खूप दिवसांनी माझ्या शरीराला स्पर्श करत होते. आधीच थंडी त्यात काकी सारखा गुबगुबीत माल पांघरुणात उबेला आल्यावर मी कशाला गप बसतो मग.

तिने मला चुंबन द्यायला चालू केले. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तिचा भलामोठा देह माझ्यावर पडला असला तरी मला त्याचे काहीच वाटत नव्हते. तिचे मध्ये मध्ये येणारे केस मी बाजूला करत तिच्यावर  चुंबनांचा वर्षाव करत होतो. माझे हात तिच्या पाठीवर असलेल्या ब्लाउज च्या हुक ना सोडू लागले आणि बघता बघता मी तिचे ब्लाउज काढून टाकले.

तिची काळ्या रंगाची ब्रा तिच्या छातीला सामावण्यासाठी पुरेशी नव्हती. तिच्या छातीला बघून माझा सोटा अजून जास्त कडक झाला. तिने माझे बनियान काढले आणि माझ्या छातीवर ती तिची छाती ठेवून रगडु लागली. मी तिच्या ब्रा चे पण हुक लगेच काढले आणि तिच्या छातीला मोकळे केले. तिची छाती माझ्या छातीवर रगडत रगडत ती माझे तोंड उंचलून तिच्या छातीमध्ये धरत होती.

थोडीशी होणारी ती घुसमट कमालीची मादक होती. तिच्या छातीमधून एक विशिष्ट प्रकारचा येणारा सुवास मला वेडापिसा करत होता. माझी छाती चाटत चाटत ती खाली माझ्या सोट्याकडे सरकली. तिने माझे अंडर वियर काढली आणि मला पूर्ण नग्न केले. खूप दिवसांनी तिला माझ्या सोट्याचे दर्शन होत होते. त्यामुळे ते बेभान होऊन त्याला तिच्या तोंडात घेत होती.

माझा भलामोठा सोटा चोकत चोकत ती त्याला पूर्ण ओला करत होती. मधेच ती त्याच्यावर थुंकून तिला पाहिजे तसे त्याच्याशी खेळत होती. तिने माझा सोटा तर चोकलाच पण माझ्या गोट्या पण तिच्या तावडीतून सुटल्या नाहीत. ती एकसारखे माझ्या गोट्याना पण चोकू लागली होती. खूप वेळ तिचा हा खेळ चालू होताच.

मी मग तिला जागचे उठवले आणि तिला खाली घेतले. तिच्या भरगच्च मांड्या मी बाजूला करतच तिच्या सावळ्या योनीने मला खुणावले. मी वेडा होऊन माझे तोंड तिच्या मांडीत कोंबले आणि तिला घुसळू लागलो. तिचं ते ओरडणे मला जास्तच गरम करत होते. मी माझी जीभ तिच्या भल्यामोठ्या योनिवरून फिरवायला चालू करताच ती ओलीचिंब झाली.

तिची योनी फुगीर होताच मी जीभ तशीच आत तिच्या योनीत सारली आणि तिचा दाणा मी कुरवाळू लागलो. माझ्या जिभेला आत मऊ मऊ लागेल असे तिच्या योनीची कमाल होती. तिचे पाय मी माझ्या दोन्ही हाताने वर केले आणि माझी जीभ तिच्या गांडीवर नेली.

तिच्या गांडीचे ते भुऱ्या रंगाचे भोक मी माझ्या जिभेने चाटू लागताच ती प्रचंड व्याकुळ झाली. ती माझे तोंड तिच्या हातात पकडून मला ते भोक अधिक जोरात चाटण्यास सांगू लागली. मी पण इमान इतबारे ते चोकून तिचा आत्मा शांत केला.

मग मी बाजूला झालो आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. काच काच काच काच करत तिच्यावर मी उडू लागलो. मध्यंतरी पडलेल्या गॅप चा मी पुरा हिशोब चुकता करत होतो. माझे हिसडे प्रचंड ताकदीचे होते.तिला माझ्या याच हिसड्यानी तर आता पर्यंत खुश केले होते. आज तर मी कहरच केला होता. प्रचंड ताकदीने तिची योनी मारून झाल्यावर मी जागचा बाजूला झालो.

मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. ती त्याला चोकू लागताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिच्या तोंडावर, चेहऱ्यावर आणि छातीवर पडले. ती माझा सोटा तोंडात घेऊन उरलेले सगळे वीर्य पिऊ लागली. अंगावर पडलेले वीर्य पण तिने हाताने घेतले आणि तिच्या तोंडात घेऊन त्याला पण पिऊन टाकले. तिने माझा सोटा चोकून चोकून त्यातील सगळे वीर्य अगदी पोट भरून पिले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो.

मी तिच्या निप्पल्स ला माझ्या तोंडात घेऊन पडलो होतो. अजूनही त्यात मला मजा येत होती. मी निवांत त्यांना चोकत पडलो होतो. तर ती माझ्या गळालेल्या सोट्याला तोंडात घेऊन माझ्या शेजारी उलटी पडली होती. माझा हात तिच्या गाडीवरून फिरत होता. तिची ओली झालेली योनी मी माझ्या हाताने कुरवाळत तिला खुश करत होतो. आम्ही रोमान्स करत करतच एकमेकांच्या कुशीत विसावलो.

पुढे पंधरा दिवस मी रात्रंदिवस तीला ठोकून काढले आणि आमचा हा डाव कायमचा चालू राहिला होता. काकी ला मी असे काही ठोकत असे कि पुढे माझे लग्न झाले तरी ती माझ्याकडून ठोकून घेतल्याशिवाय गप राहायची नाही.