मित्राची बायको सुंदराला झवले

नमस्कार मी एक एमबीए झालेला मुलगा असून माझे लग्न व्हायचे आहे. माझे वय २४ असून मी आताच एका छोट्या कंपनीत ट्रेनी इंजिनियर म्हणून भरती झालो आहे. याच कंपनीत माझा गावाकडचा एक मित्र आहे. तो मालकाबरोबर मशीन खरेदी करणे, मशीन दुरुस्त करणे अशा कामांना नेहमी बाहेर असतो. मीसुद्धा आता कंपनीत मालकाची मर्जी जिंकली आहे. आणि मी आता कंपनीच्या एचआर चे काम पाहू लागलो होतो. आमची कंपनी फार मोठी नव्हती.

पण तरीही माझ्या सांगण्यावरून बॉस नवीन लोकांना कामाला ठेवायचा. माझ्या मित्राला मीच नोकरीवर लावले होते. घरची परिस्थिती आणि लव्ह मॅरेजमुळे माझ्या मित्राचे लग्न अगदी त्याच्या २२ व्या वर्षी झाले होते. त्याच्या लग्नाला २ वर्षे झाली होती.

आणि मी इकडे बायकोसाठी लई झुरत होतो. त्यातल्या त्यात माझा मोठा भाऊ लग्नाचा असल्याने माझे लग्न अजून किती दिवस लांबणीवर पडते तेच मला माहिती नव्हते. सगळाच कुढापा आणि सगळाच बट्ट्याबोळ होता. मी एक वेळ कंपनीत जेवत असे आणि एक वेळ अजयच्या घरी.

नवीन जोडपे असल्याने मला सुद्धा तेथे जाणे आवडायचे नाही. माझ्या रूमवर अजय डबा आणून देत असे. तसे पाहायला गेले तर अजयची बायको सुदंरा आमच्याच वर्गातील मुलगी होती. मी तिच्याशी लग्नाआधी बोलायचो. पण आता ती माझी मुहबोली वहिनी होती. त्यामुळे उगाचच अजयसमोर तिला काही वोलले किंवा तिची थट्टा केली तर अजयला आवडणार नाही याची काळजी मी घ्यायचो.

दोघांचे लव्ह मेरेज असल्याने दोघांचे खूप चांगले चालायचे. पण त्या दोघांमध्ये एक प्रॉब्लेम होता. अजयला डॉक्टरनी सांगितले होते की अजयमध्ये दोष असल्याने त्याला मुलबाळ होऊ शकत नाही. या पेचामुळे अजय थकला होता. मी त्याला टेस्ट ट्यूब आणि इतर पर्याय सुचवत होतो.

सुंदरा दिवसेंदिवस चिंता करत होती. एकदा अजय बाहेरगावी गेला होता. माझा डबा घेऊन चक्क सुंदरा आली होती. लाल रंगाची भडक साडी. थोडीशी कमानीदार ओठांना थोडीशी लिपस्टिक, काळा चष्मा असा वहिनीचा पेहेराव पाहून मी उडालो होतो.

मी तिची थट्टा करत म्हटले “आज तुम्ही मारणार आहात वहिनी मला”, सुंदराने एक गोड हास्य केले. आणि म्हटले सुजय, मी म्हटले जरा शाळा, कॉलेजमधली सुंदरा तुम्हाला दाखवावी. नाहीतरी तूमच्या भावाला माझ्याकडे पाहण्यास वेळ नाही.

तुम्ही मला आधीपासून ओळखता. म्हटले वाईस थोडं दुपारी इथे याव तुमच्याशी गप्पा माराव्या आणि तुम्हाला डबा द्यावा. तुमचे भाऊ बघा रविवारी सुद्धा मशिनीच्या कामातसाठी मुंबईला गेले आहेत. मी हसलो आणि वहिनीला म्हणालो.

सुंदरा, मोकळ्या गप्पा मारायच्या तर आहो काहो चालणार नाही. आपले तरुण वय आहे. त्यामुळे एकमेकांची विचारपूस केली तर काही हरकत नाही. आमच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू झाल्या. मी माझ्या मनाच्या आणि बॉडीच्या व्यथा सांगितल्या. माझ्या लग्नाला कसा उशीर होत आहे.

वहिनीने माझ्यासाठी तिच्या लहान बहिणीची निवड केली होती. मी एकदम म्हणालो, वहिनी तुमची लहान बहिण अगदीच तुमच्यासारखी असेल ना सुंदर !!. वहिनी लाजली होती. मी म्हणालो खरेच सुंदरा तू खूप सुंदर आहेस. नकळत माझा हात तिच्या गालाकडे गेला.

मला कसेतरी व्हायला लागले होते. लाल रंगाच्या साडीत सुंदरा खूप छान दिसत होती. तिचे सेक्सी ओठ, उंच कपाळ, खलास करणारे डोळे, मऊ गाल यामुळे मला तिने वेड लावले होते.  मी तिचा हात हातात घेतला आणि दाबला. तीसुद्धा शरमेने पाणी पाणी झाली होती.

आम्हाला दोघांना आता कंट्रोल होत नव्हते. मी माझा एक हात सुंदराच्या ब्लाउज मध्ये घातला होता. तिच्या एका साईडच्या बॉलला मी दाबत होतो. सुंदरासुद्धा आता गरम होत होती. नकळत तिचा हात माझ्या पँटमध्ये गेला होता.

तिचे बॉल मध्यम आकाराचे पण सुडौल होते, नंगी करून पाहतांना मला तिचे गोल वेडे करत होते. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी जबरदस्त होती आणि  गोऱ्या पण भरगच्च मांड्या खूपच छान दिसत होत्या. तिची कंबर आणि तिची गांड तर कमालीची सेक्सी होती.

तिला बघून माझा सात इंची सोटा वळवळ करू लागला होताच.  मी मग तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्याकडे नजरेत नजर घालून बघू लागलो. आम्ही दोघांनी पण एकाच वेळी आमचे तोंड एकमेकांच्या जवळ आणले आणि बघता बघता आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो.

तिच्या नाजूक ओठांना मी असे काही चोखू करू लागलो की काही विचारू नका. तिच्या भिजलेल्या ओठांचा गरम मऊ स्पर्श माझा सोटा अधिकाधिक कडक करत होता.

सुनंदा आय लव्ह यू यार, काय मजा देतेस बॉस. तुझा गुलाम व्हायला तयार आहे मी. आज तूला जवळ घेऊन मला खूप मजा आला यार. आई ग्ग, मला तुझी योनी दे लवकर. बारीक पद्धतीने सोलतो, आज तुला सातव्या आसमानात नेतो डार्लिंग.

असे काही काही मी बरळत होतो. सुंदरा हळुवारपणे माझे अंग तिच्या जिभेने चाटत होती. माझ्या उघड्या अंगावर गरम गरम श्वास सोडत होती. माझे तोंडाचे हलकेच चुंबन घेत होती. तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबायला चालू केले, मध्येच तिच्या बॉलबोंडया मी तोंडात घेत होतो आणि तिच्या मांडीवरून माझा हात मी हळुवारपणे फेरत होतो.

तिची छाती मी जशी दाबायला घेतले तसे तिचे बॉल कमालीचे मोठे व कडक झाले होते. ती पण कमालीची बेभान झाली होती एव्हाना आणि तिने पण मला पूर्ण नग्न केले. तिच्या छातीच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेऊन जसे चोखू लागलो तशी ती माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेऊन हलवू लागली.

हलवून हलून तिने माझा सोटा खूपच मोठा केला होता. माझा सोटा हलवत हलवत तिने माझ्या गोट्या पण चोळायला चालू केले होते आणि तीचा तो कमालीचा नाजूक हात माझ्या सोट्या आणि गोट्या वरून असा काही फिरत होता कि त्यामुळे माझ्या सोट्याला खूपच जास्त कडकपणा आला होता.

मी मग खाली झोपलो आणि तिला वरून घेतले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला सुरवात केली. लंड तोंडात घेऊन तिने त्याला पुरे ओलेचिंब केले होते. इकडे मी पण चालू पडलो होतो . तिच्या पुच्चीवरून मी माझी जीभ सर सर चतुराईनेने फिरवत होतो आणि तिच्या योनीचे पडदे मी अलगद बाजूला करत होतो.

तिच्या दाण्याला मी जसे काही कुरवाळू लागलो तसे तिच्या योनीतुन चिक बाहेर येऊ लागला. मी मग तिला बाजूला केले आणि तिला खाली झोपवले. तिचे पाय फाकऊन मी हळू हळू करत तिच्या योनीत मी माझा सोटा घालू लागलो.

बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच काच काच करत माझी कंबर मी अशी काही हलवत होतो कि तिच्या योनीच्या पार चिंध्या होत होत्या.

खूप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

धन्यवाद मित्रा, तू आज माझी खाजच नाही उतरवली तर माझ्या मुलबाळ होण्याच्या प्रयत्नालासुद्धा आधार देत आहे. तुझे आभार कसे मानावे ते कळत नाही. आज तू नर होता आणि मी मादी. तुझ्या मित्राला फसविले असे मानू नको.

कारण त्यांना सुद्धा मुलबाळ होण्याचा प्रॉब्लेम असल्याने ते सुद्धा दु:खी असतात. त्यांनीच मला तुझ्याकडे यायला सांगितले. अर्थात मी हे  तुला सांगणार नव्हते. पण माझ्या सर्वस्वाचा अंग म्हणजे माझी पुच्ची घेतल्यानंतर आता आपल्यात सिक्रेट काय राहिले ते सांग. त्याला कळू देऊ नको.

मुलबाळ होईपर्यंत मला तुझ्याकडून ठोकून घ्यायला परवानगी आहे. पण त्यानंतरसुद्धा मी तुला सर्व सुख देईन माझ्या मित्रा. मी इतर बायकांप्रमाणे स्वार्थी नाही. तेव्हापसुन सुंदरा मला आणि तिच्या नवऱ्याला खुश ठेवते.

-कामराज